A szociális ellátások megemelt jövedelemhatárai – Jogosult vagy rá? Nézd meg!

0
136

BUDAÖRSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI IRODA
2040 Budaörs, Szabadság út 134.
www.budaors.hu
Tel.: 0623/447935, FAX: 0623/447816
szociroda@budaors.hu

Hivatali kapu: BOPMH KRID azonosító: 406132725


Tájékoztató a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelet 2023.február 22ei módosításáról

Az infláció, valamint az energia árak drasztikus emelkedése miatt a Képviselő testület a 2023. február 22ei ülésén ismét módosította egyes szociális támogatások jogosultsági jövedelem határait.

A Szociális Törvény az öregségi nyugdíj minimum helyett bevezette a szociális vetítési alap megnevezést, melynek összege nem változott, továbbra is (14 éve) 28500 Ft. A Képviselő Testület célja a szociális rendelet folyamatos felülvizsgálatával az elszegényedés megakadályozása, a szociális ellátó rendszer működő képességének megőrzése.

A módosítás az alábbi támogatási formákat érinti:

Települési Támogatás
Krízishelyzetre támogatás annak a személynek adható, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 500%át (142500 Ft), egyedül élő esetén a szociális vetítési alap 600%át (171000 Ft).

Gyermekvédelmi támogatás
Gyermekvédelmi támogatás annak a gyermeket nevelő személynek adható, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 500%át (142500Ft).

A támogatás pénzbeli, továbbá természetbeni ellátás formájában is nyújtható, így különösen
gyermektáboroztatásként oktatási intézményhez történő utalással.
Települési támogatás méltányossági szempontok alapján
Budaörs Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
méltányossági hatáskörben települési támogatásban részesítheti azt a kérelmezőt, akinek betegség, temetés, gyógyászati segédeszköz vásárlás, lakhatást, megélhetést veszélyeztető életkörülmény, elemi csapás, váratlan kiadás miatt létfenntartása veszélyeztetve van és

a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap
600%át (171000 Ft),

b) egyedül élő esetén a havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 700%át
(199500 Ft).

Temetési Támogatás
Temetési támogatás nyújtható a temetés költségeihez annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 500%át (142500 Ft), egyedül élő esetén a szociális vetítési alap 700%át (199500 Ft).

A temetési támogatás összege függ a kérelmező, illetve a család egy főre eső jövedelmétől. Összege 114000 Ft142500 Ft között lehet.

Gyermekétkeztetési Kedvezmény
Az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
(továbbiakban Gyvt) 21/B. § (2) bekezdésben biztosított normatív kedvezményen túl további 50%os étkeztetési díjkedvezményt kell biztosítani,

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után,

b) a három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként,

c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után,

feltéve, hogy a b) és c) pont esetében a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg a szociális vetítési alap 400%át (114000 Ft) feltéve, hogy a családnak vagyona nincs.
Amennyiben a gyermeket, tanulót gondozó családban a gyermek a Gyvt. 21/B. § szerinti normatív kedvezményre, valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) a szociális vetítési alap 400%át (114000 Ft),

b) ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza a szociális

vetítési alap 500%át, (142500 Ft.) feltéve, hogy a családnak vagyona nincs

a gyermek, tanuló 100%os mértékű étkeztetési díjkedvezményre jogosult.

Kedvezményes Üdülés
Az Önkormányzat szociális természetbeni juttatásként, az Önkormányzattal szerződésben álló szolgáltató útján kedvezményes üdülést biztosít, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap ötszörösét (142500 Ft.) egyedül élő esetében hatszorosát (171000 Ft.)

A kérelem a Hivatalnál az erre rendszeresített formanyomtatványon, tárgyév március 31ig

nyújtható be.

Kedvezményes üdülésre az Önkormányzat éves költségvetésében az e célra elkülönített

keretösszeg erejéig az a személy jogosult, aki:

a) saját jogú nyugellátásban (62. életévét, illetőleg a reá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltött személy)

b) átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, baleseti rokkantsági
nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban (52. életévét betöltött személy)

részesül és a támogatás iránt kérelmet nyújt be.
Az Önkormányzat az igénylők számára az elő vagy utószezonban félpanziós ellátással szállást,
továbbá az üdülőhelyre történő oda és visszautazást biztosít.

BUDAÖRS, 2023.02.23.
KÖVESDI GABRIELLA

IRODAVEZETŐ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here