Részletes beszámolónk a testületi ülésről

0
848

A tegnap megtartott testületi ülésen elfogadták a 2018. évi költségvetést, a Clementis ösztöndíjat, és döntöttek egyéb, az iskolákat érintő ügyekről. Apróbb viták alakultak ki az Illyés gimnázium támogatottságát és – ettől függetlenül – a KLIK kötelezettségeit illetően, a legtöbb napirendi pontot azonban egyhangúlag elfogadták.

A napirend előtti hozzászólásokban Löfler Dávid (Fisesz-KDNP) a közelmúltban történt balesetek okán arra kérte a műszaki ügyosztályt, hogy esti fényviszonyokban járják be a főúton lévő gyalogos átkelőhelyeket és írjanak szakvéleményt, ami alapján megoldást lehet keresni a problémára. Az autósokat kéri, vezessenek körültekintőbben, a gyalogosokon pedig, hogy jobban látszódjanak a sötétben, legyenek fényvisszaverő pántok. Wittinghoff Tamás polgármester megjegyezte, ő már tavaly kérte, hogy a zebráknál kiegészítő lámpák legyenek, de csak egyetlen helyen valósult ez meg. Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP), az útpályákat érintő problémák között említette, hogy évről-évre gondot okoz a tavaszi időszakban a BTG által télen leszórt síkosságmentesítő anyag, ezért az a kérése, hogy idén ez időben legyen eltakarítva. Ezzel az észrevétellel sokakat megmosolyogtatott, hiszen éppen nem aktuális, mivel a minap hullott hó számottevő mennyiségben. Lőrincz Mihály a műszaki ügyosztály vezetője kijelentette, a BTG össze szokta takarítani a kiszórt anyagot, Löfler Dávidot pedig tájékoztatta, hogy a zebrákkal kapcsolatban minden anyag rendelkezésre áll, már az anyagi forrás is ott van a költségvetésben a szükséges lámpákhoz.

Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) a tűzoltóság előtt nemrégiben felfestett zebra kopottságát tette szóvá, a műszaki ügyosztály vezetője szerint ez csak ideiglenes festés volt, mert az időjárás csak ezt tette lehetővé, a jó idő beköszöntével majd elkészül a végleges is. Császárné Kollár Tímeának (Jobbik) személyes élménye fűződik a katolikus templom melletti gyalogosok számára kijelölt átkelőhelyhez, ahol őt és gyermekét majdnem elütötte egy autó, melynek vezetője azt mondta, a zebra előtt kihelyezett táblától nem látta őket. Bakó Krisztina (BFE) az Otthon utcában történt feltöredezett aszfaltra hívta fel Lőrincz Mihály figyelmét, Kisfalvi Péter pedig az iránt érdeklődött, a Kamaraerdei úti buszmegálló áthelyezésének folyamata hol tart jelenleg? Az ügyosztály vezetője beszámolt arról, hogy ő és Kálóczi Imre alpolgármester tárgyaltak a XI. kerület vezetőinél, a BKK sem határolódik már el az ötlettől, hogy a buszok beforduljanak a buszfordulóba, így valószínűleg hamarosan elkészül és elfogadtatják a tervet, a nyár folyamán pedig meg is valósítják azt.

A napirendi pontok tárgyalása rögtön Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésével indult, amihez Löfler Dávid írásbeli módosító javaslatot nyújtott be, melynek lényege, hogy a bevételi oldalon az iparűzési adó legyen 150 millió forinttal több, amit lakóépületek korszerűsítésére és gazdaságfejlesztésre kiírt pályázatok keretének szán. A felvetés légből kapottnak és feleslegesnek bizonyult alapos indok hiányában, Wittinghoff Tamás pedig ellentmondást érzett abban, hogy míg a Fidesz helyi pártelnöke szerint 40%-os hiány van a költségvetésben, egy másik tagja még 150 millió elköltésére tesz javaslatot. Löfler Dávid módosító javaslatát nem, a költségvetést azonban 11 igen, 3 nem és 1 tartózkodó szavazattal fogadták el.

Újra elhangzott, hogy nincs Magyarországon még egy olyan önkormányzat, amely nem kap állami támogatást, sőt, szolidaritási hozzájárulás címén elvesznek bevételeiből több, mint 2 milliárd forintot. Ennek ellenére Budaörs Város Önkormányzata mégis működőképes, pedig nem a legszükségesebb teendőire használja a felvett hitelt és a pénzmaradványt, hanem fejlesztésekre.

Császárné Kollár Tímea kifejezte aggodalmát a tavalyihoz képest 20%-kal kevesebb támogatásból gazdálkodó BTG-t és egyéb csökkenő környezetvédelmi kiadásokat illetően. Hisz abban, hogy a település jó gazda és így hatással van arra, hogy a szolgáltatás színvonala ne essen. Wittinghoff Tamás erre elmondta, hogy a BTG szolgáltatását tavaly óta a NHKV fizeti (a lakosok befizetéséből), csak éppen féléves elmaradásban van. Bakó Krisztina még hozzászólt: a jó gazda akkor cselekszik helyesen, ha ilyen mértékű állami ellehetetlenítés esetén megóvja a csődtől.

