A tegnapi képviselő-testületi ülésen történt

0
755

Napirend előtt

A 2020. február 26-án megtartott ülésén a napirend előtti hozzászólások sorát Wittinghoff Tamás polgármester indította, két témát érintve. Elsőként elmondta, hogy az önkormányzat semmilyen hivatalos tájékoztatást, eljárásrendet vagy ajánlást nem kapott azzal kapcsolatban, hogy mit tegyen, ha egy budaörsi munkavállaló koronavírus által érintett területről érkezik haza. Az állami szervek feladata lenne az ezzel kapcsolatos pánik megelőzése, az eljárásrendek kidolgozása, ami nem történt meg. Az önkormányzat két ilyen esetben is az érintettek átmeneti otthonmaradását javasolta.

Másik kiemelt témaként a Budaörs Városi Televízió helyzetét (bővebben ITT) ismertette a polgármester. Szokatlan módon kézfeltartásos véleménynyilvánításra kérte a képviselő-testület tagjait, mondván, tegye fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy a BVTV egy kereskedelmi magán televízió. Senki sem jelentkezett. Pedig, mint ismertetéséből kiderült, az 1990-ben még az akkori tanács által alapított városi közszolgáltató televíziót most 300 millió forintért akarja eladni a működtető kft. az önkormányzatnak. A polgármester szerint nyilvánvaló, hogy a három évtizede önkormányzati pénzből működtetett televíziót nem fogja megvenni százmilliókért a város valakitől, aki jogi trükkökkel átjátszotta a köztulajdont magántulajdonba. Wittinghoff Tamás közölte, minden eszközzel biztosítani fogják, hogy a tévé jogszerűen és biztonságosan működjön tovább. Ahogy elkészülnek a szükséges előterjesztések, rendkívüli ülést fog összehívni az ügyben.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) napirend előtti felszólalásában jelezte, hogy több választó fordult hozzá amiatt, mert kevesellik az évi egy közmeghallgatást. Szerinte ezt nem pótolják a különféle ügyekben megtartott lakossági fórumok, amelyeket időnként munkaidőben tartanak.   

A polgármester úgy vélte, aki számára kiemelten fontos az a helyi ügy, amiről szó van, az meg tudja oldani, hogy egy kora délutáni időpontban is ott lehessen.

Kisberk Balázs (Gazdakör) jelezte, hogy több társasházi közös képviselőtől a Törsvíz Kft. végelszámolója nagy összegű befizetéseket követel. Ez ügyben kérte a hivatal segítségét, amire ígéretet is kapott.

Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) azt panaszolta, hogy az Esze Tamás utca, ahol két intézmény is működik, továbbra is sötétségben van. Kérte továbbá a hivatalt, hogy a kisbusz Pagony Óvoda előtti megállójában javítsák ki a megtöredezett járdafelületet.

A Budaörsi Városi Televízió ügyével kapcsolatban közölte: 1990 óta működik a szóban forgó alapítvány, ha volt visszásság, akkor ennek már ki kellett volna derülnie.

Wittinghoff Tamás ennek kapcsán megjegyezte, nagyon érdekes, és nem először fordul elő, hogy „ha valami disznóságot követ el egy fideszes ember, akkor azért is engem tesznek felelőssé”, majd átadta a szót válaszra dr. Bocsi Istvánnak. A város jegyzője közölte: az önkormányzat a televíziónak támogatást nyújtott az elmúlt években, aminek kapcsán az elszámolások megtörténtek, de nem olyan mélységben, hogy az önkormányzat beleláthatott volna ezekbe a visszás folyamatokba. Most, hogy ezek az ügyek felmerültek, reagálni fog rájuk a hivatal.

Wittinghoff Tamás ezen a ponton jelezte az ülésen megjelent Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselőnek, aki bekiabálással próbált hozzászólni a témához, hogy az önkormányzat SZMSZ-e nem teszi lehetővé napirend előtt a hozzászólást, csak az adott napirendhez. Ezt követően Csenger-Zalán Zsolt távozott az ülésteremből.

