Ezt történt a mai, május 23-i budaörsi képviselő-testületi ülésen

0
269

Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete elítéli Oroszország katonai agresszióját és elismeri Ukrajna jogát az önvédelemhez

A helyi közügyekben, főként önkormányzati tulajdonú ingatlanok sorsáról vita nélkül és egyhangúan szavazott a képviselő-testület és fogadta el (szinte) változtatás nélkül az előterjesztéseket a mai, május 23-i ülésén. Ám a 22. napirendnél, amit a Fidesz frakció terjesztett be, hogy Szita Károly kaposvári fideszes polgármester felhívásának eleget téve Budaörs is támogassa  az Országgyűlés márciusban az orosz ukrán háborúval összefüggésben elfogadott „békepárti határozatát”, éles vita alakult ki Löfler Dávid kormánypárti képviselő és Wittinghoff Tamás ellenzéki budaörsi polgármester, illetve Farkas Benedek ellenzéki képviselő között. Végül ezzel kapcsolatban egy módosított határozatot fogadtak el, amelyik egyértelműen az orosz agressziót teszi felelőssé a háborúért.

Az udvariassági tíz perces várakozással 9 óra után 10 perccel nyitotta meg Wittinghoff Tamás polgármester a mai, májusi képviselő-testületi ülést, az események torlódása miatt nem a megszokott szerdai időpontban. Jelezte, hogy Czuczor Gergely éjjel mondta le a részvételt, amit sajnál, hiszen a fideszes képviselőnek is van előterjesztése. De 14 fővel határozatképesek, és a napirendeket egyhangúlag el is fogadták. Majd ezt követően a napirendek többségét is, két kivétellel. Ezekre visszatértünk!

Napirend előtt Kapitány Gábor (Fidesz-KDNP) kért elsőként szót. Gyermeknap lesz – hívta rá a figyelmet, majd a katolikus egyház tulajdonában lévő régi temető (Nefelejcs utcai) elhanyagolt állapotához megjegyezte, hogy az előtte levő padok között van, amelyik el van törve, és a temető előtt is lehetne füvet nyírni. (Erre senki nem reagált, de megjegyezném, hogy a temetőt néhány napja a kezelője rendbe tette, előtte pedig a közterületen ha van is esetleg repedt pad, ami ott jártamkor nem tűnt fel, igen gondozott, virágokkal beültetett a környezet -a szerk.).

Laczik Zoltán (Budaörs Fejlődéséért Egyesület – BFE) körzetében forgalomcsillapítást kért, illetve hogy kérdezzék meg levélben az ott élőket erről, ami mint kiderült, folyamatban van.

Stift Nándor (BFE) azt jelezte, hogy a lakótelepen a Szabadság út parkra néző oldalán a kövezet megrongálódott. Továbbá felhívta rá a figyelmet, hogy a magyarországi rendezésű U17-es labdarúgó Európa-bajnokság során több meccset Budaörsön játszanak, amiért „az egész világ ide figyel Budaörsre”, és magas szinten kaptunk komoly dícséretet a rendezésért. Még 3 mérkőzés lesz nálunk.

Monostori Kalovits Márk (BFE) köszönetet mondott a műszaki osztálynak egy gyorsan kihelyezett tükörért, és újab járdahibát és újabb tükör problémát jelzett.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető „vette” a kéréseket és megoldják a problémát.

Török István (Kamaraerdőért Egyesület) is köszönettel kezdte, hogy a múltkor megemlített kamaraerdei problémákat már meg is oldotta a műszaki osztály, de amit most jelez, az viszont nehezebb. A Szarka utca első kétharmada és a vége szépen aszfaltozott, de közte van egy murvás rész, amit már a növényzet is kezdett benőni – mondta. Lőrincz Mihály tájékoztatott, hogy amikor az aszfaltozás több mint tíz évvel ezelőtt itt zajlott, az ott élők nem engedték azon a szakaszon. a munkálatokat, most újra megkérdezik őket. Török István mindenkit meghívott a most hétvégi Kamaraerdő napjára, ahol sok-sok programmal várják a családokat.

