Beszámolónk a mai képviselő-testületi ülésről

0
1020

Egy tűzriadó zavarta ma meg a képviselők munkáját, ami miatt el kellett hagyniuk a városházában a tanácstermet, de egy perc múlva kiderült, hogy nincs semmi baj és folytathatták az ülést. Rekordidő, egy óra alatt futottak át 33 napirendi ponton. Bár Löfler Dávid a háromfős Fidesz-KDNP frakció nevében egyszer-kétszer igyekezett odaszúrni az ülést vezető Wittinghoff Tamás polgármesternek, az nem hagyta ezeket válasz nélkül. Így döntöttek egyebek között a költségvetési rendelet módosításáról, a Vackor óvoda vezetői pályázatáról, illetve adták támogatásukat a régi/új rendőrkapitány Szigeti János megbízásához.

 

Pontosan 8,30-kor a napirend előtti hozzászólásokat dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) kezdte, körzetéből három lakossági megkereséssel kapcsolatban. Ezek: Kisfaludi utca felújítása (ez részben fejeződött be – válaszolta Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, de a folytatás már csak tavasszal várható), a Domb utcai lakóparkban parkolási gondok (keresik a megoldást –tudtuk meg), a Hegyalja utcán illegális szemétlerakás (ez az egész városban probléma, az önkormányzat figyeli és bár az elszállítás az érdi szolgáltató kötelessége, a BTG-t kérik fel több esetben – hangzott el).

Simándi Szelim (BFE) – ahogy ő fogalmazott – „régi/új visszatérő” problémára hívta fel a figyelmet, ez pedig az alkohol fogyasztása közterületen, és az ezzel járó szemetelés, zajongás, például a Bor utca és a Nefelejcs utca sarkán.

Gáspár Béla (Fidesz – KDNP) a hajléktalanok ügyét hozta fel, Vágó Csaba polgármesteri kabinetvezetőn számon kérve, hogy miért nevezte embertelennek a kormány ez ügyben hozott „gondoskodó” intézkedéseit. Ám mondandóját nem tudta befejezni, mert amikor a Budaörsi Naplóban ezzel kapcsolatban megjelent cikkből szeretett volna idézni, lejárt a rendelkezésére álló idő. Wittinghoff Tamás polgármester válaszában többek között azt emelte ki, hogy több száz ügyvéd írt alá petíciót ezen valóban embertelen intézkedések ellen. Vágó Csaba megszólíttatás okán kért szót, kifejtve, hogy eddig azt hitte, pártállástól függetlenül mindenki szerint alapjog az emberi méltósághoz való jog, és ennek korlátozása elítélendő, most ebben is csalódnia kellett.

Hauser Péter (BFE) azt vetette fel, hogy a Farkasréti úton üzemelő magánóvoda miatt nagy ott a forgalom. Csík Edina főépítésztől megtudtuk, hogy a nyáron már egyeztettek a tulajdonosokkal, mert a gyermekintézménynek használt mindkét épület lakóház bejegyzésű a tulajdoni lapon, és újra megkeresik őket.

Tóth Ferenc (BFE) érdeklődésére Lőrincz Mihály elmondta, hogy a Szerviz út bekötése az Alsóhatár útba megkezdődött, most még a lakott területtől távol; és az ott lévő ingatlanokat tavasszal érinti majd a beruházás, amiről időben értesítik őket.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) az ugyanitt áthelyezett kutyafuttatóról kért tájékoztatást, így a műszaki ügyosztályvezető azt is elmondta, hogy már egyeztettek a lakossággal, hogy hol lesz és arról is, mi lesz rajta, tehát a Szerviz út térségében egy dombos területen. A fideszes képviselő az egészségügyi központ átalakítására is rákérdezett, amire Wittinghoff Tamás válaszolt, hogy modernebb lesz, január végén fejeződik be, de az ellátás közben is „zavartalanul üzemel, ahogy szokták mondani”.

