A mai testületi ülésről – tíz napirend ment le, fél óra alatt

0
952

Rendkívüli képviselő-testületi ülés volt ma tíz napirenddel. Egyebek között döntést hoztak arról, hogy a budaörsi önkormányzati cégek nem alkalmazzák az országos tiltakozást kiváltó új túlóratörvény adta, a munkavállalókat sújtó lehetőségeket. Módosították az érdi szolgáltatóval kötött szemétszállítási szerződést, mert több település kilépett. És módosították a képviselők a saját 2019. évi munkatervüket.

A mai rendkívüli képviselő-testületi ülést 9.05 perckor nyitotta meg Wittinghoff Tamás és félóra múlva az utolsó két, zárt ülésen tárgyalható napirendhez érkeztek. Vita egyik pontnál sem alakult ki, az országos tiltakozást kiváltó új túlóratörvénnyel kapcsolatos napirend kivételével (itt a három kormánypárti képviselő nemet nyomott) mindegyiket 15 egyhangú szavazattal fogadták el.

Napirend előtt Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP) kért elsőként szót. „Egy kérdésem és kérésem lenne”, kezdte, és jól feladta a labdát Wittinghoff Tamás polgármesternek, amikor szóba hozta, hogy „még rengeteg karácsonyfa van az utcán, amit nem szállítottak el, mikor fogják, tudjuk-e.” A polgármester minden bizonnyal e kérdés nélkül is beszélni akart a szemétszállítási káoszról, ami az elmúlt hetekben kialakult Budaörsön és az országos médiában is vezető hír lett, de így már itt elmondhatta, hogy „Csenger-Zalán Zsolttól (a körzetünk fideszes országgyűlési képviselője – a szerk.) azt tudtam meg, hogy politikai hisztériát generálok. (…) Ha a valóságot elmondom, hisztérikus vagyok. (…) Hetekig nem vitték el a szelektív hulladékot, és volt, ahol a kommunálisat sem. A képviselő úr azt is mondta, ha a budaörsi polgármester nem tudja megoldani, majd jön a katasztrófavédelem. (…) Amíg a BTG végezte a feladatot, a lakosság megelégedésére, a kötelezőnél is több szállítás volt. (…)” Majd később a polgármester részletesen ismertette, hogy zajlott le több lépcsőben a szemétszállítás államosítása, és tette a rendszer lehetetlenné immár az érdi szolgáltató számára is a feladata teljesítését. A fenyőfák elszállítását egyébként múlt szombatra ígérték, ma van a póthatáridő, de valószínűleg lesznek még újabb póthatáridők is – hangzott el.

Domahidi Emma, a műszaki osztály munkatársa válaszolt a fideszes képviselő másik kérdésére, eszerint a jelzett gyalogátkelőt a Közútkezelőnek kell újra festetnie, „jelezzük nekik, hogy lekopott”.

Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) azt vetette fel, hogy a lakosok „hiányolták a karácsonyfát az utcán”, ami az előzőek után némi derültséget hozott. Majd a polgármester pontosított, hogy karácsonykor tavaly valóban csak a Templom téren állíttatott a város fát, a városháza előtt takarékosság miatt nem. Azt a javaslatot, hogy ide egy élőfát kéne ültetni, amit évenként csak fel kéne díszíteni, megvizsgálják, bár a szökőkút miatt ez nehézségekbe ütközhet.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) a Kolozsvári utcai, eladásra szánt önkormányzati telek ügyére kérdezett rá, hogy volt-e már a lakossággal egyeztetés, mikor lesz lakossági fórum. A jegyző emlékeztetett rá, hogy a tiltakozást kiváltó eredeti pályázatot visszavonta a testület, új államigazgatási folyamat indult el, és amint odaér, hogy lakossági fórum kell, akkor meg is fogják tartani. A képviselő azt is tudni akarta, hogy a megépítendő szervizút nyomvonalában lévő, az autópálya mellett elbontott kutyafuttató helyett az új mikorra lesz kész. Domahidi Emma válaszolt, hogy ahogy az időjárás engedi, a kivitelezővel kötött szerződés szerint február végéig kell befejezni.