Dr. Tóth Ferenc (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) lakossági bejelentések nyomán felhívta a figyelmet, hogy a Temesvári utca, Budafoki köz, illetve Budafoki utca kereszteződésben nagyon hiányoznak a tükrök, amit szeretne pótoltatni. A másik itteni probléma, hogy a Budafoki út és a Temesvári út kereszteződése nem látható be, az ott parkoló autók leszűkítik az amúgy is szűk utat – erre is megoldást kért. Harmadikként nagyon köszönte a hivatal támogatását és segítségét, tudniillik megoldódni látszik az autópálya túl oldalán rendkívül zavaró módon villogó reklámpanel ügye.

Lőrincz Mihály a műszaki ügyosztály részéről tájékoztatta a képviselőt, hogy a testületi ülés reggelén mindkét hiányzó tükröt felszerelték a kereszteződésben, így ez a kérdés megoldódott. Rámutatott: az útkereszteződésben történő parkolást a KRESZ szabályozza, amit a közterület-felügyelők kifejezetten figyelnek. Ha ez nem bizonyul elegendőnek, táblával is jelezni fogják a tilalmat.

Az ügyosztályvezető tájékoztatása szerint megegyezett a hivatal az érintett áruház vezetésével, hogy rövid időn belül átállítják a villogó reklámpanelt, hogy ne hirtelen váltakozzanak a fények, hanem bekúszó módban váltsák egymást a reklámok. Emellett az esti órákban leveszik a fényerősséget, éjszaka pedig ki is kapcsolják.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) bejárást kezdeményezett a lakótelepen, hogy mely fákat szükséges gallyazni tavasszal. Felhívta a figyelmet, hogy az Ifjúság utcai szelektív gyűjtőt feldöntötte a szél, és kérte, hogy a nemrégiben tapasztalt heves szélviharokhoz hasonló esetben fokozottabban figyeljen oda a BTG – bár tisztában van vele, hogy nem az ő feladatuk. Harmadikként a közös képviselő jelzése alapján elmondta, hogy a Szabadság út 131-145 szám alatti társasháznál az 1. számú főút felöli támfallal probléma van, amit kért rendezni. Lőrincz Mihály ügyosztályvezető a szelektív szigetek kapcsán elmondta: megvizsgálják ezek bekerítésének lehetőségét a Patkó utcaihoz hasonlóan. A Szabadság úti mélygarázs szigetelésére 40 millió forint nagyságrendű támogatást adott pár éve az önkormányzat. A beruházás nem ment zökkenőmentesen: levonult a kivitelező, aztán vissza, pereskedtek stb., úgyhogy ott először meg kell vizsgálni a helyzetet és a teljesítést.

Laczik Zoltán (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) azt kérte korábban, hogy a Hegyalja út egy balesetveszélyes szakaszánál, a Csap utca torkolatánál, kerüljön vissza a megállni tilos tábla, amit köszönettel vett, hogy meg is történt. Ennek ellenére továbbra is ott parkolnak az autók, ezért kérte, hogy a közterület-felügyelet intézkedjen.

Hauser Pétert (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a Felső határ utcából, illetve az innen induló Gyöngy és a Szerelő utcákból keresték meg, hogy a Felső határ utcában folyó nagy építkezés miatt nagyon sokan parkolnak a szomszédos utcákban. Ez ügyben egyeztetést kezdeményezett a Műszaki Ügyosztállyal.

Farkas Benedek (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) annak megfontolását kérte a hivataltól, hogy a Baross köznél, ahova lényegében beszorulnak a lakók, mert sokan a fogalom elől menekülve figyelmen kívül hagyják a célforgalom táblát, erősebb tiltó táblát helyezzenek ki.

Végezetül a napirend előtti hozzászólásokat Biró Gyula alpolgármester (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) zárta: felhívta a figyelmet, hogy a Stift Nándor által kért lakótelep-bejárásra március 4-én sor is fog kerülni, a 3 lakótelepi képviselő, a hivatal, a BTG és a főkertész részvételével. Kérte a közös képviselőket, hogy bármelyikük e-mail címére jelezzék a lakótelepi problémákat.

