Átadták a 2018 évi Szakály Mátyás és a Budaörs Egészségéért Díjat

0
4680

Három pedagógus és egy egészségügyi dolgozó munkáját ismerte el a budaörsi önkormányzat Szakály Mátyás és Budaörs Egészségéért Díjjal, amit ma délelőtt ünnepi testületi ülésen adtak át Nagy Máriának, Göncziné Szurdi Ágnesnek, Kremó Andreának és Tollner Józsefnek.

Az egészségügyben dolgozókat 2005-ben ismerte el először külön díjjal a város vezetése, a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet azonban már 1993-ban alapította a budaörsi önkormányzat és mindkettőt évente egyszer adományozzák az arra érdemeseknek.

Az idén Nagy Mária, Göncziné Szurdi Ágnes, Kremó Andrea és Tollner József kapta meg ezeket a ma délelőtti ünnep testületi ülésen.

A program a Kesjár Csaba Általános Iskola műsorával indult, az iskola tanárai Mészáros Orsolya és Leskó István adta elő megzenésítve az “Amíg őriz a szemed” című költeményt, majd Tóth Krisztina az iskola igazgatója Pablo Neruda: Óda a jelenhez című versét szavalta el. A díjazottakat Zsák András közművelődési és sport ügyintéző méltatta egyenként és Wittinghoff Tamás polgármester mindenkinek átnyújtotta a díjjal járó emlékplakettet és az egyedi órát. Továbbá minden díjazottat az évente megállapított minimálbér ötszörös összege illeti meg. A záró műsorszámot a Budaörsi 1. Számú Általános Iskola állította össze. Elsőként Friedrich Fröbel: “A gyerekek olyanok mint a virágok” című prózai művét olvasta fel Tóth Krisztina. Majd Oratio Vecchi: “Néked zeng ez a dal” című madrigálját hallhattuk a 7.b és 8. b leány tanulóitól és az iskola tanáraitól.

Nagy Mária 1986-ban szerzett általános ápoló, általános asszisztensi végzettséget. 2003-ig folyamatosan képezte magát, többek között felnőtt szakápoló, gyógymasszőr, sportmasszőr, reflexológus szakképesítést szerzett. 2004. óta dolgozik Budaörsön az egészségügyi központban. Részt vett az Irányított Betegellátási Rendszer kistérségi kiépítésében, fejlesztésében, koordinálásában. 2008-tól a gazdasági igazgató munkáját segítette. 2011-ben az Egynapos sebészetre került, ahol a műtétek előkészítése, koordinálása volt a feladata. Jelenleg a Jump Consulting Kft. munkatársa. Feladatai közé tartozik a Budaörsi Egészségügyi Központ működésével kapcsolatos hatósági engedélyek megszerzése, az ehhez szükséges folyamatok koordinálása. Mindenki megelégedésére végzi a szűrővizsgálatok megszervezését, koordinálását. Nagy gyakorlata van az önálló munkában, szervezésben, de csapatmunkához is könnyen alkalmazkodik. Problémamegoldó készsége alkalmassá teszi a változatos, többirányú munka elvégzésére, emellett nagy hangsúlyt fektet az ismétlődő rutinmunkák pontos, precíz végrehajtására. Gyorsan tanulja meg az új technikai eszközök, új szoftverek kezelését és alkalmazását. Valamennyi feladatát mindig a munkaadó iránt elkötelezett, megbízható, pontos munkatársként végezte.

