25 éves a budaörsi Leopold Mozart Zeneiskola (2. rész)

0
1690

„A törekvésünk, hogy profi amatőröket neveljünk”

„Ki a jó zenész? Kiművelt hallás, kiművelt értelem, kiművelt szív, kiművelt kéz!” – ebben a megkapó Kodály-idézetben benne van minden, amiért az idén 25 éves fennállását ünneplő zeneiskolában nap, mint nap dolgoznak. Az eddig elért eredményekről és az elérni kívánt célokról beszélgettünk dr. Madarászné Dr. Losonczy Katalin igazgatónővel és Várhegyi Lajos igazgatóhelyettessel.

 

Melyek voltak az iskola eddigi történetének meghatározó mérföldkövei?

Dr. Madarászné Dr. Losonczy Katalin (továbbiakban MLK): Az elmúlt huszonöt évet három részre osztanám. Az iskolát 1992-ben alapította az önkormányzat, amit az itt működő zenei általános iskolában tanulók szülei szorgalmaztak, Wittinghoff Tamás polgármester úr pedig az ügy mellé állt. Az első öt év az útkeresésről szólt. Az akkori igazgatótól, Fancsali Máriától 1997. augusztus elsejével vettem át az irányítást. Már Budaörsön éltünk. Két kisgyerek mellett nagy érték volt, hogy otthonunk közelében végezhettem napi munkámat. Az iskola működését szinte az alapoktól újraépítettük, amelyben Bordás István, kulturális referens is támogatott. Az első két év sok kihívást tartogatott, komoly segítségemre volt néhány nagyszerű zenetanár, akik már akkor csatlakoztak a tantestülethez, mint például a zongoratanárnő Pál Diana, aki ma is itt dolgozik. Az iskola névadásának gondolata 2003 táján érlelődött meg bennem, addigra találtam elég érettnek és méltónak ehhez a helyzetet.

Miért Wolfgang Amadeus Mozart édesapjának nevére esett a választása?

MLK: Sokáig kerestem, míg ráleltem Leopold Mozartra. Leveleiből ugyanis világosan kitűnik, nagyon erős egyéniség és nagyszerű muzsikus volt, bizonyos értelemben mégis feladta saját karrierjét annak érdekében, hogy a gyermekei kibontakoztathassák tehetségüket. Életében a mi számunkra szülői magatartása a példa, ezt szeretnénk mi is a szülők felé közölni. A gyerekeikért ugyanis ők felelnek, az iskola ehhez hozzá tudja adni a tudást, az egyéni oktatást és egyéni odafigyelést. Ezen kívül úgy gondolom, Leopold Mozart nevének a világ számára is üzenete van. Szülővárosában, Augsburgban az ő nevét viseli a Zeneművészeti Intézet; régi vágyam, hogy ezzel az intézménnyel felvegyük a kapcsolatot.

Pontosan mikor vette fel tehát a nevet az iskola?

MLK: A Leopold Mozart nevet végül két év múlva, 2005-ben vettük fel, innen számítom az intézményünk történetének harmadik időszakát. Ekkortájt értük el az első országos elismerést: Molnár Dániel, aki a mostani jubileumi koncertsorozaton is részt vesz, második lett az országos klarinétversenyen. A tantestület megszilárdult, Várhegyi Lajos tanár úr is ebben az évben csatlakozott hozzánk. A már működő fúvószenekar mellett megalakult a vonós kamarazenekar, az ütőegyüttes, a fuvola kamaraegyüttes, és a kórus. Idén augusztustól pedig 365-ről 390-re emelhetjük a tanulóink számát.

 Kiknek ajánlják ezt az iskolát?

Várhegyi Lajos (továbbiakba VL): Iskolánk nem elitképző, aki hozzánk jön mindenkit szeretettel várunk, és a lehető legjobb oktatást kapják meg tőlünk azon elvek mentén, amelyeket mindannyian követünk. Vannak természetesen, népszerűbb hangszerek, mint például a gitár, vagy zongora és ezekben az osztályokban bizony várólisták alakulnak ki. Tudomásul kell venni, hogy minden egyes hangszerbe napi munkát kell fektetni, különösen azokba, amelyek izomkészséget is igényelnek. Tehát minden nap szükség van izomfejlesztésre, hogy a diák a nehezebb feladatokat is meg tudja oldani. Ezáltal bizonyos mozdulatok automatizálódnak, és így már a zenei kifejezésre helyezheti a nagyobb hangsúlyt.

