Három pedagógus és egy orvos munkáját ismerte el az önkormányzat

0
6056

Ma délelőtt ünnepélyes testületi ülésen adta át Wittinghoff Tamás polgármester az önkormányzat által alapított idei Szakály Mátyás Díjat a kiemelkedő munkát végző három pedagógusnak, Kertészné Babják Hedvignek (Herman Ottó Ált. Isk.), Szirmai Csabánénak (Árpád utcai iskola), Tersánszkyné Nyitrai Évának (Vackor Óvoda) és a Budaörs Egészségügyéért Díjat Dr. Oraveczné dr. Kiss Éva diabetológus főorvosnak.

A Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet 1993-ban, az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai és közszolgálati tevékenység elismerésére alapított díjat 2005-ben adományozták oda először. Az Emlékérem mellé díszoklevél jár, valamint az adományozottat a mindenkori minimálbér ötszöröse illeti meg, és egy szép órát is kap a díjazott. A mai ünnepélyes képviselőtestületi ülésen négy szakembert ismertek el vele. A díjátadás után a St. Benedek Gimnázium budaörsi tagozatának két diákja adott elő egy dalt, gitárral kísérve.

Kertészné Babják Hedvig 1977 óta dolgozik pedagógusként, Budaörsön 1996 óta tanít, 2001-től a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskolában. Alsós tanító néni. A matematika tanítás nagy szívügye. Nagy lelkesedéssel, odaadással, precizitással adja át szerteágazó tudását tanítványainak.

Mindenkiből kihozza a képességeinek megfelelő tudást. Hogy ezt elérje, rengeteget korrepetál, sokszor kiemel gyerekeket a délutáni tanulásról, ha van egy kis szabadideje.

A tehetséggondozásban is élen jár. A Hermanban töltött évek alatt sok tanítványa ért el különböző versenyeken nagyon jó eredményt. A városi versenyen az elsők között végeznek tanítványai. A Zrínyi Matematika Versenyen mindig vannak megyei helyezettjei, és többször is volt már országos helyezett tanulója. A Bolyai és a Kockakobak matematika versenyeken is lettek az idén országos és megyei helyezettek tanítványi közül.

Mindig szívesen segít kollégáinak szakmai vagy egyéb területen. A fiatalokat felkarolja, és észrevétlenül irányítja a tudás átadásának helyes útja felé.

Soha nem lankadó lendülettel dolgozik az iskolában. Ha kell a felső tagozaton is tanít, mert ott van szükség matematika tanárra. Negyven évet töltött a pedagógus pályán.

Szirmai Csabáné, Margó egy évtizeden keresztül vezette az Árpád utcai (mai hivatalos nevén Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Tagintézménye), ahol sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek oktatása folyik. Az iskola fokozatos fejlődése, változatos, sokrétű és speciális szakterületeinek megteremtése bizonyították sok éves vezetői és pedagógiai tapasztalatára épülő eredményeit. A minőségi fejlődést a hagyományok megtartásával, az új, sikeres kezdeményezésekre támaszkodva valósította meg.

Figyelembe vette a mai kor igényeit, kihívásait, a fenntartó, a pedagógusok, a szülők és a tanulók elvárásait.

Jól ismerte, és követte a város kitűzött oktatási céljait, alkalmazkodott a helyi adottságokhoz, kihívásokhoz.

Nyitott volt az új felé, fáradhatatlanul kereste a lehetőségét annak, hogy vonzóvá tegye az intézményt a diákok számára. Kihasznált minden olyan lehetőséget, amely lehetővé tette, hogy az általa vezetett iskola megfeleljen a 21. század elvárásainak.

Lényegesnek ítélte az intézmény sokszínű terápiás kínálatát, és azok minőségi fejlesztését. Korszerű iskolavezetési koncepciót valósított meg, mely teljes mértékben gyermek-centrikus szemléletet tükrözött.

Tersánszkyné Nyitrai Éva pedagógusi pályáját képesítés nélküli óvónőként kezdte, majd a Soproni Óvónőképző Intézetben 1980-ban szerzett diplomát. Budaörsön a Vackor Óvodában 1996 óta dolgozik, 2006-tól, mint intézményvezető. 2002-ben ELTE Tanító- és Óvónőképző Főiskolai Karán fejlesztő pedagógusként szakvizsgázott. 2014-ben az Apor Vilmos Katolikus Egyetemen óvodavezetői szakvizsgát tett. Pályája során lelkiismeretesen és nagy türelemmel, szakmai felkészültséggel végzi munkáját. Folyamatosan képezi magát. Személyes példamutatásának, innovatív személyiségének köszönhetően korszerűsödött, szépült a Vackor Ovi, hathatós támogatásával 2015-ben másodszor is elnyerték a Zöld Óvoda címet.

Munkájában igényes, szakmai kompetenciáit folyamatosan frissíti. Színes pedagógiai, módszertani tudással rendelkezik. Pedagógiai magatartása, a nevelési problémák humánus kezelése példaértékű. Kollégáit is folyamatos megújulásra ösztönzi. A szülőkkel és a partnerekkel nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezik. Az intézmény vezetőjeként immár 9 éve kiválóan hasznosítja irányító, szervező képességét.

Dr. Oraveczné dr. Kiss Éva diabetológus főorvos. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Népköztársasági Ösztöndíjas hallgatója volt. 1988-ban végzett summa cum laude minősítéssel. Egyetem után Vácott, majd a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházban, ezt követően pedig a Pest Megyei Diabetológiai Centrumban végzett gyógyító tevékenységet.

1996 és 2003 között folyamatosan képezte magát, belgyógyászati szakvizsgát, háziorvosi szakvizsgát, diabetológiai szakvizsgát, iskolaorvosi és ifjúságvédelmi szakvizsgákat szerzett.

Meghatározó volt életében a kórházban eltöltött idő, ahol rendkívül sok tapasztalatot szerzett.

2000-től Budaörsön és Gödöllőn is diabetológiai szakrendelést vezet. Rendelésein szakmailag igyekszik mindent megtenni, hogy páciensei élete könnyebbé váljon.

Betegeinél törekszik a cukorbetegséggel járó szövődmények minimalizálására. Kezdeményezésére alakult meg 2002-ben Budaörsön a Budaörsi Cukorbetegek Egyesülete, amely mentorálásával több mint 15 éve sikeresen működik.

Fontos feladatának tekinti, hogy az egyesület tagjai szakmai előadásokon minél többet megtudjanak a szükséges diéta szabályairól, a helyes terápia fontosságáról.

Budaörsön és környékén rendszeresen szervez szűréseket megelőzési céllal, rendszeresen vállal és tart szakmai előadásokat.

A doktornő a díjátadón elmondta, hogy 1999-ben hívták ide az egészségügyi központba, mert  nem volt diabetológus. 2000 óta építik azt a csapatot, amelyik Budaörsön a cukorbetegekkel foglalkozik. ‘Szeretek Budaörsre járni dolgozni, nagyra tartom a város szemléletét. Örülök, hogy megtiszteltek ezzel a díjjal” – zárta rövid hozzászólását.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here