Szokások és dolgok, amelyről negatívan beszél a Biblia

0
263

Közismert tény, hogy a Biblia rendkívül nagy hatással volt a keresztény és európai kultúrára. Rengeteg mindent köszönhetünk Isten szavának – amennyiben a keresztény kultúrát szeretnénk követni, érdemes lehet tisztában lenni azzal, hogy pontosan melyek az a dolgok, melyekről negatívan beszél a Biblia.

Nászajándékok

A Biblia két alkalommal is említi a nászajándékokat. Sámuel első könyvében a 18. fejezet 27. versében kiderül, hogy Dávidnak 200 megölt filiszteus fitymáját kellett szállítania Saul királynak hozományként. A Revideált Új Fordításban olvashatjuk:

„elindult és elment Dávid az embereivel együtt, és levágott kétszáz férfit a filiszteusok közül. Elhozta Dávid az előbőrüket, és odaadta az összeset a királynak, hogy a király veje lehessen. Ekkor hozzáadta Saul a leányát, Míkalt feleségül.”

A Királyok 1. könyvében a 9. fejezet 16. részében az alábbi gondolatokat olvashatjuk:

„Fölvonult ugyanis a fáraó, Egyiptom királya, elfoglalta és fölperzselte Gézert, a városban lakó kánaániakat pedig legyilkolta, majd leányának, Salamon feleségének adta nászajándékul.”

Mint láthatjuk, mindkét esetben több száz ember halt meg a Bibliában, mikor nászajándék adására került sor. Alapvetően érdemes tisztában lenni azzal a ténnyel is, hogy az esküvői szertartás is pogány eredetű, beleértve a tortát, szertartást, ruhát, gyertyaégetést és jegygyűrűt.

Születésnapok

A születésnapokat is két alkalommal említi a Biblia, és szintén haláleset történt mindkét esetben – érdemes azonban megemlíteni, hogy mindkétszer csupán 1-1 ember veszítette életét, és nem több száz.

Az 1Mózes 40:20-22 részben olvashatunk a fősütőmester haláláról.

„Harmadnap születésnapja volt a fáraónak, lakomát rendezett valamennyi udvari emberének, és fölemelte a főpohárnokot és a fősütőmestert szolgái jelenlétében: a főpohárnokot visszahelyezte pohárnoki tisztségébe, és ő adhatta a poharat a fáraó kezébe, a fősütőmestert pedig felakasztatta, úgy, ahogy József megfejtette az álmukat.”

A Máté 14:6–10-ben részben pedig az alábbi gondolatokra lelhetünk:

„Amikor azonban eljött Heródes születésnapja, Heródiás leánya táncolt a társaság előtt, és ez kedvére volt Heródesnek; ezért esküvel fogadta, hogy bármit kér, megadja neki. Ő pedig anyja tanácsára így szólt: Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét. A király elkomorodott, de esküje és a vendégek miatt megparancsolta, hogy teljesítsék kérését. Elküldte embereit, lefejeztette Jánost a börtönben.”

Kutyák

A Biblia tucatnyi alkalommal említi a kutyákat, és szinte mindig negatív szövetkörnyezetben vagy lekicsinylően teszi ezt.

2Mózes 11:7 – „De Izráel fiaira még a kutya sem mer majd rámordulni, sem az emberekre, sem az állatokra. Ebből tudjátok meg, hogy különbséget tesz az Úr Egyiptom és Izráel között.”

1Sámuel 17:43 – „Ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól: Hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? És szidni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt.”

1Sámuel 24:15 – „Egy döglött kutyát vagy egy árva bolhát?”

2Sámuel 9:8 – „Hiszen én olyan vagyok, mint egy döglött kutya!”

2Sámuel 16:9 – „Akkor ezt mondta a királynak Abísaj, Cerújá fia: Hogy meri ócsárolni az én uramat, királyomat ez a döglött kutya?! Hadd menjek oda, hogy levágjam a fejét!”

Példabeszédek 26:11 – „Ahogyan a kutya visszatér okádására, úgy ismétli meg bolondságát az ostoba.”

Példabeszédek 26:17 – „Kóbor kutyát ragad fülön, aki olyan perbe avatkozik, amihez semmi köze.”

2Péter 2:22 – „De betelt rajtuk az igaz példabeszéd: „A kutya visszatér a maga okádására”, és „A megfürdött disznó sárban hempereg.””

Jel 22:15 – „Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot”

Szemfesték

A szemfestéket két helyen is említi a Biblia, egyszer a gonosz Jézabel királynőre (2Királyok 9:30 – Jezábel meggyilkolása), másodszor pedig a hitehagyott Izraelre (Jer 4:30) hivatkozva.

2Kir 9:30 – „Azután Jéhú megérkezett Jezréelbe. Amikor Jezábel ezt meghallotta, kifestette a szemét, feldíszítette a haját, és úgy ült ki az ablakba.”

Jer 4:30 – „Hát te, pusztulásra ítélt, mit csinálsz? Bíborba öltözöl, arany ékszerekkel ékesíted magad, festékkel készíted ki a szemedet? Hiába szépítgeted magad: szeretőid megvetnek, és az életedre törnek!”

Mire következtethetünk ebből?

A Biblia számos dolgot említ, amely negatív fényben van feltüntetve a könyvben – ilyen például a nászajándék, születésnapok, kutyák és a szemfesték. Ma viszont egyetlen ember sincs az egész világon, aki mindezektől teljes fokú tartózkodást vállalna, és jó eséllyel egyetlen vallási csoport sem írja elő mindezek teljes mértékű elkerülését. A pogány kultúrát, annak hatásait pedig szinte képtelenség lenne megkerülni, mikor rengeteg olyan szokásunk, eszközünk van, melyeket tőlük örököltünk – ilyen például az esküvői ruha, maga a szertartás, jegygyűrű, nászajándék, vagy a nyakkendő és parfüm használata, valamint a római istenekről elnevezett naptár.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here