Az éves közgyűlésen a Pest Megyei Tűzoltó Szövetség alelnöke az egyik legjobb önkéntes tűzoltóságként értékelte a budaörsi lánglovagokat

0
712

A Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület 2017. március 25-én tartotta az éves közgyűlését, amelyen a 2016-os évet értékelték.

Az éves közgyűlésen elhangzott, hogy az egyesület tavaly is az alapszabályában meghatározottak és a különböző vonatkozó jogszabályok szerint végezte munkáját. Az egyesület taglétszáma 40 fő, ebből a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában 31 fő vesz részt, valamennyien megfelelnek az előírt tűzoltó szakmai képesítési követelményeknek. Főfoglalkozású alkalmazottjuk nincsen, mindenki önkéntesen, szabadidejében segíti az egyesület tevékenységét, anyagi ellenszolgáltatás nélkül.

Egyesületük tagjai 2016. évben 267 esetben vonultak tűzesethez és műszaki mentéshez, ebből 38 volt tűzeset, 68 műszaki mentés, 161 téves jelzés, vaklárma. Valamennyi esetben kivonultak, amennyiben értesítést kaptak a Budaörs területén történt tűzoltói beavatkozást igénylő eseményekről.

2014. július 01-je óta egyesületük önálló beavatkozóként működik. Amennyiben megfelelnek az előírt kritériumoknak, a megyei műveletirányító központ riasztása alapján önállóan számolhatnak fel eseményeket, hivatásos tűzoltói jelenlét nélkül.

Az önálló beavatkozások száma a tavalyi évben 79 volt. Az éves 4500 órás előírást túlteljesítve, az egész évi 8784 óra 92%-ában voltak riaszthatóak önálló beavatkozóként.

Saját tűzoltóik riasztására több mint 6 éve működtetnek egy ügyeleti és riasztási rendszert. A működtetés érdekében 1 fővel állandó, 24 órás ügyeletet tartanak a tűzoltóságon. A szolgálatot ellátó személyek térítést nem kapnak.

Az 1-es szerük az év nagy részében továbbra is a Steyr 791 gépjárműfecskendő volt, amely el van látva a tűzoltáshoz és műszaki mentésekhez szükséges felszerelésekkel.

Gyorsbeavatkozó tűzoltó gépjárművük egy Mercedes Sprinter, amely alkalmas kisebb tüzek megfékezésére, valamint műszaki mentéseknél is bevethető.

Vízszállítójuk egy Steyr 18s26 típusú gépjármű, 8000 liter vizet szállít, fel van szerelve egy Fox I-es kismotorfecskendővel. Jelenleg motorhiba miatt üzemképtelen.

Az ősz folyamán a megyei igazgatóságtól kaptak egy 1983-ban gyártott Mercedes 1219 típusú gépjárműfecskendőt. A fecskendőn a szükséges javításokat elvégeztették, szivattyúját megcsináltatták, készenlétbe állítása megtörtént. Az év vége óta ez az I-es fecskendőjük.

2016 tavaszán elindult a várva-várt szertárfelújítás. Amikor 2004-ben a Dózsa György utcai szertárba költözött a tűzoltóság, a szertárépítés tervezetten két ütemben valósult volna meg. Az első ütemet elkészülten át is vették használatra, a második ütem azonban mostanáig váratott magára. Sajnos az építkezést a bíróság felfüggesztette, mert a hátsó szomszéd a jogerős építési engedélyt megfellebbezte, jelenleg bírósági ítéletre várnak.

A budaörsi tűzoltók 2016. október 14-15-én sikeresen vettek részt Zsámbékon, a budakeszi járási önkéntes polgári védelmi szervezet szinten tartó gyakorlatán.

A tűzvédelmi propaganda-tevékenység keretében segítették a csapatok felkészülését a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre, valamint az országos versenyen két állomást is biztosítottak a Városligetben. Az általános iskolák és az óvodák igényei alapján előadásokat, bemutatókat tartottak.

Tavaly is folyamatos kapcsolatot tartottak a Pest Megyei Tűzoltó Szövetséggel, a környékbeli tűzoltó egyesületekkel, és a rendezvényeiken aktívan vettek részt.

Augusztusban a Budaörsi Fesztivál rendezvény keretén belül tűzoltási és műszaki mentési bemutatót tartottak, továbbá a SZIGET fesztiválon az Országos Tűzoltó Szövetség tűzvédelmi sátránál segédkezetek a tagok.

Negyedik alkalommal értékelte éves tevékenységüket a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltsége. Az egyesület 2016-os évben végrehajtott szakmai munkáját MEGFELELŐ-re minősítették.

A hétvégén tartott közgyűlést megtisztelte jelenlétével Sallai László tű. százados az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Rózsa Gábor tű. alezredes, tűzoltóparancsnok valamint Bodnár Ferenc a Pest Megyei Tűzoltó Szövetség alelnöke.

Sallai László tű. százados elmondta, hogy a Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kiemelkedően teljesít, nem egy hivatásos tűzoltóságot, őrsöt teljesít túl munkásságával, riaszthatósági és vonulási számával. Munkájukhoz kitartást kívánt. Példaértékűnek nevezte, hogy több – korábban és jelenleg is – hivatásos állományban lévő tagot is fel tud mutatni az egyesület, ami szakmailag nagy előnyt jelent.

Rózsa Gábor tű. alezredes megköszönte az egyesület eddig végzett munkáját, az utolsó események közül a március 21-ei etyeki filmstúdiónál nyújtott segítséget emelte ki, ahol a budaörsi tűzoltók segítségnyújtás keretében váltották le a hivatásos tűzoltókat és végeztek tűzoltási feladatokat, majd látták el az utómunkálatokat.

Bodnár Ferenc kiemelte, hogy a budaörsi egyesület méltán híres önkéntes tűzoltóság. Dicséret illeti meg őket azért, hogy a tapasztalt, idős kollégák mellett a fiatalok is szerepet kapnak az egyesület munkájában és az utánpótlás kérdése megoldott. Mindemellett szakmailag, mind a felszereléseket, mind a képzettséget tekintve élenjáró egyesület. Országos szinten nem tudja kijelenteni, de Pest megyében az egyik legjobb önkéntes tűzoltóságként lehet említeni a Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesületet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here