Gróf Roberta: „Iskolaérettség alatt egyfajta alkalmasságot értünk”

0
536

Mit jelent az iskolaérettség?

Annyiszor halljuk ezt a szót, de tulajdonképpen mit is értünk az iskolaérettség alatt? „Már kettesével számol ötvenig!” „Középsős kora óta le tudja írni a nevét és mondatokat olvas.” Sokszor hallok hasonlókat, amikor az iskolakezdés, vagy éppen az óvodában maradás a téma. Sokan úgy gondolják, hogy csak az intelligenciával, az okossággal, függ össze az iskolaérettség. Azonban sokféle terület együttműködése szükséges ahhoz, hogy egy gyermek felkészült-e az iskola elkezdésére.

 

iskolaerettseg gyerekek tanulnak

Az iskolaérettség alatt ezért inkább egyfajta alkalmasságot értünk. Például, hogy a gyermek képes lesz-e megfelelni bizonyos alkalmazkodási követelményeknek:

  • Tud-e majd az iskolában meghatározott szabályok szerint viselkedni?
  • Képes-e együttműködni a tanítóval?
  • Tud nyugodtan ülni, kivárni, amíg rá kerül a sor?
  • Képes elválasztani egymástól a játékot és a feladatot?

A következőkben kiemelek néhány olyan területet, amelyek kulcsfontosságúak az iskolaérettség megítélésének szempontjából.

mit jelent az iskolaerettseg

Az iskolaérettség szempontjából kulcsfontosságú…

 

A legtöbb gyermek nagyjából 6-7 éves korára (biológiai és pszichológiai tényezők együttes hatására) éri el az iskolaérettség szintjét.

🧒  Ennek egyik legkönnyebben észrevehető jele a TESTI változás: a kisgyermek testalkata megváltozik, már nem a kis pocakos óvodás. 😊  Karjai, lábai is megnyúlnak, elkezdődik a fogváltás is.

🧒  A gyermek egyre jobban ÉRDEKLŐDIK a betűk, számok iránt, várakozással tekint az iskolára.

🧒  Amit gyakran egyértelműnek gondolunk, (pedig nem az 😅 ) de nagyon fontos része a sikeres iskolai beilleszkedésnek: megfelelő mértékű ÖNÁLLÓSÁG. Ami viszont nem csak a tanulással kapcsolatos feladatokban nyilvánul meg, hanem az öltözködésben, tisztálkodásban, étkezésben is.

🧒  Éppígy minden iskolai szituáció megkívánja az adott helyzet MEGÉRTÉSét, az EGYÜTTMŰKÖDÉSre való képességet, illetve a szabályokhoz ALKALMAZKODÁSt.

iskolaerettseg kisfiu

Koordináció, dominancia

Az iskolaérettség időszakára a gyermek megtanul uralkodni mozgásvágyán. Azaz, hiába nagy a mozgásigénye, nem pattog fel két percenként. MOZGÁSKOORDINÁCIÓJA finomodik: ez képessé teszi őt az írástanuláshoz szükséges finommozgás kivitelezésére. A koordinált írómozgásnak összehangolt szemmozgással kell párosulnia, mert csak így lehet bizonyos minták, betűk követését írásában megfelelően teljesíteni (ez a szintén gyakran emlegetett szem-kéz-koordináció).

Az iskolába lépés idejére kialakul az EGYIK KÉZ DOMINANCIÁJA. Mindegy, hogy ez a jobb, vagy a bal kéz – ma már tudjuk, hogy a balkezesség semmiféle hátránnyal nem jár a gyermek számára! A lényeg, hogy a gyermek már nem „vált kezet” és folytatja a másikkal a rajzolást, ha az első „elfárad”.

 

iskolaerettseg kisfiu tanul

Figyelem, testrészek, tájékozódás

A szándékos, tartós FIGYELEM a tanulás alapfeltétele! A gyermeknek erre az időre képesnek kell lennie 10-15 perces koncentrációra, hiszen a könnyen terelődő figyelem nehezíti, sőt akár meg is akadályozza az ismeretszerzést. Jó, ha tudjuk, hogy figyelmi problémákkal küzdő kisgyerekeknél gyakran magatartási, beilleszkedési problémák is megjelennek másodlagos tüntként…

Fontos, hogy a gyermek még óvodás korban ismerje meg saját testét, TESTRÉSZEI nevét, jól tájékozódjon a két testfél viszonylatában (melyik a jobb keze, melyik a bal lába, stb.).

Megfelelő ismeretekkel rendelkezik saját környezetére vonatkozóan, tudjon tájékozódni az IDŐI FOGALMAK tekintetében (hét napjai, napszakok, évszakok), értse és használja a TÉRIRÁNYOKra vonatkozó kifejezéseket (fölé, mögötte, előtte, közötte).

iskolaerettseg gyerekek

Beszéd, kommunikáció és mi kell még?

 

Jó, ha a gyermek érthető BESZÉDdel, megfelelő hangképzéssel, tartalmi szempontból is értelmesen tudja kifejezni gondolatait, a magyar nyelv grammatikai szabályainak megfelelően.

BESZÉDÉRTÉSE ép, képes legyen a hallott beszéd megfelelő tempójú feldolgozására. A beszédhiba, a hiányos fogalmi rendszer az olvasástanulásnál problémát okozhat és akadályozhatja a jó iskolai előmenetelt.

Az iskolai munkában szükséges az érett FELADATTUDAT, a kitartás. Itt már nemcsak az a fontos, hogy a gyermek érdeklődjön a feladat iránt, hanem az is, hogy akarja befejezni, végigcsinálni. A teljesítményre, a végeredményre tevődik át a hangsúly a „csinálom” érzés öröméről.

Sikertelen próbálkozás esetén csak jó KUDARCTŰRŐ KÉPESSÉG mellett képes újrakezdeni a feladatot, és tudja saját hibáit javítani.

Hogy látod? Gyermeked hogy áll az iskolaérettség általam említett területein?

Érdemes ezekről beszélgetned az óvónéniitekkel, fejlesztőpedagógussal, logopédussal, vagy bármelyik gyermekeddel foglalkozó szakemberrel. Fontos, hogy tudd: néha egészen más kép “festődik” egy otthoni helyzetben, egy kis létszámú foglalkozáson és egy 30 fős csoportban szinte MINDEN gyerkőcről.

Ha nem vagy biztos a számotokra helyes döntésben, vagy úgy érzed, nem kapsz objektív válszt… jogodban áll térítésmentesen a helyileg illetékes Pedagógiai Szakszolgálathoz fordulni tanácsért. (A beiskolázás kapcsán fontos dátum a január 15! Ezt tartsd szem előtt. Bővebb információ a Szülői Hang oldalán a linkre kattintva)

Az írás alapját a Terézvárosi Nevelési Tanácsadó gyűjtése adta, forrás: tereznev.gportal.hu

Írta: Gróf Roberta fejlesztőpedagógus és közoktatási vezető

Másodközlés a szerző engedélyével.

Kapcsolódó cikkeink:

Hatévesen iskolába? – 1. rész

Vekerdy Tamás örök érvényű tanácsai iskolakezdésre

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here