Ezt történt a mai képviselő-testületi ülésen – hosszú, de fontos!

0
119

Még napirendek előtt, ám azokhoz kapcsolódóan, sorra véve, hogy ma miről és miért fognak tárgyalni, Wittinghoff Tamás polgármester az energiaáremelések önkormányzatokat (és nemcsak az önkormányzatokat) sújtó hatásáról beszélt, majd a szociális ellátásokról, amire ebben a helyzetben még nagyobb az igény, mint korábban bármikor. Budaörs 22 ellátási formát működtet és a minimálnyugdíj hatszorosára emelik azt az összeget, amihez az igénylés lehetőségét kötötték és az adható összeget is megemelték – mondta. Kiemelte: a legnagyobb baj, hogy az áremelések és az adózási szabályok változtatása (a KATA év közbeni szigorítása) váratlanul ráadásul egy költségvetési év közben történt. Majd rátért az oktatás helyzetére, és hogy mi indolja a pedagógusok e napokban zajló polgári engedetlenségét. Elmesélte, hogy amikor tudomást szerzett arról, hogy milyen fenyegető leveleket kaptak a tankerülettől az akcióban részt vett pedagógusok, felhívta az érdi KLIK igazgatóját és megjegyezte, hogy amikor önkormányzati fenntartásban voltak az iskolák, ilyen nem fordult és nem is fordulhatott volna elő.

Napirendre vonatkozó észrevétel a képviselők részéről nem volt, és 15 egyhangú igennel fogadták el.

Napirend előtt Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) kért szót, aki kétségbe vonta, hogy volt-e joga a polgármesternek ilyen hosszú felvezetőre, hiszen így nem tudnak rá érdemben reagálni. Azt viszont elmondta, hogy a Fidesz szerint az energiaáremelések oka az uniós szankciók Oroszország ellen, és szerinte a „pedagóguskollégák” akciója az ő szuverén joguk, de azt sajnálja, hogy ebbe a diákokat is bevonták, és azt sugallta, hogy ezt a diákok nem önként tették.

Tóth Ferenc (BFE) körzetében az Őszibarack és a Hajnal utca sarkán lévő játszótér júliusban megrongálódott kerítése és kapuja  javítását kérte, illetve forgalmi problémákat jelzett az Alsóhatár úton, ahol sok helyet foglalnak el a parkoló autók, nehéz közlekedni. Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető tudott ezekről és részletesen ismertette, hogyan fogják megoldani.

Kapitány Gábor (Fidesz -KDNP) a Kőhegy kápolna búcsún résztvevőknek mondott köszönet, illetve megjegyezte, hogy a városban elindult egy jelentős adóellenőrzési folyamat, és azt kérte, hogy akit formai hiba miatt marasztalnak el, az büntetés előtt kapjon lehetőséget a javításra. Bocsi István jegyző válaszolt neki, hogy „örülök neki, hogy felveted ezt a kérdést”, „Mert miről is van szó? Megváltozott az adóigazgatósági törvény és hihetetlen szigort vezetett be. Korábban volt mérlegelési jog, első körben a hatóság figyelmeztetett, második körben még jobban figyelmeztetett…, de a jogszabály megvonta a mérlegelési lehetőséget, és a büntetés mértékét is rögzítette. Első hiba 50 ezer, a második hiba 100 ezer forint magánszemélyeknél, vállalkozások esetében 100 ezer és 500 ezer. „Szakmailag nekünk is nehéz ezzel azonosulni, hiszen korábbi években tudtunk érdemben kommunikálni az adózókkal, most nem tehetjük ezt meg.” Utólag elengedhető-e a büntetés? – kérdezték tőle később. A felolvasott jogszabályi részlet szerint nem.

Török István (Kamaraerdei Egyesület), mint mondta, bár nemrég óta Kamaraerdő képviselője,  már nagyon sokan megkeresték a Kamaraerdei úton tapasztalható gyorshajtások miatt. Nem új keletű a probléma, de meg kellene oldani. Lőrincz Mihály sokadszor mondta el, hogy ez az út teljes egészében, a budaörsi ingatlanok  kerítéshatáráig a fővároshoz tartozik, ezen a szakaszon csak a 11. kerületi önkormányzat és az ottani rendőrség léphet. Budaörs már tett javaslatokat feléjük.

