A budaörsi közvélemény-kutatás módszertanáról és hitelességéről

0
1111

Hat részes sorozatban ismertettük, hogy a Loginda Research & Innovation 2017-ben készített, friss felmérése szerint – aminek az elkészítésével a budaörsi önkormányzat bízta meg a céget – mit gondolnak a budaörsiek saját helyzetükről, a hivatal, a polgármester és a képviselők munkájáról, illetve a helyben elérhető szolgáltatások színvonaláról.

Meglepően pozitív lett az eredmény a helyiekről, a városvezetésről és semmi meglepő nincs abban, hogy az állami központosítással, ami a helyi önkormányzatok mozgásterét csökkenti, a túlnyomó többség nagyon nem ért egyet.

Persze a legszakszerűbben elvégzett közvélemény-kutatásban is benne van a hibalehetőség. De ha a valóságban a budaörsieknek nem 99%-a szeret vagy nagyon szeret itt élni, hanem mondjuk csak a 94-95, az is igen nagy elégedettséget mutat. És ha nem a 85,3%-uk ért egyet azzal, hogy az önkormányzat helyesen fordult bírósághoz a magas állami elvonások miatt, hanem csak a 80, az is hatalmas megerősít.

Egy-két olvasónk úgy véli, hogy a kutatás módszertana (telefonos felmérés), illetve a minta mérete (mintegy 500 fő, az egyes kérdéseknél találnak pontos adatokat az ”N”-ről) megkérdőjelezheti az eredményt.  A szakma szabályainak megfelelően azonban erről is pontos tájékoztatást kapunk a tanulmányban.

Eszerint a kutatás 2017 júniusában zajlott, telefonos megkérdezés segítségével, véletlenszerűen kiválasztott rétegzett mintán, amely biztosította a minta reprezentativitását nem, korcsoport és iskolai végzettség szerint. A kérdőív jelentős részét alkotó alacsony mérési szintű változók esetén a gyakorisági megoszlás legnagyobb várható hibája 4,7 százalékpont. A kérdőívre a válaszadás önkéntes és névtelen volt.

A megkérdezettek demográfiai, gazdasági, kulturális jellemzői

A 600 fős minta 48%-át férfiak, míg 52%-át nők teszik ki. Korcsoportos megoszlás tekintetében a 18-24 éves korosztály a minta 10 %-át alkotja, a 25-39 éves korosztály a 27%-át, a 40-54 éves csoport a 26%-át, az 55-64 éves a 19%-át, végezetül a 65 év felettiek a minta 18%-át alkotják. Iskolai végezettség szerint az alapfokú (érettségivel nem rendelkező) végzettségűek a minta 32%-át alkotják, a középfokú és a felsőfokú végzettségűek egyaránt a 34-34 %-át. A nem, korcsoport és iskolai végzettség szerinti eloszlások jó közelítéssel megfelelnek a 2011. évi népszámlálás 18 éves vagy idősebb budaörsi népességre vonatkozó a KSH által a TEIR rendszerben közzé tett eloszlásaival (az átlagos eltérés a nem és korcsoportok esetén egy százalékpont alatti, míg az iskolai végzettség esetén három százalékpont alatti).

Nemek szerinti megoszlás

Nem Százalék Minta (Fő)
Férfi 48,0% 288
52,0% 312
Összesen 100,0% 600

 

Életkor szerinti megoszlás

Korosztály Százalék Minta (Fő)
18-24 10,0% 60
25-39 27,0% 162
40-54 26,0% 156
55-64 19,0% 114
65+ 18,0% 108
Összesen 100,0% 600

 

Iskolai végzettség szerinti megoszlás

Iskolai végzettség Százalék Minta (Fő)
Alapfokú (érettségi nélkül) 32,0% 192
Középfogú végzettség (érettségizett) 34,0% 204
Felsőfokú végzettség (diploma) 34,0% 204
Összesen 100,0% 600

A megkérdezettek 5,3%-a legfeljebb 5 éve él Budaörsön, 26,8%-a 6-15 éve, 21,3%-a 16-25 éve, 17,3%-a 26-40 éve, s 29,3%-a több mint 40 éve.

Mióta lakik Budaörsön?

Mióta lakik Budaörsön Százalék Minta (Fő)
Maximum 5 éve 5,3% 32
6-15 éve 26,8% 161
16-25 éve 21,2% 127
26-40 éve 17,3% 104
Több, mint 40 éve 29,3% 176
Összesen 100,0% 600

A megkérdezettek legnagyobb arányban a Templom tér környékén élnek (29,1%), valamint a lakótelepen (23,5%) valamint a Budapesti és Farkasréti út környékén (11,8%). Aktivitás (státusz szerint) a dolgozó népesség aránya a budaörsi populáción belül az elmúlt évekhez képest valamivel magasabb (a minta 65%-át teszik ki), a nyugdíjas népesség annak 23%-át, a GYES-en, GYED-en lévők 4%-át. A munkanélküliek aránya a mintában az elmúlt évekhez viszonyítva kissé alacsonyabb (2%), ahogy a háztartásbeliek aránya is (1%). A háztartások 42,3%-ban van 18 év alatti gyermek, 57,7%-ban nincs.

Budaörs melyik részén lakik?

Budaörs melyik részén lakik Százalék Minta (Fő)
Templom tér környéke (Ófalu) 29,1% 171
Lakótelep 23,5% 138
Törökugrató Csíki dűlő és környéke 15,5% 91
Kő-hegy és környéke 7,0% 41
Odvas-hegy és környéke 2,0% 12
Frankhegy és környéke 2,6% 15
Kamaraerdő 8,5% 50
Budapesti és Farkasréti út környéke (kertváros) 11,8% 69
Összesen 100,0% 587

Ön dolgozik jelenleg?

Aktivitás 2007 2013 2015 2017
Dolgozik 56% 58% 63% 65%
Nyugdíjas 25% 22% 20% 23%
GYES-en, GYED-en lévő 6% 4% 3% 4%
Munkanélküli 3% 6% 5% 2%
Tanuló 8% 7% 6% 5%
Háztartásbeli vagy egyéb eltartott 2% 3% 3% 1%
Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Van-e az Önök háztartásában 18 évnél fiatalabb gyerek?

18 év alatti gyermek a háztartásban Százalék Minta (Fő)
Van 42,3% 254
Nincs 57,7% 346
Összesen 100,0% 600

A sorozat  cikkei:

Összefoglaló

A budaörsiek anyagi helyzete

Hivatali ügyintézés

A polgármesterről és a képviselőkről

Az állami központosításról

A helyi szolgáltatásokról

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here