Rendkívüli testületi ülés volt

0
884

Ma délelőtt rendkívüli testületi ülést tartottak a városházán, melyet elsősorban határidős pályázatok indokoltak. Többek között óvodavezetők kinevezéséről, beruházások finanszírozásához szükséges források költségvetésbeli átcsoportosításáról, önkormányzati ingatlanok értékesítéséről és a polgármester első féléves jutalmáról határoztak a képviselők.

Rendkívüli testületi ülést hívtak össze ma délelőttre a városházán. Sürgősségét pályázati határidők indokolták. A képviselő-testület tizenkét fővel vett részt a tanácskozáson, de így is határozatképes volt. Premecz Enikő, Simándi Szelim és Hauser Péter előre jelezték távolmaradásukat. Az ülés megkezdése előtt a jelen lévők rövid ideig tartó néma vigyázzállással rótták le tiszteletüket a közelmúltban elhunyt Kovách Tibor és Riedl Zoltán előtt, akik egykor bizottsági tagként, illetve képviselőként a város szolgálatában álltak.

A napirendek elfogadása előtt Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) javasolta a polgármester első félévi jutalmát levenni a napirendről, amit azzal indokolt, hogy az első félév még nem ért véget, illetve nem indokolt rendkívüli ülésen tárgyalni. Ezt 8 nem, 3 igen (Fidesz-KDNP-s képviselők) szavazattal a képviselő-testület nem támogatta.

Napirend előtti hozzászólások közül elsőként Bakó Krisztina (BFE) intézte szavait a műszaki ügyosztály vezetőjének, Lőrincz Mihálynak. A Domb utcai lakóparkban élők beadvánnyal fordultak az önkormányzathoz, az elégtelen számú parkolóhely ügyében, ezért kéri, hogy vizsgálják meg alaposan az ügyet és adjanak választ mihamarabb. Ezen kívül a Kisfaludy utca végleges helyreállításának végső dátuma iránt érdeklődött, illetve annak a Kossuth Lajos utcai kereszteződésének veszélyeire hívta föl a figyelmet: a forgalom figyelésére szolgáló tükör rosszul van beállítva, a növényzet takarja a kereszteződés jó beláthatóságát. Lőrincz Mihály válaszában elmondta, hogy bár megfelelő mennyiségű parkolót alakítottak ki a kivitelezők, azok egy részét a házak földszintjén kialakított üzleteknek adták haszonbérbe, ezért jut kevés a lakóknak. Ennek ellenére megvizsgálják a lakók kérését, bár növényekkel borított közterület rovására szeretnének hat parkolóhelyet. A Kisfaludy utca munkaterületét éppen tegnap vették át a kivitelezők, jövő héten kutatófúrások kezdődnek s utána kezdik meg a tényleges munkát, melyről írásban fogják tájékoztatni a lakosságot. A Kossuth utcai kereszteződésnél a növények visszavágásának szükségességét jelezni fogja a BTG felé.

Tóth Ferenc (BFE) is a műszaki ügyosztály vezetőjét tájékoztatta a körzetében lévő Hajnal utca – Őszibarack utca (valójában ott már Felleg utca) kereszteződésnek problémájáról, illetve a lakosok a Hajnal utca egyirányúságának megfordítására vonatkozó kérelmét tolmácsolta, ezen kívül bokornyírásra hívta fel a figyelmet.

A kamaraerdeiek képviseletében Kisfalvi Péter (BFE) jelezte az ott élők problémáját, ami a Kamaraerdei Ifjúsági Parkból és az ipari területek felől érkező zaj az éjszakai órákban. A képviselő kérte, hogy egyeztessenek a XI. kerülettel a szórakozóhely kapcsán, illetve a Kamaraerdő határában működő cégekkel. Mivel az iparterület felől érkező zajról Kisfalvi Péter nem tudta megmondani pontosan, melyik vállalattól származik, ezért a polgármester arra kérte, ennek járjanak utána, hogy meg lehessen tenni a szükséges lépéseket.

