Rendkívüli testületi ülés volt ma

0
1166

Ma délelőtt 9 órától a városházán rendkívüli testületi ülés volt, melyet határidőhöz kötött napirendi pontok tettek indokolttá. A képviselő testület tagjai teljes létszámban jelen voltak és egyhangúlag elfogadták a tizenöt napirendi pontot, melyet nyílt ülésen tárgyaltak, s melyek egy része a városi beruházások zökkenőmentes kivitelezésére vonatkozott, más része szociális jellegű.

A napirend előtti hozzászólásokat Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) kezdte, aki a Budafoki utca árok eltömődésére, a Szellő utca végében lévő aszfaltsüllyedésre és a Fodros utca apró hibáira hívta fel a figyelmet, mely még hátramaradt az útrekonstrukcióból, illetve az oda létesített fekvőrendőrök szögletes alakjára, melyen akár egy alacsonyabb felfüggesztésű autó akár fenn is akadhat. Lőrincz Mihály, a műszaki ügyosztály vezetője válaszolt, a BTG folyamatosan karbantartja a vizesárkokat, de erre külön fel fogja hívni a figyelmüket. A Szellő utcai süllyedést és a Fodros utca hibáit megvizsgálják, illetve kijavítják majd, azonban a fekvőrendőrökről elmondta, hogy megfelelnek a szabványnak, ezért nem módosítják őket, s ha lágyítanának rajta éppen azt a funkcióját vesztené el, amiért odarakták. 30 km/h-s sebességnél ez nem okozhat kárt, de azért megvizsgálják.

Bakó Krisztina (BFE) arról érdeklődött, hogy a Kisfaludy utca lezárásával járó végső rekonstrukcióra mikor kerül sor? Lőrincz Mihály arról tájékoztatott, hogy jelenleg még a zárt csapadékcsatorna kialakítása folyik, az útszerkezetet két-három hét múlva kezdik el megcsinálni a kivitelezők, az lesz az utolsó munkafázis, de annak idejéről kiértesítik majd a lakókat.

Simándi Szelim (BFE) arra hívta fel a figyelmet, hogy a Nefelejcs utcai parkolóban már előfordult olyan, hogy a korlátozás ellenére napokig maradt ott autó, amiről őt értesítették az ott lakók és miután szólt a közterületeseknek, azután történt intézkedés. Úgy gondolja, nem ez a normális módja a parkolási rendszer üzemeltetésének. Wittinghoff Tamás (BFE) polgármester elsősorban az autós kultúrát tette felelőssé a helyzet kialakulásáért, ugyanakkor jelezte már a Közterület Felügyeletnél a problémát.

Kisfalvi Péter (BFE) a kamaraerdei problémákat tárta fel a testület tagjai előtt, az egyik az Ifjúsági Park hangos rendezvényei, a másik a már korábban is jelzett éjszakai zaj, melynek feltételezhetően a Catone cég telephelye a forrása, s melyhez zajszint méréseket ígért a műszaki ügyosztály vezetője. Wittinghoff Tamás az Ifjúsági Parkkal kapcsolatban elmondta, hogy Bocsi István jegyző utánajárt az igazságnak, és kiderült, a XI. kerület jegyzője nem adott engedélyt arra reggelig tartó rendezvényre, amely közfelháborodást keltett. Lőrincz Mihály pedig beszámolt arról, hogy a zajmérés eredménye jövő hétre készül el, de ezen kívül a hivatal is csinál méréseket a közeljövőben este 10 és hajnali 2 óra között, hogy feltárják a zaj forrását, amire többen panaszkodnak, bár kihangsúlyozta, hogy olyanokról is tud, aki nem hallja. Az alpolgármester, Kálóczi Imre beszámolt arról, hogy egyeztetett a Catone Kft. ügyvezetőjével, akitől megtudta, előfordulhat, hogy a zaj esetleg elavult hűtőrendszerű kamionjaikból eredhetnek, ezért augusztus 31-ig felülvizsgálják gépparkjukat, és ha megtalálják, szeptember 8-ig megszüntetik annak forrását. Ezen kívül kamaraerdei lakosok is tárgyaltak az ügyvezetővel, és kértek a hivataltól olyan beruházást is, mely a zajhatást csökkenti, ha a felülvizsgálat nem vezet eredményre.

Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) a Károly király úti étterem vezetőjének észrevételét tolmácsolta, aki a patkányok elszaporodását észrevételezte. Wittinghoff Tamás biztosította a képviselőt, hogy jelzi a problémát a BTG-nek.

Bíró Gyula alpolgármester az autóbusz végállomás építkezéseivel kapcsolatban elmondta, hogy holnap reggel elkezdik azt aszfaltozni, így a buszok jövő héttől már nem a Szivárvány utcában fognak megállni, és figyelmeztetett, óvatosan közlekedjenek az autósok, mert visszaállítják a Szivárvány utca kétirányúságát is. Azonban az épületek építése még folytatódik.

