Az óvodai és iskolai beiratkozások elé (2. rész)

0
1314

Az óvodai beiratkozás idén április 24-én hétfőn és 25-én kedden zajlik majd reggel 7:30-tól este 18:00 óráig, amelynek eredményéről május 8-a után tájékozatják a leendő óvodások szüleit. Ehhez kapcsolódó sorozatunkban most a budaörsi óvodákat vesszük sorra. 

Budaörsi Csicsergő Óvoda/Kindergarten Piepmätze

Cím: 2040 Budaörs, Clementis László utca 3.

Telefon:+36-23-785-868 E-mail: [email protected]

Óvodavezető: Veres Gáborné

Az óvoda 1971 óta működik Budaörs óvárosában, kellemes családi házas környezetben. Az épület kétszintes, hat csoportszobával, jól felszerelt tornateremmel, az alapellátáshoz szükséges felszereltséggel és kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik.

Az esztétikusan kialakított nagy kertben öt homokozó, mobil eszközök (tricikli, kerékpár, roller) és különféle kinti mozgáskultúrát fejlesztő játékok (mászókák, hinták, babaház, játszóvárak) találhatóak az udvaron, melyek bővítése és felújítása folyamatos.

A gyermekek nevelése és fejlesztése kettő vegyes és négy közel azonos életkorú gyermekcsoportban folyik. A nevelő tevékenység vegyes csoportokban való megszervezését részben a német nemzetiséghez tartozó gyermekek nemzetiségi nevelése indokolta.

A gyermekek nevelését szakképzett óvodapedagógusok, német nemzetiségi óvodapedagógusok, drámapedagógus, fejlesztőpedagógusok, gyógytestnevelő, logopédus, pszichológus, valamint a munkájukat segítő dajkák és két pedagógiai asszisztens végzi.

Céljuk, hogy harmonikusan, sokoldalúan fejlesszék a gyermekeket, és családias, derűs légkört, a fejlődéshez szükséges sokféle tevékenységet biztosítsanak számukra. Fontosnak tartják az egészségmegőrzés szokásainak kialakítását, a gyermekek testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítését.

A német nemzetiségi nyelvi nevelés célja a kétnyelvű nemzetiségi csoportokban a német nyelv és kultúra megfelelő módon történő átadása a gyermek életkori sajátosságainak figyelembe vételével.  

Az óvoda lehetőséget biztosít, szülői igény szerint: ovis tornára, zeneovira, néptáncra, balettra, és hittanra, valamint mese-zene program és firkaműhely is van.

csicsergő ovi japánok 17j

Rózsa Utcai Tagóvoda

Cím: 2040 Budaörs, Rózsa utca 17.

Telefon: 0623/440-439; E-mail: [email protected]

Tagóvoda-vezető: Olár Erzsébet

2010. szeptember 1-jén kezdte meg működését négy csoporttal a Csicsergő
Óvoda tagóvodájaként a Rózsa utcában, a Leopold Mozart zeneiskola földszintjén. 2014. október 8-án egy teljesen új három csoportos épülettel bővült, amely a 21. század minden igényének megfelel. Az új tagóvodai épület akadálymentes, tágas udvar, fedett és nyitott teraszok is tartoznak hozzá. Az udvaron homokozók, hinták, rugós játékok és nagymozgást fejlesztő játékok várják a gyerekeket. A gyermekek nevelése és fejlesztése jelenleg egy vegyes, két részben osztott (kis-köِzépső csoport), két közel azonos életkorú gyermekcsoportban folyik. A csoportszobák tágasak, nagyon jó természetes megvilágítással. Kialakításukkor –főként mobilbútorokkal- különböző tevékenységközpontokat hoztak létre, ahol mikrocsoportokra tagozódva folyik a játék és a spontán tanulás.

Legfőbb feladatnak a gyermekek harmonikus személyiségének életkorra jellemző tulajdonságainak kibontakoztatását és fejlesztését tartják.

A nevelő munkát 14 szakképzett óvodapedagógus látja el, munkájukat 7 dajka és két pedagógiai asszisztens segíti. Ezen kívül az óvoda életében heti 1-2 alkalommal részt vesz még logopédus, óvodapszichológus és gyógytestnevelő is.