Stift Nándor (BFE) a hulladékszállítás hiányosságaival kapcsolatban jelezte észrevételeit. A lakótelepen hétfőn nem vitték el a szemetet az ÉTH munkatársai. Lőrincz Mihálynak tolmácsolta a Patkó utca 3. lakóinak kérését a fák gallyazására vonatkozóan, illetve érdeklődött a Vackor óvoda nyári felújításainak helyzetéről. Bíró Gyula válaszolt a szeméttel kapcsolatban, csupán annyi történt, hogy az 1,1 köbméteres kukákat nem ürítették, mert nem volt kulcs a szemétszállítóknál az elzárt kerítéshez. Az alpolgármester itt ragadta meg az alkalmat arra, hogy bejelentse, az elkövetkező néhány hétben fogják feltörni a betont a buszvégállomáson, ezért kéri a környéken élők türelmét a zaj és por miatt. A műszaki ügyosztály vezetője tájékoztatott az óvodák felújításáról, mely szerint azok a terv szerint haladnak.

Löfler Dávid azt nehezményezte, hogy a június 24-i, a helyi építési szabályzat változtatása miatt összehívott lakossági fórumon nem jelentek meg az összes olyan képviselő és a polgármester, akik az átsorolási tervezetek között szereplő, a lőtér melletti területre lakóparkot szavaztak meg, ezért nem kaptak kérdéseikre konkrét választ. Ezért ebben az ügyben szeretné, ha kiírnának egy új lakossági fórumot, ami lehetőség szerint nem a nyári időszakban van. Wittinghoff Tamás felhívta a képviselő figyelmét arra, hogy ez szakmai jellegű fórum volt, nem közmeghallgatás, természetes, hogy csak a témával kapcsolatban álló városházi munkatársak voltak jelen és egyébként sem helyszíne politikai csatározásoknak. A lakópark építés ellenző fideszeseknek pedig felhívta a figyelmét arra, hogy a város keleti határában jóval nagyobb volumenű építkezések zajlanak, a fideszes vezetés alá tartozó XI. kerületben, egyébiránt pedig 2003-ban a fideszes képviselők szavaztak az ellen, hogy azon a területen a megfelelő szabályozásig ne lehessen ott semmit kialakítani. Majd kitért a lőtér ügyére is, amely viszont a környéken élőket zavarja, melyről hivatalosan is ki fogják kérni a polgárok véleményét. Löfler Dávid szerint azonban nem politikai kérdés, hogy a leendő lakók hol fognak parkolni. Lőrincz Mihály úgy emlékezett, ő az ilyen jellegű kérdéseket megválaszolta a fórumon és elolvashatók a tervdokumentációban, mely tartalmazza a parkolók mennyiségét és a közlekedési kapcsolatokat is. Úgy érzi, minden szakmai kérdést megválaszolt és a kérdező polgár sem tartotta hiányosnak a választ. Wittinghoff Tamás arról is felvilágosította Löfler Dávidot, hogy azért az ő neve van az előterjesztés alatt, mert a hivatal szakmai előterjesztéseit hivatalosan ő nyújtja be.

A túlburjánzott és az autós közlekedést zavaró bokrokat említette problémának Ritter Gergely (BFE) is, ezen kívül a Garibaldi utcai kereszteződés állapotát említette, ahol gyalogjáró sincs. Lakossági kérés, hogy terjesszék ki a parkolási korlátozást a főúton a városházáig. Végül örömét fejezte ki az iránt, hogy a lomtalanítás végeztével a szervezők maradéktalanul kitakarították az utcát. Lőrincz Mihály elmondta, a Garibaldi utcánál a tulajdonviszonyok lassítják a területrendezést. Egy része bár közforgalmi út, a MOL tulajdona, és hozzájárulásuk szükséges a körforgalom kialakításának engedélyeztetéshez, de ennek egyelőre úgy tűnik, nem lesz akadálya. Véleménye szerint az engedélyeztetési folyamat még az idén lezajlik és jövőre már a kivitelezésen lehet gondolkozni.