Majd Wittinghoff Tamás megemlítette a hétvégén esedékes kétnapos repülős rendezvényt is, mely szintén zavarni szokta a környéken élőket, illetve nehezményezhető, hogy egybeesik a budaörsi Idesüss rendezvénnyel, és elmondta, tárgyaltak annak szervezőivel, ahonnan az a válasz érkezett, hogy a repülőkkel nem fognak Budaörs felett repülni, igyekezvén nem zavarni a városi rendezvényt, illetve a jövendőben megrendezendő repülőnapokkal kapcsolatban előre fognak a várossal egyeztetni.

Ezen kívül a polgármester ismét kitért arra a méltatlan minisztériumi döntéshozatalra, mely két budaörsi iskolát érint. A Illyés gimnázium és a Herman Ottó Általános Iskola igazgatói pályázatát először visszadobták, majd csak egy évre hagyták végül jóvá, annak ellenére, hogy a helyi szakmai vélemények szerint az igazgatók már bizonyították, hogy alkalmasak a posztra. A jövőben azonban egyáltalán nem fogják figyelembe venni az adott közösség fórumain megjelenő olyan véleményeket, amilyeneket a tantestület, a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat nyilvánít, mert törvényt hoztak rá, hogy ezeket egyáltalán nem kell tekintetbe venni.

A továbbiakban 15 napirendi pontot tárgyalt a testület, melyek közül egyik sem gerjesztett vitát, s mindet egyhangúlag szavazták meg a képviselők.

Az 1. napirendi pont a Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása volt, mely javarészt átcsoportosításokat tartalmaz a városban zajló beruházásokkal kapcsolatban, illetve a célirányos állami támogatások beépítését az egyes városvezetési, szociális és kulturális intézmények költségvetésébe.

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása volt a 2. napirend, melynek keretében az önkormányzat felemeli azt az összeghatárt, ami bővíti a szociális juttatásokra jogosultak körét.

A településrészi önkormányzati választási eljárásról szóló 20/2014. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosítása, melyre törvénymódosítás miatt van szükség, és az ajánlóívek módosítását tartalmazza.

A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása volt a 4. napirendi pont, melynek során megválasztották tagnak Matúz Andrást, dr. Rudolf Róbertet és dr. Szinessy Péter Ivánt, illetve póttagnak Kőhalmy László Illést és Szeifert Ferencet.

Az 5. napirend Javaslat szociális tűzifa biztosítására és az ahhoz szükséges keret megszavazása volt.

A következő, 6. pont A Rendőrkapitányság kérelme munkavállalói státuszokkal kapcsolatosan, melyben három fő munkavállaló bérköltségének kiegészítését kérték.

Döntés a Törökbálint, 091/23 és 091/10 helyrajzi számú ingatlanokon található szennyvíziszap-lerakó rekultivációjával összefüggő feladatok végrehajtásáról volt a 7. napirendi pont, melyben forrásátcsoportosítás is szerepel. Ugyanezeket a feltételeket Törökbálint önkormányzata is elfogadta.

Forrás biztosítása a Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítési munkáira, mellyel egyúttal annak korszerűsítését is elvégzik.

A 9. napirendi pontban (A Budaörsi Teniszcentrum (BTC) Zrt.-nek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott fejlesztési célú támogatása 2018-2019. évre) annak elfogadásáról kellett nyilatkoznia a testületnek, hogy elfogadja-e a támogatás összegének felhasználási feltételeit.

Az Autóbusz végállomás átépítéséhez szükséges pótmunkákhoz forrás biztosítását kellett megszavazni a 10. napirendben, mely tartalmazza azt is, hogy olyan minőségű aszfaltot használjanak, mely nem gyűrődik fel hamar.

Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy részének a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola részére történő használatba adásáról volt a 11. napirendi pont, melyre az elhúzódó átépítés miatt van szükség, így az óvodásokat a régi posta épületében helyezik el ideiglenesen.

A 12. napirend csak egy korábbi határozat formai kiegészítés miatt volt szükséges. A BSC 1924 Kft. kérelméről döntő 66/2019.(IV.17.) ÖKT sz. határozat, és a BSC 1924 Kft. felügyelőbizottsági tagjának jelöléséről szóló 95/2019.(V.30.) ÖKT sz. határozat kiegészítése.

Az utolsó három napirendi pontban ingatlanok elővásárlási jogairól való lemondás szerepelt.

Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a 9556 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Névtelen utcában található ingatlan 1604/5832-ed tulajdoni hányadára vonatkozóan, valamint az elővásárlási jog és elidegenítési és terhelési tilalom törléséről.

Döntés a 138 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Clementis L. u. 10. szám alatt található ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlásáról.

Döntés a Beregszászi utcában lévő 10020 és 10023 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jogról.

Végül zárt ülésen tárgyaltak két napirendi pontot, melyek közül az egyik ingatlannal kapcsolatos, a másik pedig védőnői pályázat elbírálása volt.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here