Kisfalvi Péter (BFE) a kertekben ásott legális, illegális fúrt kutakról faggatta volna a jegyzőt, aki azonban a honlapon található tájékoztatót ajánlotta a képviselő figyelmébe, mert a kérdés „nagyon sokrétű”, röviden nem lehet összefoglalni.

Stift Nándor (BFE) azt tette szóvá, hogy a Patkó utca 7. mellett a parkoló megsüllyedt.

Dr. Ritter Gergely ugyancsak lakossági kérésre és nem először azt vetette fel, hogy a Kossuth Lajos utcában az egyik magáningatlanon hatalmas a szemét, és bár többször jelezték ezt a hivatalnak a szomszédok, semmi nem történt. A jegyző annyit válaszolt, hogy folyamatosan intézkednek.

Wittinghoff Tamás a két ülés közötti beszámolóját igyekezett rövidre fogni, bár rengeteg esemény volt az elmúlt hónapban. A polgármester a „Családbarát önkormányzat” díjat emelte ki, illetve ami olvasóink számára is új információ, hogy a polgármester tárgyalt az Orco irodaparkban egy szálloda kialakításának a tervéről.

Az első napirend Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása volt. A képviselő-testület szeptember 21-én módosította utoljára a 2018. évi költségvetési rendeletét. Most az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt volt rá szükség. Löfler Dávid azt nehezményezte, hogy miért nincs még készen a 2019-re vonatkozó költségvetési koncepció, hiszen tavaly ilyenkor már megvolt. A polgármester azt mondta, hogy az állami elvonások miatt a tervezés nem egyszerű, de decemberre meglesz. A napirendet 10 igennel és 2 tartózkodással (a harmadik fideszes képviselő nem volt jelen) fogadták el.

A Budaörs Város Alapellátási körzeteiről szóló 17/2003. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítása azért volt indokolt, mert Budaörs önkormányzata 11 területi és 4 iskola védőnőt foglalkoztat Budaörs közigazgatási területén a védőnői feladatok ellátására, és több területi védőnői körzetben az egymáshoz viszonyított ellátotti létszám aránytalanul eltért egymástól. Tehát a körzethatárokat kellett most módosítani. Egyhangú igennel fogadták el az előterjesztést.

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására – ez volt a következő napirend. A lényege, hogy a piaci alapú bérleti díjat eddig a szociális alapú bérleti díjjal azonos módon, díjövezetenként differenciáltan állapították meg, ami azonban nem indokolt, ezért egységesítették. A piaci lakbér mértéke 2.600 Ft/m2/ hónap lett. Egyhangú igennel szavaztak erre is.

Budaörs Város Önkormányzatának a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 39/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének módosítására formai okból került sor, a szavazás eredménye egyhangú igen.

A Budaörsi Vackor Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása már volt a testület előtt, de a korábbi egyetlen pályázót nem fogadták el. Most Balázsné Miczák Katalint, aki eddig a Zippel-Zappel óvodában dolgozott, egyhangú igennel megbízták a Vackor óvoda vezetésével 2018. december 1-jétől 2023. július 31-ig. Őt az intézmény nevelőtestületének értekezletén a szavazásra jogosultak 82%-a támogatta. Az alkalmazotti közösség 45%-a, 10 szavazattal támogatta, 23% ellenezte, 32% tartózkodott a szavazástól. A szülői közösség részéről érkezett vélemény egybehangzóan támogatta a pályázatát, pedagógiai szemléletét.

Rendőrkapitány megbízásának támogatása: Szigeti János már korábban is betöltötte ezt a tisztséget. Ő is szót kapott az ülésen és „csak annyit” mondott, hogy „mint a korábbi években, szeretném a már eddig elért eredményeket növelni”, és vár minden lakossági bejelentést. A képviselő-testület egyhangú igennel biztosította a támogatását a kinevezéséhez. Utána egyhangú igennel módosították a képviselők a rendőrkapitánysággal az úgynevezett lakosságorientált modell szerint az együttműködési megállapodást is. Majd elfogadták a rendőrkapitányság kérelmét a közalkalmazotti státuszok meghosszabbításával kapcsolatosan.