Holdfény Utcai Óvoda

2040 Budaِörs, Holdfény u. 31.

Tel.: 06 20/391 6984; Web: holdfenyovi.hu

Óvodavezető: Maksainé Gecse Erika

A óvodát 2008-ban alapította Budaörs Város Önkormányzata, a város nyugati részén, a lakótelep mellett helyezkedik el. Jelenleg négy óvodai csoportjuk van. A csoportszobák jól felszereltek, megfelelő számú és sokoldalú játéktevékenységhez szükséges eszközökkel, gyermekkönyvvel, természetsarokkal rendelkeznek.

Tornaszobájuk 96 m2-es, külön egyéni fejlesztőszoba áll a fejlesztőpedagógus és a logopédus rendelkezésére. Az udvar korszerű, esztétikus játékokkal felszerelt, a mobil eszközök (biciklik, rollerek, labdák, homokozó játékok) is az óvodások rendelkezésére állnak.

Személyi és tárgyi feltételrendszerük jó, egy-egy csoportban két óvónő és egy dadus dolgozik. Ezen kívül fejlesztőpedagógus, óvodapszichológus, gyógytestnevelő és pedagógiai asszisztens is segíti a nevelőmunkát.

Helyi nevelési programjuk kiemelt területei a következők: művészeti nevelés (mese zene program), tehetséggondozás, felzárkóztatás. Az eredetiség és ötletgazdagság, az eltérő gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv nem csak az intellektuális tényezők függvénye, nagy szerepe van benne a motivációnak és az érzelmeknek is.

A délelőtti foglalkozásokon túl a családok igényei szerint külön foglalkozásokat is biztosítanak: ovis mazsorett és judo foglalkozásokon vehetnék részt az ide járó gyermekek.

Fontosnak tartják a szoros együttműködést a családokkal, amelynek sokféle fóruma van: szülői értekezletek, fogadó órák, segítő szakembereink szülői fóruma, illetve a családok számára nyitott programok.

Budaörsi Kincskereső Óvoda

Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 64.

telefon: 06 (23) 952-472, 20/462-1880; e-mail: [email protected]www.kincskereso-ovi.hu

Intézményvezető: Szilágyi Anikó

A Budaörsi Kincskereső Óvoda Budaörs központjában működik, jelenleg két (egy új és egy felújított) épületben. Az új épület, a Kossuth Lajos utca 51. sz. alatt, a mai kor követelményeinek megfelelő felszereltséggel rendelkezik, fenntarthatósági, környezetvédelmi és esélyegyenlőségi szempontokból is 21. századi.

Pedagógiai alapelveik alapján azon fáradoznak, hogy minden oda járó gyermeknek derűs, nyugodt és biztonságot nyújtó légkört nyújtsanak, és hogy a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet és megbecsülés övezze.

Óvónőik jól képzettek, többségük további szakképesítéssel is rendelkezik: néptánc oktatói, népi játék és kismesterségi szakoktató, drámapedagógus, pszicho-dráma és mentálhigiéniás, bábpedagógus végzettségű szakemberek dolgoznak az óvodában. Helyi nevelési programjuk kiemelt feladata a néphagyományok ápolása, a régi népszokások megismertetése a gyerekekkel.

Csoportszobáik esztétikusak, jól tükrözik a pedagógusok egyéniségét, kreativitását. Az óvodai élet egészét a játék és játékosság jellemzi, ennek rendelik alá az összes többi tevékenységi formát.

Budaörsi Mákszem Óvoda

2040 Budaörs, Patkó u.2.

Telefon: 06 (23) 421 596

E-mail: [email protected], [email protected]; www.makszemovi.hu

Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Az óvoda, amely 1986 óta látja el a gyermekek nevelését, a lakótelepen, a patkó alakban álló házakkal körülvéve, egy dombon helyezkedik el.

4 csoportos, 100 férőhelyes, a csoportok közel azonos életkor szerint szerveződnek. Minden csoportban két óvodapedagógus végzi az óvodai nevelői munkát, egy dajka segítő közreműködésével. A csoportok életében aktívan részt vesz 2 fő pedagógiai asszisztens is, valamint heti rendszerességgel logopédus és gyógytestnevelő, a fejlesztőpedagógus naponta végez tehetséggondozást, egyéni fejlesztést, felzárkóztatást.

