Negatívan élik meg a budaörsiek az állami központosításokat

0
1500

A 2017 évi közvélemény kutatás (5. rész)

A budaörsi önkormányzat minden évben egy független piackutató céget bíz meg annak megismerése érdekében, hogy mit gondolnak a város vezetéséről és a szolgáltatásokról az itt élők. A 2017-es  felmérést a Loginda Research & Innovation készítette, melynek eredményét sorozatban ismertetjük.

Változások az önkormányzati rendszerben

Az elmúlt években alapvető változások történtek az önkormányzati rendszerben: a járások kialakulásával az önkormányzatok hatásköre csökkent, valamint számos korábban az önkormányzat által végzett szolgáltatás is jelenleg már más formában kerül biztosításra. Utóbbi változásokkal kapcsolatban jó néhány kérdést tettünk fel a válaszadóknak, annak érdekében, hogy megtudjuk, mennyire vannak tisztában eme átalakulásokkal, s hogy ezek hogyan érintették őket.

A megkérdezettek 92,4%-a tudta, hogy a Budaörsön működő összes iskola fenntartása és üzemeltetése már nem a helyi önkormányzathoz, hanem a Klebelsberg Központhoz (KLIK) tartozik – mely relatíve magas aránynak tekinthető –, s mindössze 7,6%-uk válaszolta, hogy nem hallott e változásról. Ez utóbbihoz viszonyítva kissé kevesebben hallottak arról, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos számlázást nem a BTG, hanem a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) végzi – a válaszadók 83,6%-a hallott erről, míg 16,4%-a nem tudott ról

Egyes korábban önkormányzati felelősségű feladatok állami kézbe kerülésének ismertsége

  Igen Nem N
Tudta-e, hogy a Budaörsön működő összes iskola fenntartása és üzemeltetése már nem a helyi önkormányzathoz, hanem a Klebelsberg Központhoz (KLIK) tartozik? 92,4% 7,6% 590
És tudta-e, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos számlázást nem a BTG, hanem a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) végzi? 83,6% 16,4% 591

 

Számos helyi feladat került átszervezésre az elmúlt években, melyből az egyik legfontosabb, hogy az új járási központ a korábban kistérségi központ Budaörs helyett Budakeszi lett. A válaszadók 46,9%-át érintette a változás, közülük csaknem mindenkit 97,9%-ukat inkább negatívan, mindössze 2,1%-uk válaszolta, hogy számára inkább pozitív hatása volt a változásnak.

Közel hasonló megoszlás tapasztalható az oktatási intézmények esetén: a válaszadók 46,4%-a érintett a változásban, akik közül 98,5% nyilatkozott oly módon, hogy inkább negatívan, míg 1,5% úgy, hogy inkább pozitívan érintett őket, hogy az állam átvette az oktatási intézmények irányítását és fenntartását is az önkormányzatoktól. Utóbbi két átszervezéshez viszonyítva a lakosság jelentősebb része érezte érintettnek magát abban, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos számlázás új céghez került (55,4%), döntő többségük ebben az esetben is inkább negatívan értékelte változást (98,2%), mindössze az érintettek 1,8%-a vélekedett pozitívan. Legkisebb arányban – az előző három változáshoz viszonyítva – az építési ügyekkel kapcsolatos átszervezés érintette a válaszadókat (36,1%). Akiket azonban ez a változás érintett, hasonló arányban vélekedtek negatívan az átszervezésről (97,2%), mint a korábbi kérdések esetén, és mindössze az érintettek 2,8%-a nyilatkozott pozitívan az építésügyet érintő változásról.

A helyi feladatok átszervezése közül mi és hogyan érintette a budaörsi lakosokat

  Érintette Nem érintette Érintetteken belül N
Inkább pozitívan érintette a változás Inkább negatívan érintette a változás
Az új járási központ Budaörs helyett Budakeszi lett 46,9% 53,1% 2,1% 97,9% 590
Az oktatási intézmények irányítását és fenntartását az állam átvette az önkormányzatoktól 46,4% 53,6% 1,5% 98,5% 576
 A hulladékszállítással kapcsolatos számlázás új céghez került 55,4% 44,6% 1,8% 98,2% 576
Az építésüggyel kapcsolatos ügyeket (engedélyezés, ellenőrzés) már nem Budaörsön, hanem Budakeszin ill. Érden látják el 36,1% 63,9% 2,8% 97,2% 576

 

A fejlesztések üteme és az állami elvonás

Kíváncsiak voltunk a budaörsi lakosok véleményére két állítással kapcsolatban: egyrészt, hogy mennyire értenek egyet azzal, hogy az elmúlt három évben a fejlesztések üteme felgyorsult, s hogy Budaörs dinamikusan fejlődik, továbbá azzal, hogy az önkormányzat helyesen fordult-e bírósághoz az állami elvonások miatt.

A válaszadók 60,2%-a teljes mértékben egyetért azzal, hogy az utóbbi 3 évben felgyorsult a budaörsi fejlesztések üteme, 28%-uk inkább egyetért eme állítással, 9,6%-uk inkább nem ért egyet, s mindössze 2,1%-uk egyáltalán nem ért egyet. Még nagyobb egyetértés tapasztalható a második állítás esetében: a megkérdezettek 85,3%-a teljes mértékben egyetért azzal, hogy az önkormányzat bírósághoz fordult az állami elvonások kapcsán, 12,1%-uk inkább egyetért azzal. A megkérdezettek fennmaradó 2,7%-a inkább, vagy egyáltalán nem ért egyet az önkormányzat eme lépésével.

Az alábbiakban állításokat fogalmazunk meg a képviselő-testület működésével kapcsolatban. Kérem, mindegyikről mondja meg, hogy Ön inkább egyetért, vagy inkább nem ért egyet ezekkel!

  Egyáltalán nem ért egyet Inkább nem ért egyet Inkább egyetért Teljes mértékben egyetért N
Az utóbbi 3 évben felgyorsultak a fejlesztések, Budaörs dinamikusan fejlődik. 2,1% 9,6% 28,0% 60,2% 560
Az önkormányzat helyesen teszi, hogy a jogszerűtlen és aránytalanul magas 2,1 Mrd Ft-os állami elvonások miatt bírósághoz fordult. 1,1% 1,6% 12,1% 85,3% 556

A teljes kutatást összefoglaló első rész: ITT érhető el.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here