Védett épületek karbantartásához önkormányzati támogatás

0
1002

A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben a helyi értékvédelmi pályázatra 3 millió forintot különített el. Ezt megelőzően a Budaörs Város Településképének Védelméről szóló 28/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 62.§-ában fogalmazták meg, hogy a helyi védett értékké nyilvánított ingatlanok tulajdonosai a fenntartási kötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében évente egyszer vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek és kaphatnak az önkormányzattól. A 2018. március 14-i rendkívüli ülésen ma egyhangú igennel döntött a képviselő-testület az idei pályázat kiírásáról. 

A pályázati kiírással és a támogatással kapcsolatos szempontok:

 • A támogatási pályázatot a polgármester írja ki.

 • Amennyiben építési engedélyköteles, egyszerű bejelentés köteles vagy településképi bejelentés köteles az építési tevékenység, csak építési engedéllyel rendelkező, szakmai konzultációt lefolytatott és az elektronikus építési naplóba feltöltött, illetve tudomásul vett építési munka támogatható.

 • Az önrész a tervezett beruházás összegének minimum 50%-a kell legyen, épületenként pedig maximum összeg bruttó 1,5 millió Ft nyerhető el.

 • Egyszeri hiánypótlás lehetséges a pályázat során.

 • A támogatás odaítélése a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság hatásköre.

 

Pályázati felhívás

helyi értékvédelmi támogatás 2018.

A Budaörs Város Településképének Védelméről szóló 28/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet értelmében helyi védett érték tulajdonosai fenntartási kötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében az önkormányzat költségvetésében meghatározott keretösszeg erejéig évente egyszer – a “Pályázati Tájékoztató”-ban meghatározott feltételekkel – pályázat útján vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek és kaphatnak az önkormányzattól. E célra az önkormányzat 2018. évi költségvetésében elkülönített keret bruttó 3 millió forint.

A támogatást kizárólag pályázat útján, a PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ-ban megfogalmazottak szerint lehet igénybe venni.

A támogatásra jogosult ingatlanokat a 28/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Támogatott célként kiemelt helyen szerepelnek az építészeti értékvédelemmel összhangban történő, az utcáról látható, a külső megjelenés javítására, az eredeti állapot helyreállítására irányuló munkák, de természetesen nagyon fontos az ezeket megalapozó vízszigetelési, megerősítési, tetőjavítási, korszerűsítési, balesetveszély-elhárítási munkálatok segítése is.

A védettséggel járó jogokról és kötelezettségekről, a támogatás lehetőségeinek feltételeiről szóló rendeletet, a pályázat benyújtásához szükséges információk, nyomtatványok összességét, mint pályázati csomagot ingyenesen biztosítjuk az érdeklődők számára.

A pályázati anyag 2018. március 19-től folyamatosan és ingyenesen átvehető a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.).

A pályázati anyag tartalmazza:

 • Pályázati Tájékoztatót,

 • Pályázati Felhívást

 • Adatlapot,

 • Megállapodás-tervezetet,

 • Tájékoztatót az átláthatósági közzétételi kérelemről és nyilatkozatról,

 • Az átláthatósági közzétételi kérelmet és az átláthatósági nyilatkozatot,

 • Budaörs Város Településképének Védelméről szóló 28/2017. (IX.21.) önkormányzati rendeletét és mellékleteit.

A pályázati elbírálást megelőzően a pályázati anyagokat egyeztetni szükséges a Főépítészi Irodával.

A pályázatok benyújtási határideje 2018. szeptember 17. 18 óra.

A pályázatokat be lehet nyújtani személyesen a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján, vagy postán. Postán történő benyújtás esetén a benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni.

A pályázatokat a fenti időpontig kell postán beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájához.

A nyertes pályázókat a Főépítészi Iroda írásban értesíti.

Hiányosan benyújtott pályázatok esetében egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a helyi védelem körébe tartozó épületeken, építményeken, épületrészeken külső, vagy belső felújítási, átalakítási, bővítési, bontási munkát, továbbá olyan beavatkozást, mely az épület megjelenésére bármilyen hatással van, a szükséges eljárásokat le kell folytatni. Építési engedélyköteles, egyszerű bejelentés köteles vagy településképi bejelentés köteles építési tevékenység esetén a támogatás csak engedélyezett, szakmai konzultációt lefolytatott és elektronikus építési naplóba feltöltött vagy bejelentett munkára adható! Kérjük a pályázat kivételénél, benyújtásának tervezésénél ennek az átfutási idejét szíveskedjenek figyelembe venni.

A pályázat elbírálásáig és a megállapodás aláírásig nem kezdhető meg a munka! Csak az elbírálást és a megállapodás aláírását követően kezdhető meg a beruházás. Az elbírálás és a megállapodás előtt megkezdett beruházásra nem adható támogatás.

Csík Edina

Budaörs Város főépítésze

Bővebben: ITT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here