Budaörs polgármesterét jól ismerik a városban és elégedettek a munkájával

0
1639

A polgármester és a képviselő testület működésének megítélése

A 2017 évi közvélemény kutatás (4. rész)

A budaörsi önkormányzat minden évben egy független piackutató céget bíz meg annak megismerése érdekében, hogy mit gondolnak a város vezetéséről és a szolgáltatásokról az itt élők. A 2017-es  felmérést a Loginda Research & Innovation készítette, melynek eredményét sorozatban ismertetjük.

A válaszadók 99,8%-a helyesen nevezte meg Budaörs polgármesterét, mindössze 0,2% (1 fő) nevezett meg más személyt. Wittinghoff Tamás ismertsége Budaörsön 2004 óta folyamatosan 98-99%-os szinten mozog.

Megnevezné Budaörs polgármesterét? (2004-2017)

  2004 2006 2007 2013 2017
Wittinghoff Tamás 98% 99% 98% 99% 99,8%
más nevet mond 2% 1% 0,40% 2% 0,2%

 

A korábbi évektől kissé eltérő módon, jelen felmérés keretében nem arra kértük a válaszadókat, hogy a polgármester 1 éves tevékenységét értékeljék, hanem arra, hogy alkossanak véleményt a polgármester elmúlt 3 év során nyújtott munkájáról. A megkérdezettek 77,3%-a rendkívül elégedett volt a polgármester 3 éves munkájával, 20%-uk elégedett. Mindössze 2,2%-uk volt inkább elégedetlen az elmúlt 3 évben folytatott polgármesteri tevékenységgel, és 0,5%-uk volt nagyon elégedetlen.  Ezen eredmények érdekes összefüggésben állnak a korábbi évek felmérések értékeivel, melyek során a válaszadóknak a polgármester 1 éves – a felmérést megelőző évre vonatkozó – tevékenységét kellett értékelniük.

Mennyire elégedett a polgármester elmúlt 3 éves tevékenységével?

  Százalék Minta (Fő)
Nagyon elégedett 77,3% 422
Inkább elégedett 20,0% 109
Inkább elégedetlen 2,2% 12
Nagyon elégedetlen 0,5% 3
Összesítve 100,0% 546

 

A 2003-as felméréstől kezdve folyamatosan nőtt azon válaszadók aránya, akik nagyon elégedettek voltak a polgármester 1 éves tevékenységével. Ezzel párhuzamosan csökkent azok aránya, akik inkább elégedetlenek voltak a polgármester által végzett munkával, valamint kis mértékben csökkent az inkább elégedettek aránya is. A nagyon elégedett válaszadók aránya 2004 után 40-50% körül alakul, melyhez képest nagyobb ugrásnak tekinthető, hogy a polgármester elmúlt 3 éves tevékenységével a megkérdezettek 77,3%-a volt nagyon elégedett

Melyik párthoz tartozik a polgármester?

A válaszadókat arra kértük, nevezzék meg, hogy polgármesterük melyik párthoz, vagy szervezethez tartozik – elsőként spontán válaszukra voltunk kíváncsiak, s csupán abban az esetben biztosítottunk számukra válaszopciókat, amennyiben nem tudtak választ adni a feltett kérdésre. Azon megkérdezettek, akik spontán adtak választ a kérdésre legnagyobb arányban úgy gondolták, hogy a polgármester független (49,3%), 43,3%-uk vélte úgy, hogy a Budaörs Fejlődéséért Egyesület tagja, 3,2%-uk, hogy a Fidesz, míg 2,3%-uk válaszolta, hogy az MSZP képviseletében választották meg. A spontán válaszadók elenyésző százaléka vélte úgy, hogy az LMP, DK, vagy a Jobbik támogatottja lenne Budaörs polgármestere, 0,7%-uk pedig az egyéb válaszopciót választotta. Azon válaszadók, akik spontán nem tudtak választ adni a kérdésre a felsorolt válaszopciók közül legnagyobb arányban azt választották, hogy polgármesterük a Budaörs Fejlődéséért Egyesület tagja, 23,2%-uk vélte úgy, hogy független, 3,6%-uk, hogy fideszes, 1,8%-uk, hogy MSZP-s.

Ön szerint jelenleg melyik politikai tömörülés van többségben a budaörsi képviselő testületben?

A válaszadók 63,3%-a szerint a budaörsi képviselő testületben független képviselők és egyéb szervezetek vannak többségben, 23,9%-uk szerint a jelenleg kormányzó pártok (Fidesz-KDNP), míg 12,9%-uk szerint jelenleg nem kormányzó pártok.

A képviselő-testület elmúlt 3 éves tevékenységét, pontosabban az azzal való elégedettséget a megkérdezettek 1-től 5-ig terjedő skálán pontozhatták, ahol az alacsonyabb értékek a nagyobb elégedetlenséget, míg a magasabb értékek a nagyobb elégedettséget jelezték.

A testület munkájával a megkérdezettek 53,8%-a nagyon elégedett volt – mely a polgármester munkájára vonatkozó ugyanezen arányhoz viszonyítva mérsékeltebb eredmény –, 27,4%-a inkább elégedett volt, 12,4%-uk közepesnek ítélte azt, 4,3%-a inkább elégedetlen volt, végezetül 2,0%-a nagyon elégedetlen. Az összesített, átlagos értékelés 4,3

És mennyire elégedett a budaörsi képviselő-testület elmúlt 3 éves tevékenységével?

  Százalék Minta (Fő)
Nagyon elégedett 53,8% 238
Inkább elégedett 27,4% 121
Közepes 12,4% 55
Inkább elégedetlen 4,3% 19
Nagyon elégedetlen 2,0% 9
Összesítve 100% 442

 

 A válaszadók átlagosan inkább elégedettek önkormányzati képviselőjük elmúlt hároméves munkájával: a válaszok átlaga 4,1. A megkérdezettek 46,3%-a százaléka nagyon elégedett volt a képviselője munkájával, 31,6%-uk inkább elégedett, 12,6%-uk közepesen elégedett, 4,2%-uk inkább elégedetlen volt azzal. A válaszadók mindössze 5,3%-a volt nagyon elégedetlen

És mennyire elégedett az önkormányzati képviselőjének elmúlt 3 éves tevékenységével?

  Százalék Minta (Fő)
Nagyon elégedett 46,3% 44
Inkább elégedett 31,6% 30
Semleges 12,6% 12
Inkább elégedetlen 4,2% 4
Nagyon elégedetlen 5,3% 5
Összesítve 100% 95          Folytatjuk!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here