Mert „a budaörsiek többet érdemelnek”?

0
905

Már-már megsajnáltam a budaörsi Fidesz elnökét az általa összehívott mai sajtótájékoztatón, mert miután felolvasta az előre megírt beszédét a helyi sajtó munkatársai jóval tájékozottabbaknak bizonyultak, mint ő maga, aki bennünket és rajtunk keresztül a lakosságot tájékoztatni kívánta. Kicsit szubjektívre sikerült beszámolónk a Fidesz mai sajtótájékoztatójáról a „kőhegyi tájsebről”.

A téma, amit ezúttal a helyi Fidesz elővett, hogy egy kicsit lejárassa a város jelenlegi vezetőségét és persze elsősorban Wittinghoff Tamás polgármestert, a Máriavölgy utca 2. szám alatt két éve elkezdett majd hatóságilag leállított építkezés, Nagy Sándor András (NSA) kedvenc szófordulata szerint a „kőhegyi tájseb”.

Innen jobb lesz szó szerint idézni a szavait, amit magnón rögzítettünk, hogy érezzék a stílusát: „ (Löfler) Dávid, gyere egy kicsit közelebb, mint a jobbkezem…, megvagyunk? Megvárjuk, míg elmegy az autó. (…) Két esztendeje indultak el a munkagépek a Máriavölgy utcában, hogy sebet ejtsenek városunk büszkeségén, a Kőhegyen. Két éve hiába várják a budaörsiek a tájseb begyógyítását, és két éve várják hiába a felelősök számonkérését. Ez a botrány jelképe mindannak a természetrombolásnak, ami 25 éve zajlik Budaörsön, a baloldali városvezetés irányítása alatt. (Itt NSA a szerinte vélt felelősök felsorolásával folytatta, név nélkül ugyan, de beazonosíthatóan, ezért bizonyítékok hiányában ugorjunk! – a szerk.) Minden jel arra mutat, hogy a polgármesteri hivatal nyakig benne volt az ügyben. (…) Két éve tart a polgármester szánalmas magyarázkodása, hogy a városvezetést semmiféle felelősség nem terheli és szabályosan járt el a hivatala. (…) A helyi Fidesz küldetése, hogy a budaörsiek számára fontos ügyeket képviselje. Hozzánk fordultak a közelben élő lakosok, hogy segítsünk nekik tüntetést szervezni a Kőhegy rombolás ügyében, amit mi meg is tettünk. Aztán azt kérték, hogy legyen vizsgálat, mi ennek is eleget tettünk, egy független, összpárti vizsgálóbizottság felállítását indítványoztuk, amit a baloldali városvezetés aljas módon megakadályozott. A budaörsi polgármester rejtegeti a felelősöket a mai napig.”

Ennyi talán elég is szó szerinti ízelítőből. Utána a pártelnök még felemlegette a gödröt (http://www.archiv.budaorsinaplo.hu/kozelet/20151027/kormanyhivatali-dontes-szuletett-godor-ugyben), amit lám, nekik sikerült betemettetni, az egészségházi „mutyit” (https://www.budaorsinaplo.hu/archivum/kozelet/igy-harcol-a-fidesz-a-budaorsi-mutyi-ellen) és megígérte, ha ez kell, minden évben újra jönnek a Máriavölgy utcába is tiltakozni, „mert a budaörsiek többet érdemelnek.”

Keresték-e az érdi hatóságot, megtudni, hogy ők miért nem intézkedtek ebben az ügyben, hiszen két év óta, ha jól tudom, nekik kellene már intézkedni?” – kért elsőként szót a budaörsi városi televízió riportere. „Pontosan ezért kezdeményeztük egy összpárti vizsgálóbizottság felállítását…” – próbált teljesen másra válaszolni NSA, de a riporter és a többi kolléga nem hagyta magát, és szembesítette a pártelnököt azokkal az információkkal, melyeket előző nap – kérésünkre reagálva – a város jegyzőjétől, dr. Bocsi Istvántól tudtunk meg. A lényeg: „Az építkezés elindulása után a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya PE-06D/EP/216-16/2015. sz. határozatával megállapította, hogy az építtető engedély nélkül, jogszerűtlenül végezte tevékenységét és elrendelte az eredeti állapot helyreállítását, azaz a kiemelt munkagödör visszatöltését. Az építtető ezt a döntést nem fogadta el, fellebbezett és a Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja (Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály) a PED-EF/80-5/2015. sz. 2015. július 20. napján kelt határozatával döntött, helybenhagyta az I. fokú döntést és megerősítette azt a határozatot, hogy a munkagödröt vissza kell temetni. A végrehajtásra 120 napot adott. Az előírt határidő 2015 decemberében lejárt. Az építtető egyébként bírósághoz fordult, a bíróság a végrehajtást nem függesztette fel, így a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya előtt nem áll jogi akadálya annak, hogy a határozat végrehajtását kikényszerítse és önkéntes végrehajtás hiányában az építtető költségére elvégeztesse és a költségeket az építtetőn behajtsa.” Ezt a tévé riportere így summázta: „Ez ügyben most már, túl azon, hogy mit csinált korábban a város, Érdnek kellett volna intézkedni…

A pártelnök reagálása: „Ez nem felel meg a valóságnak. A szabad és független sajtónak nem csak lehetősége, de feladata is az, hogy felhívja az érdieket, és megkérdezze, hol tart ez az ügy. Mert ha ezt megtettétek volna, tudnátok, hogy a mai napig tart a per.”

