Ez történt a tegnapi (február 23-i) testületi ülésen

0
259

A költségvetésen kívül fontos napirend volt még a helyi építési szabályzat szigorítása is. A képviselőknek azonban több, csupán formai okokból előírt, korábbi határozatok módosításáról is kellett szavazni.

Február 23-én reggel 9 óra 5 perckor nyitotta meg Wittinghoff Tamás polgármester a rendkívüli képviselő-testületi ülést, és a kihirdetetthez képest két plusz napirendet vettek fel.

Zárt ülésen egy perköltségtartozás elengedésről tárgyaltak, ami kapcsán a polgármester egy facebookos bejegyzésre utalva megjegyezte, hogy nincs itt semmi mutyi, a törvény alapján így kell eljárni.

Napirend előtt Czuczor Gergely (Fidesz) kért elsőként szót, mint kiderült, egy kis választási kampány beszédre. Abbéli örömét fejezte ugyanis ki, hogy Menczer Tamás államtitkár, Fidesz Pest megye 2. vk. országgyűlési képviselőjelöltje megosztotta, hogy 2,6 milliárd forint érkezett Budaörsre családi adó-visszatérítésre. „Ez a közös sikerünk eredménye, hiszen 7,1 százalékkal nőtt a magyar gazdaság és ez tette lehetővé. Ezért arra kérek mindenkit, hogy az április 3-i választáson ne a Gyurcsány-féle baloldalt sírja vissza, hanem a Fideszre szavazzon.” Majd már helyi ügyben elmondta, hogy régóta van egy elhagyott autó a Liliom utcában, próbáljuk elvitetni.

Wittinghoff Tamás az utóbbira azt válaszolta, hogy ő is látta az autót és „már tettem jelzést a hivatalnak”. Az első fele a hozzászólásnak azonban – mint fogalmazott – „szánalmas, ... „ami a családtámogatási rendszert illeti, a gyerekét egyedül nevelő bárki egy fillérhez nem jut hozzá.”

Tóth Ferenc (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a szemétszállításról beszélt, az eltört és szétdobált kukákról, amik a forgalmat is akadályozzák és hogy az új szelektív gyűjtők kapacitása kisebb, mint a régiek és kevés. A polgármester elmondta, hogy ezeket ő is tapasztalta, heti rendszerességgel tárgyal a BTG és a városháza az új szolgáltatóval, a fővárosi céggel. „A helyismeret hiánya is gond volt, de közel másfél hónapig nem kapták meg az adatokat az érdi szolgáltatótól, most felvettek egy helyismerettel rendelkező kollégát és az ő hibájukból összetört kukákat kicserélik, és a szelektív gyűjtőkről is belátták, hogy nem jók, kicserélik azokat is” – tudtuk meg. „A vezetőség hozzáállása pozitív; korszerű, vadonatúj gépjárműpark, a pusztazámori szemétlerakó a FKF saját kezelésében van…” – hangsúlyozta Wittinghoff Tamás, és szerinte ahogy a víz-, csatornázásnál is megoldódott a biztonságos szolgáltatás a fővárosi cégekkel, itt is meg fog, bár a rezsicsökkentés miatti bevételkiesés és az emiatt elmaradt fejlesztések problémát okoznak az ellátóhálózatban.

Laczik Zoltán (BFE) a Szüret utca – Ibolya utca -Szabadság út kereszteződében tervezett okos-gyalogátkelőhelyre kérdezett rá, hogy mikorra lesz meg, hiszen a kért lámpát nem engedélyezték a hatóságok ide.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető interneten bejelentkezve tájékoztatott, hogy a zebráról a kivitelezővel a szerződést már aláírták, február végéig kellene készen lennie, de technikai okok miatt kérik március 30-re a határidő kitolását.

Monostori-Kalovits Márk azt hozta szóba, hogy a Kőfejtő utcában csőtörés volt, mert ötvenéves vezetékek vannak itt és ezekkel bármikor lehet újabb probléma, ezért mintegy 200 méteres szakaszon csere kellene, amit a Vízművekkel egyeztetni kellene. Továbbá felvetette, hogy Kamaraerdő a kutyafuttatónál egy éve nincs megnyitva a vízcsap.

Lőrincz Mihály kifejtette, hogy a Vízművek az amortizációt nem tudja érvényesíteni a vízdíjban, ezért vannak fejlesztési gondok, „de tárgyalunk és ezt sürgetjük. A másik kérdésre: március közepén nyitják ki a közcsapokat, amelyeket a fagyásveszély miatt a téli hónapokban elzárnak, és a kutyafuttatónál külön figyelnek majd, hogy ne maradjon zárva.”