Farkas Benedek (BFE) előbb Czuczor Gergelynek válaszolt az energiaárakkal és az oktatási rendszerrel kapcsolatban. A helyi témákra áttérve: a térfigyelő kamerákat mikor javítják meg? Októberre fejeződik be a felújítások. A Rezeda utcában tükör? Lesz.

Laczik Zoltán (BFE) „örömmel tájékoztatott”, hogy a Máriavölgy utca rekonstrukciója elkészült, aminek keretében megújult a közvilágítás is.

Stift Nándor (BFE) egyebek között a közterületi szemetesekre kérdezett rá, amiről kiderült, hogy valakik leszerelik és fémhulladékként értékesítésik, amit pótolnak ugyan, de aki ilyet lát, ne engedje, illetve jelentse be.

Hauser Péter (BFE) jelezte, hogy a Vas utca és Gyöngy utca kereszteződésénél a járdát felnyomta egy fagyökér, a javítását kérik a lakók. Megköszönte az útburkolati festéseket.  Monostori-Kalovits Márk is saját körzetében kérdezett rá műszaki fejlesztésekre, hogy „a Farkasréti úton a Liliom utcánál gyalogátkelő létesítése hogyan halad”. Lőrincz Mihály tájékoztatott, hogy „az engedélyezési eljárás már lezajlott”.

Wittinghoff Tamás végül reagált Czuczor Gergelynek, hogy igen, volt joga a bevezetőben ilyen hosszan beszélni a két ülés közötti időszakra esett országos eseményekről. Majd összefoglalta, hogy Budaörsön mi történt és ő maga milyen programokon (többek között várépítő pályázat díjátadása, tanévnyitó, konferenciák, kiállításmegnyitók, vállalatok vezetőivel tárgyalások arról, hogy tudnak részt venni helyi közügyekben, Kisújfalun Falu nap, Budakeszi polgármesterével egyeztetések…) vett ez idő alatt részt.

Majd rátértek a napirendekre.

Értelemszerűen a múlt hónapban megválasztott új képviselő, Török István lett a részönkormányzat elnöke.

A közmeghallgatás szabályozásának két sarkalatos pontja, hogy egy hozzászóló maximum három percet kap, illetve, hogy előre lehet “hozzászólási jegyet” igényelni. Löfler Dávid emlékeztetett, ő régóta szorgalmazza, hogy egy helyett két közmeghallgatást tartsanak egy évben, és lám, most e helyett szigorításról van szó. Bocsi István ismertette, hogy “a lakosok szóban és írásban bármikor fordulhatnak a hivatalhoz, amire 5-10 napon belül kapnak választ. Ez hatékony. De ha azt nézzük, hogy a közmeghallgatásokon az elmúlt tíz évben mennyi új probléma merült fel és arra milyen megoldások születtek, akkor a hasznossága elenyésző. Nyilván, a helyi politikusok sokkal jobban szeretik, ha megmutathatják magukat, de szakmai szempontból nem ez a megfelelő fórum” – mondta. Wittinghoff Tamás hozzátette, a módosítással szabályozható, hogy ne egyetlen téma uralja a közmeghallgatásokat, mint az utóbbi jó pár évben a Frankhegy ügye. Czuczor Gergely is szót kért, aki mint fogalmazott, nem akar politizálni, de megjegyezte, hogy a „liberálisokat zavarja az igazság”. Török István úgy figyelte meg, hogy a közmeghallgatás „egy szelep”, és nem érti, miért kell ezt témamegjelölésekkel korlátozni. „Amit jegyző úr említett a hatékonyságról, azt teljes mértékben elfogadom” – tette hozzá. Farkas Benedek arra emlékeztetett, hogy annak a pártnak a képviselői kérnek számon Budaörsön több egyeztetést, amelyik kormányon az országban semmiről, senkivel nem egyeztet, éppen ezért vannak az aktuális folyamatos tiltakozások. Ugyanakkor a helyi új szigorítás senkit nem korlátoz az érdemi párbeszédben, de például olyan esetekre fontos, mint amikor a járványidején egy hozzászóló a maszkot nem akarta felvenni. A módosítás része ugyanis hogy nem méltó viselkedés esetén a polgármester kivezettetheti a rendbontót. Löfler Dávid kérdésére válaszolva elhangzott, hogy a kivezettetés lehetősége nem a hozzászóló képviselőkre vonatkozik, hanem azokra, akiknek a magatartása méltatlan ehhez a rendszerhez. Wittinghoff Tamás még kiemelte, hogy a „hozzászólási jegy” bevezetésének a célja, hogy a hivatal érdemi válasszal fel tudjon készülni a fórumra. Végül 11 igen, 4 nem mellett fogadták el a rendeletet.