Tóth Ferenc (BFE) tájékoztatást kért a Kertész utca megújulásáról, de itt is a lakosság megosztott, és amíg nem egyeznek meg, nem lehet megfelelő utcaképet kialakítani. Lőrincz Mihály elmondta, hogy látványtervet készíttetnek most, hogy meggyőzzék azt a pár lakost, aki ellenáll, illetve a költségeket az önkormányzat vállalja, csak a területet kell a lakosoknak biztosítani. A Budapesti út is szóba került, ami nem a mi kezelésünkben van, de nagyon rossz állapotban van. Pünkösd után kezdődnek a munkálatok – hangzott el a jó hír – a Magyar Közúttal Közös beruházásban, egyelőre egy-egy rövidebb szakaszon, ahol a legnagyobb a gond.

Löfler Dávid (Fidesz – KDNP) azt tartotta fontosnak elmondani, hogy a budapesti autósközlekedés érinti Budaörsöt is, így az is, hogy (Kelenföldön – a szerk.) a P+R parkolót fizetőssé teszik. Voltak-e erről egyeztetések a város vezetések között? – kérdezte, már időn túl,  miután a rendelkezésére álló időkeretből kifutott Karácsony Gergely főpolgármestert bírálva. Wittinghoff Tamás válaszában az állami szerepvállalás hiányát emelte ki a fővárosi közlekedési problémák kapcsán is.

Farkas Benedek (BFE) Kapitány Gáborra reagálva „gyereknapra” jobb oktatást és kevesebb könnygázt szeretne kívánni. Majd megosztotta, hogy körzetében a Rézvirág utca fejlesztése kapcsán tegnap volt utcafórum, hatvanan vettek részt rajta és még további egyeztetés is lesz. A Lőtér ügyében pedig üdvözölte, hogy „megjött a jó hír, most már tényleg nem működhet ott.”

A két ülés közötti időszakról szóló szokásos polgármesteri beszámolóját Wittinghoff Tamás április 26-tól kezdte, több jelentős sporteseményt, a középiskolások ballagását, a Budaörs Fesztivált, fontos személyes találkozókat, a háborúban elhunyt ukrán fiatalokról készült kiállítást kiemelve.

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló , aminek az elfogadását valamennyi szakbizottság támogatta. Kapitány Gábor kért szót „a módosító indítványomat is szeretném módosítani”, jegyezte meg, és kettőt visszavont, de egyet nem,  a játszótereknél kérte a megemelt összeget. Ezzel és két képviselő két kisebb módosításával együtt fogadták el 14 igennel az előterjesztést.

2. napirendi pont: Rendelet módosítás – A közterületek elnevezéséről valamint azok jelöléséről 68/2004 (XII.1.) önk.r. A számozást rögzítették.

3. napirendi pont: Rendelet módosítás – Budaörs város zöldfelületeinek és zöldterületeinek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 29/2004. (V.25.) rendelet

Amiatt ne legyen senki büntethető, hogy a kivágott fát nem ugyanakkor pótolja, ezt szolgálja a módosítás – hangzott el.

4. napirendi pont: Vackor Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

Egy pályázat érkezett, Balázsné Miczák Katalin, a Budaörsi Vackor Óvoda jelenlegi intézményvezetőjének pályázata, őt ki is nevezték újabb öt évre.