Hogyan épül fel a képzés?

VL: Általában hét évesen jönnek hozzánk, és egy  éves zenei előképző osztályban tanulják a szolfézst, azaz „olvasni” a zenét. Ezt követi hat zeneiskolai osztály, amelynek a végén alapvizsgát lehet tenni. A középiskolai tanulmányok alatt továbbképzősként maradhatnak a diákok a zeneiskolában. A befektetett munka általában ekkor kezd megtérülni, csatlakozhatnak egy kamarazenekarhoz, vagy kisebb együttest alakíthatnak, ahol megtanulják, milyen együtt muzsikálni, szinte együtt lélegezni a zenésztársakkal. Ez felemelő élmény. Nem ritka, hogy tanítványaink az egyetemi éveik alatt az adott egyetem zenekarában muzsikálnak tovább. Ez az igazi törekvésünk, hogy „profi amatőröket” neveljünk, akik a zeneiskolai tanulmányaik végén nem teszik sarokba a hangszerüket, és örömüket lelik abban, hogy másokkal együtt muzsikáljanak.

Milyen terveik vannak?

MLK: Nagyon fontos, hogy önálló maradjon a zeneiskola. Szeretnénk elindítani egy képzőművészeti tagozatot is, ami még nincs a városban. A két művészeti ág jól kiegészíti egymást. A zeneiskolának van egy szép kamaraterme, melyet azonban régen kinőttünk. Megérett a helyzet egy szép, igényesen kivitelezett, jó akkusztikával bíró, legalább kétszáz fős hangverseny- és rendezvényteremre. Sokak vágya válna valóra, hiszen kiállítások, koncertek, társadalmi események, konferenciák, vagy szakmai összejövetelek helyszíneként az itt élők mellett sokakat hívna a városba, és gazdagítaná az egész régió kulturális életét.

(Az első részben a zeneiskola felújításáról volt szó.)

Névjegyek

Dr. Madarászné Dr. Losonczy Katalin zeneakadémiai tanulmányait középiskolai énektanár és karvezetés tanszakon végezte, majd egyházzenész diplomát szerzett, amelyből 2005-ben doktorált. Tanított a Debreceni Konzervatóriumban és a Zeneművészeti Főiskolán, majd tizenöt évig a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. A Kodály-módszer követeként lehetőséget kapott, hogy három és fél évet Ausztráliában töltsön, tanítson.  A zeneiskola igazgatói posztján 1997 óta, azaz húsz éve áll. Szakmai útja alakulásában nagy szerepe volt szüleinek, akik kitartottak amellett, hogy az 1970-es években angol nyelvet tanuljon, valamint a Veres Pálné Gimnáziumban tanító Ugrin Gábornak, akit ma is példaképeként emleget.

 Várhegyi Lajos a gordonkaművész-tanári diplomája megszerzése után  harminc éven át az Állami Hangversenyzenekarban muzsikált csellistaként. A Leopold Mozart Zeneiskolában 2005-től dolgozik, 2013-tól  igazgatóhelyettesként is.. Az adminisztráció oroszlánrészét végző Takáts Tibor igazgatóhelyettes kollégája mellett. legfőbb feladata a koncertek szervezése, és dokumentálása. Szülei mindketten pedagógusok voltak: édesanyja tanító, édesapja pedig falusi kántorból lett énektanár, majd igazgatóhelyettesként ment nyugdíjba.. Napi munkájában nekik próbál megfelelni, mert nemcsak tanítók, de pedagógusok is voltak.

A rendezvénysorozat következő programjai:

október 27. 17:00 – BUMM Ütőegyüttes és SHINE kamaracsoport közös koncertje. Helyszín: PostART

november 10. 17:00 – Vesperás Szent Márton tiszteletére. Helyszín: Római katolikus templom

november 12. 18:00 – 25 éves jubileumi hangverseny. Helyszín: Városháza

november 14. – Leopold Mozart Nap. Helyszín: Kamaraterem

november 24. 18:00 – A magyar zene évszázadai. Helyszín: Kamaraterem

november 25. 10:00-12:00 – NovArt Túra. Helyszín: Városi Ifjúsági Klub

december 08. 18:00 – Generációk és műfajok találkozása (fúvószene). Helyszín: JMMK

december 10. 18:00 – Adventi hangverseny. Helyszín: Evangélikus templom

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here