Kisberk Balázs (Gazdakör) köszönetet mondott a vihar utáni gyors helyreállításért a lakótelepen is a BTG-nek. Majd felhívta rá a figyelmet, hogy a hajléktalanok újra a társasházi lépcsők alá költöznek vissza, lépni kellene az érdekükben.

A polgármester megköszönte a Gazdakör képviselőjének, hogy jelezte a problémát, intézkednek, és erről eszébe jutott, hogy milyen méltatlan támadások érik a kormány részéről a hajléktalanokért és általában a szegényekért legtöbbet cselekvő Iványi Gábort és alapítványát.

Löfler Dávid azt mondta el, hogy a Kaktusz utca lakói tőle kérik, hogy a zsákutca táblát tegyék ki, illetve a vízbekötés és a közvilágítás miatt is segítséget kérnek. Azért tőle, mert Farkas Benedeket, a BFE egyéni képviselőjét nem érik el  -mondta. Ez a téma a későbbiekben még többször előjött, mert ekkor Löfler Dávid időkerete lejárt és nem tudta mondandóját befejezni. Farkas Benedek erre konkrétan nem válaszolt, de a polgármester megkérdezte az illetékes iroda vezetőjét, Lőrincz Mihályt, hogy érkezett-e a hivatalhoz a Kaktusz utcából levél, és azt a választ kapta, hogy nem. Ez persze nem zárja ki, hogy az egyéni képviselőt megkeresték. Az irodavezető azt is elmondta, hogy természetesen kiteszik a zsákutca táblát. A későbbiekben a polgármestertől még azt is megtudtuk, hogy a közüzemi infrastruktúra nem a teljes utcában hiányzik, hanem csak egy kis részén, a zsákutcai részen.

A fideszes képviselő másik felvetése: „ma döntünk a 2022-es munkatervről, és megint csak egy lakossági meghallgatás lesz”, miközben már hónapok óta kéri, hogy legalább kettőt tartsanak. A polgármester válaszában emlékeztetett rá, hogy tavaly tél elején, amikor a pandémia miatt máshol elmaradtak a lakossági fórumok, nálunk szigorú távolságtartási szabályokkal, de megtartották, ám az egy-két érdemi észrevétel mellett több órán keresztül egyetlen szűk csoport, a frankhegyi telektulajdonosok sorolták sérelmeiket. A lakosság számos egyéb formában, folyamatosan eléri őt és a hivatal munkatársait is.

Hauser Péter (BFE) járdajavítást sürgetett a Budapesti út 94. előtt és a Széchenyi utcában. „Intézzük” – mondta Lőrincz Mihály.

Farkas Benedek azt kérdezte, hogy milyen pályázatokban lehet a vízproblémára megoldást találni, de ő is nyitott kapukat döngetett, hiszen a hivatal folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket.

A napirendek előtt Wittinghoff Tamás szokás szerint beszámolt róla, hogy 2021. december 8-tól, amikor az utolsó testületi ülés volt, mit csinált a mai napig, majd itt hosszabban is kitért Iványi Gábor egyházára és az őket ért támadásokra a jelenlegi kormányzat részéről, „miközben olyan faladatokat látnak el, amely az államnak lenne a kötelessége”. Többek között ők működtetik a budaörsi kamaraerdei idősek otthonát is, melynek vezetője szerint egyelőre nincs fennakadás.

Az első napirendi pont Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése volt, erről részletes beszámolónkat ITT olvashatják.

Majd sorra több olyan pont következett, amelyek korábbi határozatokat pontosítottak. Mint például Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása, ami a korábbi döntések beépítése a rendeletbe, tehát egy formai követelmény, amit 11 igen, 2 nem és 1 tartózkodással hagytak jóvá. Vagy az ötödik napirendnél a Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján, ahol a polgármester megjegyezte, hogy már a nehézgépjárművek behajtását sem korlátozhatja az önkormányzat saját hatáskörben. Most ezért egy 2013-ban hozott határozatot kellett újra elővenni.

A BTG-vel, a város saját közműcégével kapcsolatban is több formai határozatra volt szükség. Ezekről 14 igennel döntöttek.

