A „Szőlősgazda háza”, vagyis az új református templom és gyülekezeti központ felszentelése

0
436

2022. április 24-én délután 15 órai kezdettel templomszentelő istentisztelet volt az új református templomban. Igét hirdetett Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a templomépítés részleteiről beszélt Petőné Püski Ilona lelkész és Varga András főgondnok. Beszédet mondott Veres Sándor egyházkerületi főgondnok, Berkesi Gábor lelkipásztor, Menczer Tamás államtitkár, országgyűlési képviselő és Fürjes Zoltán helyettes államtitkár. Az eseményt szeretetvendégség zárta a templom udvarán.

Bár már 2021 augusztusa óta tartanak istentiszteletet az új református templomban, melynek alapkő letétele 2019. szeptember 22-én volt, a szakrális épület felszentelése délutáni istentisztelet keretében tegnap volt.

Az avató szalag átvágását követően az istentisztelet rögtön kezdetét vette. Nyilas Zoltán esperes Jézus Krisztusnak ajánlotta a templomot: „Jöjj, költözz be ebbe a házba és maradj itt: közöttünk és bennünk!” – mondta. „Legyen ez a ház hívogató szó a te szeretetedhez” – folytatta. „Legyen nyitott ajtó mindenkinek, akinek erre a szeretetre szüksége van. Bánatban, gyászban, betegségben, bajban, örömben, hálaadásban, sikerben és kudarcban és életünk minden pillanatában.”

 

Az Ars Nova Sacra kórus a karzaton előadta Heinrich Schütz Ich bin eine rufende Stimme című művét német nyelven.

Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke igehirdetésében arra helyezte a hangsúlyt, hogy a nagyhét után, a feltámadás után az a dolgunk, hogy megmaradjunk Isten szeretetében. „Maradjatok a tönkön szőlővesszők, maradjatok a szőlősgazda birtokán, maradjatok Krisztusban” – prédikálta. Mert a Biblia úgy látja az ember életét, mint aki eltévedt, bolyong és nem találja, hol van a helye valójában. „Úgyhogy vissza kell vezetni a szőlőskertbe, hogy újra begyökerezzen, és ha ez megvan, utána már csak egy dolog van: maradni. A nagyhét, a nagycsütörtök, a nagypéntek, a nagyszombat és a feltámadás napjának, a vasárnapnak a misztériuma ez a visszatalálás. És a ti templomépítésetek is visszatalálás, arra a helyre, amit Isten nektek elkészített.”

Ezután Nyilas Zoltán esperes megnyitotta a nyilvános presbiteri gyűlést, aminek keretében Petőné Püski Ilona lelkész és Varga András főgondnok a budaörsi református gyülekezet történetéről és a templomépítés előzményeiről, kivitelezéséről beszélt, majd Nemcsák Károly színművész elszavalta Csiha Kálmán Szeressétek a templomot! című versét.

Ezt követően került sor a köszöntő beszédekre. Veres Sándor, a Dunamelléki Református Egyházkerületének főgondnoka elsősorban az imádkozó gyülekezetnek, lelkészének és főgondnokának mondott köszönetet azért, hogy felépítették a templomot. Illetve beszélt a vidéki kis települések lakosságának fogyatkozásáról, és arról, hogy nincs minden településnek lelkésze, illetve plébánosa.

 

 

Berkesi Gábor, a gyülekezet korábbi lelkipásztora kifejezte örömét, hogy megvalósult az, ami csak álom volt annak idején, amikor ő lelkész volt Budaörsön. A 122. zsoltár 2. versével köszöntötte az új templomot és a gyülekezetet:

„Légyen te kőfalaidban Csendesség és jó békesség,
A község közt egyenesség; Jó szerencse házaidban!
Az én atyámfiaiért És ott lakó felebarátimért
Adjon Isten jó békességet! Szentségiért e helynek,
Mely szerzetett az Istennek, Minden jót kívánok tenéked!”

Menczer Tamás, országgyűlési képviselő és Tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár megállapította, hogy az új épület több helyiségből áll, van baba-mama szoba és más közösségi terek, így a ház „az istentisztelet mellett egyéb más, lélekerősítő és közösségépítő rendezvények helyszíne is lehet, vagyis itt valóban egy élő és erős református közösség otthona épült meg.”

 

 

Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Dávid király példáján érzékeltette, hogy mindennek megvan a maga oka és ideje. Dávid király nem, de fia, Salamon építtethetett templomot. Ennek nem csak az a tanulsága, hogy türelmesnek kell lenni, hanem az is, hogy a szülők adják át gyermekeiknek az istenszeretetet, erről pedig rátért arra, hogy az állam az elmúlt évek során mintegy háromezer templomot újított fel és közel kétszáz újat épített, ami azt elősegíti. Köszöntőjében végül kifejezte abbéli kívánságát, hogy „Isten eme új háza teljen meg élettel, a gyülekezet további épülését, erősödését és kiteljesedését szolgálja.”

Végül a partiumi Kőszegremete református gyülekezetének lelkipásztora, Sziszik József átadta közössége ajándékát, egy úrasztala terítőt és kézműves vázát Petőné Püski Ilonának.

A felszólalókon kívül jelenlétével az eseményt megtisztelte még: P. Tóth Zoltán, az Északpesti Református Egyházmegye főgondnoka, Varga János, a Budaörsi Római Katolikus Egyház segítő lelkésze (nyugalmazott plébánosa), Endreffy Géza, a Budaörsi Evangélikus Egyházközség lelkipásztora, Durkó István, a Budaörsi Baptista Gyülekezet lelkésze és Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere.

Az istentisztelet perselypénzét ez alkalommal az Ukrajnából menekülők megsegítésére ajánlották fel.

Az ünnepség végén a gyülekezet elénekelte a záróéneket és a Himnuszt, majd kivonult az udvarra, ahol szeretetvendégség várta a jelenlévőket. De mielőtt azt imádsággal megnyitották volna, a Leopold Mozart Zeneiskola két növendéke, Bogáti László tanítványai, Fajszi Csongor és Winter Zóra vonós kettőse zenélt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here