Szinte vita nélkül döntöttek ma a képviselők, több mint 30 napirendről

0
1166

Egy-két odamondogató szurkáláson kívül  –  a Fidesz frakció tagja és Wittinghoff Tamás polgármester között – érdemi vita egyetlen témáról sem alakult ki a mai képviselő testületi ülésen, bár 36 napirend szerepelt rajta. Így döntöttek például arról, hogy a mintegy 800 ügyről, amiben a polgármester a saját hatáskörében járhat el, a képviselők részletes tájékoztatást kapjanak. Ennél fontosabb persze, hogy megindulhat a kamaraerdei idősek otthonának a bővítése.

Napirend előtt Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) kért először szót és mint mondta, az Illyésnél lévő zebra láthatatlan már, újra kellene festeni. Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető válaszában tájékoztatta, hogy az 1-es úton a zebrák több helyen hiányosak, amit a budaörsi hivatal már írásban is jelzett az utat fenntartó állami közútkezelőnek, hogy soron kívül végezzék el a javításukat, de választ még nem kaptak. A képviselőnő másik kérdése, ahogy ő fogalmazott „a szokásos mantra”, a Kisfaludy utcában lévő munkálatok csúszására vonatkozott. Ha a kivitelező végzett a Fodros és a Thököly utcában, akkor onnan mennek át a Kisfaludyba. A határidő azonban a terület átadásától 120 nap, ez decemberben jár csak le – tudtuk meg.

Tóth Ferenc (BFE) azt tette szóvá, hogy körzetében a zajvédőfal javítása megindult, de a lakosok szerint a belső anyag össze van zsugorodva és a magasság sem egyforma, kiegyenlítést kérnek. Wittinghoff Tamás polgármester elmesélte, hogy dupla fal van, amikor ő ott lakott, még egy sem volt, és Lőrincz Mihály megerősítette, hogy igen, az állami mellé az önkormányzat is épített egyet, pluszként, amit most rendbe is hoznak és amit kell, teljes mértékben kicserélnek. Tóth Ferenc másik kérdése a kutyafuttató építkezés miatti áthelyezésére vonatkozott, hogy ne a tervezett területre, hanem a zajvédő fal mellé kerüljön, de a műszaki ügyosztályvezető szerint „az a terület, amit kijelöltünk felel meg leginkább annak, hogy a lakott területtől távol legyen és minél nagyobb területen.” A Temesvári utca csatornázásáról pedig elmondta, hogy a közbeszerzés elbírálása zajlik és a munkák reálisan jövő tavasszal kezdődhetnek.

Gáspár Béla (Fidesz) a Fodros utcai lakók nevében mondott köszönet, akik meg vannak elégedve, hogy az utat építő kivitelezők ügyelnek arra, hogy ne zavarják a mindennapi életet.

Premecz Enikő (Jobbik) az Árok utca Őszirózsa utcához közelebbi részén a járda helyreállítását kérte, és hogy ugyanott szólítsák fel az egyik eladó ingatlan tulajdonosát a parlagfű irtására.

Hauser Péter (BFE) azt kérdezte, hogy a sebességkorlátozó táblák mikor lesznek kihelyezve a Farkasréti úton. Komplett rendezés keretében október 15-ig kihelyezik a 40-es táblákat, illetve az óvodák környékén a 30-ast – hangzott el a hivatali válasz.

Kisfalvi Péter (BFE) a kamaraerdei rossz helyen lévő buszmegálló, buszforduló áthelyezéséről érdeklődött (erről ITT írtunk) hogy mikor lesz meg. Lőrincz Mihály elmondta, hogy a terület a 11. kerülethez tartozik és tőlük már megkapták az áthelyezési hozzájárulást, viszont mivel járda is kell, és ahhoz támfal, az ott lévő magáningatlanoknak le kell adni egy sávot a saját tulajdonukból. Az ingatlanok közigazgatásilag már Budaörsön vannak, és kérte a képviselő segítségét is ennek minél gyorsabb lebonyolításhoz.

