Képviselő-testületi ülés lesz szerdán – meghívó

0
565

Rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz 2020. augusztus 26-án (szerda) 900 órától a városháza II. emeleti tanácstermében.  (Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

Tervezett napirendek:

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

2.) Budaörs Város Településrendezési eszközeinek eseti módosítása teljes eljárásban – jóváhagyás

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

3.) Budaörs Város Településképi rendeletének módosítása – jóváhagyás

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

4.) A 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló 20/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

5.) Esélyegyenlőségi szószóló megválasztása
6.) Döntés a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárt érintő változásokról
7.) A közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakulásával kapcsolatos intézményi változások
8.) Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása
9.) Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvány és Fitskool Oktatási Egyesület iskola-előkészítő csoport Együttműködési Megállapodás módosítása
10.) A Kamaraerdei Közösségi Ház részére pótelőirányzat biztosítása
11.) Nemzetiségi önkormányzatok pályázatainak elbírálása
12.) Civil szervezetek 2019. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása
13.) 2019. évi támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása illetve elszámolási határidő hosszabbítására vonatkozó kérelem elfogadása
14.) Javaslat szociális tűzifa biztosítására
15.) Egyes önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának mérséklése a veszélyhelyzetre tekintettel
16.) Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának, valamint 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról
17.) Együttműködési megállapodás a Rendőrkapitánysággal (Helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására)
18.) Döntés a reklámgazda szerződés utasváró rendszer fejlesztése érdekében történő módosításáról
19.) Javaslat a Hosszúréti patak átfogó rendezésére
20.) Budaörs, Víg köz (1231/4, 1232/17 hrsz közutak) víz-, és csatornahálózat bővítése
21.) A budaörsi távhő-rendszer kérdései
22.) A „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése” tárgyban kiírt közszolgáltatási pályázattal kapcsolatos döntéshozatal
23.) Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2019. évről
24.) Döntés a Budaörs, Tűzkőhegyi utcában található, 9757 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartás szerint 5794 m2 területű, „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról
25.) Döntés a Budaörs, Petőfi Sándor u. 1. sz. alatt található, 631 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartás szerint 325 m2 területű, „kivett lakóház és udvar és áruház és gazdasági épület 2 db” megnevezésű ingatlan értékesítéséről
26.) Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás Tivadar u. 55. 2. emelet 4. sz. alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására
27.) A Képviselő-testület 2020. évi Munkatervének módosítása (a szeptemberi ülés időpontja) Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester
28.) Döntés a Budaörs, Puttony u. 6. 8770/2 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatos településképi bejelentési eljárás ügyében – ZÁRT ülésen Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here