Ismét kiírták a helyi értékvédelmi támogatást

0
851

Budaörs Város Önkormányzata pályázat útján vissza nem térítendő támogatást nyújt a védett értékeket fenntartó tulajdonosoknak, hogy segítse fenntartási kötelezettségük teljesítését. A pályázatok benyújtási határideje 2017. szeptember 15-e 14 óra.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

helyi értékvédelmi támogatás 2017.

A Budaörs Város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 28/2004. (V.25.) sz. rendelete alapján a helyi védett értékeket fenntartó tulajdonosok, társasházak és bérlők fenntartási kötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében a Képviselő-testület által évente a költségvetésben meghatározott keretösszeg erejéig évente egyszer pályázat útján vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek és kaphatnak az önkormányzattól. A fenti célra az önkormányzat 2017. évi költségvetésében elkülönített keret bruttó 4 millió forint.

A támogatást kizárólag pályázat útján, a PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ-ban megfogalmazottak szerint lehet igénybe venni.

A támogatásra jogosult ingatlanokat a 28/2004. (V.25.) sz. rendelet melléklete tartalmazza.

Támogatott célként kiemelt helyen szerepelnek az építészeti értékvédelemmel összhangban történő, az utcáról látható, a külső megjelenés javítására, az eredeti állapot helyreállítására irányuló munkák, de természetesen nagyon fontos az ezeket megalapozó vízszigetelési, megerősítési, tetőjavítási, korszerűsítési, balesetveszély-elhárítási munkálatok segítése is.

A védettséggel járó jogokról és kötelezettségekről, a támogatás lehetőségeinek feltételeiről szóló rendeletet, a pályázat benyújtásához szükséges információk, nyomtatványok összességét, mint pályázati csomagot ingyenesen biztosítjuk az érdeklődők számára.

A pályázati anyag 2017. május 3-tól folyamatosan és ingyenesen átvehető a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.).

A pályázati anyag tartalmazza:

Pályázati Tájékoztatót,

Pályázati Felhívást

Adatlapot,

Megállapodás-tervezetet,

Tájékoztatót az átláthatósági közzétételi kérelemről és nyilatkozatról,

Az átláthatósági közzétételi kérelmet és az átláthatósági nyilatkozatot,

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város építészeti örökségének helyi védelméről 28/2004. (V. 25.) rendeletét és mellékleteit.

Kizárólag a Főépítésszel előzetesen egyeztetett pályázati anyagok kerülhetnek elbírálásra.

A pályázatok benyújtási határideje 2017. szeptember 15. 14 óra.

A pályázatokat a fenti időpontig kell postán beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájához.

A nyertes pályázókat a Főépítészi Iroda írásban értesíti.

Hiányosan benyújtott pályázatok esetében egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a helyi védelem körébe tartozó épületeken, építményeken, épületrészeken külső, vagy belső felújítási, átalakítási, bővítési, bontási munkát, továbbá olyan beavatkozást, mely az épület megjelenésére bármilyen hatással van, a szükséges eljárásokat le kell folytatni, engedélyköteles vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetén a támogatás csak engedélyezett vagy bejelentett munkára adható! Kérjük a pályázat kivételénél, benyújtásának tervezésénél ennek az átfutási idejét szíveskedjenek figyelembe venni.

A pályázat elbírálásáig és a megállapodás aláírásig nem kezdhető meg a munka! Csak az elbírálást és a megállapodás aláírását követően kezdhető meg a beruházás. Az elbírálás és a megállapodás előtt megkezdett beruházásra nem adható támogatás.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here