Budaörs 2018. évi költségvetése – lesznek fejlesztések is, de hitelből és megtakarításokból

0
1456

Első napirendként tárgyalta ma az önkormányzat 2018. évi költségvetését a budaörsi képviselő-testület, amit 11 igen (BFE), 3 nem (FIDESZ) és 1 tartózkodás (Jobbik) mellett fogadtak el.

 

A tervezett bevételek összesen 12 972 260 000 Ft, a tervezett kiadások összesen18 116 424 000 Ft. A költségvetési egyenlege így -5 144 164 000 Ft. Ebből működési költségvetési egyenleg -1 025 814 ezer Ft, felhalmozási költségvetési egyenleg -4 118 350 000 Ft, ami azt jelenti, hogy hitelből, illetve a múlt évről áthozott maradványból elsősorban nem az intézmények működését, hanem a tervezett beruházásokat, fejlesztéseket kívánja az önkormányzat finanszírozni.

A legnagyobb problémát az idén is az állam által „szolidaritási hozzájárulás” címen elvonandó 2,144 milliárd forint költségvetésre gyakorolt hatása jelenti, ami azonban még súlyosabb, mint a megelőző évben. Ugyanis 2016-ban Budaörs Város Önkormányzata, mint az iskolák működtetői feladatait ellátó önkormányzat a feladat ellátására közel 700 millió forintot fordított, ugyanakkor az iskolák államosításakor bevezetett „szolidaritási hozzájárulás” Budaörs tekintetében ennek az összegnek közel a háromszorosa, ebből adódóan a költségvetési kiadásaink 2018-ban 1,444 milliárd forinttal magasabbak, ami továbbra is a saját bevételeink elvonását jelenti, jelentősen rontva ezzel a költségvetés pozícióját.

A BEVÉTELEKRŐL

Az alábbi táblázat a 2018. évre tervezett adóbevételeket adónemenkénti bontásban tartalmazza.

 

Adónem 2018. évi
költségvetés tervezett bevétele
ezer Ft
Iparűzési adó 7 300 000
Építményadó 1 100 000
Telekadó 500 000
Bírság 45 000
Késedelmi pótlék 10 000
Gépjárműadó 160 000
Talajterhelési díj 1 200
Összesen 9 116 200

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említett bírság és pótlék bevételeken túl helyszíni és szabálysértési bírságból származó bevételekre 2,300 millió forintot tervez a hivatal.

Működési bevételek címén a szolgáltatások ellenértéke (önkormányzati ingatlanok bérbeadása 217.300 e Ft, közterület foglalás 10.000 e Ft, reklámfelületek bérbeadása 4.000 e Ft, útvonalengedélyek 18.000 e Ft, okmányiroda használatáért fizetett átalánydíj 16.350 e Ft, egyéb bérleti díj, egyéb szolgáltatás 5.860 e Ft) 271.510 e Ft-tal, a közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott szolgáltatások) 169.348 e Ft-tal, tulajdonosi bevételek (önkormányzati vagyon üzemeltetése Törsvíz Kft. 26.000 e Ft, önkormányzati lakások bérleti díja BTG Nonprofit Kft. 23.000 e Ft) 49.000 e Ft-tal, az intézményi gyermekétkeztetés térítésdíj bevétele 115.140 e Ft-tal, valamint a működési célú ÁFA bevételek 168.749 e Ft-tal. Az egyéb működési bevételek jogcímen a folyószámla kamatok éves várható összege 2.750 e Ft-tal szerepel.

Az önkormányzat által a magánszemélyeknek nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévi megtérülése 400 e Ft.

Pályázatokból is várható forrás: a KEHOP-2.2.4-15-2016-0007 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt – II. szakasz pályázatból 990.580 e Ft, a KEHOP-5.2.9.-2016-00002 Épületenergetikai felújítás pályázatból 112.105 e Ft, a PM_ONKORMUT_2016/53 32.959 e Ft, valamint a PM_EUALAPELLATAS_2017/45 70.936 e Ft, az Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezéséhez 30.000 e Ft összegű forrás a XI. kerület Újbuda Önkormányzatától.

A korábbi években részletre értékesített önkormányzati ingatlanok, földterületek, önkormányzati lakások, egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részletei 425 e Ft, valamint további önkormányzati ingatlanok eladásából származó 300.000 e Ft bevételt jelenthet.

További 20.000 e Ft-ot jelent a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás és kamat címén 686 e Ft, lakossági lakásépítési támogatás visszafizetéséből 5.000 e Ft a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 2.875 e Ft és a közterületi játszóterek felújításához külső forrás 30.000 e Ft összegben.

Előző évi költségvetési maradvány 2.476.388 e Ft, ebből 1.412.726 e Ft 2017. évi áthúzódó feladatok forrása, 1.063.662 e Ft pedig a 2018. évi feladatok megvalósításához szolgál kiegészítő forrásul.

HOGY ÁLLUNK A HITELLEL?

