A városházán is beköszöntött az ősz – beszámolónk a tegnapi testületi ülésről

0
1397

Bár több helyi rendeletről is döntöttek tegnap a képviselők, vita egyikről sem alakult ki. A napirend előtti felszólalásokban javarészt a közterületek  állapotáról kérdezték a műszaki ügyosztály vezetőjét. Illetve később Löfler Dávid (Fidesz) megkérdezte, mit tesz a hivatal a várt bevételek beszedettségének javulása érdekében, mire Wittinghoff Tamás polgármester jelezte, örül, hogy végre a fideszesek is észrevették, kevesebb a bevétel.

 

A 2017. szeptember 19-én megtartott képviselő testületi ülésen mindenki jelen volt, így határozatképesen, továbbá szinte vita nélkül, gördülékenyen végezték munkájukat a városvezetők.

Még a napirend előtti hozzászólásokat megelőzően került sor Galuska-Tomsits László, korábbi rendőrkapitány búcsúbeszédére, melyben többek között megköszönte az önkormányzat anyagi segítségét, amely hozzájárult a kapitányság  eredményességéhez. Az elmúlt négy és fél évben Budaörsön a bűnügyi fertőzöttség csökkent. Közölte, távozásának oka, hogy nagyobb felelősséggel járó, magasabb beosztást ajánlottak fel neki, amit elfogadott. Ezt követően a rendőrkapitányság új megbízott vezetője, dr. Pál Adrián is bemutatkozott. (Vele interjúnk ITT olvasható.) Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy elődje rendet hagyott hátra, és ő is megköszönte Budaörs és a többi, a budaörsi rendőrkapitánysághoz tartozó település támogatását és szeretne a jövőben is szorosan együttműködni az önkormányzatokkal az állampolgárok biztonsága érdekében.

A napirend előtti felszólalásokban a képviselők javarészt a közterületek állapotáról kérdezték a műszaki ügyosztály vezetőjét, Lőrincz Mihályt. Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP) arról érdeklődött, hogy a Károly király utca – Baross utca kereszteződésénél a közvilágítás problémái miből adódhattak és lesz-e megoldásuk. Másik kérdése a Bauhaus beruházással kapcsolatos lakossági fórum időpontjára vonatkozott. Lőrincz Mihály tájékoztatott, hogy a közvilágítás az ELMŰ hatáskörébe tartozik, bejelentés után 48 órán belül javítják. Ilyen esetben általában beázás miatt keletkezik a kábelekben vagy a kapcsolószekrényben hiba. Wittinghoff Tamás elmondta, a Bauhaus ígérte, hogy tájékoztatót tart a környéken élőknek. Majd az után kerülhet sor lakossági fórum összehívására, ha még szükséges.

Dr. Bakó Krisztina (BFE) a Domb utca aljában lévő útrekonstrukció befejezéséről és a Máriavölgy utcai munkálatokról érdeklődött. Utóbbival kapcsolatosan a támfal építésénél áldozatul esett növények pótlását és a gyalogos híd kérdésének megoldását firtatta. Továbbá felhívta a figyelmet a Koszorú utcai útjavítás következtében kialakult, fentről lefelé irányuló felgyorsult autósforgalomra is. Lőrincz Mihály a jövő hétre helyezte kilátásba a Domb utca elkészültét. A Máriavölgy utcában mindenféleképpen sor kerül növénytelepítésre, hogy az megakadályozza a talajeróziót. A kishíd javításához megvan a szerződés, a pénzt is elkülönítették e célra a költségvetésben, de arra még várni kell, hogy ténylegesen elvégezzék a javítást, de valószínűleg az ősz folyamán sor kerül rá. A Koszorú utcai ügyet pedig meg fogják vizsgálni.

Simándi Szelim (BFE) ismét felhozta a Kökény utca – Liliom utca találkozásánál, a közeli építkezéshez tartozó teherautók által mélyen felmart útburkolat problémáját. A Kossuth Lajos utcai zebránál, a virágbolt felőli oldalon járdaszélesítést kért. Lőrincz Mihály elmondta, hogy az említett úthibát a gáz bekötése után fogják csak elhárítani. Egyébként hozzátette, hogy az utak állapotában bekövetkező romlások a legtöbb esetben építkezésekhez köthetők. De a hivatal sokszor nem is tud ezekről az építkezésekről, amióta a 300 négyzetméternél kisebb alapterületű épületekhez nem kell építési engedély. Csak azokról tudnak, amelyeknél a nagy tehergépjárművek számára kérnek behajtási engedélyt. Az útburkolatban okozott károkat az építtető köteles kijavítani, ha nem teszi meg, akkor a közterület felügyelet szab ki bírságot.

Stift Nándor (BFE) megköszönte, hogy a lakótelepen felújították a parkolókat, de a korábbi testületi ülésen már említett Patkó utcai ház lépcsőjének javítására mikor kerül sor – kérdezte. Valamint az Ifjúság utcai zöldfelület rendezése mikor valósul meg? Lőrincz Mihály azt válaszolta, hogy jövő héten kezdik meg a lépcsőjavítást, a zöldfelületi rekonstrukciója azonban még csak tervezői fázisban van.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) két olyan, a városközpontban lévő, a városképet rontó helyszínt említett, amelyek magántulajdonban vannak, de külsejükkel és ártalmasságukkal közérdeket sértenek. Az Erste bank melletti félbehagyott építkezésnél felborult a palánk, a DM melletti üres telek pedig szemetes. Lőrincz Mihálynak tudomása van arról, hogy az építtető anyagi gondokkal küzd, azért nem tudja befejezni az épületet. Az üres telek tulajdonosát pedig megpróbálják megkérni a terület megtisztítására. (Viccesen hozzátette, nemsokára jön a karácsony, a fenyőfa árusok megoldják ezt a problémát.)

Hauser Péter (BFE) a körzetében hiányzó közlekedési segédeszközökre irányuló kéréseket tolmácsolt. A Farkasréti úton a Kovács utca magasságában hiányzik a sebességkorlátozó tábla. A Semmelweis utca végén pedig egy tükör segíthetné a kikanyarodást a Budapesti útra.

Dr. Ritter Gergely (BFE) arról érdeklődött, kinek a kompetenciája a Széles és a Rákóczi utca környékén lévő telekvégi árkok tisztítása, melyek már tele vannak szeméttel. Ezen kívül a Széles utca felújításával kapcsolatban jelezte az ott lakók aggodalmát, miszerint a telkek szintjénél magasabban fekvő úttest miatt félő, hogy a csapadékvíz az ingatlanokra zúdul. Lőrincz Mihály közölte, hogy az árkok karbantartása a BTG feladata, éppen a közelmúltban rendelte meg tőlük az önkormányzat a hálózat tisztítását. A Széles utcában lakóknak nem kell aggódniuk, mert az útfelújítás mellett a csapadékvíz elvezető rendszer is felújításra kerül.

A napirendi pontok közül 15 egyhangú igen szavazattal a képviselő testület elfogadta a következőket:

 • a Településképi Arculati Kézikönyvet és azzal összefüggésben a rendeletalkotást a településkép védelméről,
 • a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, a reklámok közzétételével kapcsolatos összhang megteremtése érdekében,
 • a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása úgy, hogy a budaörsi lakóhellyel nem rendelkezők számára a temetői díjak magasabbak, míg a budaörsiek részére kedvezményesek legyenek e díjtételek,
 • az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítását annak érdekében, hogy magasabb szintű jogszabályokkal összehangolható legyen,
 • Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása úgy, hogy magasabb szintű jogszabályokkal összehangolható legyen,
 • az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos, egyes önkormányzati rendelet módosítását, mely szerint a helyi önkormányzatok 2018. január 1-től kötelesek az ügyek elektronikus intézési lehetőségét biztosítani,
 • a Rendőrkapitányság kérelmét közalkalmazotti státuszok és gépjármű haszonkölcsön szerződés meghosszabbítására,
 • Érd Hivatásos Tűzoltóságának beszámolóját a 2016. évről,
 • a Frankhegy közterület fejlesztése (a Cselekvési Program) módosítását egy ingatlan csatlakozásával, és a Településfejlesztési Együttműködési Szerződés aláírását a Frankhegyi Víziközmű Társulattal,
 • a budaörsi viziközművek az elkövetkezendő 25 évre vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyását,
 • az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás módosítását,
 • a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekthez tartozó szerződés megkötését a projektelemekbe beépítendő szivattyúk karbantartására,
 • a Lévai utca 17-27. sz. alatti társasház kérelmét a támogatási szerződésének meghosszabbítására,
 • a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola támfal és kerítés felújítási határidejének meghosszabbítására,
 • a Kamaraerdei Óvoda költségvetésének előirányzat módosítását, amely szerint a labdapálya biurkolat cseréjére szánt pénzt elvonja,
 • javaslatot a védőnők tanácsadási idejének módosítására.

A fideszes képviselők tartózkodtak a költségvetés módosításáról és az I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásától. Löfler Dávid megkérdezte, mit tesz a hivatal a várt bevételek beszedettségének javulása érdekében, mire Wittinghoff Tamás jelezte, örül, hogy végre a fideszesek is észrevették, hogy kevesebb a bevétel. Ezzel kapcsolatban azt is elmesélte, hogy az első fokon megnyert per után levelet írt Varga Mihály pénzügyminiszternek, amelyben azt írta, hogy az lenne méltányos, ha leülnének tárgyalni, de Varga Mihály ezt elutasította, nem tartja szükségesnek, hogy szóba álljon a polgármesterrel, s nem ért egyet a város jogi lépésével sem. Egyébként valóban elmaradások vannak a bevételekben  a tervezetthez képest, remélhetőleg ez rendeződik szeptember végén. Viszont ebből adódik, hogy a kiadás oldalt addig nem terhelik meg, míg nincs meg a biztos bevétel, például a Máriavölgy utcai kishíd javítása emiatt késik.

Az öt sürgősségi indítvány, amely a képviselő-testületi meghívón nem szerepelt napirendi pontként, de a testület megszavazta tárgyalásukat és 15 egybehangzó igen szavazattal elfogadta a képviselő testület:

 • a Budaörsi Csillagfürt Óvoda részére pótelőirányzat biztosítását,
 • a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítását,
 • a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi Budaörsi Passióval kapcsolatos támogatási kérelmét, az előkészületekre 5, a továbbiakban 45 millió forintot (Wittinghoff Tamás polgármester azzal a kitétellel tette fel szavazásra a határozatot, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a 2018. évi költségvetésbe bele fog férni egy ekkora kiadási összeg, attól is függ, mennyi bevétele lesz a városnak),
 • a Zalakerámia Zrt.-vel kötendő településrendezési előszerződést,
 • az Illyés Gyula Gimnázium egyik 39 négyzetméter területű helyiségének bérbeadását a gondnok részére.

Zárt ülésen tárgyaltak a Hauser József Díj és a Sport Díj adományozásáról és a sürgősségi indítványok közül a megyei kitüntető díjakról.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here