5. napirendi pont: Javaslat a budaörsi Városházára vonatkozó bérleti szerződés módosítására

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2021. (IX.15.) ÖKT sz. határozata alapján a BTG Budaörsi Településgazadálkodási Nonprofit Kft., mint bérbeadó, az Önkormányzat, mint bérlő és a Polgármesteri Hivatal, mint használó között a Budaörs, Szabadság út 134. szám alatti, nettó 6.696 m² területű, 1181/1 helyrajzi számú (Városháza) ingatlanra vonatkozóan 2021. október 1-én bérleti szerződés jött létre (ÖNK/SZ/2021-519). Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2021.(XII.08.) ÖKT sz. és 11/2022.(II.23.) ÖKT sz. határozata alapján a bérleti szerződés 2021. december 21. és 2022. március 25. napján módosításra került, a legutóbbi módosítás szerint a bérleti díj összege 8.704.800,- Ft+ÁFA/hó, az üzemeltetési díj összege pedig 12.282.000,- Ft+ÁFA/hó. A bérleti és üzemeltetési díjat a Bérbeadó jogosult minden évben a tárgyévet megelőző év inflációs rátájával megemelni. De! A magas inflációval párosuló alapanyag ár és rezsi költség növekedés indokolttá teszi a bérleti díj csökkentését, ezért  az Önkormányzat, mint a BTG Nonprofit Kft. egyszemélyi tulajdonosa, döntése alapján a BTG Nonprofit Kft. eltekint ettől.

6. napirendi pont: Javaslat a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand létesítményre vonatkozó bérleti szerződés módosítására

Budaörs Város Önkormányzata és a BTG Nonprofit Kft. között a Budaörs, 4099/5 helyrajzi számú, Hársfa utca 6. szám alatti ingatlanon található Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (BVUSS) létesítményre vonatkozóan 2010. április 19. napján bérleti szerződés jött létre. A bérleti szerződésben foglaltak alapján 2022. évben a bérleti díj összege bruttó 18.389.493 Ft/hó volt. A bérleti díjat a Bérbeadó jogosult minden évben a tárgyévet megelőző év inflációs rátájával megemelni.

A BTG Nonprofit Kft. a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand üzemeltetőjeként az Önkormányzathoz eljuttatott kérelmében kérte, hogy az Önkormányzat a 2023. évre tekintsen el a bérleti díj inflációkövető emelésétől, valamint kérte 2023. évben a bérleti díj fizetési kötelezettségének 50%-ra történő mérséklését.

Az uszoda bezárása miatti bevétel kiesés, valamint a magas inflációval párosuló alapanyag ár és rezsi költség növekedés indokolttá teszi a bérleti díj csökkentését, ezért javaslom, hogy az Önkormányzat tekintsen el a létesítményre vonatkozó bérleti díj inflációkövető emelésétől, és 2023. augusztus 31. napjáig a bérleti díj összegét mérsékelje 50%-ra. Javaslat, hogy a BTG Nonprofit Kft. első pénzügyi félévének lezárását követően a szerződő felek vizsgálják felül a bérleti díj mértékét.

7. napirendi pont: Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának és vagyongazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

A BTG Nonprofit Kft. megküldte a 2022. évi mérlegbeszámolóját és üzleti jelentését. A megküldött dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik.

1. A BTG Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolója és üzleti jelentése

Az éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 2.990.602 E Ft, az adózott eredmény 64.649 E Ft (nyereség) – és a 2022. üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Az előterjesztés mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentés szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a BTG Nonprofit Kft. 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a 2022. üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvénnyel összhangban.

A független könyvvizsgálói jelentés szerint a BTG Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Kft. 2022. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

8. napirendi pont: Javaslat a Budaörs Város Önkormányzata tulajdonát képező iskolaépületek egyes helyiségei bérleti díjának megállapítására

Az önkormányzat tulajdonában álló iskolaépületek egyes helyiségeire vonatkozóan hatáozták meg 2023. április 1. napjától érvényes bérleti díjakat. Akiket érint: Budaörsi Sport Club, Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft, ARAMIS Sportegyesület, Budaörsi Diák Sportegyesület, Liver 3 És…Football Club Budaörs. Az új bérleti díjat 2023/2024-es tanévre állapították meg.

