Sürgős építési és ingatlanügyek a mai testületin

0
1029

Rövid rendkívüli testületi ülés volt ma délelőtt, ahol a képviselők többek között építési szabályozási és ingatlanügyekről döntöttek.

Alig tízperces volt ma reggel a rendkívüli testületi ülés, mire a zárt ülésig jutott a jelenlévő 13 képviselő. Az ülést Bíró Gyula alpolgármester vezette, mivel a polgármester szabadságát tölti. A napirend előtti hozzászólások sorát Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) nyitotta, aki a Kisfaludy utca felújításáról érdeklődött Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezetőnél. A hivatal szakembere elmondta, hogy a szennyvíz-rekonstrukció munkálatait a közbeszerzésen nyertes cég kapacitáshiány miatt még nem kezdte el, de a szerződést már aláírták vele, miszerint augusztus első felére vállalták. A képviselő a Budakeszi utca és Máriavölgy utca sarkán bekövetkezett csőtöréssel kapcsolatban azt tudakolta, mikor temetik be ott az árkot. Ez a Fővárosi Vízművek feladata – válaszolta Lőrincz Mihály -, a hivatal intézkedni fog, hogy el is végezzék. Stift Nándor (BFE) a Patkó utca 3-hoz ígért forgalomcsillapításra kérdezett rá. Két héten belül telepíti a kiválasztott cég az eszközöket – hangzott el. Hauser Péter (BFE) arra hívta fel a figyelmet, hogy a Mátyás király utcában vizet kötnek be egy ingatlanba és a hivatal tegyen róla, hogy utána helyreállítsák a közterületet. A műszaki ügyosztályvezető tájékoztatta, hogy a közúthasználati engedélyt ennek függvényében adták ki. Gáspár Béla (Fidesz) azt jegyezte meg, hogy a Garibaldi utca felől a Csata utca irányába lehajtó sávra fel kéne festeni, hogy az nem az ott található önkiszolgáló étteremhez vezet. Választ nem kapott.

Ezt követően Bíró Gyula felolvasta Császárné Kollár Tímea  immár hivatalos lemondását (a bejelentésről ITT írtunk) a Jobbik pártlistáján szerzett képviselői mandátumáról.

Első napirendként pont került a helyi építési szabályzat (HÉSZ) korábban előkészített módosítására, ami két területet érintett. Az egyik a Puskás Tivadar utca – Liget utca – Edison utca által közrezárt 4153/83 hrsz.-ú telekre vonatkozik és a változtatás lényege, hogy a Terraparkban az irodaházak mellett lakóházak is épülhessenek. Ezt a Zalakerámia, mint befektető kezdeményezte és az önkormányzat támogatta ebben a céget. A terv túl van már véleményezési és partnerségi egyeztetési szakaszán, és a polgármester a tervezet állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak is megküldte végső szakmai véleményezésre.

A másik érintett terület – ahol nincs konkrét befektető a képben – a Bretzfeld utca – Lévai utca – Komáromi utca – Kenyérgyár utca által határolt terület. Itt a HÉSZ pontosításával a 2015-ben elrendelt változtatási tilalmat hatályon kívül helyezték. A szabályozás szerint egyértelmű, hogy az egykori kenyérgyár területét csak úgy lehet hasznosítani, hogy a ” Vt-Fi jelű építési övezet területén: a) lakó rendeltetés nem létesíthető; b) az előkert megengedett legkisebb mérete a Lévai utca és a Kenyérgyár utca mentén 10,0 méter, a Bretzfeld utca mentén 0,0 méter; c) a Bretzfeld utca közterületi határától számított 100 méteres sávban, legalább 1500m2 közforgalom számára átadott területet kell létesíteni, melyen kizárólag sétány, park és egyéb közösségi funkciók helyezhetők el; d) a szükséges parkolószám legalább 70%-át épületben kell kialakítani; e) a létesíthető épületek szintszáma a pinceszint(ek)en túl legfeljebb földszint+4 építményszint lehet; f) pinceszint(ek) + földszint + további 4 építményszint létesítése esetén az épületen további beépítés nélküli tetőtér (padlás) nem létesíthető. Továbbá az „ (5) A Vt-FL jelű építési övezet területén: a) az építési telek ezen övezetre eső területére számított minden 150m2-re után egy lakó rendeltetési egység létesíthető; b) nem lakó rendeltetés – a „Fejleszthető épület” kivételével – az épület bruttó szintterületének legfeljebb 20%-án létesíthető; c) a ”Fejleszthető épület” esetében a 38. § (2) bekezdésben meghatározott rendeltetések bármelyike létesíthető; d) a ”Fejleszthető épület” felújítható, átépíthető és az épület egy alkalommal legfeljebb 100m2 bruttó alapterületű, nem lakó rendeltetésű épületrésszel bővíthető; e) a szükséges parkolószám legalább 70%-át épületben kell kialakítani; f) a létesíthető épületek szintszáma a pinceszint(ek)en túl legfeljebb földszint+2 építményszint lehet; g) pinceszint(ek) + földszint + további 2 építményszint létesítése esetén az épületen további beépítés nélküli tetőtér (padlás) nem létesíthető; h) A Komáromi utca felől telkenként legfeljebb egy gépkocsi behajtó létesíthető vagy tartható meg, legfeljebb 6,0 m szélességben. (A témához kapcsolódó interjúnk Csík Edina főépítésszel ITT olvasható.)

Ugyancsak a mai ülésen meghosszabbították a BSC 1924 Futball Kft.-vel kötött használat jogáról és pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás elszámolási határidejét a futball klub kérésére, mert a szerződésben szereplő, TAO pályázat keretében megvalósuló ingatlanfejlesztések még folyamatban vannak. A BSC 1924 Futball Kft. új elszámolási határideje az MLSZ felé 2019. június 30., az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé pedig 2019. július 31. Így az MLSZ határozatára tekintettel az önkormányzattal kötött megállapodásban szereplő elszámolási határidőt is 2019. július 31-ig hosszabbították meg. (A sportpálya beruházásának a csúszásáról ITT írtunk.)

Döntés született a Máriavölgy utca, 1446/4, 1449/2 és 1450/2 helyrajzi számú magánkézben lévő és önkormányzati tulajdonú ingatlanok egy részének cseréjéről. Ez is volt már korábban a képviselők előtt, de a szerződéskészítés során fény derült arra, hogy a földmérő geodéta által szolgáltatott mérési adatok alapján készített előterjesztés, illetve a határozat nincs teljes összhangban a záradékolt vázrajzban szereplő területi adatokkal, ezért vált szükségessé a korábbi határozatok módosítása.

Mindhárom esetben 13 egyhangú igennel szavaztak a képviselők.

Zárt ülésen döntöttek egy másik önkormányzati ingatlan hasznosításáról is, ami a Puttony utcában található.

A testületi ülés előtt hívták össze többek között a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságot is, amely saját hatáskörében döntött a Vackor óvoda intézményvezetői helyére új pályázat kiírásáról. A jelenlegi vezető megbízása nyugdíjazása miatt 2018. november 30. napján lejár, de az első felhívásra beérkezett egyetlen pályázatot, amit egy, az óvodában dolgozó pedagógus adott be, a képviselő-testület június 20-án nem támogatta.

Fotók: archív

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here