Minden csoportszobában galéria van, amely számos játéktevékenységnek biztosít helyet. 2001-ben épült világos, jól felszerelt tornaszoba, amely a testnevelés foglalkozásokon túl sok egyéb tevékenységnek is helyet ad.

Az óvoda kertje hatalmas, ahol naponta több órát töltenek a gyerekek. Két napellenzővel ellátott homokozó ad nyáron enyhítő árnyékot, télen a szánkódomb nyújt szórakozást a korszerű mászókák és egyéb udvari játékok mellett. Szabadtéri sportolásra ad lehetőséget a 200m2-es foci- és kosárlabdapálya.

Kiemelt feladatnak tartják a környezettudatos nevelést, ezen belül a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítását, az egészséges életmódra nevelést és az egészséges életvitel igényének kialakítását. Az óvoda előkertjében madárbarát tanösvényt alakítottak ki, nagycsoportosaik rendszeresen részt vesznek a Madárovi programban.

Kamaraerdei Óvoda

2040 Budaörs, Beregszászi u. 2.

Tel. (23) 430-631; E-mail: [email protected]; www.kamaraerdeiovoda.hu

A Kamaraerdei Óvoda Budaörs Város Önkormányzatának óvodája, amely Kamaraerdő egyik csendes, jó levegőjű területén épült 1999-ben. Az épület alapterülete 660 nm, mely négy jól felszerelt csoport működését teszi lehetővé. Az épülethez 1200 nm parkosított terület tartozik, mely korszerű fajátékokkal várja a gyerekeket.

Nevelőtestülete jól felkészült, felsőfokú végzettségű óvónőkből áll, akiknek feladata a családi nevelés kiegészítőjeként, minőségileg más hatásokkal fejleszteni a gyerekek személyiségét, elősegíteni annak teljes kibontakozását.

Projekt módszerrel dolgoznak, azaz 1-1 élményt nyújtó témakört dolgoznak fel, a témához tartozó valamennyi területen. Nagy hangsúlyt fektetnek a teljesítményt növelő, gyakorlatban jól használható tudás átadására.

A Kamaraerdei Óvoda gyermekközpontú, nevelés centrikus, ahol a gyerek az elsődleges, ahol a tisztelet, a megbecsülés, a pozitív érzelmi töltés a meghatározó. Az élményhez szabadság is párosul. A szabadság abban rejlik, hogy a gyerekek olyan tevékenységet választhatnak, amihez éppen kedvük van. A nevelők nem azt hangsúlyozzák, hogy mit nem szabad, hanem azt, hogy mi mindennel foglalkozhatnak.

Legfontosabb törekvésük a gyerekek folyamatos sikerélményhez juttatása. A drámapedagógia eszközeinek használatával a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, közlés formáit alakítják a gyerekekben, így segítve beilleszkedési képességüket. 

Budaörsi Csillagfürt Óvoda

2040 Budaörs, Ifjúság u. 8.

Telefon: 06 (23) 421-971; E-mail: [email protected]; www.csillagfurt.hu

Óvodavezető: Tóthné Nemes Zsuzsanna

Az óvoda, amely az elmúlt évben széles körű korszerűsítésen esett át, a lakótelep szélén, jól frekventált helyen található. Jól felszerelt, tágas, kényelmes, Budaörsön egyedülállóan 220 négyzetméteres tornateremmel rendelkeznek. Hat csoportszobában folyik a nevelő munka, kettőben német nemzetiségi nevelés zajlik.

Az épület udvari része is megújult: elektromos árnyékolót kapott, valamint korszerű, gumival borított sportpályát alakítottak ki. Minden csoportnak külön fedett homokozója van, az udvari játékot biciklik, csúszdák teszik még izgalmasabbá.

A „Játsszunk, mozogjunk együtt” óvodai nevelési programjuk a gyermekek ismereteinek elsajátítását a játékba, mozgásba integrálja.