9. napirendi pont: Javaslat a Budaörs Város Önkormányzata, a Budaörsi Művészek Egyesülete (BUM) és a Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület közötti használatba adási szerződés módosítására

Török István érintettség okán nem vett részt a szavazásban. A korábbi egyeztetések az érintettek már során jelezték, hogy a Budaörsi Művészek Egyesülete, illetve a Húsznegyven Egyesület – a jelenlegi támogatási összeg mellett – nem tudják kigazdálkodni a Zichy Majorra vonatkozó megemelkedett közüzemi számláit.
Szóbeli megállapodás született arról, hogy a két egyesület az áremelkedést megelőző évek átlag fogyasztás összegét fizeti a jövőben, és a különbözetet az önkormányzat kiegészíti. Erre került sor.

10. napirendi pont: Javaslat a Patkó u. 9. szám alatt található önkormányzati tulajdonú helyiségek hasznosítására, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási és használatba adási szerződés módosítására

Rövidem: A Clementish utcai ingatlanból átköltözik az Idősek Otthona a Patkó utcába.

Bővebben: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 231/2015.(VIII.26.) ÖKT számú határozata alapján 2015. augusztus 28. napján 2020. június 30. napjáig szóló ellátási szerződést (továbbiakban: Ellátási szerződés) kötött a „Szociális szolgáltatások I. Szociális alapszolgáltatások idősek és fogyatékkal élők részére” tárgyú KÉ-10496 sz. közbeszerzési eljáráson nyertes Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel (továbbiakban: Szolgáltató). Szolgáltató ily módon nyerte el Budaörs Város Önkormányzat közigazgatási területén a szociális alapszolgáltatások működtetési jogát. Szolgáltató kötelezettséget vállalt, hogy az ellátási szerződés tárgya szerinti feladatokat (továbbiakban: Szociális szolgáltatások) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló ingatlanokban működteti.

A Szociális szolgáltatások nyújtásához az Önkormányzat – használatba adási szerződés keretében (továbbiakban: Használatba adási szerződés) – az alábbi ingatlanokat biztosította:

  • székhelyként: 153 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Clementis László u. 20. szám alatti ingatlan,

  • telephelyként: 2441 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Farkasréti u. 55. szám alatti ingatlan.

Felek közös akaratuk szerint az Ellátási szerződés időbeli hatályát – a Képviselő-testület 78/2020. (VI.24.) ÖKT. számú határozata alapján – 2025. szeptember 30. napjáig fenntartják.

Szolgáltató 2022 decemberében jelezte az Önkormányzatnak, hogy a Clementis u. 20. szám alatti, székhelyként működő ingatlan (továbbiakban: Ingatlan) műszaki állapota megromlott. Statikai vizsgálat, majd a csatorna kamerás vizsgálata is megtörtént. Az épület állapota romlik, és jelent egyre nagyobb kihívást Szolgáltató számára. Az Önkormányzat – szerződésben vállalt kötelezettségének – szeretne maximálisan eleget tenni, ezért felajánlotta Szolgáltatónak a kizárólagos tulajdonába lévő 1036/9/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó u. 9. szám alatti ingatlan földszintjén található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „üzlethelyiség” megnevezésű, 84 m2 alapterületű, valamint a 1036/9/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó u. 9. szám alatti ingatlan földszintjén található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „üzlethelyiség” megnevezésű, 83 m2 alapterületű helyiségeket tevékenysége ellátásához.

Az egymásba nyitható helyiségeket magába foglaló 10 emeletes panel épület Budaörs belterületén, a lakótelep városrészben található. Az 1. sz. főútvonal az épület közelében van. Az úttest az épület előtt szilárd aszfalt burkolatú, a járda kiépített, a környezet parkosított. Az utcában vízvezeték, csatorna, elektromos, távfűtő és gázvezeték van. A tömegközlekedési eszközök megállója (autóbusz) 500 m-en belül található. Személygépkocsival parkolni kiépített parkolóban, ill. a környező utcákban lehet.

Az üzlethelyiségek – melyek egyikében korábban könyvesbolt, a másikban műszaki gépszervíz működött – a lakóház földszintjén található. Az albetétek helyiségeinek belmagassága az álmennyezet alatt 2,70 m.