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetést kormányzati engedélyhez kötött 2.830.000 e Ft hitelfelvételével fogadta el a költségvetésben nevesített fejlesztések megvalósítása érdekében. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárás 2016-ban sikeresen lezajlott és a Képviselő-testület döntése alapján 2016. december 15-én a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződések aláírásra kerültek. A Képviselő-testület a 308/2016.(XII.14.) ÖKT számú határozatában a hitelfelvételét jóváhagyó 1386/2016.(VII.21.) számú Kormány határozatban meghatározott hitelcélok egy részét módosította és felhatalmazást adott a Kormányhatározat módosításának kezdeményezésére. A Kormány 1269/2017.(V.29.) számú határozatában jóváhagyta a kérelemben foglalt módosításokat. A 2017. évi költségvetési rendeletet 1.720.000 e Ft hitellel, mint külső forrással fogadta el a Képviselő-testület, melyből 2017. évben mindösszesen csak 121.356 e Ft került lehívásra. A 2018. évi költségvetési javaslatban a még meg nem valósított feladatokra tekintettel 2.703.000 e Ft hitelfelvétel szerepelt.

A KIADÁSOKRÓL

Működési 8 045 219 000 Ft

– ebből személyi 475 459 + 95 619 járulék

– dologi 3 407 557 000

– ellátottak pénzbeli 280 719 000

– egyéb 3 785 865 (ebből elvonások 2 145 559 000) Ft.

Felhalmozási 5 559 679 000 Ft

– ebből beruházások 4 1213 735 000

– felújítások 493 026 000

Finanszírozási kiadások 4 366 264 000 Ft

Kiadások összesen 13 640 122 000 Ft.

A betervezett beruházások, felújítások:

Nyugdíjas klub építése

Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltözőszekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmosó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)

Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem

Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése

Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)

Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)

Rózsa utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)

Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)

Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése (forrása: hitel)

Farkasréti Pagony Óvoda épület bővítés (forrása: hitel)

Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)

Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész

Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás

Városháza – még nem javított – kőburkolatának felújítása II. ütem

Közterületi játszóterek felújítása

Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása (pályázati forrás+önerő

Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmosó felújítása

Csicsergő Óvoda kazánház épület felújítása, kazánok cseréje

Idősek Otthona szennyvíz átemelő korszerűsítése

Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása

Út és mélyépítési beruházások:

Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház

Alsó-felső határ úti körforgalom tervezés, kivitelezés

Taktilis jelek közterületen (Maros u.)

BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)

Thököly u. építés (forrása: hitel)

Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)

Árvácska u. építés (forrása: hitel)

Akadálymentesítés közterületen

Dózsa Gy. u. – Stefánia u. gyalogátkelő létesítése

Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út – Bányász u. közötti szakaszon

Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz)

Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján

Szakaszoló tolózárak beépítése GFT alapján

Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján

Csata utcai csapadékvízcsatorna zártszelvénybe helyezése

Fodros u. építés (forrása: hitel)

Stefánia u. építés (forrása: hitel)

Temesvári u. építés (forrása: hitel)

Szerviz út bekötése Alsóhatár útba útépítés (forrása: hitel)

Szabadság út – Légimentő út – Gyár utca csomópont körforgalom tervezés

Farkasréti út – Semmelweis utca gyalogátkelőhely létesítése

Budapesti út – Szellő utca csomópontban sárga villogó létesítése

Gyalogátkelő helyek megvilágításának növelése I. üzem

Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások például:

Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv

Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)

Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)

Kamaraerdei Óvoda játszóudvar építés III. ütem (forrása: hitel)

Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:

 Még a kiadásokról:

A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél foglalkoztatottak részére 2018. évben a 2018. évi költségvetési törvény 57. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az éves cafetéria keret, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló bruttó 200.000 Ft/álláshely/év. A költségvetési intézményekben foglalkoztatottak részére a rendelettervezetben meghatározott mértékű jutalmat, kereset-kiegészítést és egy havi külön juttatást terveztünk. A munkaadókat terhelő járulékok összege a jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján került kiszámításra.

A tervezett dologi kiadások az intézmények feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodnak.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 436/2012.(XI.07.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy – felelősséget érezve a budaörsi köznevelési intézmények további sorsa iránt, függetlenül attól, hogy a fenntartói jogot ki gyakorolja – gazdasági lehetőségei függvényében továbbra is részt kíván venni az intézmények eddig elért színvonalának megőrzésében. Ennek eszközeként megalapította a Clementis László működtetői ösztöndíjat. Az ösztöndíj (213.402 e Ft) és járulékai (41.613 e Ft) fedezetére 2018.évben összesen 255.015 e Ft került betervezésre a külső személyi juttatások illetve a szociális hozzájárulási adó soron.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott támogatások, oltóanyagok) összege 280.719 e Ft.

Összegzésként megállapítható, hogy a 2018. évi költségvetési javaslatban szereplő működési és fejlesztési bevételek és kiadások tervezésénél elsődleges szempont volt a kötelező, valamint az önként vállalt feladatellátás már elért színvonalának megtartása.

A február 21-i ülésre az előterjesztések, benne a részletes költségvetés itt érhetők el.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here