A Beregszász utca déli részén a testület a nyári ülésen változtatási tilalmat rendelt el. Kérelemmel fordult a hivatalhoz egy érintett ingatlan tulajdonosa, akinek a kerítés megépítését akadályozza a tilalom. A testület vagyonvédelmi szempontokat figyelembe véve felmentette a kérelmező ingatlanát a tilalom alól.

Mint a polgármester a bevezetőben kiemelte, a szociális ellátásokhoz megemelték a jogosultság jövedelmi határát és a kérhető maximális összeget.
Hozzájárult a testület, hogy az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által nyújtott étkezés térítési díját Pusztazámor és Sóskút településeken megemeljék.

A testület döntött a sajátos nevelési igényű gyermekek után fizetendő térítési díjak emeléséről.

Elfogadták a közalkalmazottak pótlékáról szóló rendelet technikai jellegű módosítását, miszerint a tartósan távollevő vezető helyettesét többletpótlék illeti meg.
A megnövekedett közműköltségek miatt szükséges a temetői díjak felülvizsgálata. A képviselők támogatták a díjak emelését, amelyek még így is lényegesen kedvezőbbek maradtak a budapesti temetői díjakhoz képest. A budaörsi köztemető üzemeltetésére közbeszerzési eljárás kiírásáról döntöttek.

 

Továbbá:

A gáz- és energiaárak drasztikus növekedése miatt a testület több, az energiaellátás biztosításával összefüggő előterjesztést tárgyalt. A testület Cselekvési Tervet fogadott el az energiaellátás biztonságának elősegítésére. Megvizsgálják, hogyan tud az önkormányzat segíteni a lakosságnak és milyen intézkedéseket kell tennie az önkormányzati intézményeknél.

Döntöttek gáz- és villamosenergia közbeszerzés kiírásáról. Elfogadták 160 millió forint céltartalék felszabadítását intézményi energiabeszerzésre, és további forrást biztosítottak a Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand számára villamosenergia beszerzésének költségére.

Az önkormányzat célja, hogy hosszútávú megoldásokkal reagáljon a jelenlegi energiaválságra, ezért energiamegtakarítási beruházásokat és alternatív energiaforrások kiépítését tervezik. A testület jóváhagyta a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand világításának korszerűsítésére közbeszerzés kiírását.

A megnövekedett energiaárak miatt a BTG közszolgáltatási keretszerződését is módosította a testület.

Az EU által finanszírozott 2020 EU City Facility (EUCF) pályázaton az önkormányzat 60 ezer eurót nyert el, hogy szakemberekkel és az érintettekkel együtt gondolkodva kidolgozzák a budaörsi Pozitív Energia Körzet Beruházási Koncepcióját, ami a jövőben nem csak a szakmai kivitelezés, hanem a további EU-s vagy hazai pályázati források, beruházások sikeres elnyerésének is alapja lehet. A Pozitív Energia Körzet a Holdfény utca-Árok utca-Baross utca-Szivárvány utca közötti területen helyezkedik el, kiegészülve az IKEA-Auchan-Decathlon által határolt kereskedelmi zónával. A Beruházási Koncepciót jóváhagyta a képviselő testület. A lakosság véleményezheti a koncepciót, mielőtt az EU-s közreműködő szervezet felé benyújtják a végleges verziót.

Támogatták a képviselők, hogy vizsgálja meg az önkormányzat a gépjárműpark üzemeltetési szerződéssel való biztosításának lehetőségét.

Elfogadta a testület a 288 és 289 jelzésű buszjáratok üzemeltetésére vonatkozó szerződés-módosítást: a jelentősen megnövekedett üzemanyagárak miatt megnövelték a támogatás összegét.

Jóváhagyta a testület a víziközművek 2023-2037 évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét.

Biztosították a szükséges forrást a Jókai Mór Művelődési Ház és a Budaörsi Latinovits Színház légtechnikai rendszerének felújítására.