A padlón, az álmennyezeten és a falakon invazív vizsgálatok miatt több helyen folytonossági hiány látszik. A felületképzések gyenge, szennyezett állapotban vannak. Mindkét helyiség jelenlegi állapotában teljes felújításra szorul.

Az Önkormányzat az Ellátási szerződés 2.3 pontjában fenntartotta magának a lehetőséget, hogy – Szolgáltatóval előzetesen egyeztetve – a működés helyszínéül biztosított épületek helyett más épületet adjon a feladat ellátáshoz a Szerződés időtartama alatt.

Szolgáltató munkatársai a helyiségeket megtekintették, az alaprajzokat kézhez kapták, mely alapján úgy döntöttek, hogy amennyiben az Önkormányzat felújíttatja tárgyi albetéteket, az átalakítást követően alkalmasnak tartják azt a Szociális szolgáltatások biztosítására, és székhelyüket ide helyeznék át.

Az Ellátási szerződés az 1993. évi III. törvényben (Szoctv.) foglaltaknak megfelelően 40 fő részére biztosított házi segítségnyújtást. Szolgáltató 2023. május 2. napján kelt levelében kérelmezte adatok és – a kihasználtság fokozása érdekében felmerült – szakmai indokok alapján, hogy az Ellátási szerződésben kerüljön módosításra az, hogy 40 fő helyett 42 fő részesüljön házi segítségnyújtásban, melyből 30 fő jogosult személyi gondozást igénybe venni, míg 12 fő szociális segítségben részesül.

A fentiekre való tekintettel szükséges Felek által aláírt Ellátási szerződés és Használatba adási szerződés módosítása. A módosításokban rögzítésre kerül, hogy Szolgáltató által vállalt feladatellátási kötelezettség változatlan, Szolgáltató az egyik teljesítési helyszín tekintetében más helyszínen folytatja tovább a feladat ellátását, illetve a házi segítségnyújtásban részesülőkre vonatkozó adatok kerülnek módosításra, valamint megbontásra, amely alapján a közbeszerzés mennyisége is változik.

A helyiségeket továbbra is térítésmentesen használhatja a Szolgáltató egészen az Ellátási szerződésben vállalt időpontig, vagyis annak megszűnése napjáig. Az előzetes egyeztetések alapján az Önkormányzat saját költségén vállalja a helyiségek rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételét, a Szolgáltató pedig biztosítja a helyszínen a működéséhez szükséges berendezéseket.

11. napirendi pont: Döntés Budaörs, 3524/3 helyrajzi számú, kivett közterület megnevezésű ingatlan értékesítéséről

Önmagukban nem hasznosíthatók ezek a telekcsíkok, ezért adja el az önkormányzat a szomszéd telkek tulajdonosainak.

12. napirendi pont: Mobil WC kihelyezése a kamaraerdei parkban

Ezzel korábbi ígértet teljesítette az önkormányzat.

13. napirendi pont: Beszámoló az Érdi Hivatásos Tűzoltóság 2022. évi tevékenységéről

14. napirendi pont: Szerződés módosítás – Ebrendészeti telep feladatellátási szerződés hosszabbítás

15. napirendi pont: Közterület elnevezése – Budaörs 4013 hrsz – levették napirendről, mert az érintettek címváltozása miatt további előkészítést igényel.

16. napirendi pont: Javaslat az Újbudai Szociális Szolgálattal fogyatékosok nappali ellátására kötött megállapodás módosítására

A gyakorlatban két éve nem vette igénybe ezt a szolgáltatást Budaörs, de elviekben fenntartják a lehetőséget és most elfogadták a díjemelést.

17. napirendi pont: Költségvetési soron támogatott szervezetek 2022 évi beszámolóinak elfogadása

Vita nélkül ezt is egyhangúan fogadták el.

18. napirendi pont: Gyógypedagógus és óvodapszichológus álláshely bővítés iránti kérelem

Biztosítja az önkormányzat ennek a feltételeit.

