A fideszes képviselők tartózkodtak az iskolák felújításáról szóló napirendnél

0
1876

Rendkívüli képviselőtestületi ülés volt ma a városházán, amelyen a legfontosabb napirend a Ceglédi és az Érdi Tankerületi Központ budaörsi iskolákkal kapcsolatos nyári karbantartási tervének az ismertetése és jóváhagyása illetve kifogásolása volt. A részletek a cikkben.

Négy képviselő távollétében a képviselő testület 11 fővel határozatképes volt, amikor Wittinghoff Tamás fél 9-kor megnyitotta az ülést, kis késéssel azonban Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP) is megérkezett. (Hárman előre jelezték, hogy nem tudnak megjelenni.)
Napirend előtt elsőként Löfler Dávid (Fidesz-KDNP), szólalt fel, aki fölhívta a műszaki ügyosztály figyelmét a Szép utca – Kereszt utca kereszteződésénél lévő parkolóban megsüllyedt burkolatra és érdeklődött a Máriavölgy utcában lévő gyalogos híd felújításáról. Továbbá azt kérdezte, hogy a Károly király úton elkezdett parkoló építése miért állt le. Lőrincz Mihály a műszaki ügyosztály vezetője azt felelte, hogy a Kereszt utcánál ellenőrizni fogják a csapadékvíz-hálózatot, mert esetleg az okozza a süllyedést, ahogyan a Károly király úton is a rossz állapotú csapadékcsatorna miatt kellett félbehagyni a munkát. Nem lehet addig burkolni, amíg az új csöveket be nem helyezik az út azon szakaszán. A kivitelező már ígéretet tett arra, hogy addig is rendbe teszi a munkaterületet. A Máriavölgy utca gyalogos hídjának felújítása azért nem kezdődött el, mert jelenleg támfalépítés zajlik ott.
Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) megköszönte a Patkó utca 7-9. ülőbútorainak felújítását, egyúttal kérte, hogy az egész közparkot nézzék át, mert helyenként lazák a járólapok, ami balesetveszélyes.
Dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) is hasonló problémákat jelzett: a régi Kürt székháznál az építkezéshez használt munkagépek súlyától tönkrement a járda. És érdeklődött, hogy a Domb utca aljában esedékes csatorna rekonstrukciót mikor kezdik el. Lőrincz Mihály elmondta, hogy a munkagépek által okozott kárt az építtetőnek kell elhárítania. A Szabadság út – Domb utca sarkát érintő szennyvízcsatorna cserét pedig várhatóan augusztusban kezdik, és szeptember közepéig befejezik.
Az első napirendi pont a Pest megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött támogatási szerződés módosítása volt, melyben rögzítették, hogy székek helyett inkább technikai eszközöket vásárolnának, ezt 12 igennel elfogadta a testület.
A második napirendi pont szólt a Tankerületi Központok, mint vagyonkezelők által benyújtott selejtezési, karbantartási, felújítási és pótlási tervek jóváhagyásáról. A polgármester a Ceglédi Tankerületi Központ tervét elfogadásra javasolta, az Érdi Tankerület Központét azonban nem. A városban lévő állami kezelésbe került hat iskola közül van, amelyikben még el sem kezdődtek a munkák, pedig már július vége van – hangzott el.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) hangsúlyozta, hogy az Érdi Tankerületi Központ részéről nem csak az anyagiak miatt döcögős az intézkedés, az emberi és szakmai hozzáállás sem megfelelő. „Ez nem pártpolitikai ügy. Örülnék, ha a képviselőtársak pártpolitikától függetlenül nyomnának gombot” –jegyezte meg a képviselőasszony, ám a polgármester hozzátette, hogy ez naiv elképzelés, hiszen az országgyűlési képviselőnk képes volt azt állítani, hogy Budaörsön olyan iskola felújítási munkálatok lesznek, amilyet még nem látott a város, mert eddig szervezetlenül csinálta az önkormányzat. Szerinte arcátlan ilyet állítani egy olyan városról, amely a legfejlettebb oktatási hálózatot hozta létre önerőből. „Példátlan és elkeserítő, hogy egy városnak jogi úton kell érvényesítenie érdekeit az állammal szemben” – mondta már nem először Wittinghoff Tamás. Végül 9 igen és a Fidesz-KDNP képviselőinek a tartózkodása mellett a határozatot elfogadták.
Döntöttek még a képviselők a Szabadság úton lévő benzinkút üzemeltetőjével megkötendő új szerződés tartalmáról (marad az eredeti tulajdonos, de magasabb bérleti díjat kell fizetnie és fejlesztési kötelezettsége is van), a BSC 1924 Futball Kft.-vel kötött megállapodás elszámolási határidejének meghosszabbításáról, a Lévai utca 31. szám alatti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat felújításáról, az Őszirózsa utcában lévő ingatlan művelési ágának módosításáról és az Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosításáról. Valamint elfogadták Pilisborosjenő kérelmét, melyben a közös, Budapest szennyvízelvezetési agglomerációhoz szeretne csatlakozni. Utolsó napirendi pontként arról tárgyalt a testület, hogy a Budaörsi Köztemető korábbi üzemeltetője előre értékesített sírhelyeket, ami sérti a temetőkről és a temetkezésről szóló helyi rendeletet. A döntés szerint az önkormányzat vizsgálja az ügyet és a várost ért érdeksérelmet. Mint Wittinghoff Tamás polgármester bejelentette: csalás gyanúja miatt feljelentést tesznek ismeretlen tettes ellen, mivel félrevezették az előre értékesítésben érintett magánszemélyeket.

