Elfogadták ma a képviselők Budaörs város 2022. évi költségvetését

0
470

Elfogadták a képviselők Budaörs város 2022. évi költségvetését, amit idén még a szokásosnál is hosszabb egyeztetések előztek meg, hiszen az állami elvonások miatt meglehetősen szűkös a keret. A február 23-i képviselő-testületi ülés első napirendi pontja volt. A szavazást hosszas vita előzte meg a három fideszes képviselő és a polgármester illetve a Budaörs Fejlődéséért Egyesület képviselői között, de módosító indítvány nem érkezett, így az előterjesztésről szavaztak, amit 11 igen  (10 BFE és 1 Gazdakör) és 3 nem (Fidesz) szavazattal fogadtak el.

A főbb adatok:

Tervezett bevételek 15 193 596 ezer Ft, ezen belül
működési költségvetési bevétel 14 899 641 ezer Ft,
felhalmozási költségvetési bevétel 293 955 ezer Ft,

Tervezett kiadások 21 432 887 ezer Ft, ezen belül
működési költségvetési kiadás 17 538 571 ezer Ft,
felhalmozási költségvetési kiadás 3 894 316 ezer Ft

A tervezett hiány: 6 239 291 ezer Ft, ezen belül
működési költségvetési egyenleg – 2 638 930 ezer Ft,
felhalmozási költségvetési egyenleg – 3 600 361 ezer Ft
A költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának bevonásával fedezi az önkormányzat.

A polgármester az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 10.000 e Ft-ig vállalhat kötelezettséget az általános tartalék keret terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására.

Megmaradt az állami fenntartású iskolák oktatói számára a korábban budaörsi pótlék néven ismert, helyi kiegészítő juttatás, a Clementis László önkormányzati ösztöndíj, melynek egységes keretösszege az intézmények összességére 234 742 e Ft.

Környezetvédelmi szempontból egy fontos mondat a „Vegyes rendelkezések” között: Budaörs közigazgatási területén a fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának bruttó összege: 118.245 Ft. Vagyis, aki úgy építkezik, hogy közben kivág egy fát, ennyit kell fizetnie.

Néhány, nagyobb érdeklődéssel kísért tétel a kiadások közül:

Ingatlan beruházások (e Ft-ban)
1. Ingatlan beruházások tervezése 40 629
2. Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése 9 032
3. Zichy-major fejlesztés tervezése 362
4. Ingatlan beruházások közműfejlesztése 5 892
5. 1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás 245
6. Idősek Otthona épület közösségi terekben split klímák kiépítése, déli fekvésű nyílászárók
külső árnyékolása 12 000
7. Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése 169 291
8. Clementis 20. épület statikai megerősítések, födémcsere és átépítés 90 000
9. Nyugdíjas klub építése 15 888
10. Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái 8 000
11. Autóbusz végállomás átépítés 4 251
12. Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése 33 500
13. Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon 2 500
14. Csillagfűrt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése 178
15. Városi Ifjúsági Klub térfigyelő kamerarendszer kiépítése 1 467
16. VEKOP-6.1.1-21-2021-00027. Mini bölcsőde kivitelezés 119 214
2. Ingatlan beruházások összesen: 51

Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei   40 000 e Ft

Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (pl. Szúnyoggyérítés; Vasúti
aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hóeltakarítás,
síkosságmentesítés; Kutyaürülék-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása, buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése stb.) 544 101 e Ft
Zöldfelületek karbantartása, fenntartása 661 920 e Ft
Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció 22 129 e Ft

Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása 11 600 e Ft

Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás 330 000 e Ft

Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) 50 000 e Ft
Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása 85 500 e Ft
BDSE (diáksport) támogatása 46 000 e Ft
Aramis Sportegyesület működés támogatása 10 500 e Ft
Aramis Sportegyesület támogatása, csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában 20 000 e Ft
Budaörsi Triatlon Klub úszópálya bérleti díj támogatása 3 000 e Ft
Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) 60 000 e Ft
Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.) 40 000 e Ft

Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft) 25 000 e Ft
Babtér animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése 17 000 e Ft

Hajléktalanok
ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) 5 000 e Ft
Szociális szolgáltatás (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) 58 800 e Ft

Tömegközlekedés támogatása 95 413 e Ft

A testületi ülésen a könyvvizsgáló nem volt jelen, de mint Wittinghoff Tamás polgármester elmondta, írásban elfogadta a tervezetet. A napirendi pont felvezetésekor a polgármester ismertette az önkormányzati költségvetéssel kapcsolatos jogi hátteret és emlékeztetett rá, hogy alkotmányba és nemzetközi szerződésekbe is ütközik az önkormányzatok szabad gazdálkodásának állami korlátozása. Budaörsön a fő bevételi forrás az iparűzési adó, az állam általi elvonások mértéke pedig magasabb, mint az állami feladatokért járó normatív támogatás. A korábbi takarékoskodás tehát nagyon helyes volt, és az, hogy továbbra se kelljen a város üzemeltetésének a színvonalát csökkenteni úgy biztosítható, hogy a fejlesztésekre félre tett/szánt 6 milliárd forintot most bevonják a működési kiadásokra. Így tudunk mintegy 2 milliárdot valóban fejlesztésre fordítani idén, de ez csak a legszükségesebb beruházásokra elég. „Továbbá 2 milliárd forintot a jövő évi költségvetésre is félretettünk”.

A Fidesz részéről Czuczor Gergely foglalta össze az észrevételeiket. Elsőként azt, hogy bár évek óta kéri, nem összehasonlíthatók az adatok az előző két évvel. Továbbá szerinte a számokból az derül ki, hogy szilárd lábakon áll a város költségvetése, mert az országot jellemző gazdasági növekedés itt is lecsapódik, és bár az állam tényleg kivetette például a szolidaritási adót, erre szükség van az ország más részein, és nekünk így is marad 2 milliárd fejlesztésre. „De látszik-e a városon, milyen fejlődések voltak az előző években?”  – tette fel a költőinek szánt kérdést. Majd kiemelte, hogy a havi 10 millió forint keret igen nagy teret ad a polgármesternek, és szerinte kérdés, hogy vajon jól sáfárkodik-e vele. A képviselő elcsodálkozott azon is, hogy előre be van tervezve a hivatali dolgozók év végi jutalma. És megjegyezte, hogy a nemzetiségi önkormányzatok által pályázható 10 millió forint visszalépés a korábbi évekhez képest. Azt sem találta helyesnek, hogy a lakótelepen a fűtési rendszer korszerűsítésére be van tervezve 250 millió forint, „vajon az új távhőszolgáltató, a Veolia mennyivel járul ehhez hozzá, ha már megnyerte a koncessziót?”– jegyezte meg. S amit egyebek között még sérelmezett, hogy az önkormányzat miért költ 5,7 milliárd forintot a saját működtetésére, ez „brutális” – fogalmazott – számára pazarlásnak tűnik és „pont a beruházások elől veszi el a lehetőséget, hogy legyen például saját színházunk. A mi javaslataink, amit nem módosítóként hoztunk most be, 131 millió forintos tételt takar. Olyasmit kértünk – kiragadva egy példát –, mint a piac befedése és ott mosdó, víz elhelyezése, de valamilyen csoda folytán ezt maga a Gazdakör vezetője se támogatja, nem értjük, miért nem”. (Itt lejárt az képviselő időkerete.)

