Projektzáró rendezvény volt a városházán

0
903

„Az utóbbi években városunk fejlesztésére fordítható források csökkentek, így nagy jelentősége van a legkisebb külső segítségnek is” – kezdte nyitó beszédét Kálóczi Imre alpolgármester azon a sajtótájékoztatón, melyet abból az alkalomból rendeztek, hogy 65.920.000 Ft összegű pályázaton nyert pénzből újították fel múlt év végén a Törökbálinti utcát és a Baross utca egy részét. „Ezért figyeljük a hazai, az Európai Uniós és egyéb pályázatokat, s minden olyanon elindulunk, mely hasznos lehet a közösségnek” – tette hozzá.

Budaörs Város Önkormányzata 65,92 millió forint támogatást nyert el a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz benyújtott pályázattal a „Meglévő szilárd burkolatú önkormányzati belterületi utak felújítása Budaörs városában” című projekt keretében, melyből felújították a Törökbálinti utcát és a Baross utca egy szakaszát tavaly év végén. Ennek a PM_ONKORMUT_2016/53 azonosító számú Pest megye célzott pénzügyi támogatásának keretében finanszírozott beruházás megvalósulását ünnepelték a városházán tegnap délután.

Kálóczi Imre alpolgármester elmondta: „a fő cél az utak teherbírásának és kapacitásának növelése volt, méghozzá úgy, hogy egyúttal biztonságosabbak is legyenek.” Majd megköszönte mindenkinek, aki a projekt megvalósíthatóságán és létrejöttén dolgozott, valamint a minisztériumnak és Pest Megye Önkormányzatának, mely javasolta elfogadásra Budaörs pályázatát, és a lakosságnak, akik türelemmel elviselték a munkálatokkal együtt járó kellemetlenségeket.

A felújítás a Törökbálinti utcának a Forrás utca – Stefánia utca közötti és a Baross utcának a Szivárvány utca – Árok utca közötti szakaszát érintette. A beruházás keretében új közlekedésbiztonsági elemeket helyeztek ki, a Törökbálinti utcában a vízelvezető árkokat is felújították, valamint az utak menti zöldfelületek is megújultak.

„Bízom benne, hogy az elkövetkezendő időkben még számos, a maihoz hasonló projektbejáráson fogunk találkozni, hiszen ez azt jelentené, hogy a tegnap elfogadott költségvetésünkhöz sikerül külső forrásokat szerezni vissza nem térítendő támogatások formájában” – fejezte be Kálóczi Imre a beszédét.

Ezt követően Bérczes László, a Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft., vagyis a kivitelező cég képviselője részletesen beszámolt az elvégzett munkákról.

„Igyekeztünk olyan technológiai sorrendet felállítani és olyan munkaszervezést megvalósítani, amelynek segítségével biztosítható volt, hogy a tél beállta előtt ezek az útfelújítások megtörténjenek” – kezdte. Mindkét út esetében arra törekedtek, hogy a lehető legkisebb akadályoztatással oldják meg a kivitelezést, hiszen nagy forgalmat képző kereskedelmi létesítmények, illetve telephelyek és irodák vannak ezen utak mentén. A Törökbálinti utca esetében az árkok felújításához és a szegélykövek cseréjéhez útlezárásokra nem volt szükség, utóbbi esetben is csak kisebb forgalomkorlátozást kellett bevezetni. Az aszfaltmarás és az aszfaltozás során volt szükség útlezárásra, de csak három napig. A Baross utca a Puskás Tivadar utca és az Árok utca közötti szakaszon volt a legrosszabb állapotban, itt útpályaszerkezet újításra, alépítmény cserére is sor került, ezért elkerülhetetlenül sor került szakaszos útlezárásra, illetve egyirányúsításra, amely természetesen egyeztetésre került az önkormányzattal.

„A szakszerű, folyamatos és gyors felújítás elvégzésében nagy segítségünkre volt az önkormányzat műszaki osztálya és a műszaki ellenőr, aki a felmerülő problémák gyors megoldása révén lehetővé tette, hogy zökkenőmentesen végezzük a kivitelezést”- köszönte meg Bérczes László az önkormányzat együttműködését.

A felújítás mértéke számokban: A Törökbálinti utca 430 méter hosszan, teljes szélességben felújításra került a csomópontban csatlakozó utak, telephelyek bekötő szakaszaival, járdacsatlakozásokkal. Összesen 2580 nm felületen készült új aszfaltszőnyeg és 962 nm-en parkolók is kialakításra kerültek. 24 db csatornafedél és egyéb szerelvények kerültek szintbe emelésre. Kihelyeztek két új kresztáblát és felfestették a forgalmi jeleket. Az elkészült útszakasz mentén 300 nm-en füvesítést végeztek. Az útszakasz keleti oldalán a vízelvezető árok teljes egészében újjáépítésre került, a nyugati oldalon a csapadékcsatornát újították fel. A Baross utcában 500 méter hosszban került felújításra az útszakasz, 3210 nm aszfaltburkolattal. 36 db aknafedlap és más szerelvény került beépítésre. A szegélykő csere a déli oldalon teljes hosszban, az északi oldalon csak ott történt meg, ahol nagyon rossz állapotban volt. Akadálymentesítették a gyalogátkelőhelyet, illetve taktilis elemeket építettek be, valamint 30 nm felületen pirosra festették a jobb láthatóság érdekében. A Puskás Tivadar utcai csomópontban 5 db p-alakú kerékpártámaszt helyeztek ki. Ezen kívül 10 db fát telepítettek, illetve a szegélykő cserével érintett területeket 500 nm parkosítással helyreállították.

„Jelentősebb felzúdulás sem a cégek, sem a lakosság részéről nem volt. Ezt a sok és szerteágazó feladatot sikerült jól összehangolnunk és a pályázaton vállalt 45 napos határidőn belül – remélhetőleg megfelelő minőségben és mindenki megelégedésére – elvégeznünk” – fejezte be tájékoztatóját Bérczes László.

Ezt követően a hivatal lehetőséget biztosított arra, hogy a két érintett útszakaszt az érdeklődők a műszaki ügyosztály segítségével bejárják.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here