19. napirendi pont: Beszámoló az óvodai beiratkozásokról, intézkedés húsz százalékkal megemelt óvodai csoportlétszámokról a jelentkezések kezeléséhez

2023. április 24-25. napján lezajlott a 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó óvodai beíratás. A jelentkezők száma meghaladja a 300 főt. Az idei évben is – a korábbi nevelési évhez hasonlóan – magas azon gyermekek óvodai jelentkezésének száma, akik 2020. szeptember 1. napja után születtek, azaz a nevelési év megkezdéséig a 3. életévüket még nem töltik be. A Köznevelési törvény 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  

Az elmúlt évek gyakorlata alapján jelentős az év közbeni költözés vagy munkahelyváltás következtében jelentkező gyermekek létszáma is.

A városban kialakult korábbi gyakorlatnak megfelelően a szakiroda munkatársaiból és az óvodavezetőkből alakított szakmai bizottság az életkor figyelembevételével, közösen tette meg javaslatát az intézményvezetői hatáskörben felvehető gyermekekre vonatkozóan.

20. napirendi pont: Budaörsi Latinovits Színház Közös Működtetési Megállapodásának jóváhagyása

21. napirendi pont: Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Kapitány Gábor nem támogatta a pénzügyi bizottságban sem a beszámoló elfogadását, mert  korábbi évekre visszanyúló tevékenységek is szerepelnek benne. A jegyző szerint ez így jogszerű, és meg is indokolta az áthúzódásokat. Ennek ellenére a jelenlévő két fideszes képviselő nemmel szavazott. f

22. napirendi pont: Csatlakozás az Országgyűlés 5/2023. (III.31.) OGY határozatában foglaltakhoz

Mint a bevezetőben kiemeltük, ezt a Fidesz frakció terjesztette be, hogy Szita Károly kaposvári fideszes polgármester felhívásának eleget téve Budaörs is támogassa  az Országgyűlés márciusban az orosz ukrán háborúval összefüggésben elfogadott „békepárti határozatát”. Erről éles vita alakult ki Löfler Dávid kormánypárti képviselő és Wittinghoff Tamás ellenzéki budaörsi polgármester, illetve Farkas Benedek ellenzéki képviselő között.  Farkas Benedek igen élesen és egyértelműen fogalmazva fejtette ki a véleményét, így fejezve be gondolatmenetét: „az önök frakciójában történelem tanár is van. Önöknek kell magyaráznom, hogy ruszkik haza”?!

Végül ezzel kapcsolatban egy módosított határozatot fogadtak el, amelyik egyértelműen az orosz agressziót teszi felelőssé a háborúért.

30. napirendi pont: Módosító javaslat a „Csatlakozás az Országgyűlés 5/2023.(III.31.) OGY határozatában foglaltakhoz” c. előterjesztéshez

„Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete elítéli Oroszország katonai agresszióját és elismeri Ukrajna jogát az önvédelemhez. Egyetért azzal, hogy az európai országoknak minden segítséget meg kell adniuk az ukrán nép számára önvédő harcában annak érdekében, hogy a háború mihamarabb véget érjen, és legyen béke. Az Alaptörvény őseinkre vonatkozó szövegét más hasonló helyzetben lévő népekre is érvényesnek tartjuk, ezért kimondjuk: büszkék vagyunk az országuk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő ukrán népre.”

Sürgősségi javaslattal megszavazták  a Budaörs, Templom tér 17. szám alatti, 115/0/A/1 helyrajzi számú 170 m2 területű az ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett iroda” megnevezésű önkormányzati ingatlan 44,41 m2 területű részének bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbítását.

Zárt ülésen tárgyalták meg:

23. napirendi pont: Fellebbezés rendkívüli települési támogatás elutasítása ügyében

26. napirendi pont: Sürgősségi: Fellebbezés a Budaörs Szabadság út 141-143. szám alatti ingatlanon rendeltetésmódosítással kapcsolatban

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here