Wittinghoff Tamás válasza: „Szándékosan mondasz nem igazat, vagy nem vettél részt a bizottsági üléseken? Kezdem az utolsóval: Kisberk Balázs a Gazdakör vezetője és képviselő pontosan tudja, hogy nem biztos, hogy ez a végleges helye a piacnak. … Tényleg nem tudod, hogy a 250 millióhoz a Veolia mennyit ad hozzá? … Tényleg nem tudod, hogy a bevételi és a kiadási oldalnak meg kell egyeznie, ezért be kell tervezni, hogy a hiányt miből pótoljuk?… Te boldog vagy attól, hogy feléljük a fejlesztésre szánt pénzt? … Egészen el vagyok képedve. …  Mondj egyetlen olyat esetet, amikor nem megfelelően használtam fel a rám bízott pénzt.” Dr. Bocsi István jegyző pedig hozzátette: a mellékletben ott vannak ugyanabban a struktúrában az összehasonlítható adatok. A polgármesteri hivatal pedig nem saját magára költi az 5,8 milliárd forintot, ebben az önkormányzati intézményeknek átadott pénzek is benne vannak, ami megduplázza az összeget. „Az lenne a jó, ha 58 milliárd lenne…” – mondta a jegyző. „S hogy miért tervezzük a jutalmat? Mert például a pedagógusoknak stb. hozzá kell tenni az alapbérükhöz, hogy a pályán tartsuk a nálunk dolgozókat és ne úgy keljenek fel minden hónapban, hogy lesz-e hó végén miből enni”. Nemzetiségek támogatása? „A tavalyi szintet most is elérjük és az állami támogatásnál mi többet teszünk hozzá ahhoz, ami nem az önkormányzat kötelező feladata.”  Vágó Csaba polgármesteri kabinetvezető itt megjegyezte, hogy nem volt elírás, miszerint a korábbi évek gyakorlatát vették figyelembe, mivel a felhasznált összeg ennyi volt, ugyanis a nemzetiségi önkormányzatok nem merítették ki a nagyobb keretet. De a pályázaton felül is finanszíroz a város konkrét, a nemzetiségi önkormányzatok által végzett feladatokat, például a Heimatmuseum további 50 milliós támogatást kap.

Kisberk Balázs (Gazdakör) a lakótelepet érintő pályázatokhoz szólt hozzá, némi kritikával, de összességében pozitívan, hiszen „ez nem álmaink költségvetése”. Ami a piacot illeti: „beszélni kellene előtte az itt lévő árusokkal és abszolút tárgyi tévedés, hogy nincs tervünk” – mondta Czuczor Gergelynek, hozzátéve: jó lenne a megvalósításhoz egy állami pályázat, amiben a fideszesek segíthetnének.

Kapitány Gábor (Fidesz) most csak röviden beszélt, mert – mint mondta – a pénzügyi bizottságban már részletesen szó volt ezekről. Szerinte a város költségvetése nemcsak a saját bevételekre épül, hiszen 2,4 milliárd benne az állami támogatás és még félmilliárd működési támogatást is kapunk – olvasta fel a könyvvizsgáló jelentésből. Az iparűzési adó – amiből tavaly 6,8 milliárdot terveztek, idén pedig 9 milliárdot – „növekménye pedig jelentősnek mondható.” Neki a jegyző válaszolt: „Ha 3,35 milliárd amit befizetünk és 2,9 amit kapunk, akkor melyik a nagyobb? Igen, a saját bevételeinkből élünk.”  Wittinghoff Tamás pedig egyebek között megjegyezte, hogy az iparűzési adó növekedésének a hátterében sajnos az elszabadult infláció áll.

Bíró Gyula (BFE) alpolgármester a lakótelepi vezetékcserére reagált: ezzel egy 1989 óta tolódó problémát oldanak meg úgy, hogy a Veolia a koncessziós díjat előre kifizette. Ő is megdöbbent a fideszesek hihetetlen tájékozatlanságán, hogy miért nem olvassák el legalább az előterjesztéseket.

Módosító javaslat nem érkezett az előterjesztéshez, de amit előtte kaptak, abból, amit lehetett beépítettek – összegzett a szavazás előtt a polgármester. A szakbizottságok elfogadásra javasolták, különböző igen-nem aránnyal. Most a határozati javaslatokat több lépcsőben kellett megszavazni, ezeket 14 igennel, 14 igennel, 14 igennel fogadták el a képviselők, majd a teljes költségvetési rendeletet  11 igen (10 BFE és 1 Gazdakör) 3 nem (a fideszes képviselők) szavazattal hagyták jóvá.

A részletes költségvetés ITT tekinthető meg!

A testületi ülésről az összefoglaló ITT olvasható!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here