Szinte vitamentes képviselő-testületi ülés volt ma

0
692

Új külsős bizottsági tagok tettek esküt, a rendkívüli helyzet miatt ismét különböző költségvetést érintő változásokat fogadtak el, döntöttek a civil szervezetek pályázati pénzének elosztásáról, illetve meghökkenést keltett a művelődési ház vezetőjének bennmaradt 185 szabadsága – ezek voltak a főbb vonásai a mai képviselő-testületi ülésnek.

A járványveszély fokozódása látványos változásokat hozott a testületi ülésen. A jelen lévők maszkot viseltek, csak a polgármester vette le, ő is csak azért, mert az ülés levezetéséből adódóan neki sokat kellett beszélnie. És voltak nem jelen lévők, az ügyosztály- és irodavezetők, akik Skype-on kapcsolódtak be a munkába, így például Lőrincz Mihály, a műszaki ügyosztály vezetője, akinek a képviselők lakossági bejelentéseivel kapcsolatban volt megválaszolni valója. A testület nem volt teljes, Farkas Benedek (BFE) távol maradt, ő ugyanis jelenleg karanténban van.

Napirend előtti hozzászólásokból nem volt kevés. Laczik Zoltán (BFE) azt kérdezte, folyamatban van-e a főút forgalmasabb gyalogátkelő helyeihez a ledes jelzések kihelyezése. Lőrincz Mihály válaszában elmondta, hogy igen, október-november folyamán kirakják. Az ügy a Magyar Közút Zrt.-nél akadt el egy időre, a Pest Megyei Igazgatóság eleinte vonakodott ezt engedélyezni.

Hauser Péter (BFE) öt tételben vázolta körzete aktuális gondjait: ideális lenne egy zebra a Liliom utca – Farkasréti út találkozásánál, valami probléma van a Tűzkőhegyi árokban, még majd ezután fogja megtekinteni, a frissen felújított Fém utca csapadék elvezetésében is felmerültek gondok, a Farkasréti úton álló kereszt állapota is romlik, valamint az Átlós utcában veszélyesen felpúposodott a járda.

Társasházak problémáját tolmácsolta Kisberk Balázs (Budaörsi Gazdakör), akik nem kapták meg az építményadóról szóló értesítést papíron, ezért későn értesültek a befizetés dátumáról. A jegyző, dr. Bocsi István tájékoztatta arról, hogy nem is fogják papíron megkapni, mert kötelező rendelkezniük ügyfélkapuval, máshogy ezt az ügyintézést nem tekintik hivatalosnak.

Tóth Ferenc (BFE) körzetének lakói köszönetét tolmácsolta a Hajnal utca és környéke megújításával kapcsolatban, a kamaraerdei autókihajtások problémáinak megoldásáért pedig Kisfalvi Péter (BFE) mondott köszönetet. Stift Nándor (BFE) tájékoztatott arról, hogy a lakótelep világításproblémái megszűntek, az ELMŰ megtalálta a földben lévő zárlatos vezetékeket, az Ifjúság utca lakói pedig örülnek a szelektív hulladékgyűjtők bekerítésének. Azonban a fiatalok esti, játszótéri mulatozásával kapcsolatban továbbra is probléma a zaj és a maguk után otthagyott rendetlenség, ami miatt kéri a köztereseket és a rendőrséget, hogy arrafelé gyakrabban végezzenek ellenőrzést az esti órákban.

Monostori-Kalovits Márk (BFE) jelezte, hogy az egészségügyi központ hátsó kapujánál hepe-hupás a járda, ami balesetveszélyes, illetve a Kossuth utcán nehéz átkelni a forgalom miatt a Kereszt utcánál.

Ezt követően Wittinghoff Tamás polgármester a két rendes ülés között eltelt idő eseményeiről számolt be. Bár a legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés még február 26-án volt, azóta voltak rendkívüli ülések, és a polgármester a testület nélkül hozott döntések előtt is tájékozódott és figyelembe vette a képviselők álláspontját. Eme időszakban látogatott a városba az evangélikus püspök, aki óvodaindítási szándékkal kapcsolatban tájékozódott. Szeptember 28-án a Magyar Önkormányzatok Szövetségének éves közgyűlése volt Gödöllőn, ahol Wittinghoff Tamást beválasztották az elnökségbe, illetve tegnap volt egy konferencia, mely megemlékezett arról, hogy éppen harminc éve volt az első szabadon választott önkormányzati választás. Ezért egyébként szeptember 30-a a helyi önkormányzatok napja.

A napirendi pontok közül a jelentősebbek: a helyi kitüntetések és elismerő címek adományozása éppen esedékes lett volna a mai ülésen, de ez a járvány miatt elmaradt. Helyette valamifajta egyéni átadást szerveznek majd meg, ami tömegmentes, de ünnepélyes jellegét is megtartja. Ehhez az erről szóló rendeletet is módosítani kellett. Elfogadták, hogy az önkormányzat pályázatot írjon ki az Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására és a budaörsi civil szervezetek 2020. évi működésének támogatására kiírt pályázatra beérkezett pályázatok elbírálását is, melynek keretében hat millió forintot osztottak szét az alapítványok számára.

