A Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenléte Budaörsön

0
745

„A Máltai Szeretetszolgálat több mint egy évtizede van jelen Budaörsön. Pontosan 2021. október elsején lesz a tizenegyedik évfordulója a szolgálat és az önkormányzat együttműködésének. Ennek keretében a szociális alapellátás öt szolgáltatását nyújtjuk a város lakói számára” – írja szerzőnk, a budaörsi intézmény vezetője.

A Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása a Farkasréti út 55. szám alatt történik. 10 fő értelmileg akadályozott, illetve mozgásában korlátozott személyt fogadunk az intézményben. A szakmai munka során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ellátottjaink képességükhöz mérten, a lehető legnagyobb önállósággal végezzék mindennapi tennivalóikat. Ideértve az önkiszolgálási és higiénés teendőket, a különböző foglalkozásokban való részvételt, a szabadidő hasznos eltöltését. Így bevonjuk őket az étkezés előkészületeibe, a rendrakásba, a kert rendben tartásába, a programok tervezésébe. Minden olyan tevékenységbe bevonjuk klienseinket, ahol olyan tapasztalatokat, gyakorlati tudást szerezhetnek, amit aztán az otthoni életviteli teendők elvégzésénél is kamatoztatni tudnak (ilyenek pl.: sütés – főzés, takarítás, teregetés, bevásárlás, közlekedés, stb.).

Így a közösen eltöltött hétköznapokat a „nem helyette, hanem vele” alapelv határozza meg.

Az idős ellátás helyszíne a Clementis László u. 20. szám alatti épületben folyik. Az intézmény négy szolgáltatást nyújt a városban élő idős emberek számára.

Szociális étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt biztosítunk a városban élő azon szociálisan rászoruló embereknek, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, szenvedélybetegségük miatt nem tudják biztosítani önmaguk vagy családtagjuk számára. Az ételt kiszállítással kapják meg az idősek, illetve intézményünkből elvihetik, vagy helyben fogyasztásra is lehetőségük nyílik.

Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtás magában foglalja a saját lakásukon történő segítségnyújtásnak minden olyan módját és tevékenységeit, melyeket az igénylő egészségi állapota, szociális helyzete miatt elvégezni már nem, vagy még nem képes. A gondozás alapvető célja az is, hogy gondozónőink családpótló szerepet lássanak el, leküzdve az izoláció biológiai, pszichés és szociális következményeit. Munkánk célja, hogy az igénybe vevő az önálló életvitelét lakásán, lakókörnyezetében, szükségleteinek megfelelően minél tovább fenntarthassa. A házi segítségnyújtás keretébe tartozó tevékenységek célja nem a hozzátartozók teljes körű tehermentesítése vagy kizárása a gondozási feladatokból, hanem a szükséges mértékű segítség nyújtása az ellátás zavartalan biztosítása érdekében.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Olyan szociális szolgáltatás, ahol a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

  • az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan (a segélyhívástól számított 30 percen belüli) megjelenését az ellátott lakásán
  • a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét
  • szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik. A diszpécserközpont segélyhívás esetén – a segítséget kérő nevének, címének és az egyéb rendelkezésre álló információ közlésével – értesíti a készenlétben levő gondozót. A gondozónak 30 percen belül kell az ellátott lakásán megjelennie.

Idősek klubja: Az idős emberek leginkább a társaságot keresve jönnek a klubba, mely éppen ezért fő céljának tekinti, hogy hasznos időtöltést, szórakozást és új kapcsolatokat biztosítson az idős embereknek, megakadályozva ezzel esetleges társadalmi izolációjukat. A klub programjai az idősek korához és érdeklődésük köréhez igazodik. A klubban tehát a személyes gondoskodás áll a középpontban, a fizikai segítségnyújtás és szükséglet-kielégítés csak részlegesen jelenik meg. A foglalkozásokat, programokat a klubvezető szervezi és vezeti. A foglalkozásokon való részvétel sohasem kötelező. A programok változatosak, mindig az idősekkel együtt történik a tervezés és megvalósítás. Nehéz lenne maradéktalanul felsorolni azokat a tevékenységeket, amelyek az évek során jellemzőek voltak a minden napokra. Társas játékok, közös éneklés, táncolás, kirándulás, kézműveskedés, ajándékok készítése, ünnepekről való megemlékezés. A tagoknak lehetőségük van az intézményben ebédelni, lepihenni. Továbbra is várjuk azokat az időseket, akik szeretnének az otthoni magányukból társasághoz csatlakozni. Azok számára, akik önállóan nem tudnak eljutni intézményünkbe, lehetőséget biztosítunk autóval való szállításra is.

Írta: Biró Valéria

Elérhetőségek:

 

Intézmény neve Gondviselés Háza Szociális Szolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény
Székhely 2040 Budaörs, Clementis L. u. 20.
Intézményvezető Biró Valéria
Telefonszám/fax + 36 (23) 415 208
Postacím 2040 Budaörs, Clementis L. u. 20.
Elektronikus levélcím budaors@maltai.hu
Honlap www.maltai.hu
 

Telephelye

Fogyatékosok Napközi Otthona
Székhely 2040 Budaörs, Farkasréti út 55.
Telefonszám/fax + 36 (23) 441 327
Postacím 2040 Budaörs, Farkasréti út 55.
Elektronikus levélcím budaors@maltai.hu
Honlap www.maltai.hu

 

Az igénybevételi kérelem az intézményvezetőnél nyújtható be.

Kapcsolódó cikkünk: https://budaorsinaplo.hu/ezt-nyujthatja-egy-idosek-otthona-ki-valaszt/

MUNKATÁRSAKAT KERESNEK!

Gondozó/ápolót keres a Máltai Szeretetszolgálat Budaörsre

Gondozót keres Budaörsre a Máltai Szeretetszolgálat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here