A budaörsiek jól élnek és szeretnek itt élni

0
1533

A 2017 évi közvélemény kutatás (2. rész)

A budaörsi önkormányzat minden évben egy független piackutató céget bíz meg annak megismerése érdekében, hogy mit gondolnak a város vezetéséről és a szolgáltatásokról az itt élők. A 2017-es  felmérést a Loginda Research & Innovation készítette, melynek eredményét sorozatban ismertetjük.

 Objektív – többek közt egy főre jutó háztartási jövedelmi adatok, IKT eszközökkel kapcsolatos kérdések –, valamint szubjektív szempontok alapján is jól látható, hogy a budaörsi lakosok jobb anyagi helyzettel rendelkeznek más településekhez képest. Szubjektív elégedettség tekintetében jól látható tendencia rajzolódik ki: az elmúlt évekhez viszonyítva jelentősen nőtt a családjuk anyagi helyzetével elégedettek aránya, ennek hátterében azonban az állhat, hogy az elmúlt évekhez képest nőtt azon megkérdezettek aránya is, akik más településeken élő ismerősökhöz képest jobbnak ítélik meg saját családjuk létfeltételeit.

A megkérdezettek döntő többségének van PC-je, avagy notebook-ja (90,1%), internetelérése (93,3%), személyautója (90,3%). A vezetékes telefon már kevésbé gyakori a háztartásokban (68,1%) – mely megoszlások az országos átlag felettiek (2015-es KSH adatok szerint a magyar háztartások 76%-nak van internet hozzáférése)

Van-e az önök háztartásában…?

Van-e a háztartásban Százalék Minta (Fő)
PC/notebook 90,1% 596
Internet 93,3% 597
Személyautó 90,3% 596
Vezetékes telefon 68,1% 596

 Az életkörülményekkel való szubjektív elégedettség

Az elmúlt évekhez képest jól látható, hogy kisebb azon megkérdezettek aránya, akik nagyon elégedetlenek családjuk jelenlegi anyagi helyzetével, az is elmondható, hogy jelen évben tapasztalható érték a legalacsonyabb az összes többi vizsgált évhez viszonyítva (2007: 7%, 2013: 9%, 2015: 12%, 2017: 4 %).

A megkérdezettek 5%-a inkább elégedetlen a család anyagi helyzetével – ez az arány az elmúlt évekhez viszonyítva szintén jóval alacsonyabb (2007:21%, 2013: 26%, 2015: 34%). A semleges kategóriába tartozók a minta 33%-át teszik ki, az inkább elégedett csoport annak 41%-át, a nagyon elégedett csoport 17%-át.

Összességében tehát elmondható, hogy a család anyagi helyzetével való elégedettség nagyobb az elmúlt évekhez viszonyítva – az átlagos elégedettség 3,6 (1- nagyon elégedetlen, 5-nagyon elégedett) – nőtt azon megkérdezettek aránya, akik nagyon elégedettek családjuk anyagi helyzetével, s csökkent azok aránya, akik elégedetlenebbe

Mennyire elégedett Ön családja jelenlegi anyagi helyzetével?

 

A tapasztalt nagyobb szubjektív elégedettség hátterében az állhat, hogy nőtt azoknak az aránya, akik úgy gondolják, jobban élnek, mint a más településen élők. A megkérdezettek 47%-a gondolja úgy, hogy más településeken élő ismerősökhöz képest saját családjuk létfeltételei sokkal jobbak – ez az arány az elmúlt évekhez viszonyítva sokkal magasabbnak mondható (2007: 15%, 2013: 14%, 2015: 23%). A korábbi adatfelvételekhez képest kissé csökkent azok aránya, akik jobbnak (46%), ugyanolyannak (6%), valamint sokkal rosszabbnak (0%) ítélik saját létfeltételeiket.

Ezek az eredmények, valamint a korábbi kérdés eredményei jól mutatják, hogy nem csupán objektív szempontok alapján mondható el, hogy a budaörsi lakosok jobb anyagi helyzettel rendelkeznek más településekhez viszonyítva, hanem az ott élők szubjektív szempontok alapján is így vélekednek a kérdésről.

 Más településeken élő ismerőseihez, barátaihoz képest Ön milyennek ítéli meg a Budaörsön élő családjának létfeltételeit?

 

Ahogy az elmúlt néhány évben is, idén is az látható, hogy a válaszadók döntő többsége szeret a városban élni – összesítve a megkérdezettek 99,2%-a véli így. Jobban részletezve látható, hogy a minta 80,5%-a kifejezetten szeret Budaörsön laki, 18,7%-a pedig szeret. A minta mindössze 0,7%-a nem szeret itt élni, 0,2%-a kifejezetten nem szeret. A korábbi megoszlások alapján tehát jól látható, hogy a budaörsi lakosok többsége már jó ideje lakik e településen, jobb anyagi helyzettel rendelkezik mind objektív jellemzők, mind szubjektív megítélés szerint, e megfigyelések pedig egyértelműen összhangban állnak azzal a jellegzetességgel is, hogy az itt élők döntő többsége nem véletlenül lakik itt: szeret is itt élni.

Mennyire szeret Budaörsön lakni? (2017)

Az idei eredményeket összehasonlítva a korábbi felmérések eredményeivel jól látható, hogy nagymértékben megugrott azon válaszadók aránya, akik nagyon szeretnek Budaörsön lakni, mellyel párhuzamosan mérséklődött azok aránya, akik csupán szeretnek itt élni. Szintén kis mértékben csökkent azok aránya, akik nem szeretnek itt élni. Ez utóbbi változás jó hír, úgy fest, hogy az itt élők kimondottan szeretnek itt élni.

Mennyire szeret Budaörsön lakni? (2003-2017)

Folytatjuk!

Az első rész ITT érhető el.