Göncziné Szurdi Ágnes ének zene tanár, pedagógus 1979-ben végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán és szerzett középiskolai énektanár és karvezető diplomát. Budaörsre, az 1. sz. általános iskolába 1985-ben került, az énektagozat megalapítása után, ahol őrizte és magas színvonalon tanította Szakály Mátyás örökségét. A tanórák mellett az énekkar munkájában is lelkiismeretesen vesz részt. Hosszú éveken át szervezte a területi kórustalálkozót városunkban. A felsős énekkarnak nemcsak művészeti vezetője, hanem kulturális mozgatórugója is. Közös kirándulásaik mindig élmény dúsak, sok kisdiák emlékezik vissza szívesen az általa szervezett martonvásári, gödöllői kirándulásokra. Éveken át szervezete és koordinálta az erdélyi testvériskola látogatásokat, illetve az utazásokat, ahol a tanulóknak lehetősége nyílt az erdélyi zeneművészet megismerésére. Szívügye az iskolai adventi koncertek, mely esemény az elmúlt hat esztendőben a városi adventi programok sokaságába is bekerült. Az általa vezetett kórus így lehetőséget kapott többek között a Ghymes Együttessel és Pitti Katalinnal való közös éneklésre és felléptek a Kongresszusi Központban is. Vezetésével a kórus állandó fellépője a városi koszorúzási ünnepségeknek is. Fáradhatatlan energiával, nagy lelkesedéssel próbálja diákjait bevonni a zene bűvkörébe, minél több oldalát megmutatva zeneművészetünknek.

Kremó Andrea 1987 óta budaörsi pedagógus. Közel 30 év alatt generációkat nevelt fel osztályfőnökként. A matematikát olyan módon tanította, hogy diákjai magas színvonalon tudták folytatni tanulmányaikat a középiskolában. Tehetséggondozási tevékenységével kiemelkedően sok eredményt ért el. Bolyai-. Zrínyi és Városi Tanulmányi Versenyeken egyaránt voltak, vannak országos helyezett diákjai. Hosszú éveken át tanított informatikát is, mindig megújuló módszerekkel. Munkaközösség vezetőként és osztályfőnökként is tevékenykedett, kollégái, diákjai mindig számíthattak önzetlen, alapos munkájára, segítségére. Önképzésre való hajlandósága egész pályafutása alatt rendkívül erős volt, több mint 20 továbbképzésen vett részt az elmúlt években, még a nyugdíjazása előtti tanévben is még képezte magát. Tehetséggondozása mellett a korrepetálásokra is nagy gondot fordított. A matematikai oktatása kiemelt fontossággal bírt pályafutásában, versenyszervezésben, tehetségek fejlődésének kísérésében iskolán kívüli kollégákkal is együttműködött. Közszeretetnek örvend, megbecsült és nehezen nélkülözhető tagja a Kesjár tantestületének. Nyugodt személyisége, igazságszeretete sokat épített munkahelyi légkörön is. 28 évet tanított Budaörsön és a tavalyi évben vonult nyugdíjba. A tantestület 100 százalékának véleménye alapján javasolták a díjra, folyamatos magas színvonalú munkájáért, az intézmény pozitív arculatának formálásáért, valamint azért, mert a gyermekek felkészítésével és az elért versenyeredményekkel Budaörs és iskola számára számos elismerést szerzett.

Tollner József matematika-fizika szakos középiskolai tanár 1988-ban kapott diplomát a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd 2005-ben egyetemi kiegészítő képzés keretében a Debreceni Egyetem Természettudományi Karán, 2006-ban oklevelet szerzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közoktatási vezető szakján. 1983 óta tanít Budaörsön, 1987-óta óta az Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnáziumban. Tanári pályafutása során folyamatosan vállal osztályfőnöki szerepet, osztályainál nagy hangsúlyt fektet a közösségépítésre, a versenyszellem kialakítására. Matematikatanárként diákjait évek óta felkészíti területi, megyei és országos tanulmányi versenyekre. Több diákja ért el kimagasló eredményt. Tehetséggondozó munkájáért Graphisoft díjat kapott. Lelkes szervezője az iskolai életnek. Részt vesz az iskola nemzetközi kapcsolatainak kialakításában, a Kárpát-medence program nemzetközi osztályának munkájában, a nyári táborok lebonyolításában. A tantestületben aktív szerepet tölt be, szervezetben gondolkodó, véleményformáló egyéniség. Országos szinten is vezető szerepet vállal a pedagógusok érdekvédelmi tevékenységében.

Gratulálunk a díjazottaknak!