Hm, érdekes. Hiszen mi, a sajtó képviselői természetesen tudtuk, hogy tart a per, ahogy azzal is tisztában voltunk, vagyunk, hogy a meghívó kézhezvétele után az érdieket hiába kerestük volna, mert vagy azt válaszolják, hogy folyamatban lévő ügyről nem adnak felvilágosítást a sajtónak, vagy csak jóval később, már a sajtótájékoztató után kapunk valamilyen általános tájékoztatást. Ezért kérdeztük inkább a helyi hivatal vezetőjét. Tehát nem mi mulasztottunk el felkészülni a sajtótájékoztatóra, amelyre meghívást kaptunk, hanem sajnos a sajtótájékoztatót meghirdető helyi pártelnök, akit pedig az érdi hatóság nyílván készségesebben látott volna el megfelelő információkkal, mint bennünket. Pedig ha valódi mondandója lett volna, és nem csak politikai hangulatkeltés, azt a szóváltást is elkerülhette volna, ami arról alakult ki, hogy a bíróság a végrehajtást felfüggesztette-e vagy sem. „Azért kérdezzétek meg, mert nem jól tudjátok, jelenleg az ügy a kúria előtt áll, mert az építtető a budaörsi önkormányzattól kapott szabályos építési engedélyt. Utána a polgármesteri hivatal nem tett semmit és a kormányhivatal állíttatta le. Ezt a tulajdonos megfellebbezte, első és másodfokon a kormányhivatal nyert, és most a kúria előtt van és a kúria pedig felfüggesztette. De ahelyett hogy erről beszélnénk, inkább kérdezzétek meg a kúriát vagy a tulajdonost, ez ugyanis ténykérdés” – adta ki ismét csak nekünk a házi feladatot.

Akkor miről érdemes inkább beszélni? A budakörnyéki tévé munkatársa szerint például arról, hogy: „Mit várnak a helyi önkormányzattól?”, hiszen itt már nincs sem építéshatóság, sem más felügyeleti jogkör, amivel rendezni lehetne a helyzetet. „Azt, hogy a budaörsiek tudják meg, mi az igazság” – válaszolta NSA. Hozzátéve: „hogyne lenne arra lehetőség (hogy az önkormányzat cselekedjen), sőt az önkormányzat kutya-kötelessége, hogy a saját sarát eltakarítsa”. S hogy azért konkrétumot is mondjon, a pártelnök szerint az önkormányzatnak az elmúlt két év alatt olyan tanulmányokat, terveket kellett volna készíttetnie, amivel ezt a helyzetet rendbe lehetett volna hozni, illetve ajánlatot kellett volna tennie az ingatlan megvásárlására. „Budaörs az ország egyik leggazdagabb városa. El kéne először is ismernie a polgármesternek, hogy ők hibáztak. (…) Azt se vizsgálták meg, hogy a helyi építési szabályzat hogyan tette lehetővé, hogy itt az elmúlt 25 év alatt mindenhol illegálishoz közeli építkezések történjenek.”

Lapunk képviselője a beszélgetés során egyebek között annyit jegyzett meg, hogy ha az önkormányzat megvásárolná a telket, akkor bizony az lenne a helyi ellenzék baja, hogy miért költik erre a város pénzét és mennyit. „Ez egy teljesen felesleges felvetés, én ezt visszautasítom.”

Továbbá azt is elmondtuk, hogy a jelenlegi helyi építési szabályok már igen szigorú előírásokkal óvják a beépíthető környezetet, amit éppen a kormány által fellazított építési jogszabályváltozások miatt (https://www.budaorsinaplo.hu/archivum/varoshaza/csik-edina-foepitesz-a-januari-uj-jogszabalyvaltozasokrol-tovabb-konnyitenek-de-tenyleg-jo-ez) nem lesz könnyű betartatni. „De ha körülnézel a városban, akkor nem azt látod, hogy mennyire szigorú volt ez. Most az a probléma, hogy kecskére bíznak káposztát. Ugyanaz a személy, akinek a felelőssége lenne egy helyi építési szabályzattal rendezni, hogy Budaörs ne legyen túlzsúfolt, pontosan ő az, aki ajánlotta ezt a házat ide építeni a Máriavölgy utcába. (…)”

DSC08434Természetesen a helyi építési szabályzatot nem egy személy állítja össze és még kevésbé egy ember fogadja el, azt a társadalmi egyeztetések után a képviselőtestület szavazza meg – vetette közbe a budaörsi tévé riportere, gondolatmenetében eljutva odáig, hogy amikor a Fidesz volt többségben a településen, a jelenleginél jóval enyhébb szabályozás volt érvényben.

 tájsebA jegyzőtől kapott, a jövőt illetően igen aggodalmas közlemény zárómondatai természetesen nem arra az időszakra utalnak vissza, amikor még helyben adták ki az építési engedélyeket (tegyük azért hozzá, volt gond akkor is bőven!), hanem az elmúlt néhány évre, amióta ez a jogkör a járási- illetve a kormányhivatalokhoz került át:

„Az önkormányzat a hatáskört kapott hivataloknak több esetben jelezte a településen folyó engedély nélküli építkezéseket, melyekben érdemi és a jogszerűtlen magatartást megakadályozó vagy felszámoló intézkedés nem történt. Az építéshatósági rendszer átalakításának következményei előre láthatóak voltak és kiszámítható volt, hogy a kellő motivációval és elégtelen eszközökkel felálló építési hatóságok nem fogják tudni ellátni feladatukat és azokon a településeken, ahol jelentős az építési szándék, így Budaörsön is ez oda vezet, hogy jogszerűtlen építkezések sokasága valósul meg a településen. Ennek sajnálatos példája a Budaörs, Máriavölgy utcai eset is, ahol Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya az elmúlt két évben nem tudott érdemi intézkedést tenni a döntésének végrehajtása érdekében”.

 máriavölgy utca

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here