Több önkormányzati ingatlant érintő rendeletről is döntött a testület. Elfogadták a Kolozsvár utcában található önkormányzati ingatlanok telekalakítását, illetve a Szálláshegy utcában található ingatlanrészek telekegyesítését.

Jóváhagyták pályázat kiírását a Városháza étterem és büfé bérbeadására.

Elfogadták pályázat kiírását egy, a Szabadság úton található ingatlan bérbeadására.

Módosították a KvKo Kft. bérleti szerződését.

Elfogadták a Patkó utca 9. szám alatti ingatlanok bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálását.

Jóváhagyta a testület a pályázati úton értékesített kukásautóra beérkezett ajánlatot, és az adásvételi szerződés megkötését a pályázóval. A további kukásautók vételárának csökkentését is támogatták.

Jóváhagyták a Peregrino Panzió Kft. kamatfizetési kötelezettség elengedése iránti kérelem elutasítását azzal, hogy előtörlesztésre van lehetősége a kérelmezőnek.

Elfogadta a testület, hogy a Budaörsi Tanoda részére a Farkasréti út 2/C. szám alatti ingatlan belső átalakításához szükséges, szakértelmet kívánó építési munkákat az önkormányzat végezteti el.

2022. szeptember 15-től határozott időre 2024. április 4-ig Monostori-Kalovits Márkot jelöli a testület a BSC Felügyelő Bizottsági tagjának.

A KATA adózási forma megszüntetése miatt szükségessé vált a Jókai Mór Művelődési Ház és a Latinovits Színház státuszainak módosítása.

Elfogadták a képviselők az Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői pályázatának kiírását. A Zippel-Zappel Óvoda intézményvezetőjének helyettesítését jóváhagyta a testület határozott időre.

Támogatták tűzifa a korábbi éveknek megfelelő mennyiségben történő beszerzését. Az önkormányzat téli tűzifát biztosít a szociálisan rászoruló budaörsiek részére a fűtési időszakban két alkalommal.

Sürgősségi indítványként tárgyalta az iskolai műfüves pályák felújításához szükséges forrás biztosítását.

Elfogadta a testület a BTG könyvvizsgálói feladatokra 2025. május 31-ig történő szerződéskötését.

Felhatalmazta a testület a polgármestert, hogy a színház támogatásának ügyében tárgyalásokat folytasson.

Elfogadták a budaörsi iskolaépületek helyiségeinek bérbeadására vonatkozó bérleti díjak felülvizsgálatát.

Támogatta a testület többletforrás biztosítását az Illyés Gyula Gimnázium Alapítványának. Az 5 milliós plusztámogatást a polgári engedetlenséggel tiltakozó pedagógusok segítésére használhatják fel, ha anyagi szankciók érnék őket.

Ezekről az előterjesztések itt érhetők el:

A Budaörsi Tanoda felújításához az önkormányzat finanszírozza a szakértelmet igénylő belső munkálatok költségeit.
Ötmillió többlettámogatás az Illyésnek
Ennél a pontnál méltatlan vita alakult ki. Az önkormányzat a belengetett elbocsátással megfenyegetett tanárok esetleges anyagi szankciója esetén keletkező kárt szeretné a most megszavazott ötmillió forint többlettámogatással enyhíteni. Czuczor Gergely azonban úgy ítélte meg, ez egyenesen a munkavállalók felbujtása munkaadóik ellen, mert nekik csak a tanítással lenne szabad foglalkozniuk, és különben is előbb bizottsági ülésen kellett volna ezt a sürgősségi előterjesztést megtárgyalni, ezért ő biztos, hogy tartózkodni fog a szavazásnál. Hosszadalmas ellenérvek felsorakoztatása után (a munkaadó fenyegetőzésére nincs normálisabb válasz a pedagógusok mostani reakcióinál, a helyzet nagyon friss és sürgős, nem várhat bizottsági beszélgetésre, a képviselők feladata, hogy kiálljanak a város tanárai mellett, mert mindenki jövőjét érinti – hangzott el) sem értette meg, hogy nem csak a kevés fizetés a probléma az oktatás ügyében. Wittinghoff Tamás polgármester szerint erkölcsi kötelességük, hogy a szolidárisak legyenek a megfenyegetett tanárokkal. Végül három fideszes képviselő tartózkodása mellett megszavazták a támogatást.
Amiről zárt ülésen döntöttek:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here