Hősök és szentek – a Templom tér szobrai

0
1240

Városunkban számos szobor és emlékhely található, most induló cikksorozatunkban ezeket mutatjuk be. A legtöbb emlékmű a központban, a Templom téren található, így itt kezdjük virtuális sétánkat.

A Templom tér közepén áll a budaörsi római katolikus templom, amelynek védőszentje Nepomuki Szent János. Ha szemben állunk az épülettel, akkor a jobb oldalán, a kertben pillantunk meg több emlékművet is. Az első világháborús emlékmű egy haldokló katonát ábrázol, amint éppen Krisztus karjaiba hanyatlik. A mészkőszobor talapzatán lévő fehér márványtábla aranyozott vésetein a következőket olvashatjuk: „A világháborúban (1914-1918) hősi halált halt fiai emlékére Budaörs közönségének áldozatkészségéből”. A szobrot Pásztor János szobrászművész készítette 1925-ben.

Mellette bal oldalon három kősziklából álló emlékmű magasodik zászlótartóval, amelyen a magyar zászló lobog. A talapzaton fehér tábla nyugszik: a fekete betűkkel szedett sorokból („Az 1956-os forradalomban és szabadságharcban elesett budaörsi polgárok emlékezetére” ) kiderül, hogy 1994-ben állíttatta az MDF és a KDNP budaörsi szervezete.

E két emlékmű mögött áll még egy harmadik is az árnyas fák ölelésében: a félkörívben megalkotott két mészkőfalat középen egy kereszt kapcsolja össze. Az alkotás „Halottaink emlékére” (németül: Unseren Toten zum Gedenken) készült, és az 1939 és 1945 között elhurcolt vagy megölt budaörsi hősöknek állít emléket, akiknek a neveit ABC-sorrendben olvashatjuk a tizenhat fehér márványtáblán. Az alkotója Balassa György, az emlékművet 1992-ben állították.

A templom mellett, a kert bal első sarkában áll Szent Vendel több száz éves szobra (pontos adatok nem állnak rendelkezésre az alkotásról). A lábánál fekvő szarvasmarha arra utal, hogy ő volt a földművesek és a pásztorok védőszentje, aki megoltalmazta a legelőket és az állatokat, sőt ez utóbbiakat még a pestistől is védte, így természetesen városunkban is nagy tisztelet övezte.

A Templom bal oldalán, a kert közepén áll Mindszenty József szobra, amelyet Babusa János szobrászművész készített és 2009-ben szentelték fel. Mindszenty József (1892-1975) bíboros, esztergomi érsek és Magyarország hercegprímása volt, Budaörsön óvodát és általános iskolát is elneveztek róla. Az alkotáson, amely imádkozó alakban, egy térdeplőn örökítette meg, a saját szavai olvashatók: „Ha tehetném a fővárosban és az országban küszöbről-küszöbre járnék, és úgy kérnék minden családot: engesztelő lélekkel Magyarországért ereszkedjenek térdre.”

A Templom tér másik végében, a régi posta épületével szemben egy kicsiny parkban áll a Trianon Emlékmű, amelynek alapkőletétele 2011. június 04-én történt meg. Tóth Dávid szobrászművész alkotása egy kőtáblából készült kaput szimbolizál, amely középen kettérepedt, ám a két fél mégis egy teljes egészet alkot, összekötve egy kettőskereszttel. A mészkőből készült szobron manapság gyász- és nemzeti színű szalagokat tépáz a szél, mellette egy sziklán fekete márványtáblán a következő sorok olvashatók:

Magyarországról, édes hazánkról

Ne feledkezzél meg szegény Magyarokról” – Boldog Asszony Anyánk

A kicsi kertben egy emléktábla is helyet kapott, amelyről megtudjuk, hogy Márk Gergely (1923-2012) rózsanemesítő Trianon nevű rózsáit a szobor avatásának alkalmával, 2014-ben ültették a budaörsi kertbarátok.

+1: A Templom téren, az épület jobb oldalán áll egy különleges szerkezet is, amely egy Napóra és holdfázis óra. Az alkotást Kupás-Deák Béla tervezte meg és készítette el, Budaörs Város Önkormányzata pedig 2005-ben állíttatta fel. A szerkezet vörös márványtalapzaton áll, amelyre Budaörs földrajzi koordinátáit vésték, valamint egy mondatot, amely fontos a bonyolult szerkezet megértéséhez: „Az árnyékvető rúdja pontosan az Északi sarkcsillagra mutat”. Igazi élmény felfedezni a működését, és aki behatóbban foglakozik vele, az óravázon más érdekességekre is rálelhet.

Fotók: Petőházi Emese

Kapcsolódó cikkek:

https://www.budaorsinaplo.hu/archivum/multunk/emlekezzunk-regiekrol-a-svabok-magyarorszagi-betelepitese

http://www.archiv.budaorsinaplo.hu/multunk/20140604/trianon-emlekmuvet-avattak-tegnap

http://www.archiv.budaorsinaplo.hu/oktatas/20140206/ket-evtizede-mindszenty-szellemeben

(Forrás – alkotók neve, állítás időpontja – : budaors.varosom.hu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here