Eskütétel

A képviselő-testület már a hivatalos napirendek részeként tudomásul vette Major Gábor külsős bizottsági tag lemondását, és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő tagjává dr. Sokolowski Márk Jánost választotta. Ezt követően azok a külsős bizottsági tagok is letették az esküt, akik az előző ülésen nem tudtak jelen lenni, és megtenni ezt.

Napirendek

Legfontosabb napirendi pontként a város 2020. évi költségvetését tárgyalták a képviselők, amelyet nagy többséggel elfogadtak. A 2020. évi költségvetés bevételi főösszege 14,2 millió forint. (Erről bővebben ITT írtunk.)

Ezt követően módosította a testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét, amire az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat-módosítások átvezetése miatt volt szükség.

Döntöttek a 2020. évi Intézményfejlesztési céltartalék felszabadításáról. Az így hozzáférhetővé tett százmillió forintból szinte minden óvodában és bölcsődében történnek felújtások, beruházások. Ebből a legnagyobb tételt, 21,1 ill. 14,3 millió forintot a Csicsergő óvodai új, esésvédő burkolattal ellátott játszóeszközök telepítése, valamint a Százszorszép Bölcsődében a középső épületrész lapostető-szigetelése jelenti majd, de megújul belőle a Városi Ifjúsági Klub udvara és szennyvízelvezetése is 8,8 millió forintért.

Mivel a köznevelési törvény január elsejétől pontosan meghatározza a nemzetiségi pótlékokat, illetve az óvodavezető és a tagintézmény-vezető kötelezően teljesítendő óraszámát, ezért ezeket helyben már nem kell szabályozni. Ennek megfelelően módosította, illetve visszavonta a képviselő-testület az erre vonatkozó korábbi határozatokat.

Az önkormányzati fenntartású színházak állami és önkormányzati közös működtetése kezdeményezésének határidejéről szóló 368/2019. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően a testület kezdeményezi az önkormányzati fenntartású Budaörsi Latinovits Színház állammal közös működtetését. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a 2020. március 1-jei határidőig kezdeményezze a színház művészeti szabadságát garantáló megállapodás megkötését.

Lezárták a képviselők Budaörs Város Településrendezési eszközei eseti módosításának véleményezési és partnerségi egyeztetési szakaszát. A testület jóváhagyását adta mind az egyszerűsített, mind a teljes eljárásban készített dokumentációra. A beérkezett véleményeket a módosítási eljárásban az önkormányzat figyelembe vette, azokra a tervezők választ adtak, és megindokolták elfogadásukat, illetve el nem fogadásukat. Ezekkel együtt a testület felhatalmazást adott a polgármesternek a dokumentumok megküldésére az állami főépítész számára végső szakmai véleményezésre.

Döntött a képviselő-testület arról is, hogy Budaörs csatlakozik a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz, és felhatalmazta a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. A társulási tanácsában Budaörs Város Önkormányzatát Wittinghoff Tamás polgármester fogja képviselni, akadályoztatása esetén Biró Gyula alpolgármester helyettesíti.

Új közszolgáltatási keretszerződést köt az önkormányzat a BTG NKft-vel a 2020-2025 közötti időszakra, a 2015. április 1. napján megkötött szerződést pedig 2020. február 29. napjával, közös megegyezéssel megszüntetik – döntött a testület.

Közbeszerzési eljárást indít az önkormányzat – a testület felhatalmazása alapján – az általa üzemeltetett intézmények és létesítmények központosított gáz-, és villamosenergia beszerzésére.

Elfogadták a képviselők a TÖRS Csatornamű Kft. számára korábban nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználását igazoló elszámolást.

Hasonlóképp jóváhagyták a HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület elszámolását is a számukra nyújtott támogatásról.

Hozzájárult a testület, hogy a buszvégállomást a BTG NKft. üzemeltesse, és elfogadták az erre vonatkozó üzemeltetési szerződést. Egyúttal a pihenőépületre vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyását is támogatták.

A testület igent mondott arra is, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Budaörs-Vasútsor Utca Viziközmű Társulathoz.

