„Az átláthatósággal kapcsolatban semmi kritika nem érhet bennünket” – a mai képviselőtestületi ülés összefoglalója

0
833

A nyári szünet előtti utolsó ülését tartotta ma, június 21. a képviselőtestület. Olyan fontos dolgokról döntöttek, mint az integritási megállapodás az átláthatóság érdekében, illetve a helyi kiadványok megjelentetésére szánt pénz. Továbbá azt is megtudtuk, a KLIK nem hagyja teljesen magára az iskoláinkat, csak részben.

A mai képviselőtestületi ülés a jelen lévő 14 fővel határozatképes volt, Tóth Ferenc egészségügyi okokból nem tudott részt venni. Miután a képviselők a napirendet egyhangúan elfogadták, rátértek a napirend előtti hozzászólásokra, melyet rendhagyó módon a polgármester kezdett, mert fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a benzinkút működtetését törvényesen pályáztatták meg, hiába berzenkedtek ellene a Fidesz-KDNP képviselői. Azóta megtörtént az eredményhirdetés, a benzinkút korábbio üzemeltetője marad, de szebb lesz és a korábbinál több bérleti díjat fog fizetni.

Ezután Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) érdeklődött az egészségügyi központtal kapcsolatban, hogy hol tart a közbeszerzés, mikor történik meg a szolgáltatóváltás, hiszen idestova egy éve húzódik az ügy. Wittinghoff Tamás polgármester helyesbített, hogy csak november óta működteti az egészségházat az ideiglenes szolgáltató. Három pályázat érkezett be és most kezdődik a közbeszerzés versenytárgyalás. Egyúttal felhívta Löfler Dávid figyelmét arra, hogy az ülésen történő megnyilvánulásaiban a valósághoz hű legyen és tájékozódjon, ne kérdezzen olyasmit, aminek utána tud nézni.

Becz György (BFE) Tóth Ferenc (BFE) kérését tolmácsolta, akinek körzetében a Kikelet utca lakói feleslegesnek tartják az utcában lévő fekvőrendőröket, a rajtuk keresztülhaladó autók zajosak, inkább virágládákkal kellene lassítani a forgalmat. Wittinghoff Tamás emlékeztetett arra, hogy az ott lakók kérték a fekvőrendőröket, és nem így működik, hogy egyszer kérik, másszor meg szeretnék eltávolíttatni. Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető pedig ismertette a lakosok köszönőleveleit, szerinte nem az utcában élők kifogásolják a fekvőrendőrök jelenlétét, hanem csak az arra járók.

Becz György azt kérte, hogy a Kesjár iskola előtti üveggyűjtő konténert helyezzék át máshova, mert sok törött üveg keletkezik körülötte a visszaváltható üveget keresők miatt. Ahogy fogalmazott: „a nagyobb gyerektömeg miatt balesetveszélyt vélnek felfedezni”. Továbbá a lakosság kérdése, hogy a Babér utcában van-e lehetőség járda építésére. Lőrincz Mihály elmondta, hogy a járdaprogram évről-évre folyamatosan halad, a következő, 2018/19-es tanévben kerül sorra a Babér utca. Wittinghoff Tamás hozzátette, az ilyen jellegű kérések teljesítése a költségvetéstől is függ, mert a jogtalanul elvont milliárdok (lásd korábbi cikkeinket a „szolidaritási hozzájárulás”-ról – a szerk.) hiányoznak.

Bakó Krisztina (BFE) egyik kérdése arra vonatkozott, hogy a Hegyalja utca és Kecskekő utcai közlekedési anomáliának bejelentése óta milyen intézkedések történtek. Másik két kérdése a Máriavölgy utcai játszótérnél szükséges közlekedési táblára és az ott található térfigyelő kamera pozíciójára vonatkozott. Ezen kívül megjegyezte, hogy a körforgalmak közepén lévő virágágyások csak a városháza közelében vannak rendben tartva, másutt gyomosak, és reméli, a kertészek előbb-utóbb eljutnak azokhoz is. Lőrincz Mihály válaszában biztosította arról, hogy a BTG-től már megrendelték, hamarosan kihelyezik a közlekedési táblát a játszótérnél. Továbbá, hogy a megfigyelő kamerát a rendőrség kezeli, távirányítással forgatják, nincs állandó pozíciója.

Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP) köszönetét fejezte ki, hogy a Tavasz utcában a Csicsergő óvoda mellett a vízaknafedőt gyorsan pótolták. Többek kérdését tolmácsolta a Farkasréti út és Naphegy utca évekkel ezelőtti forgalomtechnikai módosítással kapcsolatban, amelyet tudomása szerint elfogadott a testület. Wittinghoff Tamás elmondta, hogy a tervek megvannak, az engedélyek is elkészültek, már csak az kell, hogy jusson rá pénz.

Stift Nándor (BFE) tájékoztatott arról, hogy megkezdték a Tiszta és virágos Budaörs pályázat értékelését, majd a Herman iskola rekortán futópályáján lekopott festés helyreállításáról érdeklődött és a lakótelepen szükséges javítások elvégzésének idejéről. Lőrincz Mihály válaszában elmondta, hogy a lakótelepi járdák ügyében a közbeszerzési eljárás végén tartanak, így július-augusztusban megvalósulhat a felújításuk. A pályafestés pedig garanciális javítás keretében, tanítási szünetben, a pálya egy-két napos bezárása mellett hamarosan meglesz.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) köszönetét fejezte ki a Templom téren található emlékmű környezetének virágosításáért és a rongálás után a rendkívül gyors és szakszerű helyreállításáért.