Projekt módszerrel dolgoznak, mely a gyermekek érdeklődésére épül, az óvodapedagógus és gyerek közös tevékenységén alapszik, gyakran a szülőket is bevonva. Biztosítja a hatékony tanulást, mert nem csak a figyelem, emlékezet, beszéd fejlődik, hanem az összes pszichikus folyamat aktiválódik általa.

Nevelésük alapja a meleg, szeretetteljes, családias légkör, ami jelentősen hozzájárul a gyermekek önmagukhoz és életkorukhoz mért legoptimálisabb testi, értelmi és érzelmi fejlődéshez.

Az intézményben lelkes, kreatív, felsőfokú diplomával rendelkező pedagógusok és szakképzett dadus nénik dolgoznak. Két pedagógiai asszisztens dolgozik a földszinten és az emeleten, munkájukra messzemenőkig támaszkodhatnak az óvodapedagógusok.

Az óvodapedagógusok folyamatosan képzik magukat, szakmai tudásuk igen sokoldalú: drámapedagógusok, fejlesztőpedagógus, néptáncoktató van közöttünk, több szakvizsgázott pedagógussal büszkélkedhetnek. Többen elvégezték a „Mozdul és ügyesedj” tanfolyamot, illetve a „Mozgáskotta” módszerét is hatékonyan alkalmazzák. A Mesezene módszerrel hatékonyan segítjük az óvoda-iskola átmenetet.

A munkát, logopédus, pszichológus, fejlesztőpedagógus és gyógytestnevelő is segíti.

Tiszteletben tartják a családok sajátosságait, szokásait, együttműködésüket az interakciókra alapozzák. Nyílt, humánus, demokratikus légkör teszi egységessé az intézményt, ahol nemcsak a gyermekek érzik jól magukat, hanem a felnőttek is.

DSC 0038

Farkasréti Pagony Óvoda

Cím: 2041 Budaörs, Farkasréti út 52.

Tel: 06 23/441-809, 06 23/ 440-721

Óvodavezető: Bozsó Ottilia

Az óvoda a Farkasréti úton, környezeti ártalmaktól (zaj, gépjárműforgalom) mentes, csendes, családi házas környezetben található. 5 csoporttal, életkor tekintetében 4 homogén és 1 vegyes csoporttal működnek. Az intézmény arculatát alapvetően meghatározza a családias, otthonos légkör, a gyermekközpontúság, a sokoldalú képesség- és készségfejlesztés.

Programjuk gyermek- és nevelés központú, tiszteletben tartják a gyermekek életformáját, játékhoz, mozgáshoz való jogát, e két tevékenységet az óvodás gyermek alapvető életmódjának, szabad gyermekkora zálogának tekintik.

Nevelőközösségük tudatosan felelősséget vállal a környezet ügyéért, a környezet alakítása, fejlesztése, védelme érdekében. Az erre való felkészítést, a környezetorientált értékrendszer megalapozását kiemelten kezelik. Az élet és egymás iránti tiszteletre, együttműködésre, az ember által létrehozott értékek megbecsülésére, felelős cselekvésre nevelnek.

A Farkasréti Pagony dolgozóitól a szokásos képesítési követelményeken túl nagyfokú nyitottságot, rugalmasságot, türelmet, empatikus, kulturált viselkedést várnak el. Pedagógusaik munkáját logopédus, gyógytornász és gyermekpszichológus segíti.

Céljuk, hogy a Farkasréti Pagony Óvodába járó gyerekek jól érezzék magukat, szeressenek oda járni, testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt jól fejlődjenek.

Budaörsi Vackor Óvoda

2040 Budaörs, Szabadság u. 136.

Telefon: +36 23/420-163, [email protected]; www.vackorovoda.hu

Óvodavezető: Tersánszkyné Nyitrai Éva

Az óvoda a lakótelep és a családi házas övezet határán helyezkedik el, tömegközlekedéssel és autóval is jól megközelíthető. Öt csoportjuk van: három homogén, egy német nemzetiségi és egy vegyes csoport. Minden csoportban két óvodapedagógus egy dajka, a német nemzetiségi csoportban egy német nemzetiségi, egy magyar óvodapedagógus és egy dajka foglalkozik a gyerekekkel. Munkájukat logopédus, pszichológus és fejlesztőpedagógus, pedagógiai asszisztens segíti.