Röviden az Érdi Tankerületi Központ pótlási tervének problémájáról:

2017. január 1-től az iskolák működtetése az államhoz került. A tulajdonos, Budaörs Város Önkormányzata Vagyonkezelési szerződést kötött az üzemeltetővel, az Érdi, illetve a Ceglédi Tankerületi Központtal, mely tartalmazza, hogy a működtetési és állagmegóvási feladatokat a vagyonkezelőnek kell ellátnia. A 2017. május 24-i képviselő testületi ülésen nem fogadták el az ÉTK selejtezési, karbantartási, felújítási és pótlási tervét sem tartalmában, sem mértékében és azért sem, mert nem tartalmazott felújítási tervet. Budaörs Város Önkormányzata (továbbiakban BVÖ) felkérte az Érdi Tankerületi Központ (továbbiakban ÉTK) igazgatóját érdemi egyeztetésre, melyre 2017. június 20-án került sor. Ezt követően az ÉTK megküldte visszadátumozva, 2017. június 12-i keltezéssel a módosított pótlási tervet, melyben felsorolja az egyes iskolák értékcsökkenését és a szükséges javításokat. A felújításhoz szükséges összeget kb. 138 millió forintban határozza meg. BVÖ munkatársai jelezték az ÉTK felé, hogy a helyszínbejáráson tapasztaltakat és az intézményvezetők észrevételeit nem vették figyelembe a tervezet elkészítésénél, valamint azt, hogy a tervezett felújítási költség kb. 50 millióval kevesebb, mint a 2016-ban felbecsült amortizáció. Ezt követően BVÖ várta, hogy az ÉTK megküldi a nyári karbantartási és felújítási munkálatok ütemtervét és a műszaki tartalmat. 2017. július 7-én megérkezett az ÉTK-tól a felújítási és karbantartási pótlási terv, de az csak a szükségesnek vélt munkák listaszerű felsorolását tartalmazza, műszaki tartalmat nem, az időbeli ütemezést is elnagyolva, és minden iskola esetében a 2017. július 1-től augusztus 15-ig tartó időszakot határozza meg. Erre BVÖ válaszlevelet írt, melyben tájékoztat arról, hogy nem elfogadható az a pótlási terv, amelyet megküldtek, az ÉTK honlapja alapján arra lehet következtetni, hogy meg sem kezdték a szerződések megkötését a kivitelezőkkel, ugyanitt a költségvetésben az a 138 millió forint sem jelenik meg, amelyet beleírtak a pótlási tervbe. Ezen kívül kéri, hogy 5 munkanapon belül küldje meg a vagyonkezelési szerződésben vállalt szabályszerű pótlási tervet. Erre válasz nem érkezett az ÉTK részéről, ezért BVÖ határozati javaslatot terjesztett a képviselő testület elé, melyben szerepel az, hogy az ÉTK nem teljesítette a vagyonkezelési szerződésben előírtakat, hogy a megküldött, 2017. évre vonatkozó selejtezési, karbantartási, felújítási és pótlási tervet nem fogadja el, mert hiányos, és felszólítja az ÉTK-t, hogy tegyen eleget kötelezettségének és kezdje meg a munkálatokat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here