A Frankhegy területére vonatkozóan települési közvetítői szakértők felkérése napirendet kezdte tárgyalni a testület, amikor megszólalt a tűzriadó. „De én füstöt érzek” –mondta a polgármester -,  „le kell menni hátra”, ám egy perc múlva visszatértek és folytatódott a munka, téves volt a riasztás. Löfler Dávid kért szót: „Örülök, hogy egyre több az egyeztetés, de miért nem volt pályázat a közvetítői feladatra?”- vetette fel. Majd amikor dr. Bocsi István jegyző elmondta, hogy a közvetítés egy bizalmi feladat és nincs is sok erre alkalmas vállalkozó, a fideszes képviselő ezt úgy fordította át a maga nyelvére, hogy tehát a polgármester bizalmi köréből kapta valaki a megbízást. A jegyző pontosított, hogy a közvetítőt a hivatal szakmai szempontok szerint választotta ki és a polgármester ebbe nem folyt bele. Végül 11 igennel 2 tartózkodással fogadták el az előterjesztést.

A további, hozzászólás nélkül és egyhangú igennel elfogadott napirendek:

BHÉSZ 4. függelék módosítása (gazdasági tevékenységek)

Csatlakozás az UNESCO Tanuló Városok Globális Hálózatához

BTG Közszolgáltatási keretszerződés (VIII. számú módosítása )

Javaslat felhalmozási célú céltartalék felszabadításra

A víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás meghatározása 2019. évben

Budaörsi víziközművek 2018-2032. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek módosítása

Döntés a Budaörs, Budafoki utcában található, 4733/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

Amikor a Kolozsvári utcában található, 4002/63-70 és 4002/75-76 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére került sor, Löfler Dávid megjegyezte: „Tudom, hogy siet a polgármester úr, ezért  nincs idő ezt kitárgyalni, de miért írtuk ki, volt-e megkeresés és remélem, nem lesz lakossági felháborodás abból, ami majd itt lesz” – aggodalmaskodott. Wittinghoff Tamás az ülés előtt valóban jelezte, hogy ha 10 óráig nem fejeződne be a testületi ülés, neki el kell menni a Hovány-Mercedes budaörsi szalonjának a sajtóbemutatójára, de akkor Bíró Gyula átveszi tőle az ülés vezetését. (A polgármesternek 11 órára ráadásul vissza is kellett érnie az ünnepi testületi ülésre – a szerk.) A napirendhez kapcsolódóan pedig a jegyző elmondta, hogy nincs még a képben lehetséges pályázó, de olyat keresnek, aki számára a közelben lévő termál kút is hasznos. Ám arról dönteni, hogy ami itt épül majd, az a lakosságnak is megfelelő legyen, csak akkor lehet, ha lesz pályázó.

Vita nélkül és teljes egyetértésben fogadták még el a Budaörsi Latinovits Színház részére pót-előirányzati kérelmét eszközfejlesztésre, majd a Jókai Mór Művelődési Központ és a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását, egy helyi kiadvány támogatására vonatkozó módosító kérelmet, a BULÁKE- támogatás felhasználásának módosítására vonatkozó kérelmét. Továbbá az Újbudai Szociális Szolgálattal fogyatékosok nappali ellátására kötött megállapodás módosítását, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel – a budaörsi hajléktalanok ellátására – kötött ellátási szerződés módosítását,és ellátási szerződés megkötését családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására.

Kiírtak egy pályázatot védőnői álláshely betöltésére.

És zárt ülésen döntöttek több korábbi ingatlanértékesítéssel kapcsolatos pályázatról.

Fotók: Borhegyi Éva

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here