Ezt gondolják a város vezetéséről és a szolgáltatásokról a budaörsiek

0
1668

A budaörsiek szeretnek itt élni és elégedettek a polgármester és a képviselők munkájával. A friss közvélemény kutatás szerint a megkérdezettek 85,3%-a egyetértett azzal is, hogy az önkormányzat helyesen fordult bírósághoz a magas állami elvonások miatt. A felmérést a Loginda Research & Innovation készítette az önkormányzat megbízásából.

Sorozatunkat az összefoglalóval kezdjük és egy-egy terület részletesebb bemutatásával folytatjuk.

 Vezetői összefoglaló

  • Objektív – többek közt egy főre jutó háztartási jövedelmi adatok, IKT eszközökkel kapcsolatos kérdések –, valamint szubjektív szempontok alapján is jól látható, hogy a budaörsi lakosok jobb anyagi helyzettel rendelkeznek más településekhez képest. Szubjektív elégedettség tekintetében jól látható tendencia rajzolódik ki: az elmúlt évekhez viszonyítva jelentősen nőtt a családjuk anyagi helyzetével elégedettek aránya, ennek hátterében azonban az állhat, hogy az elmúlt évekhez képest nőtt azon megkérdezettek aránya is, akik más településeken élő ismerősökhöz képest jobbnak ítélik meg saját családjuk létfeltételeit.
  • Az elmúlt évekhez hasonlóan a válaszadók 99%-a szeret vagy nagyon szeret Budaörsön lakni; ezen belül jelentős mértékben nőtt azon válaszadók aránya, akik nagyon szeretnek Budaörsön lakni (2015:67%, 2017:80%).
  • A budaörsi lakosok a kutatást megelőző évben átlagosan megközelítőleg 3 alkalommal kerültek kapcsolatba az önkormányzattal hivatalos ügyben – mely az elmúlt évekhez képest mérsékeltnek tekinthető. Az ügyintézéssel való elégedettség tekintetében egyértelmű időbeli trend figyelhető meg: 2003-tól 2017-ig az ügyintézés különböző szempontjainak megítélése folyamatosan javul. Amennyiben a megkérdezettek igénybe vették az Önkormányzat szolgáltatásait, elmondható, hogy jellemzően inkább elégedettek voltak azzal.
  • A Budakeszi Járási Hivatal szolgáltatásait a válaszadók közül viszonylag kevesen vették igénybe (13,7%), a Hivatal működésével kapcsolatos átlagos értékelés közepes (3,4). Ezzel szemben a Budakeszi Járási Hivatal Budaörsi Kirendeltségén a megkérdezettek 42,4%-a intézett hivatalos ügyet, az iroda működését pedig döntően jóra értékelték az ötfokú skálán (átlagos érték: 4,4).
  • A polgármester ismertsége továbbra is rendkívül széles – a megkérdezettek 99,8%-a tudta megnevezni, – elmúlt 3 éves tevékenységével a válaszadók 97,3%-a nagyon vagy inkább elégedett volt. Spontán említések esetén a megkérdezettek a polgármestert nem kötik párthoz, hajlamosabbak úgy látni, hogy független jelölt. A képviselőtestület munkájával való elégedettség az ötfokú skálán jónak mondható (átlagos értékelés: 4,3).
  • Az önkormányzat munkájára vonatkozóan a válaszadók 60,2%-a értett egyet azzal, hogy a fejlesztések felgyorsultak, valamint 85,3%-uk egyetértett azzal is, hogy az önkormányzat helyesen fordult bírósághoz a magas állami elvonások miatt.
  • Az elmúlt években zajlott, közszolgáltatásokat érintő átszervezésekkel a válaszadók többsége tisztában volt: 99,4%-uk tudta, hogy a Budaörsön működő összes iskola fenntartása és üzemeltetése már nem a helyi önkormányzathoz tartozik, valamint 83,6%-uk tudta, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos számlázást nem a BTG, hanem a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) végzi. E változások közül az iskolai átszervezések ténye a válaszadók 0,7%-át érintette inkább pozitívan, míg 45,7%-át érintette inkább negatívan, a járási központ Budakeszire helyezése a válaszadók 1%-át érintette pozitívan, míg 45,9%-át negatívan, a hulladékszállítással kapcsolatos változások a megkérdezettek 1%-át érintették pozitívan és 54,3%-át érintették negatívan.
  • A településen nyújtott szolgáltatások közül az elmúlt évekhez viszonyítva ötfokú skálán a tömegközlekedési lehetőségekkel (4,5), a helyi szórakozási lehetőségekkel (3,7), valamint a bölcsődei, óvodai szolgáltatásokkal (4,5) kapcsolatos elégedettség javult legnagyobb mértékben.
  • A válaszadók többsége szerint több pénzt kellene fordítani a KLIK által üzemeltetett iskolák és tanáraik támogatására (71,8%), továbbá az infrastruktúra (56,5%), valamint a bölcsődék (54,5%) fejlesztésére is.
  • A lakosság leginkább a Budaörsi Naplóból, Budaörsi Infóból, valamint a városi honlapról tájékozódik, de relatíve sokan jelölték meg a helyi televíziót is, mint tájékozódási forrás.

Tájékozódás helyi ügyekben

Helyi ügyekről a megkérdezettek számos forrásból informálódnak: a válaszadók legnagyobb arányban spontán a Budaörsi Naplót említették (36%), melyet a Budaörs.hu (27,5%), a budaörsi helyi TV (24,3%), Budaörsi Infó (22,5%) valamint a Budaörsi Rádió (17,0%) követ.

Honnan tájékozódik kifejezetten a helyi ügyeket illetően?

  Spontán említi Segítséggel említi Összesen  
Budaörsi Napló 36,0% 21,5% 57,5%  
Budaörsi Infó 22,5% 24,2% 46,7  
Budaörs Rádió 17,0% 22,6% 39,6  
Budaörs.hu 27,5% 17,3% 44,8  
Minálunk.hu 11,9% 13,9% 25,8  
helyi tévé* 24,3% 15,9%  40,2  
Más 18,8% 3,7% 22,5  

*A felméréskor e kérdésnél nem tettek különbséget a BVTV és a BKTV között – közölte lapunkkal Vágó Csaba polgármesteri kabinetvezető

Folytatjuk!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here