Az első napirendi pontnál – Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása – Molnár Gábor, a pénzügyi bizottság elnöke megjegyezte, hogy a bizottsági ülésen az elfogadásra benyújtott határozati javaslatra, mely tartalmaz óvodafejlesztési és idősekre vonatkozó beruházásokat is, a fideszes képviselő nemmel szavazott, ami érthetetlen, hiszen éppen a fideszes kormány hirdeti, hogy a családok éve van, de amikor tehetnének érte, akkor leszavazzák. Löfler Dávid azzal mentegetőzött, hogy például az idősek otthona építéséhez annak idején a közbeszerzési eljárást figyelemmel kísérte a Transparency International 3 millió forintért, amire akkor Bocsi István jegyző azt mondta, erre azért volt szükség, hogy ne legyen túl magas a kivitelezés költsége. Most pedig arról kell szavazniuk a képviselőknek, hogy 18 milliót pluszban átcsoportosítsanak a költségvetésben az idősek otthona építkezésére, azaz mégsem sikerült elérni, hogy ne keletkezzenek többletköltségek. Ráadásul arról volt szó, hogy ezek a dokumentumok nyilvánosak lesznek. Wittinghoff Tamás szerint ez nem elegendő indok arra, hogy ezzel együtt a Csicsergő óvoda udvarának felújítását is leszavazzák. Lőrincz Mihály azért elmagyarázta, hogy a többletköltség az idősek otthonánál részben amiatt keletkezett, hogy az előzetes fúrások elvégzése ellenére a talajról kiderült, hogy nem alkalmas az épület elbírására, így talajcserét is kellett végezni, másrészt országosan egyre kevesebb az építőipari munkavállaló, szakember, így munkájuk értéke is emelkedik. Ezen kívül többletköltséggel jár az intézményvezető kérése is, hogy az ablakrendszer nyitható legyen, ugyanis eredetileg zártat terveztek. Löfler Dávid azonban még a dokumentumok elérhetőségét kifogásolta, ő ugyanis nem találta, és kérte a jegyzőt, hogy küldje át neki. Ennél a pontnál a polgármester szólt Löfler Dávidnak, hogy eltér a napirend témájától, melyet a képviselő úgy értelmezett, hogy Wittinghoff Tamás korlátozza vélemény nyilvánításában, amivel sérti a demokráciát. Löfler Dávid feleletében utalt arra, hogy sokszor a polgármester is eltér a napirendi pontok témájától, amikor visszavág az őt ért vádakra. Végül a határozatot 9 igennel elfogadták, két Fidesz-KDNP-s képviselő nemmel szavazott, Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP) pedig éppen nem tartózkodott a teremben.

A második, harmadik, negyedik és ötödik napirendi pont óvodák intézményvezetői megbízásáról szólt, melyeket egybehangzóan elfogadott a képviselő-testület. Így 2019. augusztus 1-jétől 2024. július 31-ig a Budaörsi Kincskereső Óvoda intézményvezetője továbbra is Szilágyi Anikó lesz, a Budaörsi Mákszem Óvoda intézményvezetője Gyöngyösi Mária, a Budaörsi Csillagfürt Óvoda vezetője Tóthné Nemes Zsuzsanna, a Holdfény Utcai Óvoda vezetője pedig Maksainé Gecse Erika lesz. Utóbbi esetben kellett csak pályázatot kiírni törvény szerint, mert abban az esetben kötelező, ha valaki már két ciklusban is ellátta a feladatot, de a pozícióra nem pályázott más.

A hatodik, hetedik és nyolcadik napirend szociális intézményekkel kapcsolatos döntések voltak, melyeket a testület tagjai mind megszavaztak.