Még napirend előtt Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arra hívta fel a figyelmet, hogy az Ifjúság utcában egy kutyaürülék gyűjtőt megrongáltak.

Wittinghoff Tamás a két ülés közötti időszakról szóló beszámolóját a fent már szóba került szemétszállítási üggyel kezdte, „átgondolatlan, ostoba” döntésnek nevezve a szolgáltatás központosítását. Megtudtuk, hogy nagyon sok karácsonyi, évzáró rendezvényen és kulturális programon vett részt. Január 7-én volt első ügyfélfogadása. Egy új irodaház fogadásán cégvezetőkkel találkozott. Egyeztetett Ritter Imrével, egyebek között a Passióról és a tavaly átadott Aramis csarnokról. (Ritter Imre német nemzetiségi országgyűlési képviselő több, budaörsi német nemzetiségi projekt felelőse, és az Aramis sportklub révén érdekelt fél az Illyés területén épült csarnok üzemeltetésében – a szerk.) A polgármester, párhuzamot vonva a szemétszállítással, beszélt az oktatás államosításának Budaörsre nézve káros következményeiről. „Az épület átadásakor a KLIK írásba adta, vállalja az üzemeltetés finanszírozását, hogy a diákok is használhassák tanóra keretében, de nem teszi meg” – mondta Wittinghoff Tamás. Egykori politikai kihívója, Ritter Imre tehát azért kereste fel, hogy az önkormányzattól kérjen erre pénzt. A KLIK egyébként Budaörsön az iskolai úszásoktatást sem finanszírozza – tette hozzá a polgármester -, mondván, hogy eddig is el voltak kényeztetve a budaörsi gyerekek. A beszámoló végén elhangzott még, hogy Wittinghoff Tamás január 20-án a németek elűzetésének megemlékezésén vett részt, másnap egy szépkorú budaörsit köszöntött és az ETTU kupán szurkolt a budaörsi lányoknak.

Első napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 32/2018. (XII.14.) önkormányzati rendeletének módosítása

Az átmeneti gazdálkodásról szóló 32/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet határozza meg azokat az irányelveket, amelyeket a 2019. évi költségvetés elfogadásáig (ez február 27-én várható) a gazdálkodás során alkalmaznak. Az érvényben lévő szabály szerint ez idő alatt új beruházási, felújítási feladat nem indítható. Ezt módosították úgy, hogy kivételként, ha a képviselő-testület külön felhatalmazást ad rá, mégis lehessen ilyenkor is új feladatra kötelezettséget vállalni. A mai napirendek között is szerepelt ilyen. Szavazás előtt Löfler Dávid kért szót: hogy áll a költségvetés készítése? – tudakolta. Dr. Bocsi István jegyző tájékoztatta, hogy a munkaterv szerinti februári ülésen fogják tárgyalni és az SZMSZ szerinti rendben kapják meg a képviselők az előzetes anyagokat.

A következő napirendi pont a BKISZ (szennyvízelvezetési) projekt támogatási szerződése volt. Határidőt módosítottak és keretösszegen belüli történt átcsoportosítás. Előzménye, hogy a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretében, 2013. február 28-án meg is nyert. A projekt első szakaszában Budaörsön még nem építkeztek. A második szakasz megvalósítása a 2014-2020-as programozási időszakra esik. A Kormány kiemelt projektként nevesítette a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” (BKISZ) projektet. A projekt kedvezményezettjei Budapest Főváros Önkormányzata és Budaörs Város Önkormányzata 6.785.452.181-Ft támogatási összeggel, és a második szakaszra vonatkozó támogatási szerződés 2016. július 20-án lépett hatályba. Ennek keretében a budaörsi projekt elemeiként már elkészült a főgyűjtőcsatorna, így 2017. december óta a régi és korszerűtlen törökbálinti szennyvíztelepet kiváltva, a legmodernebb technológiával működő csepeli szennyvíztisztítóba kerül Budaörs szennyvize (BKISZ V projektelem). A csepeli szennyvíztisztítóra való rákötés mellett 8 utca szennyvízhálózatának teljes rekonstrukciója is megtörtént 2017-ben és 2018-ban Budaörsön a BKISZ VIII 1.0 és 2.0 projektelemek részeként.