Bíró Gyulaszemétügyben” kért szót. Bár a szolgáltatást a BTG kezéből kivették, ennek ellenére sokszor kapunk tőlük segítséget, amikor a szelektív gyűjtők és a környékük is megtelik – mondta. Hozzátéve: „Honnan kerül ennyi szelektív ide, például üveggel két nap alatt a három konténer teljesen tele van?!” Majd megjegyezte, hogy a veszélyes hulladékok begyűjtését is a BTG bonyolította le, 5 kamionnyit vittek el. Majd emlékeztetett rá, hogy október 6-án lesz a lakótelepen lomtalanítás. (Erről ITT írtunk.)

Becz György (BFE) azt a fontos problémát említette, hogy a tanév megindulásával reggelente az iskolák környékén újra közlekedési problémák vannak. nagy a tumultus, az autós szülők a buszmegállóban teszik ki gyermekeiket az iskola előtt, ezért a szülőket kéri, hogy tanúsítsanak önmérsékletet és megköszönte a rendőrség segítéségét. A polgármester azzal egészítette ki, hogy el tudja fogadni, hogy nehéz parkolni, de ha nem három lépésre állnak meg a bejárattól, hanem 100 méterre, akkor már kisebb lenne a gond.

Miután Wittinghoff Tamás megtartotta szokásos beszámolóját a két rendes ülés között történtekről, vagyis most arról, hogy milyen eseményeken vett részt a nyáron, áttértek a napirendekre.

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

Vita nélkül, 11 igen 3 tartózkodással (Fidesz-KDNP) fogadták el.

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata Alapellátási körzeteiről szóló 17/2003.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosítása

14 igennel egyhangúlag megszavazták.

3. napirendi pont: A közterületek használatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása

Bakó Krisztina módosítójával 11 igen 3 tartózkodással fogadták el. Ennél a napirendnél Löfler Dávid kért szót, mert szerinte az egyik paragrafus üti a másikat, ezért frakciója tartózkodik. A jegyző elmondta, hogy nem üti. A lényeg, hogy a reklámfelületek értékesítésére korábban megkötött szerződést az önkormányzat addig nem akarja felmondani, amíg a felsőbb szintű jogszabály ezt megengedi és erre kerestek egy jogtechnikai megoldást. Wittinghoff Tamás megjegyezte, hogy ezt a céget annak idején a Fidesz akarta megbízni, mert az akkor még „nagy barát Simicskához volt köze”, de a budaörsi önkormányzatot nem az érdekli, hogy ki a tulajdonos vagy kihez van köze, hanem megfelelően látják-e el a rájuk bízott feladatot, szerződésszegés nélkül.

4. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) és a Budaörs Város Önkormányzatának SZMSZ-ről szóló 36/2010.(XI.12.) számú önkormányzati rendeletek módosítására

14 igennel megszavazta a képviselő testület, hogy a változtatás alapján a jövőben lehetőség lesz arra, hogy – előzetes egyeztetés és utólagos ellenőrzés mellett – a bérlők elvégezhessenek a lakásban olyan munkálatokat, amelyek az önkormányzatnak mint bérbeadónak lennének a feladatai. Az elvégzett munkálatok költsége a bérleti díjba beleszámít, legfeljebb a havi bérleti díj 50%-áig.

5. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Ez Löfler Dávid indítványa, aminek a célja, hogy azokról az ügyekről, amelyeknél a polgármester saját jogkörében dönt, a képviselők rendszeresen kapjanak tájékoztatást. A fideszes képviselő először nem szólt hozzá, de miután a polgármester elmondta, hogy kifejezetten kérte a frakciója tagjait, hogy szavazzák meg ezt és hozzátette, hogy  bár ez 800 ügy havonta, amit tájékoztató jelleggel megkaphat a képviselő úr is, kivéve  azokat, amelyek személyiségjogot és adatkezelési jogot érintenek, Löfler mégiscsak szót kért. Kiemelte, hogy az ügyrendi bizottság támogatta az előterjesztését, és hogy például Zuglóban és Veszprémben is  beszámolnak ezekről a döntésekről a testületi üléseken. Mint elhangzott, a képviselő szerint ez csak a polgármesternek okoz többlet feladatot, de a jegyző elmondta, hogy nem, hiszen mivel ez havonta 800 döntést jelent, melyeket az ügyintézőknek kell előkészíteniük és végrehajtaniuk, a plusz beszámolási kötelezettség is az ő munkaidejüket terheli és ez az új adminisztrációs feladat az ügyfelek kárára, az érdemi tevékenységtől veszi el az idejüket. S a jegyző megerősítette, hogy például szociális ügyekben nem lehet névvel nyilvánosságra hozni semmit. A szavazás eredménye: 14 igen.

6. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló

11 igen 3 tartózkodás (Fidesz-KDNP) volt a szavazat eredménye, hozzászólás nem volt. Az előterjesztés szerint a gazdálkodás során, a korábbi évekhez hasonlóan, nagy figyelmet fordított az önkormányzat a likviditás folyamatos fenntartására, a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására. Az első félévben a bevételek 54,07%-a, a kiadásoknak pedig 36,66%-a teljesült.

7. napirendi pont: Javaslat szociális tűzifa biztosítására

Az önkormányzat azért ad erre saját keretet, 2 millió forintot, mert amit az államtól kapnak a rászorulók az nem kellő minőségű és mennyiségű segítség – jegyezte meg a polgármester. 14 igennel fogadták el.

8. napirendi pont: Többletforrás biztosítása a Lévai utcai gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzéséhez

Az általános tartalékkeret terhére egymillió forinttal megemelték a jelenleg felújítás alatt álló Lévai utcai gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzésére szánt mintegy négy és fél millió forintot. Az összesen 83,45 millió forintba kerülő beruházás 85 százaléka pályázati forrásból valósul meg. 14 igennel elfogadta a testület.

9. napirendi pont: A Jókai Mór Művelődési Központ és a Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása

14 igen.

10. napirendi pont: Budaörsi Televízió eszközfejlesztés

2,7 millió forintot kapott a BVTV eszközfejlesztésre. 14 egybehangzó szavazattal elfogadták. A listán többek között új kamera, kameraállvány és -objektív, valamint mikrofonok is szerepelnek, amelyek az önkormányzat tulajdonában maradnak. A televízió ingyenes használatba kapja a műszaki eszközöket.

11. napirendi pont: A 2018. évi érdekeltségnövelő pályázattal kapcsolatos átcsoportosítás

Budaörs Város Önkormányzata 1,6 millió forint támogatást nyert az Emberi Erőforrás Minisztériuma által kiírt 2018. évi érdekeltségnövelő pályázaton a Jókai Mór Művelődési Központ műszaki és technikai eszközfejlesztésére. A képviselők döntöttek a pályázathoz szükséges 3 millió forint önrész biztosításáról.

14 igen

12. napirendi pont: Döntés a Frankhegyi Mozaik I projekttel kapcsolatos közvetítői tevékenységről

A frankhegyi részönkormányzat a bizottsági megbeszéléseken azt kérte, hogy vegyék ki az előterjesztésből a Fátyol utcát, de „pont ott indulhat el elsőként a fejlesztés”, mondta a testületi ülésen a polgármester, ezért ha azt kiveszik, az egész értelmét veszti. Löfler Dávid is szót kért, mert szerinte ha a javasolt mediációs módszert mindkét félnek el kell fogadnia, akkor a frankhegyi víziközmű társulatot is meg kellene kérdezi, hogy részt akar-e venni benne. Illetve azt firtatta, hogy a mediációs módszer mennyibe is kerül, és ha az önkormányzat fizeti, akkor miért nem tárgyalta meg a pénzügyi bizottság. Bocsi István jegyző hosszasan és részletesen magyarázta el, hogy a Frankhegy fejlesztésének évtizedek óta húzódó ügyében tudnának most konkrétan előrelépni azzal, ha a képviselő testület elfogadja az előterjesztést. A „mozaikok” lényege, hogy ahol műszakilag értelmezhető egység összejön, ott elindulhasson a fejlesztés. A mozaik I. projekt körülbelül 70 tulajdonost érint, és velük kellene megegyeznie az önkormányzatnak. De mivel érdemi előremozdulás évek óta nincs, csak vita, ezért javasolja az önkormányzat mediátor bevonását. Ha a tulajdonosok vállalják, hogy részt vállalnak a mediáció költségviselésében, az persze jó lenne, de ha nem, ez ne legyen akadálya az egyeztetésnek, hiszen keret van rá, ezért is nem került a pénzügyi bizottság elé. Az, hogy mennyibe fog kerülni, értelemszerűen akkor derül ki, ha egyértelművé válik, hány főt érint a mediáció. Továbbá, ha a víziközmű társulás,  illetve az érintett ingatlantulajdonosok nem akarnak egyeztetni, természetesen nem lesz egyeztetés, hiszen ahhoz mind a két érdekelt fél kell. Az előterjesztést 11 igen, 2 nem 1 tartózkodással fogadták el.