A kilencedik napirendet – Részvételi szándék kifejezése a „Küzdelem az antiszemitizmus ellen Közép-Európában” projektben – is egyhangúlag fogadták el, valamint a budaörsi Nepomuki Szent János templom felújításának támogatását is.

A tizenegyedik, a tizenkettedik, tizenharmadik, a tizennegyedik és a tizenötödik napirendi pontok önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatosak voltak, melyek közül az értékesítésre vonatkozóakra a Fidesz-KDNP-s képviselők tartózkodással, illetve nemmel szavaztak.

A tizenhatodik napirendi pont a TÖRS Kft. végelszámolásának kezdeményezésének elfogadásáról szólt, melyet 9 igennel és 2 fideszes tartózkodással fogadtak el.

Végül a tizenhetedik napirend volt a polgármester 2019. I. félévi jutalmáról szóló határozati javaslat, melynél Löfler Dávid ismét felszólalt és az ülés elején már elmondott indokai mellett azzal is alátámasztotta javaslatát, hogy mivel Wittinghoff Tamás munkája több ponton is kiigazításra szorult, illetve az Európai Parlamenti választások kampányidőszakában nem a város ügyeivel foglalkozott, ezért nem feltétlenül szolgált rá a jutalomra. Ugyanekkor előhozakodott azzal is, hogy Bíró Gyula a múlt hét pénteki sajtótájékoztató időpontját és a polgármestert ért vádakat azzal kifogásolta, hogy Wittinghoff Tamás nincs jelen, hogy reagáljon, hiszen szabadságát tölti, amiről mindenkinek tudnia kellene, hiszen a testület dönt annak időpontjáról. Löfler Dávid előkereste és ezúttal Bíró Gyula elé tárta, hogy hivatalosan nem tudhatott a polgármester szabadságáról, mert júniusra nem irányoztak elő számára, ugyanakkor saját maga dönthet 29 nap szabadság ütemezéséről, azonban arról tájékoztatnia kellett volna a testület tagjait, ami nem történt meg. Ezért emiatt is számon kérte a polgármestert. Mivel a napirend tárgyalásából Wittinghoff Tamás ki volt zárva, Bocsi István jegyző válaszolt Löfler Dávidnak, Elmondta, hogy ezügyben több szempontot is figyelembe kell venni, hiszen a városházán dolgozó munkavállalók – amilyen a polgármester is – közül mások is kiérdemeltek jutalmat ebben az időszakban. S bár a félévből még hátravan két és fél munkanap, ez már nem befolyásolja a döntéshozatalt, azt pedig amúgy sem tehetik meg a többi munkavállalóval sem, hogy szeptemberig – a következő rendes testületi ülésig – várjanak a pénzükre. Bíró Gyula azzal védekezett, hogy Löfler Dávid, ha hivatalosan nem is értesítették róla, azért tudott arról, hogy a polgármester múlt héten szabadságon volt. Ritter Gergely, mint előterjesztő, annyit fűzött hozzá, hogy a polgármestert a lakosok hatszor választották meg, ezért ez már bizonyítja, hogy megérdemli a jutalmat. A végén még az is kiderült, mert Löfler Dávid újra utalt rá, hogy Wittinghoff Tamás aláírásával terjesztették elő a lőtér melletti telek ügyét. A képviselő tehát nem tudta, hogy a képviselői (egyéni) előterjesztés és a hivatali előterjesztés teljesen elkülönül egymástól. Végül 8 igen, 2 nem szavazattal (Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) nem volt a teremben) elfogadta a képviselő testület a polgármester 2019. I. félévi jutalmát.

Ezt követően zárt ülésen tárgyalták még a Kamaraerdei Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálását, a Hauser József Díj és a Sport Díj kitüntetés adományozásáról szóló és a Javaslat a „Budaörs Egészségügyéért Díj” kitüntetésre vonatkozó napirendi pontokat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here