Az iskolákról is döntöttek a képviselők a mai rendkívüli testületi ülésen

0
1017

Rendkívüli testületi ülés volt ma Budaörsön, hét napirendi ponttal.

Napirend előtt először Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP) kért szót, és arról érdeklődött, mikor kezdik el az utak kátyúzását, illetve az utakra télen kiszórt jegesedést gátló anyagok összetakarítását. Ezt már a február 23-i ülésen is megkérdezte, és most is ugyanazt a választ kapta Wittinghoff Tamás (BFE) polgármestertől: a meteorológiai előrejelzések szerint a következő hetekben még számítanunk kell havazásra, ezért majd akkor takarítanak, ha véglegesen megérkezik a tavasz. Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető annyit tett hozzá, hogy a BTG Kft. már elkezdte a helyzet felmérését.

Császárné Kollár Tímea azt hozta szóba, hogy bár itt ma nincs napirenden, de a település- és városfejlesztési bizottság legutóbbi ülésén szavaztak a választások előtti napra tervezett szárnyas szépségverseny támogatásáról. Ő azt kéri, hogy azt ne Csenger-Zalán Zsolt nyissa meg, hiszen a jelenlegi országgyűlési képviselő is jelölt, akinek Császárné az egyik kihívója. Wittinghoff Tamás polgármester hangsúlyozta, hogy a versenyt a Gazdakör szervezi, az önkormányzatnak nincs hozzá köze, de egyetért a jobbikos képviselő kérésével. Stift Nándor (BFE) megjegyezte, hogy a szervező már ígértet is tett arra, hogy nem lesz az esemény kampányjellegű. Továbbá megköszönte, hogy végre pontosak az órák a köztereken és ő is fontosnak tartotta az utak mielőbbi kátyúzását, amihez egy képviselői és szakmai bejártást is javasolt.

Majd következtek a napirendek. A szennyvízkezelésben lassan a végéhez közeledik a folyamat, hogy Budaörs csatlakozik a Fővárosi Csatorna Művek Zrt. által nyújtott szolgáltatáshoz, ezért most a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a koncessziós eljárás folytatásához, illetve hozzájárultak a képviselők, hogy Budaörs Város Önkormányzata tulajdonrészt szerezzen a Fővárosi Csatornázási Művekben (FCSM).

A második napirend is közműveket érinti: módosítani kellett az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással kötött megállapodást, hozzájárulásukat adták a képviselők, hogy Tárnok is csatlakozzon.

Egy Tűzkőhegy utcai ingatlanértékesítés lett volna a harmadik napirend, de nem tárgyalták, majd a Zúzmara és Szajkó utcai ingatlanokra kiírt pályázatokat is eredménytelennek nyilvánították és újra ki fogják írni.

Ezt követően a főépítészi keret biztosítása érdekében módosították a 2018. évi költségvetést. Mivel a hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítésére kiírt pályázati keretből 2 millió forint megmaradt, így azt átcsoportosították, hogy újabb  szabályozási tervek készülhessenek. Az átcsoportosításnak és a céltartalék-felszabadításnak köszönhetően több tervezési munka megkezdődhet, köztük például elindulhat a frankhegyi közlekedési koncepció készítése.

Utána megszavazták a helyi értékvédelmi támogatási pályázatot, amiről ITT írunk bővebben. Hetedik napirend volt a Budaörsi Latinovits Színház igazgató pályázatának elbírálása: Berzsenyi Bellaagh Ádám lesz öt évre az színház vezetője, erről ITT számolunk be részletesen.

Végül az Érdi Tankerületi Központ intézmény-átszevezési javaslatairól szavaztak a a képviselők. Az iskolaigazgatókkal történt konzultációk alapján támogatja az önkormányzat, hogy kivegyék az utazó gyógypedagógus intézményét a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola alapító okiratából, hiszen állandó gyógypedagógussal rendelkeznek. Egyetértenek azzal, hogy a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola magánének szakot indítson, azzal a kikötéssel, hogy az intézmény nem fog a közeljövőben infrastrukturális bővítést igényelni emiatt. Nem támogatták viszont, hogy a Herman Ottó Általános Iskola maximális tanulói létszámát megemelje a tankerület 744-ről 880-ra az iskola túlzsúfoltságának elkerülése és a szaktantermek megtartása érdekében.

Az eredeti előterjesztések itt érhetők el:

1. napirendi pont: 1. Tulajdonszerzés az FCSM Zrt-ben 2. Budaörs Város Önkormányzata csatl. a Bp. főváros és az FCSM Zrt. között meglévő, a szennyvíz csat. szolg. területén fennálló közszolgáltatási szerz-hez, vmt a bérleti és üzemeltetési szerz-hez

2. napirendi pont: Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás 5. sz. módosításáról

3. napirendi pont: Döntés a Tűzkőhegyi utcában található 9757 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

4. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Zúzmara utca, 1388/1 hrsz-ú és Budaörs, Szajkó utca, 10789 hrsz-ú ingatlanokra kiírt pályázatokról

5. napirendi pont: Céltartalék felszabadítás és előirányzat átcsoportosítás Helyi Építési Szabályzat módosítás elkészítéséhez

6. napirendi pont: Helyi értékvédelmi támogatás 2018-pályázati felhívás

7. napirendi pont: A Budaörsi Latinovits Színház intézményvezetői pályázatának elbírálása

8. napirendi pont: Meghívó

9. napirendi pont: Sürgősségi: Az Érdi Tankerületi Központ intézményátszervezési javaslatának véleményezése a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolát, a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskolát és a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskolát érintően

10. napirendi pont: Módosító javaslat: Az Érdi Tankerületi Központ intézményátszervezési javaslatának véleményezése a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolát, a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskolát és a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskolát érintően

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here