Kisfalvi Péter (BFE) jelezte, hogy Kamaraerdőn ugyan kikerültek a 12tonnás korlátozó táblák, azonban most arra kéri az illetékeseket, hogy ellenőrizzék betartásukat.

Wittinghoff Tamás beszámolt a két ülés közt eltelt időszak eseményeiről, melynek során beszélt az állam elleni perről is, nem leplezvén döbbenetét azon, hogy jogsértő törvényhozás ellen kell döntést hoznia a bíróságnak, ami nagyon szomorú. Ezen kívül elmondta azt is, hogy érdemes volt kiállni a város igazáért, és nem meghunyászkodva tűrni, mert a KLIK már elismeri, hogy szükséges az iskolák nyári karbantartása, és bár 198 helyett 138 milliót kíván ráfordítani, de péntekig megküldik az ütemtervet is.

A napirendi pontok közül a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadásától csak a Fidesz-KDNP képviselői tartózkodtak, a többiek elfogadták. A módosítások elsősorban a költségvetésen belül átrendezésekre szorítkoztak. A kisebb jelentőségű ügyrendi pontokat (például a rendőrség székállományának gyarapítása, a védőnői körzetek átalakítása) a jelenlévők egyhangúan elfogadták.

Azonban a reklámgazdai szerződés felülvizsgálatáról szóló határozat apropóján újabb vita pattant ki Löfler Dávid és a polgármester között. Löfler Dávidhoz sok panasz jutott el a buszvárókkal kapcsolatban, mert azok meglehetősen kicsik, keskenyek, és e problémát szerinte az oldaná meg, ha az önkormányzat másik céggel kötne szerződést, olyannal, amelyik nagyobb buszvárókat építene. Erre reagálva Wittinghoff Tamás emlékeztette Löfler Dávidot arra, hogy a reklámgazdai szerződést a jelenlegi céggel 2009-ben a fideszes többségű testület szavazta meg. Ezen kívül a buszvárók méretét erősen korlátozza az egyes buszmegállókban rendelkezésre álló terület. Lőrincz Mihály elmondta, hogy a Baross utcában például azért van háttal az úttestnek a buszváró, mert így elkerülhetők a balesetek. További tíz buszvárót helyezni ki még az év során. A határozat elfogadásáról Löfler Dávid és Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) nemmel szavazott, Sokolowski Márk tartózkodott. A többi képviselő elfogadta.

A korrupció és az ésszerűtlen tervezés során keletkező anyagi veszteségek csökkentésére hivatott, a közbeszerzési eljárások során úgynevezett integritási megállapodás alkalmazásáról szóló határozat létjogosultsága megosztotta a képviselő testület tagjait. Löfler Dávid azt kifogásolta, hogy erre a feladatra civil szervezetet akarnak felkérni, ami eleve korrupció gyanús, jobb lenne inkább ezt is megpályáztatni. Wittinghoff Tamás kijelentette, csak azt szeretnék, hogy minél átláthatóbbak legyenek ezek a közbeszerzések. Bakó Krisztina örömét fejezte ki, hogy a megvalósulás szavazás elé került végre. Véleménye szerint országos szinten is minden közbeszerzés mellé kellene ilyen szerződés, akkor kevesebb lenne a lopás. Megemlítette a norvég példát, ahol a politikai életben minden nyilvános az állampolgárok számára. Simándi Szelim (BFE) hozzátette, Budaörs eddig is élen járt az átláthatóságban, ezzel még jobb lesz a megítélésünk. Majd Löfler Dávid vonakodására még azt is elmondta, hogy a Transparency International a kormányzattal is együtt működött, nem is olyan régen, 2016 októberében a kormány is szerződést kötött az M6-os autópályával kapcsolatban. Császárné Kollár Tímea kijelentette, ő is szereti, ha átlátható minden, de a szóban forgó 3 millió forintot sokallja a Zombori utcai Idősek Otthona bővítésének közbeszerzési eljárásához rendelt integritási megállapodásra, hiszen annyi mindenre nincs pénz, hogyhogy éppen erre van.Wittinghoff Tamás felkérte a jegyzőt, dr. Bocsi Istvánt, hogy magyarázza el az integritási megállapodás intézményét, aki ezt meg is tette. Kiderült, hogy ezzel pénzt lehet spórolni, mert azáltal, hogy a megrendelő és a kivitelező mellé felkérnek egy harmadik, független szakembert, több szem többet lát alapon még azt is átnézi, nem lehet-e valahol lefaragni a költségekből. Wittinghoff Tamás röviden summázta: eddig is átláthatóak voltunk, ezzel a határozattal annak is látszanánk. Az elfogadásról szóló szavazásnál a négy nem szavazat tehát a Fidesz-KDNP és a Jobbik képviselőjétől származott.

Elfogadták a helyi kiadványok (könyvek) megjelenésének támogatására elbírált összegeket, Császárné Kollár Tímea kifejezte abbéli örömét, hogy nagyon jó pályázatok érkeztek be, éppen arra valók, amire annak idején ezt a keretet kialakították.

Három nem és egy tartózkodással megszavazták a polgármester idei első féléves jutalmát, amely háromhavi illetményének megfelelő összeg lett.

Végül zárt ülésen döntöttek a Templom tér 8. szám alatti ingatlan elővásárlási jogáról, és a „Budaörs Egészségügyéért Díj” kitüntetésről.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here