Mivel a járványhelyzet beleszólt a sportegyesületek, iskolák életébe is, néhány napirendben támogatási időszakok kitolásáról, illetve elszámolási határidők módosításáról döntöttek. Így ezek érintették a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft.-t és a Szent Benedek középiskolát, utóbbinál a szalagavató rendezvény megvalósulásától függenek a határidők.

Döntöttek a kutyamenhely fenntartási költségeinek kiegészítéséről, a hulladékszállítási díját fizeti ki az önkormányzat, és javaslatot tettek a törökbálinti területen lévő állatmenhely üzemeltetéséhez pályázat kiírására. Megszavazták azt a határozatot, mely szerint az önkormányzat részt fog venni egy olyan pályázaton, mely az energiahatékonyság megoldásának gazdasági és jogi feltételeinek megteremtéséről szól (European City Facility). Néhány napirendi pont ingatlanok értékesítéséről, bérbeadásról és egyéb területrendezési műveletről szólt.

Negyedikként tárgyalták (de a meghívón a 32. napirendi pont), illetve választották meg az új külsős bizottsági tagokat, így Csepreghy István és Rakusz Mihály letette az esküt. Erre azért volt szükség, mert Sokolowski Márk és Vőneki Ádám lemondtak a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságban betöltött nem képviselő tagságukról.

Öt, gazdálkodással, a költségvetés módosításával, illetve a távhőszolgáltatással  és a Templom tér 17. bérleti szerződéseivel kapcsolatos napirendi pont kivételével a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták. Nem és tartózkodó szavazatokat csak a Fidesz és a KDNP képviselői nyomtak.

Napirendhez való hozzászólás három esetben volt. Czuczor Gergely (Fidesz) a 14. napirendi pontnál, a Templom tér 17. szám alatt lévő, önkormányzati tulajdonú ház eladása ellen emelt szót ismét, azzal indolkolva, hogy túl jó helyen, az óváros központi részén áll, kár volna tőle megválni. Wittinghoff Tamás reakciójában utalt arra, hogy a napirendi pont éppen nem az ingatlan értékesítéséről szól, egyébként pedig ha a kormány nem vonna el Budaörstől annyi pénzt, akkor nem is volna erre szükség. Czuczor képviselő a napirendi ponttal kapcsolatban azt is jelezte, ha eladják a házat, felbomlik a bérleti szerződés a gyógyszertárral és a bőrgyógyásszal, melyek hosszabbításáról szavaznak. A polgármester erre azt válaszolta, ha meg nem szavaznak róla, akkor azért szűnne meg és korai még erről vitatkozni, mert még egyetlen pályázat sem érkezett az ingatlan megvételével kapcsolatban. Ezen kívül Czuczor Gergely szót kért a 28. napirendnél is, a művelődési ház vezetőjének bennmaradt 185 nap szabadsága miatt, mert nem értette, hogy gyűlhetett össze ennyi, szerinte el kellett volna küldeni szabadságra. A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy ehhez tíz év kellett, egyébként neki is bent van legalább három hónapnyi szabadsága, mert sok a munka, nem lehet felróni Simon Erikának sem, hogy intézményvezetőként olyan lelkiismeretesen végzi a munkáját, hogy ennyi nap összegyűlt. És egyébként is az megdöbbentő inkább, hogy közalkalmazottaktól olyan jogokat vesz el az állam, ami korábban megillette őket. A napirend egyébként arról a pótelőirányzatról döntött, ami biztosítja a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Háznak, hogy kifizesse ezeket a szabadnapokat a vezetőjének, ezt egyébként egy jogszabály változás indokolja.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) a 19. napirendnél arra kereste a választ, hogyha egy beruházásra kiírt pályázat esetében korábban úgy szavaztak, hogy kétfordulós lesz, akkor most miért írnak ki újat, miért nem rendezik meg a második kört. Wittinghoff Tamás rávilágított, hogy azért került sor a pályázat módosítására, mert összesen két pályázó jelentkezett, és azok sem feleltek meg a túl szigorú előírásoknak. Fölösleges lett volna tehát a korábbi feltételekkel újabb fordulót lefolytatni. Dr. Bocsi István jegyző elmagyarázta, mitől volt szigorú a korábbi. Az olyan mértékű bankgaranciát írt elő, ami a beruházás mértékével megegyező. Ezt senki nem tudta teljesíteni. Ezért annyit enyhítettek, hogy másfajta garanciát is elfogadnak. Löfler Dávid kérdésére a jegyző elmondta, ilyen esetben ez felülírja a korábbiakat.

Zárt ülésen tárgyaltak egy, a Templom tér 8. szám alatti bérleti szerződés meghosszabbításáról.

A napirendi pontok mindegyike elérhető ITT.