Ézsiás István és Nemcsics Ákos kiállítása a Zichyben

0
89

A Zichy Major Galéria aktuális „Horizontális-Vertikális Geometria” című kiállításán Ézsiás István és Nemcsics Ákos alkotásai szeptember 30-ig láthatók. Budaörsi kötődésük a kiállítás kurátora Koppány Attila festőművész, aki bár csak a közelmúltban csatlakozott a Budaörsi Művészek Egyesületéhez (BUM), régóta a városban él.  A megnyitó után őt kértük, hogy mutassa be röviden művészbarátait és a kiállítás hátterét!

– Mindketten kerek évfordulókhoz érkeztek. Ézsiás István szobrászművész idén 80 éves, Nemcsics Ákos festőművész 65. Ilyenkor általában számvetés, visszatekintés szokott következni. Nagyon fontos kiemelni, hogy korántsem befejezett életművekről van szó, hiszen mindkét művész napjainkban is ereje teljében alkot és születnek meg  új műveik valamennyiünk örömére – mondja Koppány Attila.

Ézsiás István nemcsak szűkebb hazánkban, hanem világszerte ismert és elismert alkotó. Vele kapcsolatban elsősorban a Bauhaust szokás említeni, hiszen munkássága egyik fő vonulata a Bauhaus hagyományainak, látásmódjának folytatása. Úgy is mondhatnánk, hogy egyúttal a hagyomány újrateremtése is. A térstruktúrák dinamizálása  és változatos anyaghasználat jellemzi munkásságát. Szemlélete és alkotó módszere szorosan kötődik a nemzetközi MADI mozgalomhoz is. (MADI –Mozgás, Absztrakció, Dimenzió, Invenció). Objektjein és reliefjein gyakran feltűnnek a MADI  jellegzetes piros-sárga-kék színfelületei látványosan kiemelve  a térformákat, elkápráztatva, elvarázsolva a tekintetet.
Érdemes megfigyelni Ézsiás István formaképzésének és színhasználatának változásait. A korábbi súlyos, tömbszerű formák a későbbiekben karcsú, lebegő szerkezetekké alakulnak, mintegy bizonyítva a geometria nyelvezetének sokrétűségét.  A három alapszín mellett néha megjelennek a súlyos feketék, néha a monokromításig tömörítve. A változatos anyaghasználat ugyancsak jellemzi Ézsiás munkásságát. Az áttetsző, karcsú plexi kompozíciós elemek krómacél vagy alumínium idomokkal szerves egységgé komponálva gazdagítják a konstruktivizmus formanyelvét. A körök gyakran áttört síkkal vagy hajlított fémszalagok formájában mutatkoznak művein. A Konstelláció című munkáján a szögletes negatív formákkal átmetszett piros körök összevetülése izgalmas térformát hoz létre.
Szobrászatában a statikus és dinamikus alkotó elemek váltakozása sajátos formai  gazdagságot eredményez. Ézsiás István a korai konstruktivista mozgalom ihletett folytatója. A klasszikus modern formarendszert úgy tartja életben, hogy  újra és újra átfogalmazza azt tovább gazdagítva  annak  eszközkészletét, nyelvezetét.

Nemcsics Ákos tehát egy másik generáció, akiknek édesapja Nemcsics Antal is festőművész volt, és az első mestere. Ákos geometrikus festészete szorosan kötődik a jelenkori  újgeometria vonulatához, annak karakterét egyéni látásmóddal gazdagítva.  A geometrikus struktúrák analitikus felépítése, a színharmóniák képciklusokban létrehozott  változatossága új színt jelent a kortárs neo-avantgard képzőművészetben. Valamennyi festménye négyzetes formátumú és a kiállított művek közös jellemzője az átlós struktúra. Ez az önkorlátozás azonban nem eredményezi a formakészlet elszegényedését. Éppen ellenkezőleg – tanúi lehetünk a színek és formák végtelen változatosságának. Az átlók között izgalmas képi világ jelenik meg az alkotó jóvoltából.
A rokon színsorok mellett – mint például az ACD 1-2 című képek – gyakran felbukkannak  a komplementer színek is. A Color Ortogonális és a Color Diagonális sorozat képfelületein a kék-sárga és a vörös-zöld színpárok intenzív egymásra hatása figyelhető meg.  Az egységes színfelületek felbontásával – ilyen például a Matrix Coloris I-II. – az átlók közötti felületek elkezdenek mozogni, vibrálni. Nem tudhatja a szemlélő, hogy a makro- vagy mikrovilág vagy éppen a nano részecskék látványával van-e  találkozása. Ebben rejlik talán a képek kódolt üzenete is: minden egy és ugyanaz. Művészetében folytonosan a színtézist keresi, kutatja. A  kortárs geometrikus festészet, a színelmélet és a világ törvényszerűségeinek tömör összefoglalása, az analitikus gondolkodás mód, valamint a ma érvényesnek tekintett korszellem együttesen, egymásra hatva vannak  jelen munkásságában. A festészet, a fizika és a filozófia sajátos találkozásának vagyunk tehát tanúi  Nemcsics Ákos műveinek szemléletekor. Ebben rejlik különlegessége és ereje.

A Zichy Major Galériában Ézsiás István szobrászművész szombatonként délután 3-tól 6-ig tárlatvezetést tart az érdeklődőknek. Aki tehát lemaradt az ünnepélyes megnyitóról, szeptember 30-ig pótolhatja!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here