Domb utcaiak, kamaraerdeiek, tűzkőhegyiek! Átsorolásokat javasol a hivatal

0
1098

Lakossági fórumot tartott a főépítészi iroda a városházán a helyi építési szabályzat módosításáról 2018. június 4-én 16 órakor. A tervek az Illyés Gyula Gimnázium és a Domb utca közötti önkormányzati tulajdonú telekcsoportot, a volt Árvaház teleket és környezetét a Beregszászi utcában és a Tűzkőhegyi utcai 9757 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú telket érintik, és június 12-éig véleményezhetők.

 

Budaörs Város Képviselő-testülete 48/2018. (IV.25.) ÖKT sz. határozatában döntött Budaörs egyes intézményi és különleges övezetei besorolású területeire vonatkozó 267/2014. (IX.24.) ÖKT sz. határozattal jóváhagyott Budaörs Város Településszerkezeti Terve (továbbiakban: TSZT) és a 24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat (továbbiakban: BHÉSZ) módosításáról. A módosítás során a 28/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Budaörs Város Településképének Védelméről szóló rendelet módosítása is szükségessé vált.

A tervek módosítása (ITT található) a következőket tartalmazza:

Illyés Gyula Gimnázium és a Domb utca közötti önkormányzati tulajdonú telekcsoport  A terület Vi-Á jelű általános, szabadon álló intézmény építési övezetbe tartozik, amely terület már önkormányzati tulajdonba eső részét javasolt Lk kisvárosias lakóterületi területfelhasználásba illetve építési övezetbe sorolni a településrendezési eszközökben. A gimnáziumnak jelenleg nincs bővítési szándéka, az intézmény állami vagyonkezelésbe került.

Volt Árvaház telek és környezete – Beregszászi utca A terület jelenleg Vi-Á jelű általános, szabadon álló intézményi építési övezetbe tartozik. Javasolt a jelenlegi meglévő lakófunkció szerinti területfelhasználás illetve építési övezet meghatározása a volt árvaház telke és a szomszédos önkormányzati tulajdonú üres telkek vonatkozásában.

Tűzkőhegyi utcai 9757 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú telek jelenleg K-Re/2 jelű alacsony intenzitású, hegyvidéki rekreációs/idegenforgalmi különleges övezetbe tartozik. Javasolt a lakóterületi építési övezetbe sorolása.

A módosítás tervezetek komplett dokumentációját 2018. május 25. és június 12. között közzé tették a város honlapján (ITT található). A tervet papír alapon is megtekinthetik a hivatal nyitvatartási és ügyfélfogadási idejében az Ügyfélszolgálaton. Valamint a tervvel kapcsolatban szakmai egyeztetésre, személyes tájékozódásra is lehetőséget biztosítunk a Hivatal Főépítészi Irodáján, ügyfélfogadási időben.

A hirdetményben meghatározott, az észrevételek benyújtására nyitva álló, a lakossági fórumot követő legalább 8 napos határidőig a partnerek javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak

a) írásban, postai úton a Polgármesteri Hivatal székhelyének címére történő megküldéssel,

b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott elektronikus levélcímen történő megküldéssel,
c) a lakossági fórumon szóban.

„Számítunk szíves közreműködésükre a tervek véleményezésében, várjuk javaslataikat, észrevételeiket. Javaslataikat a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda részére postai úton (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) vagy a foepitesz@budaors.hu email címre 2018. június 12-ig kérjük megküldeni” – áll a hivatali felhívásban.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here