13. napirendi pont: 25 db karácsonyi motívum beszerzésének fedezet biztosítása

Azért van szükség új karácsonyi díszekre, mert tönkrementek a régiek és ilyenkor olcsóbb újat vásárolni, mint a régieket  javíttatni – tudtuk meg a polgármestertől. Gáspár Béla is szót kért ennél a napirendnél, és arról érdeklődött, hogy Karácsony Gergely plakátjait mikor szedik le. A polgármester humorosnak találta, hogy a fideszes képviselőnek a karácsonyi díszekről Karácsony Gergely jut eszébe, de azért azt válaszolta, forduljon kérdésével a plakátokat kihelyező pártokhoz. Végül 14 igennel szabad utat kapott az új díszek beszerzése, amire 3,275 millió forint az anyagi fedezet.

14. napirendi pont: Előirányzat biztosítás, a Patkó utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget bekerítésére

Ismét „szemétügy”, csakúgy mint napirend előtt. A szolgáltatóváltásból keletkező problémákon igyekszik az önkormányzat saját hatáskörében, saját forrásból enyhíteni. Például most azzal, hogy bekerítik a Patkó utcai szelektív hulladékgyűjtő szigetet. Erre 3,174 millió forintot biztosítottak. Az intézkedés célja, hogy megakadályozzák a nagy zajjal járó és az ott élők nyugalmát zavaró éjszakai használatot. 14 igennel fogadták el.

15. napirendi pont: Előirányzat biztosítás, Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció lebonyolításához.  Azaz a lakossági veszélyes hulladékgyűjtés megszervezésére és lebonyolítására 10,16 millió forintot biztosított az önkormányzat a BTG számára. Erre azért volt szükség, mert a BTG Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási üzletága 2018. július 1-vel megszűnt, és a korábban sikerrel bevezetett veszélyes hulladékgyűjtési akció folytatása nincs a jogutód Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. feladatai között. 14 igennel szavaztak, tehát lehet az óvárosban is a lakótelepihez hasonló gyűjtés.

16. napirendi pont: Az ARAMIS SE részére sportcsarnok építés megvalósításához nyújtott támogatás elszámolása

14 igen

17. napirendi pont: A Budaörsi Kézilabda Sportegyesületnek nyújtott támogatás elszámolása

Löfler Dávid megerősítést kért, hogy mivel a beszámolót Vörös Ádám, a sportegyesület elnök-helyettese írta alá, érvényes-e. Lőrincz Mihály elmondta, hogy mivel ő maga az  egyesület elnöke, a teljes folyamat lebonyolításával meghatalmazta az alelnököt, tehát érvényes az aláírás. 14 igen.

18. napirendi pont: Javaslat felhalmozási célú céltartalék felszabadításra

14 igen, a felszabadított t 22,7 millió forintból tervezési, járdaépítési munkák valósulhatnak meg, valamint megtörténik a Hajnal utcai feszítő oszlop áthelyezése.

19. napirendi pont: Budaörsi vízi közművek 2019-2033. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

11 igen 3 tartózkodás

20. napirendi pont: Döntés a temetői díjak éves felülvizsgálatáról

Nem lesz díjmódosítás! 14 igen

21. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Ibolya u. 80. szám alatti, 7920/3 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatról

14 igen arra, hogy eredménytelennek nyilvánította a testület az Ibolya u. 80. szám alatt található, 904 m² területű, „kivett udvar és gazdasági épület” megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot, mivel a pályázó által ajánlott ár lényegesen alacsonyabb volt a pályázati kiírásban rögzítettnél.

22. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Clementis L. u. 10. sz. alatti, 138 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonban levő 18/48-ad tulajdoni hányadának és a Budaörs, Ady E. u. 3. sz. alatti, 581 helyrajzi számú ingatlan 1803/24300-ad tulajdoni hányadának cseréjéről.

