Egy orvost és három pedagógust díjaztak ma a városházán

0
345

Ünnepélyes keretek között adták át ma délelőtt a 2022. évi Budaörs Egészségügyéért Díjat, és a Szakály Mátyás Pedagógus Díjakat.  Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idén dr. Bognár Péter bőrgyógyász, Gelencsér Gabriella az Illyés Gimnázium igazgató-helyettese, Vermes Éva, a Kesjár Csaba Általános Iskola tanára és Sohajdáné Szabó Anikó, a Pagony Óvoda óvodapedagógusának munkáját ismerte el. A díjjal emlékérem és díszoklevél jár, és az évente megállapított minimálbér ötszörös összege, illetve a kitüntetett egy Budaörs címerrel díszített karórát is kap. A műsort a Leopold Mozart Zeneiskola tanulói adták.

A Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai és közszolgálati tevékenység elismerésére alapította 2005-ben a Budaörs Egészségügyéért Díjat. A díj annak a személynek adományozható, aki hosszú időn keresztül magas szakmai színvonalon fejtette ki tevékenységét a lakosság egészségmegőrzése, a betegségek megelőzése, a betegek gyógyítása érdekében.

A közoktatásért folytatott kiemelkedő szakmai tevékenység megbecsüléseként a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet 1993 óta ítélik oda.  Az Emlékérem annak adományozható, aki Budaörs városáért kiemelkedő tevékenységet végzett, folyamatosan magas színvonalon folytat nevelő-oktató munkát és az óvoda, iskola sajátos arculatának egyik meghatározó egyénisége,  munkájával óvodájának, iskolájának, Budaörs városnak elismerést szerzett; példamutató magatartást tanúsít a közösségi és a magánéletben; legalább 10 évet budaörsi nevelési-oktatási intézményben pedagógusként nevelt, tanított,
oktatott.

Az idei díjazottakról:

Dr. Bognár Péter, a Budaörsi Egészségügyi Központ bőrgyógyászati szakrendelés szakmai vezetője. Orvosi diplomáját 2006-ban a budapesti Semmelweis Egyetemen summa cum laude minősítéssel szerezte meg. A bőr-, nemi gyógyászat és kozmetológiai szakvizsgáját 2011-ben kiváló eredménnyel abszolválta. 2016-ban Egyetemi doktori (PhD) fokozatot kapott.

Gyógyító munkáját az Egyetemi Klinikán szakorvosként, majd egyetemi tanársegédként folytatta. Széles körű szakmai tapasztalatait annak fekvőbeteg osztályain és szakambulanciáin szerezte.

A betegellátás mellett a magyar és külföldi orvostanhallgatók és szakorvos jelöltek képzésében is részt vett. A kutató munkáját a lisztérzékenység bőrtüneteihez kapcsolódóan végezte. Eredményeivel meghívott előadóként nemzetközi kongresszuson is szerepelt.

Több tankönyv fejezet szerzője, rendszeres előadója továbbképző fórumoknak. Tagja a Magyar Dermatológiai Társaságnak, a Magyar STD Társaságnak és az Európai Bőrgyógyászati Társaságnak.

Budaörsön az Egészségügyi Központban 2018-óta folytat gyógyító munkát, azóta több tanítványa és kollégája is csatlakozott a budaörsi bőrgyógyász kollektívához. Az év eleje óta a budaörsi bőrgyógyászati szakrendelés szakmai vezetője. Kollégáival kiváló kapcsolatot ápol.

Munkája során arra törekszik, hogy a páciensek számára hozzáférhető nemzetközi szintű diagnosztikus és terápiás lehetőségeket biztosítva, magas szakmai szintű bőrgyógyászati ellátást nyújthasson.

A Budaörsi Napló interjúja ITT olvasható vele.

Gelencsér Gabriella igazgatóhelyettes 1993 óta dolgozik a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskolában. Az Illyésben. Az országban először Budaörsön bevezetett „nulladik évfolyamnak” nevezett nyelvi előkészítő osztály tantervének és módszertanának egyik kidolgozója és 3 évtizede kiváló oktatója. Irányításával és módszerével több ezer diák készült fel sikeresen mindössze egy tanév alatt a középfokú, esetenként a felsőfokú komplex nyelvvizsgára. Mesterpedagógusként az online nyelvvizsga kidolgozásán és bevezetésén fáradozik.