Hasonlóképpen, a Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló rendelet is egy ilyen mentő megoldás a városvezetés hatásköréből kivett iskolák színvonalesésének csökkentésére, amelyet a 3. napirend során 15 egybehangzó szavazattal elfogadott a testület. Becz György (BFE), mint pedagógus, a maga és kollégái nevében megköszönte az önkormányzatnak, hogy ezt a segítséget továbbra is biztosítja.

Kisebb botrányt kavart, amikor a 6. napirendi pont tárgyalása során – mely az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak átadásáról szólt az intézményi alapítványok számára -, a fideszes Sokolowski Márk javasolta, hogy az Illyés gimnáziumról külön szavazzanak. A polgármester megkérdezte tőle, mi a baj az Illyéssel? De Sokolowski nem indokolta meg kérését akkor sem, amikor többen ragaszkodtak hozzá. A felháborodott képviselők közül öten szólaltak fel, köztük Császárné Kollár Tímea is, aki hangsúlyozta, megválasztott képviselőként az a céljuk, hogy a budaörsi gyerekeknek a lehető legjobb ellátást biztosító intézkedések mellett szavazzanak. Stifft Nándor (BFE) visszament egészen az 1999-es évig, amikor a költségvetés tárgyalása során mind egyetértettek abban, hogy „egy testület akkor dönt jól, ha támogatja az oktatást, mert ez a jövő útja.” – mondta. Ez a támogatás nem kötelessége az önkormányzatnak, de nagyon fontos, látva az állam nemtörődömségét. „Aki ez ellen nem emel szót, az szégyellje magát!” – zárta le a témát Wittinghoff Tamás. Végül Löfler Dávid és Sokolowski Márkon kívül, akik tartózkodtak, a többi képviselő megszavazta az iskolák pénzbeli támogatását, még Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) is.

A Vackor óvoda intézményvezetője, Tersánszkyné Nyitrai Éva nyugdíjba vonul, a testület egyhangúlag megszavazta, hogy munkavégzés alól 2018. augusztus 1-től mentesíti.

A 8. napirendnél, az Érdi Tankerületi Központtal kötött „Vagyonkezelési Szerződés” szerint benyújtott, 2017. évi felújítási és karban tartási, pótlási tervről szóló döntés megszavazásánál ismét egy fideszes képviselő, Löfler Dávid szólalt föl a tankerület vezetője mellett (meghívták-e Sárközi Mártát az ülésre, hogy az ő álláspontját is meghallgassák?), így némileg Budaörs város iskolái ellen. Wittinghoff Tamás nem értett egyet, már így is gyalázat, hogy még 2018. februárjában is azzal kell foglalkozni, amit a KLIK-nek (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) 2016. decemberében kellett volna hiányosságok nélkül benyújtania. Császárné Kollár Tímea visszakérdezett, miért nem inkább a Fidesz párti országgyűlési képviselőnk, Csenger-Zalán Zsolt szorgalmazza, hogy a kormány intézménye végezze el szerződésbe foglalt kötelezettségeit? Hogy fog elszámolni érdekképviseleti munkájáról a választóinak? Egyáltalán, hol van az országgyűlési képviselő ilyenkor, hiszen neki is itt kéne lennie a testületi ülésen hivatalból, hogy megismerje a város problémáit. Stifft Nándor hozzátette, országgyűlési képviselőnk megszavazta az autópálya matricát és azt is, hogy Budakeszi legyen a járásszékhely. Bakó Krisztina jelezte, hogy Löfler Dávid nem jól tájékozódott, hiszen több egyeztetési fórumon ment már keresztül ez az ügy. Bíró Gyula alpolgármester keményebben fogalmazott, a fideszes képviselő jobban tenné, ha párttársaival inkább azt beszélné meg, mit tudnának tenni az ügy érdekében. Végül a testület 12 igennel megszavazta a pótlásra vonatkozó kérést, a három Fidesz-KDNP-s képviselő azonban tartózkodott.

Az intézmények 2018. évi felújítási tervét egyhangúlag elfogadták, ahogyan a többi, szerződésekkel és tájékoztatásokkal kapcsolatos napirendi pontot is. Felkorbácsolta azonban a kedélyeket egy, a Víztorony utcában található önkormányzati ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról szóló döntés. Bár az ingatlan ára nem éri el a 25 millió forintot, ami kötelezően előírt feltétele annak, hogy pályáztassák, az önkormányzat azért döntött így, hogy ne lehessen részrehajlással vádolni. A szóban forgó ingatlan mellett egy házaspár él, akik a pályáztatott telket eddig bérelte, művelte és szeretnék ezt tovább folytatni. A testületi ülésen felszólaltak a pályáztatás ellen, mert így versenyeztetve magasabb vételárat fognak megszabni rá. Császárné Kollár Tímea tartózkodása mellett 14 szavazattal a testület elfogadta a döntést az ingatlan pályázati úton történő értékesítéséről.

Az utolsó, nyílt ülésen tárgyalt napirendi pontról már részletesen írtunk.

A nem részletezett napirendi pontokat, melyeket a testület egybehangzó szavazással elfogadott ITT találják.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here