11 igen 2 nem

23. napirendi pont: A Budaörs, 1036/20 helyrajzi számú, természetben a Lévai utcában található, „kivett transzformátorház és üzemi épület” megnevezésű, 75 m2 nagyságú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

Kávézó és reggeliző hely lesz a megüresedett Lévai utcai transzformátorház épületéből, miután ezt a pályázatot fogadta el nyertesnek a képviselő-testület.

13 igen

24. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 7632 hrsz-ú telekre a Községi Tanács V.B Budaörs által képviselt Magyar Állam javára bejegyzett elővásárlási jog törléséről,  mert semmi nem indokolja azt.

13 igen

25. napirendi pont: Döntés a 1388/1 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Zúzmara utcában található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződésről

Már volt testület előtt, kis módosításra volt szükség hitelfelvétel okán. Valamivel több mint 116 millió forintért a D-Expert Kft. lesz egy Zúzmara utcai 3168 négyzetméteres telek új tulajdonosa, miután a cég nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot. Az adásvételi szerződésre a testület áldását adta 11 igennek és 2 tartózkodással.

26. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Farkasréti út 53. szám alatti, 2440 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbe adásáról

Az egészségügyi központ kinőtte a Kossuth Lajos utcai épületet, ezért bérelne az üzemeltető Jump Consulting Kft. egy további, önkormányzati tulajdonú ingatlant. Löfler Dávid pedig ennek kapcsán arról kért tájékoztatást, hogy a Kossuth Lajos utca 5. szám alatti, a rendelő mellett lévő ingatlannal mi a helyzet, és megjegyezte, hogy azt kár volt eladnia az önkormányzatnak. A polgármester szerint szegénységi bizonyítványt állít ki magáról az, aki nem tudja, mi történt azzal az ingatlannal. Ám a képviselő biztosan tudja, hiszen a bizottsági ülésen is volt róla szó, és bár nem témája a napirendi pontnak, a polgármester felelevenítette a fideszes képviselőnek, hogy annak az EURO-Fiziko Kft.-nek lett eladva, melynek vezetője nem megfelelően járt el, és miatta ment csődbe az egészségügyi központot előzőleg üzemeltető cég is (talán az ITT található cikkünkből érthető, aki nem kísérte a botrányt akkor figyelemmel). 11 igen, 3 tartózkodással fogadták el az előterjesztést, melynek  a valódi tárgya tehát az volt, hogy az egészségházat jelenleg üzemeltető cég kibérelhesse a plusz ingatlant, azt felszerelje műszerekkel és ezzel a rendelőbővítéssel emeljen a budaörsi egészségügyi ellátás színvonalán.

27. napirendi pont: Virtuális Ügyfélszolgálat projekt (Vivien) – Együttműködési Megállapodás

Ezzel egy újabb innováció indulhat el Budaörsön azzal, hogy jóváhagyta a testület az Invitech Zrt-vel előkészített megállapodást egy kísérleti projekt lebonyolításáról. A Virtuális Ügyfélszolgálat projekt (Vivien) a már működő Segít a hivatal szolgáltatást fogja bővíteni, fejleszteni.

14 igen

Az ülésen két sürgősségi indítványt is szavazásra bocsátottak:

28. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés: Településrendezési szerződés a MoMDeluxe Kft. és a MOBOKO Central Kft. kérelme alapján

14 igennel egyhangúlag elfogadták. A lényege, hogy hány lakás épülhet a Terraparkban lévő szabad területen.

29. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés: Hitelszerződés módosítása

A határozatot 10 igennel és 4 tartózkodással fogadták el. A Fidesz-KDNP és a Jobbik képviselőinek tartózkodásából Wittinghoff Tamás polgármester azt a következtetést vonta le, hogy ezek a frakciók nem szeretnék, hogy a kamaraerdei idősek otthona bővítésére meglegyen a fedezet.

A többi napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta a testület. A Zombori utca Idősek Otthona közbeszerzési eljárása kapcsán a LAM Ingatlanfejlesztő és Építő Zrt-t nyilvánították nyertes ajánlattevőnek. Szintén zárt ülésen dőlt el, hogy nem él az önkormányzat a Szabadság út 3. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával. Döntöttek emellett, hogy kik kapjanak idén Hauser József és Sport Díjat és megyei kitüntetői díjakra is javaslatot tettek.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here