A támogatási szerződés módosítása azért volt szükséges, mert 2018. december 20-án Budapest Főváros Önkormányzata megkereste Budaörs Város Önkormányzatát, hogy a Támogatási Szerződés 3. sz. mellékletében szereplő 2. mérföldkövet és egyben a projekt fizikai befejezésének határidejét módosítani kívánja, mert elhúzódik a BKISZ VII projektelem megvalósítása. A projekt fizikai befejezésének határideje már többször módosult, az első határidő 2017. december 31. volt, ami később 2019. június 30-ra változott. Ennek a határidőnek a megváltoztatása történt most meg 2020. december 31-re.

Harmadik napirendi pont: Előzetes kötelezettségvállalás körforgalmú csomópont engedélyezési tervének elkészítésére. Ehhez a napirendhez volt szükség az elsőre.

A határozat: „Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. Tsz.: 5423 számú „1 sz. főút – 8102 j. út kereszteződésében körforgalmú csomópont” elnevezésű tanulmánytervének engedélyezési szintű tervdokumentációvá átdolgozására adott bruttó 8.763.000 Ft összegű árajánlatát elfogadja, és felkéri a polgármestert a vonatkozó tervezési szerződés megkötésére. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a tervezési díj összegét a 2019. évi átmeneti gazdálkodás terhére biztosítsa, és a 2019. évi költségvetésbe tervezze be.”

Meglepő módon egyetlen hozzászólás nem volt a Döntés a túlóratörvény vonatkozásában című napirendnél sem, bár ezt a 3 Fidesz-KDNP-s képviselő nem szavazta meg. Mint ismeretes, az Országgyűlés 2018. decemberben – botrányos és vitatott módon – elfogadta a Munka törvénykönyvének azt a módosítását, amelyet a közvélemény „rabszolgatörvény”-nek nevezett el (A munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvény). Ez a törvény lehetővé teszi a munkáltató és a munkavállaló megegyezése esetén, hogy az eddigi 250 óra helyett akár 400 óra túlmunka is elrendelhető legyen, melyet akár három éves időkeretben lehet elszámolni, egyben 12 hónap átlagában heti akár 48 órára is emelhetővé teszi a rendes munkaidő legmagasabb mértékét. A törvény elfogadását követően – melyet semmiféle egyeztetés nem előzött meg – országszerte tiltakoztak a szakszervezetek, és az érintettek tömegmegmozdulásokon is kifejezték tiltakozásukat. Ezek a tiltakozások napjainkban is tartanak. Az Önkormányzat maga is munkáltató, közvetlenül is, de közvetetten az általa tulajdonolt gazdasági társaságok útján is. Európa-szerte az a tendencia, hogy a munkaidő inkább csökken, mint növekszik. Ez a módosítás lehetővé teszi akár a hatnapos munkahetet is, amely elvonja a dolgozókat a családjuktól, és nem ad elegendő időt a regenerálódásukra. Az Önkormányzat, mint felelős munkaadó illetve tulajdonos, ezt nem tartja helyesnek. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112.§ (3) bekezdése értelmében az egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani. Budaörsön egy működő gazdasági társaság van kizárólagos önkormányzati tulajdonban, a BTG Nonprofit Kft. A mai döntéssel a budaörsi önkormányzat csatlakozott azokhoz a településekhez, amelyek a munkavállalók érdekeinek szem előtt tartásával utasítják az önkormányzati cég vezetőjét, hogy ne éljen a 2019. január 1. napjától hatályos 2018. évi CXVI. törvény szerinti lehetőségekkel, így a ma is elrendelhető 250 óra (kollektív szerződés esetén 300 óra) rendkívüli munkaidőn felüli túlmunka, illetve a 3 éves munkaidőkeret lehetőségével sem. Ugyanakkor az is szerepel a határozatban,hogy a törvény megváltoztatása érdekében felkérik városunk megválasztott országgyűlési képviselőjét, Csenger-Zalán Zsoltot, hogy terjesszen be ilyen értelmű törvénymódosítást az Országgyűlés elé.

Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás 6. sz. módosításáról – ez volt a következő napirend, mert több település kilépett a társulásból és ezt a bent maradóknak el kell fogadniuk. Wittinghoff Tamás megjegyezte, hogy „nekünk is ezen kellene gondolkodni”. Simándi Szelim (BFE) is szót kért, és elmondta, hogy őt is hívták a szemétszállítás miatt a körzetében, és volt, aki arra panaszkodott, hogy miután tőle elvitték a kitett hulladékot, a szomszédjai az ő üres kukáiba tették a sajátjukat. „Nem szúrunk ki a másikkal ilyen módon”– jegyezte meg a képviselő és arra kérte a lakosokat, inkább kérjenek egymástól segítséget, ha ilyen gond van. A társulásból kilépett: Dabas, Hernád, Inárcs, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán és Újlengyel.

Döntés a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra kiírt pályázaton való részvételről – aminek a lényege, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Budaörs Város Önkormányzat pályázatot tervez benyújtani az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Vízközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtott támogatására kiírt pályázat keretében a 2018. december 27-én megjelent felhívásra. A támogatás célja a 2019-2033. időszakra benyújtott Gördülő Fejlesztési Terv Felújítás és pótlási tervrészében rögzített, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által jóváhagyott rekonstrukciók megvalósítása, a víziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása. A pályázat teljes költsége 30% önrészből és legfeljebb 70 %, legalább nettó 10 MFt és legfeljebb nettó 100 MFt vissza nem térítendő támogatásból áll. A feltételnek való megfelelés érdekében a Fővárosi Vízművek Zrt. kezdeményezte a konzorciumi együttműködési megállapodás megkötését. A Fővárosi Vízművek Zrt., mint Konzorciumvezető a pályázattal kapcsolatos valamennyi költséget vállalja, beleértve a projekt megvalósítása során felmerülő költségeket is. A projekt: Budaörs, Budapesti út 1948-ban fektetett DN200 öntöttvas ivóvízvezeték cseréje. Az 1942-ben épített öntöttvas vízvezeték roncsolásos vizsgálatának eredménye alapján a vezeték kritikus állapotú. Az ivóvízvezeték rekonstrukció tervezett összköltsége nettó 92,1 MFt. A megvalósításának tervezett kezdete leghamarabb 2019. március, a tervezett fizikai befejezése legkésőbb 2020. március 31.

Döntés a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának módosított ügyrendjének elfogadásáról – a Ptk. változása miatt szükséges ez a jogi változtatás.  A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122 § (3) bekezdése alapján ugyanis a Felügyelőbizottság által elfogadott ügyrendhez a legfőbb szerv jóváhagyása szükséges.

Az utolsó nyílt ülésen tárgyalt napirend Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi Munkaterve volt. Az Mötv. 44. §-a szerint a Képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább 6 ülést tart. Az SZMSZ 11. § (2) bekezdése továbbá kimondja, hogy a képviselő-testület havonként – a munkatervében meghatározott napon – 8.30 órától legkésőbb 14.30 óráig tartja üléseit. A Képviselő-testület minden év július-augusztus havában, valamint december 20. és január 20. között ülésszünetet tart.

2019-ben a képviselő-testület az alábbi napokon tartja munkaterv szerinti üléseit:

Február 27. szerda

Április 17. szerda

Május 30. csütörtök

Szeptember: 18. szerda

November: 13. 17 óra: Közmeghallgatás

December: 18. szerda

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) képviselő kérést nyújtott be a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésnapjának megváltoztatására, erről a javaslatról azonban majd maga a bizottság fog dönteni, ezért a módosítást itt most visszavonta.

Zárt ülésen tárgyalták:

 Döntés a Budaörs, Vasvári Pál u. 14/2. szám alatti, 323 helyrajzi számú ingatlan 98/400 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról

 Védőnői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása