Creascola: Élmény alapú, felfedeztető oktatás

0
899
0.4921875 0.5598179 -0.046875 1.207812

Papp György a Creascola igazgatója: „Iskolánkban a kétkeziség, a művészeti nevelés, a fejlődő technológiák és az ismeretátadás komplexitásában hiszünk”(1. rész)

A szeptemberben 5., 6., és 7. osztállyal induló Creascoláról már egyre többen hallottak és olvashattak lapunkban is. Ezúttal Papp György leendő iskolaigazgatóval beszélgettünk egyebek között a nevelési elveikről, és hogy a sikeres felvételik után kiknek javasolja, hogy éljenek a pótfelvételi április 1-jétől megnyíló lehetőségével.

Kiemelné az iskola nevelési elveiből a legfontosabbakat?

Nevelési elveink között a legfontosabb az együttműködés feltételeinek megteremtése. Fontosnak tartjuk az együttműködő közösségeket, ezért sok alkalmat biztosítunk a közös munkára. A tanulás közösségi tevékenység, interakciókban és a bennünket körülvevő világ összefüggésében fejlődik. Nagyon lényeges a korrekt, egymás tiszteletére épülő kommunikáció megteremtése és a partnerség. Törekszünk arra, hogy a lehető legtöbb alkalommal legyen meg a felfedezés öröme a közös munka során. A kéz, a fej és a szív összekapcsolására törekszünk. Iskolánkban a kétkeziség, a művészeti nevelés, a fejlődő technológiák és az ismeretátadás komplexitásában hiszünk.

A Creascola a NAT szerint oktat, de magániskola lesz. Ez hogy egyeztethető össze? Az önök tanárai számára milyen lehetőségek adottak, ami egy állami iskolában nem?

Ez könnyedén összeegyeztethető. Egyrészt azért, mert másmilyen megközelítésben gondolkodunk a tananyaggal kapcsolatban. Másrészt ehhez komoly módszertani felkészítésen veszünk részt a kollégákkal, hogy ez az újszerű, élmény és projekt alapú oktatás sikeres legyen. Harmadrészt, nem szeretnénk kollégáinkat az állami rendszer 22-26 óra/hét rendszerben foglalkoztatni. Ilyen terhelés mellett nem lenne elvárható az új módszerek alkalmazása.

Milyen létszámú osztályok lesznek, és milyen struktúrában tanulnak majd a gyerekek?

Az osztályok a megszokottnál lényegesen kisebb létszámúak lesznek, 24 diák körül állunk meg. Ez a létszám biztosítja a kellő mennyiségű figyelmet egy-egy tanuló vonatkozásában. A heti munkarendet magyar országon eddig egységesen, teljességében nem megvalósított struktúra és rend alapján gondoljuk megvalósítani. Az összetartozó tantárgyakat tantárgy csoportos egységként kezeljük és két órás etapokban foglalkozunk a tananyaggal. Ezen túl és ezzel szorosan egybefűzve műhelyfoglalkozásokon teremtünk teret az egyéni és elsősorban csoportos alkotásra.

Az első felvételi fordulón már túl vagyunk, mik voltak a tapasztatok?

A felvételi és a nyílt nap nagyon pozitív fogadtatású volt. Sok elismerő visszajelzést kaptunk a diákoktól és a szülőktől egyaránt.

Kiknek javasolja, hogy használják ki a pótfelvételi lehetőségét?

Erre nem könnyű jó választ adni. Alapvetőem motivált, a tanulás iránt elkötelezett, jó képességű diákokat várunk. Ennek megléte nem mindig derül ki a jelentkezők előéletből. Sokan felvételiztek olyanok, akik már évek óta magántanulóként teljesítik a tanulmányi kötelezettségüket. Valamiért kilógtak az adott iskolai csoportból. Velük kapcsolatban fogalmazták meg a szülők, hogy gyermeküknek ez a 45 perc frontális óra, a sok házi feladat, az este kilencig a könyv és füzet előtt töltött idő nem megfelelő. Röviden összefoglalva a számon kérő/büntető tanítási, nevelési módszer. Ezen változtat gyökeresen az élmény alapú, felfedeztető oktatás. Persze sokakban él az aggodalom, hogy a nagyszerű, odafigyelő és szerető légkört megteremtő tanító néni után jön a felső tagozat, az elfogyó osztálylétszám, a túlterhelt tanárok, az egyre gyakoribb tanárhiány a gyorsuló fluktuáció. Nálunk ez biztosan nem így lesz.

(Folytatjuk)

Névjegy

Papp György: „Pedagógusi pályámat 1977-ben kezdtem, 1980-ban a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola biológia-rajz szakán általános iskolai tanári képesítést szereztem, majd 1985-ben a szegedi József Attila Tudományegyetem középiskolai tanári biológia kiegészítő szakát végeztem el. 1988 augusztusától a Békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumban tanítottam. 1994-95-ben végeztem el az Iparművészeti Főiskola szervezésében a „Vizsgáztatás, értékelés a vizuális nevelésben” című intenzív kétéves, szakvizsgával egyenértékű képzést. Ennek keretében részt vettem a holland érettségi rendszer adaptálásában. Kisebb kitérő után 1998-tól 2003-ig a Veres Péter Gimnázium igazgatóhelyettese voltam, majd  2018-ig igazgatója. Itt bekapcsolódtam a tanárképzésbe, több felsőoktatási intézmény gyakorlóhelye volt iskolánk. Ám mind a mai napig saját magamat is képzem, például a vezetői munka legújabb területének szakszerű szervezése érdekében 2015-ben elvégeztem az „Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátása” című tanfolyamot. A Creascola felkérését 2020. januárban azért fogadtam el, mert egy induló iskola felépítése komoly kihívás és lehetőség, amihez érzem magamban az erőt és a megfelelő tapasztalatot, felkészültséget.”

 Korábbi cikkeink:  

https://budaorsinaplo.hu/a-kozosseg-es-az-innovacio-iskolaja/ 

https://budaorsinaplo.hu/igy-kepzelik-el-a-mai-gyerekek-a-jovot-kiallitas-nyilt-a-varoshazan/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here