Az ülésen több ingatlan sorsáról is döntés született.

A 3079 hrsz-ú „kivett árok” megnevezésű ingatlan 33 m2-es területét a szomszédos ingatlan tulajdonosa veheti meg 4 millió forintért, a szabályozási tervnek megfelelő telekalakítás végrehajtásával párhuzamosan. A területen található ELMŰ-vezetékjogot a kialakuló magáningatlanra átjegyzik.

Hozzájárult a testület, hogy a Budaörs, 819 hrsz-ú, Széles u. 66. sz. alatti telekingatlan vevői a vételár mintegy 10 százalékára részletfizetési lehetőséget kapjanak.

Döntöttek arról is, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, a Tűzkőhegyi utcában található, Budaörs, 9757 hrsz-ú ingatlant nyilvános pályázat útján értékesítsék azzal, hogy az ingatlan ára 197 millió forint.

Kezdeményezi az önkormányzat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél, hogy a Templom tér 13. szám alatti 383 m²-es ingatlant ingyenes önkormányzati tulajdonba vehesse. Az ingatlant helyi kulturális és közművelődési feladatainak ellátása érdekében közösségszervezési, kiállítási, oktatási célra kívánják használni. Az önkormányzat természetesen vállalja az igényelt ingatlan helyi védettségéből fakadó kötelezettségek teljesítését.

Egy másik Templom téri ingatlanban (Templom tér 17.) található önkormányzati tulajdonrészek értékesítésére nyilvános, kétfordulós pályázat kiírásáról döntöttek a képviselők.
Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) jelezte, hogy szerencsésebb lenne ezt az ingatlant megtartani.
A polgármester indoklásként elmondta, hogy az épület nagyon leromlott állapotú, több tulajdonossal rendelkezik, akikkel évek óta egyeztet a hivatal, de nem sikerült megállapodni a felújításról.

Eredményt hirdettek a Som utca végében található „kivett közterület” megnevezésű ingatlan 322 m2 nagyságú területére kiírt nyilvános pályázatról. Az eljárás nyerteseinek – a szabályozási tervnek megfelelő telekalakítással párhuzamosan – 5,8 millió forintért értékesíti az önkormányzat az ingatlant.

Pozitív döntés született a Budaörs, 2685, 2686/1, 2687/1 és 2687/2 hrsz-ú, természetben a Budaörs, Farkasréti úton található ingatlanok telekmegosztásáról és összevonásáról is.

A Petőfi Sándor u. 52-2. sz. alatti, 82 m²-es ingatlan értékesítésre zártkörű pályázatot ír ki az önkormányzat. A pályázaton a szomszédos 3840/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai indulhatnak.  Az ingatlan ára: 1,64 millió forint.

A Kamaraerdei Részönkormányzat javaslatára egyetértett a testület a Kamaraerdei Közösségi Ház egyes helyiségeinek hasznosításával. Eszerint a Városi Rádió üzemeltetésére bérbe adja az épületben a „süket szoba” és „szerver szoba” megnevezésű, összesen 6,42 m2 alapterületű helyiségeket a Kamaraerdő Alapítvány részére, 2.266,-Ft/m2+ÁFA/hó bérleti díjért.

Ezzel párhuzamosan nem járultak hozzá, hogy a Kamaraerdei Közösségi Házban a Polgárőrség a továbbiakban helyiséget használjon.  

A nemzetiségi önkormányzatokkal 2019. decemberében megkötött együttműködési megállapodásokat az önkormányzat változatlan tartalommal jóváhagyta.  

Módosította a testület az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát, valamint döntött az előminősített cégek jegyzékének bővítéséről is.

Felhatalmazta a testület a polgármestert, hogy a TÖRS Kft. taggyűlésén szavazatával támogassa a végelszámoláshoz szükséges lépéseket.

Oktatási célra, három hónapra térítésmentes használatba adja az önkormányzat a Templom tér 12. sz. alatti ingatlan főépületének emeletén található étkezőteret a Magyarországi Animációs Filmalkotók Egyesülete részére.

Forrás: Budaors.hu