1999 és 2006 között a Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi iskolai csereprogramok koordinátora volt.

Három osztályt kísért végig osztályfőnökként az érettségiig. Több mint 10 évig segítette tudásával és tapasztalatával az osztályfőnököket munkaközösségi vezetőként.

2013 óta az Illyés nevelési intézményvezető-helyettese. Az iskolavezetés tagjaként segíti az osztályfőnöki és diákönkormányzati munkát, szervezi a projektnapokat és az iskola közösségi életét meghatározó eseményeit: az Illyés Kupát, a Gólyatábort és a Gólyabált. Közel 10 éve ő koordinálja az emelet szintű érettségi vizsgákat. Évekig szerkesztette a gimnáziumi évkönyvet.

Három évtizede szolgálja szeretettel, innovatívan és fáradhatatlanul az Illyést úgy, hogy oktatató és nevelő munkájának eredményei túlmutatnak annak falain.

Vermes Éva pedagógus. Kesjár Csaba Általános Iskola nyugdíjazott alsó tagozatos munkaközösség vezetője. Éva 1982 óta budaörsi pedagógus. 40 év alatt generációkat nevelt fel osztálytanítóként. Diákjai kivétel nélkül magas színvonalon tudták folytatni tanulmányaikat.

Tehetséggondozási tevékenységével kiemelkedően sok eredményt ért el, több országos helyezett diákkal büszkélkedhet. Bolyai-, Zrínyi- és Varga Tamás versenyeken, az iskola és Budaörs számára is több elismerést szerzett. A budaörsi matematika oktatásnak jelentős személyisége. Versenyszervezésben, tehetségek fejlődésének kísérésében együttműködött más iskolák kollégáival.

Hosszú éveken át tanított informatikát is, mindig megújuló módszerekkel.

Munkaközösség vezetőként és osztálytanítóként az elvárhatónál nagyobb terhet vitt. Kollégái, diákjai mindig számíthattak önzetlen segítségére és alapos munkájára. Precizitása, lelkiismeretessége kiemelkedő.

Az önképzés nagyon fontos volt a számára, mindig nyitott volt az újra. Pályafutása során 25 továbbképzésen vett részt, még a nyugdíjazása előtti évben is képezte magát. A Kesjárban közszeretetnek örvend, megbecsült, nehezen nélkülözhető tagja a tantestületnek.

Sohajdáné Szabó Anikó óvodapedagógus 1983-ban kezdett el pedagógusi munkáját Budaörsön, a jelenlegi Pagony óvodában. Hivatástudata a kezdetektől meghatározta pedagógusi munkájához fűződő elkötelezettségét.

Innovatív személyiség, aki fontosnak tartja a múlt értékeinek a megőrzését, mindemellett állandó fejlődéssel és szakmai megújulással frissen tartja tudását.

Pedagógusi főiskolai diplomáját az ELTE Tanító és Óvodaképző karán 45 éves korában szerezte meg.

Az újonnan megszerzett ismereteit gyakran ötvözi a jól bevált gyakorlattal, így téve gördülékennyé és élménydússá a gyermekek fejlesztését.

Teherbírása kiváló, munkáját mindig a pontosság jellemzi. Szakmailag megbízható és kiegyensúlyozott.

Munkatársaival jó viszonyt ápol. Kolléganőjével szakmai egységet alkot. Fontosnak tartja, hogy minden napra és eseményre felkészüljön így biztosítja a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődését. Igazi csapatjátékos, aki a fiatal kollégák biztos szakmai bázisa.

Türelmes és nagyon jó társasági ember, aki több évtizedes gyereknevelési tapasztalatával mindig hiteles segítséget tud nyújtani a véleményt kérő szülőknek.

 

 

Ezt történt a mai képviselő-testületi ülésen – hosszú, de fontos!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here