Az udvart a főút teljes hosszában zajvédő fal veszi körül. A gyermekek mozgásigényét modern mászókák, hinták, gumitégla- és műfüves felületek biztosítják. A hatalmas fák elegendő árnyékot biztosítanak a forró napokon is. A gyermekek mozgásfejlesztéséhez, edzettségük biztosításához hozzájárul jól felszerelt tornatermük is.

Kiemelt nevelési feladataik közé sorolják a környezeti és környezetvédelmi nevelést, 2014-ben másodszor nyerték el a „Zöld óvoda” címet és bekapcsolódtak a „Madárbarát óvoda” programba is. Arra törekszenek, hogy a gyerekek ismereteinek fő forrása a természet legyen, a környezetet óvják, védjék

Alapértékük a gyermek tisztelete, szeretete, elfogadása. Mindez magában hordozza az átlagtól eltérő, másságot toleráló magatartást is. A szabad játék fontosságát, értékét, a gyermek fejlődésének elősegítésében betöltött egyedülálló szerepét tartják a legfontosabbnak óvodai életükben.

Mottójuk: Csak együtt nevelve, együttműködve, egymás szokásait, értékrendjét tiszteletben tartva érhetünk célt.

Zippel – Zappel Német Nemzetiségi Óvoda

Cím: 2040 Budaörs, Lévai u. 36.

Tel/fax: 06/23/420-414; 06/20/252-57-56

E-mail: [email protected]; zippel-zappel.hu

A 38 éves óvoda egyik sajátossága, hogy felvállalta a német nemzetiségi kétnyelvű nevelést, ezért elsősorban azokat a gyermekeket várják, akik a német nemzetiséghez tartozó családokból érkeznek, vagy akiknek a családja német nemzetiségi nevelés szellemében szeretné nevelni gyermekét, illetve a folytatást hasonló jelleggel működő iskolában képzeli el.

Négy óvodai csoporttal, tágas játszókerttel, jól felszerelt tornaszobával rendelkeznek. Minden csoportban képzett óvodapedagógusok, német nemzetiségi óvodapedagógusok és dajkák dolgoznak, továbbá logopédus, fejlesztő- és mozgásfejlesztő pedagógus és pedagógiai asszisztens segíti a gyermekek hatékonyabb nevelését.

Legfontosabb céljuk, hogy érzelmi biztonságot nyújtsanak óvodásaik számára, ezen kívül kiemelt feladatként kezelik a környezettel való ismerkedést, a környezettudatos magatartás megalapozását és nagy gondot fordítanak az egészséges életmódra is.

Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda (volt Vince Óvoda)

2040 Budaörs, Szabadság út 18Tel./fax: 0623/441-500

e-mail: [email protected]Óvodavezet?: Béresné Dajka Katalin

Az óvodát 1993-ban Szentgyörgyvölgyi Zoltán plébános atya, városunk díszpolgára alapította a szülők igényeinek, kívánságainak eleget téve. Az akkor még önálló intézmény Szent Vince óvoda néven lett ismert és kedvelt a családok körében. 2007 óta a Mindszenty iskolával egyesülve fogadják a gyermekeket.

Az óvodában  nyolc csoport működik, 5 csoport normál (26-30 fős) létszámmal, két csoportjuk 18-18 fővel (ők az esélyteremtő nagycsoportosok) és az Őzike fejlesztő csoport (enyhe-, középsúlyos értelmi fogyatékosok, integráltan nem nevelhető gyerekek, akik szakértői bizottság véleménye alapján kerülnek az intézménybe, és tanköteles korig maradnak) 10 fővel. 27 éve főállású logopédus segíti az óvodapedagógusok munkáját, aki napi kapcsolatot tart a szülőkkel is.

Az intézményben a vallásos nevelés a mindennapokban valósul meg: a közös ima, a kérés, a jó cselekedetek vállalása minden napjuk fontos része.

Fő céljuk és feladatuk a differenciált foglalkoztatás, a gyermek önmagához képest történő fejlesztése, valamint az, hogy az ismeretek elsajátítása, készségszinten történő alkalmazása az öröm forrása legyen.

(Forrás: a budaörsi önkormányzat Mesevár című tájékoztató kiadványa)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here