Újjáalakult az MSZP budaörsi szervezete, újra Laczik az elnök

0
817

„Elsődleges célunk Budaörs demokratizmusának megőrzése”

„Politikai tevékenységünknek elsősorban arra kell irányulnia, hogy Budaörsöt megőrizzük a demokrácia szigetének a 2022-es országgyűlési választásokig” – jelentette ki a Budaörsi Naplónak nyilatkozva Laczik Zoltán, az MSZP Budaörsi Helyi Szervezetének újjáválasztott elnöke.

Mint Laczik Zoltán, a helyi MSZP régi/új elnöke lapunknak tegnap este fogalmazott: „politikai tevékenységünknek elsősorban arra kell irányulnia, hogy Budaörsöt megőrizzük a demokrácia szigetének a 2022-es országgyűlési választásokig. Olyan szövetségi politikát kell folytatnunk, olyan összefogásra szükséges folyamatosan törekednünk, amelyre támaszkodva hosszabb távon is biztosítható a köztársaságpárti oldal többsége az önkormányzatban. Tovább kell építenünk az MSZP helyi társadalmi kapcsolatrendszerét, az eszmeileg még vállalható legszélesebb értelemben nyitni a civil és az új politikai szerveződések felé. Nem feledhetjük eközben: a párt csak mint elismert szellemi műhely maradhat az öntevékeny emberek politikai közössége, másfelől pedig kívánatos együttműködő fél a lehetséges partnereink számára.”

A helyi szervezet október 17-én tartotta újjáalakuló taggyűlését, amelyre azért volt szükség, mert a párt országos elnöksége szeptember elején feloszlatta mind a Pest megyei szövetséget, mind a helyi szervezeteket, tagnyilvántartási és egyéb rendellenességekre hivatkozva. Ezek a problémák leginkább a megye keleti régióiban merültek fel, a budaörsi szervezetet ilyen vádak nem érték. Mint Laczik Zoltán elmondta, ők lényegében az eddigi keretekben folytatják munkájukat, mindenkinek megmaradt a tagsági viszonya, az újjáalakuló taggyűlés megerősítette tisztségében az eddigi elnökséget.

Arra a kérdésre, hogy miért pályázott ismét erre a manapság talán nem túl vonzó párttisztségre, Laczik Zoltán azt válaszolta: „Úgy éreztem, így tudom megköszönni a társaimnak, hogy együttes erőfeszítésekkel az elmúlt időszakban stabilizálni tudtuk az MSZP-szervezet helyzetét a budaörsi közéletben. Ez alapot ad arra, hogy a köztársaságpárti politikai oldal részeként továbbra is méltó szerepet tölthessünk be a város jövőjének alakításában.”

Mint mondta, nincs mit szépíteni: az MSZP nehéz időszakot tudhat maga mögött, országos viszonylatban helyzetük a rendszerváltás óta talán még soha nem volt ennyire súlyos. Bizonytalanságok közepette, antidemokratikus politikai környezetben, ráadásul szövetségeseik egy részének nem mindig baráti versengése mellett kell talpon maradniuk. A mai Magyarországon közéleti mozgásterünk korlátozott (parlamenti frakciónk az eddigi legkisebb), pénzügyi forrásaink behatároltak, a médiaszereplés esélyei szűkösek. Miközben Budaörsön és több vidéki városban a demokratikus ellenzék állíthatott polgármestert, illetve szerzett önkormányzati többséget, a 2019-es önkormányzati választás nyomán a rendszerváltás óta először nincs az MSZP-nek képviselete a Pest Megyei Közgyűlésben.

A problémákat még hosszasan lehetne sorolni. Mégis azt gondolom – hangsúlyozta –, hogy elsősorban előre kell tekintenünk. Ma sok tekintetben új politikai helyzet van az ellenzéki térfélen, s az MSZP-nek ehhez kell alkalmazkodnia. Úgy kell változnia, hogy versenyképes szereplője lehessen a hazai jövendőnek mind országos, mind helyi vonatkozásban” – szögezte le az újraválasztott elnök.

Ami Budaörsöt illeti – folytatta –, a tények azt mutatják, hogy az elmúlt években az országos mértéknél kevésbé romlott az alapszervezet helyzete a helyi társadalomban. A 2014-es és az 2018-as parlamenti választásokon városi szinten az országos átlagnál jobban szerepeltünk, s tavaly sem a budaörsi eredményen múlt a megyei fiaskó. A 2019-es önkormányzati választásra Budaörsön teljes körű demokratikus összefogás valósult meg, ennek keretében a tíz egyéni körzetből kettőben az MSZP javasolhatott jelöltet. Mint leszögezte, alapvető feladata az előttünk álló két évnek, hogy a budaörsi közéletben megőrizzük létező pozícióinkat, s innen tovább lépve minél szélesebb körű megbecsülést vívjunk ki, és bővülő társadalmi kapcsolatrendszert építsünk fel.

„Bárhogyan is alakul országosan az MSZP politikai helyzete, mi nem feledjük azt, ami alapvetően megkülönböztet bennünket a kormányoldaltól: az MSZP – minden hibája ellenére – az elmúlt három évtizeden mindig tudta, hogy demokratikus országot csak demokratikusan működő párt építhet, szemben a tekintélyelvű, társadalmi egyeduralomra törekvő mai kormánypárttal” – tette hozzá.

„A magam munkájával az előttünk álló időben ahhoz kívánok hozzájárulni, hogy a meglévő baloldali bázis alapján felfrissítsük a másfél évszázados múltra visszatekintő szociáldemokráciát Budaörsön is, illetve köztársaságpárti szövetségeseinkkel karöltve megőrizzük és erősítsük a város közéletének demokratizmusát” – húzta alá a Budaörsi Naplónak Laczik Zoltán.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here