A 12. napirendi pont: Energiamegtakarítási Intézkedési Terv 2022-2027, amit szintén 14 igennel és hozzászólás nélkül fogadtak el. (Erről majd később írunk ismertető cikket – a szerk.)

Említésre méltó azonban a következő napirendi pont: BHÉSZ és Településképvédelmi redelet eseti módosítás indítása. Hiszen nemcsak Budaörs, hanem az agglomerációs települések egyre nagyobb problémája, hogy sokan költöznek ki a fővárosból és az önkormányzatok által ellenőrizhetetlen módon folynak építkezések. A lakosság a kivágott fákat, a ledózerolt hegyoldalt látva elsősorban ezekért mégis a települések vezetőit teszik felelőssé és a megváltozott állami szabályozásra való hivatkozásukat másra mutogatásnak tartják. Wittinghoff Tamás polgármester ezért ennél a napirendnél felidézte, hogy idén januárban újabb építéshatósági jogosítványt vett el az önkormányzattól az állam, miközben a szabálytalan, de legalábbis a környezetbe nem illő építkezések elszaporodtak. Erre reagál egy további, helyi építési szabályzati szigorítással a budaörsi városháza, aminek a betartatását azonban nem tudják garantálni – fűzte hozzá Wittinghoff Tamás. Czuczor Gergely kért szót, hogy ne a múltról beszéljünk, hanem hogy vajon ennek a 2014-es HÉSZ-nek a módosítása megállítja-e a megindult folyamatokat? “Ha nem, akkor ez csak ködszurkálás” – mondta. A jegyző szerint igen, ez így csak ködszurkálás, mert az önkormányzatnak nincsenek valódi lehetőségei. „De amit tudunk, megteszünk. Ha visszaállna az eredeti építésszabályozási rendszer, akkor lehetne érdemben lépni.”

Csík Edina főépítész szintén interneten jelentkezett be, elmondta, hogy évről-évre előre leírták, miként kívánják módosítani a HÉSZ-t, és elmentünk a falig”, de a rendeleti módosítások a mostani építkezéseken most még nem látszanak. Azt próbálják most a kertvárosi részben szabályozni, hogy az épületeket hogyan helyezzék el.  Egy új rendeletet pedig sokkal nehezebb lenne ez ügyben megalkotni, mint a meglévőt módosítani.

A polgármester kiemelte, hogy ez nemcsak Budaörs gondja, hanem az összes agglomerációs településé, majd kifejtette, hogy az, ami ma az építési szabályozásban van, ahogy azt egyébként előre jelezték, anarchiához vezetett.

13 igennel fogadták el (a Gazdakör képviselője közben elment.)

További szükséges, de szűk csoportot érintő, egyhangúan elfogadott határozatokat hoztak még, főként bérelt önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatban, amikor a 22. napirendi pontnál A polgármester és az alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapítására került sor. A főpolgármester és a polgármesterek, alpolgármesterek bérét a parlament „az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény”-ben 2022. január 1. napi hatállyal módosította, vagyis megemelte. Eszerint 5-10 százalékpont mértékben emelkedtek azok a százalékos értékek is, amelyek segítségével a főállású városi és községi polgármesterekre irányadó illetményösszegek a település lakosságszámának figyelembevételével differenciált módon kiszámíthatók. Az illetményemeléshez az önkormányzatok részére forrást nem biztosított a törvényhozó, tehát ennek fedezetét az önkormányzatoknak kell előteremteniük. Ezért Budaörs hatósági állásfoglalást kért, hogy miként kell eljárni. A 2021. december 22. napján megküldött állásfoglalás-kérésére a Pest Megyei Kormányhivatal válasza 2022. február 17. napján érkezett meg, ezért került most sürgősséggel napirendre ez a téma. Mint már a testületi ülésen elhangzott, kötelező egyféleképpen szavazni, tehát csak igennel, de az érintetteket szavazással ki kell zárni belőle. Czuczor Gergely szót kért és megkérdezte, hogy mikor nyúlt utoljára a képviselői illetményhez Budaörs. Wittinghoff Tamás azt felelte, hogy „nem tudom, de az én bérem tíz éve nem változott.” Végül 11 egyhangú igennel fogadták el a határozatot.

Ezt követően még megszavazták a szavazatszámáló bizottságok tagjait, ismét ingatlanokról döntöttek és zárt ülésen  egy perköltség elengedéséről.

A testületi ülés videón ITT nézhető meg.

Az előterjesztések ITT olvashatók.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here