Módosul a helyi építési szabályzat, írja meg észrevételeit!

0
842

2017. január 23-ig várja a budaörsi főépítész iroda a lakosság javaslatait és véleményét a helyi építési szabályzat módosításaival kapcsolatban. Túlzó gátakat szüntetnek meg és konkrét, méltányolható igényekhez igazítanak előírásokat.

 

 

A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) írja elő, hogy hol, milyen feltételek mellett lehet építkezni. Egyebek között a telkek beépíthetőségének a mértékét és a tervezett épületek magasságát határozza meg, illetve hogy milyen típusú ház fogadható el az adott területen. Budaörs egyes területein ismét módosul a HÉSZ. A dokumentációt 30 napra, 2016. december 22. és 2017. január 23. között tették közzé a város honlapján: www.budaors.hu („településrendezési tervek módosítása” fül alatt), de papír alapon is megtekinthető a hivatal nyitvatartási és ügyfélfogadási idejében az ügyfélszolgálati irodán. A tervvel kapcsolatban szakmai egyeztetésre és személyes tájékozódásra is ugyanitt van lehetőség, ügyfélfogadási időben. Lakossági fórum is lesz januárban, melynek pontos időpontját később hirdetik meg.

A partnerségről szóló határozat alapján a lakosoknak indoklással alátámasztott, írásos vélemény-nyilvánításra a közzétételtől számítva 30 nap áll rendelkezésre.

 A fontosabb változások:

–          a Baross utca É-i részén a Komáromi és a Bretzfeld utcai szakaszán a túlzó szabályozás felülvizsgálata vált szükségessé, mert annak végrehajtása megkérdőjelezhető és túlzott anyagi terhet róna az önkormányzatra.

–          A Bitep portaépület beépítési kereteinek meghatározása szükséges, hogy az országos hírnevű nyugati ipari parknál méltó fogadóépület épülhessen.

–          Törökbálint – Budaörs közigazgatási határa módosul.

–          Kaktusz utca D-i részén található ingatlanok vonatkozásában a hatályos településrendezési eszközökben szereplő ellenmondások feloldása.

–          Tétényi-Fennsík vízellátás nyomásfokozó gépház építéséhez terület biztosítása.

–          A szervizút Auchan és Kaktusz utcai közötti szakaszának távlati gyűjtőút elemként való feltüntetése a TSZT-n, mert bár a szabályozási tervben szerepel a területbiztosításaként a telek nem beépíthető része jelölés, viszont a TSZT-n nem szerepel hosszú távú úthálózati elemként.

–          A BTG Dózsa György utcai telephelye és környezetének rendezése, mert a jelenleg meghatározott övezet nem vonatkoztatható az ingatlanra.

Továbbá:

  1. Övezethatár módosítások témakörben kisebb korrekciók, módosításokra került sor , melyek közvetve, vagy közvetlenül érintik a BSZT övezeti rendszert.
  2. A hatályos BSZT közterületi rendszerét számos esetben felül kellett vizsgálni, részben annak pontatlansága, de még nagyobb részben a gyakorlati alkalmazás során bekövetkezett (pl.: egyeztetések, részletes tervek megléte stb.) változások miatt.
  3. Számos esetben került sor a grafikus elemek pontosítására, hibajavításra .

BHÉSZ előírásait érintő jelentősebb koncepcionális változtatások:

  1. Az elmúlt időszakban jelentősen megváltoztak az építtetői igények, melyek a jelenlegi szabályozók túlzó gátjai, ezért a kertvárosias lakóterületek vonatkozásában meghatározott homlokzatmagasság és az épület legmagasabb pontja értékeinek felülvizsgálata, valamint az épület megengedett legnagyobb bruttó alapterület értékeinek felülvizsgálata, korrigálása vált szükségessé.
  2. A jelenleg hatályos előírások nem egyértelműen szabályozzák a kialakítható épületszint számainak kérdéskörét, ezért ezen előírások felülvizsgálata és korrigálása vált szükségessé, kiemelt tekintettel a kertvárosias lakóterületek (síkvidéki-hegyvidéki) építési övezeteknél.
  3. A város területén számos esetben beigazolódott, hogy a kialakítható rendeltetési egységek száma túlzott mértékben megterhelő beruházásokat eredményezhet, ezért az egyes építési övezetekben / övezetekben kialakítható rendeltetési egységek számának felülvizsgálata és a túlzó, jelentős és indokolatlan intenzitás növekedést megengedő értékek mérséklése szükséges, kiemelt tekintettel a város intézményi kapacitástartalékaira a kialakítható lakások szempontjából.
  4. Általánosan szükségesé vált a kertes mezőgazdasági kertes területekre vonatkozó előírások felülvizsgálatára a magasabb szintű jogszabályváltozások miatt.
  5. A magasabb szintű jogszabályváltozások miatt a nem zavaró hatású kézműipari tevékenységek végzése sem megengedett, ezért vált szükségessé ezen tevékenység lehetővé tétele, jellemzően a lakó és a központi területeken.
  6. A magánutakra vonatkozó hatályos előírások túlzóak, ezért azok teljes körű felülvizsgálata vált szükségessé.
  7. Az építési helyen kívüli bővítési lehetőségekre vonatkozó előírások sok esetben nem eredményeznek előnyös bővítéseket, ezért az előírás újragondolása szükséges.

 A terv véleményezését ide lehet küldeni: Budaörsi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) vagy a [email protected] email címre, 2017. január 23-ig.

A DOKUMENTÁCIÓ ELÉRHETŐ ITT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here