Nem adná át az önkormányzat a járóbeteg szakellátást az államnak – erről is döntöttek ma

0
313

Nem kívánja állami fenntartásba adni az önkormányzat hatáskörében működő járóbeteg szakellátást – így döntött a mai húsz perces rendkívüli képviselő-testületi ülésen Budaörs vezetése. Továbbá elutasította a sürgősségi ügyeleti ellátás állami fenntartásba vételét, a háziorvosok ügyeleti ellátásba bevonását is, Wittinghoff Tamás polgármestert pedig felhatalmazta, hogy a döntésről tájékoztassa az egészségügyért felelős minisztert. Az előterjesztést a három fideszes képviselő nem (!) szavazta meg, annak ellenére, hogy erről Budaörs az ülés előtt egyeztetett Törökbálint fideszes polgármesterével – mondta Wittinghoff Tamás.

A budaörsi ügyelet megtartása érdekében, mivel ez látja el a törökbálinti lakosokat is, a szomszéd település polgármestere ezt a levelet írta  az illetékes államtitkárnak:

„(…)

Dr. Takács Péter a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára részére
Tisztelt Államtitkár Úr!

Törökbálint lakossága nevében fordulok Önhöz segítségért az orvosi ügyeleti ellátás
változatlanul hagyása érdekében.
Törökbálinton és Budaörsön a JUMP Consulting Kft végzi az orvosi ügyeleti ellátást, az azt igénybe vevők részéről tapasztalható nagy megelégedettség mellett. A Kft. évek óta végzi a tevékenységét, a lakosság megszokta ezt az ellátást, – s nem győzöm hangsúlyozni – elégedett is vele.
Az új ügyeleti rendszer nem fogja – véleményem szerint – sem emelni az ellátás színvonalát, sem gyorsabbá nem fogja azt tenni.
Az alapellátást végző háziorvosok településünkön nem vesznek részt ebben az ellátásban, s a továbbiakban sem kívánnak részt venni abban, így számukra nem, hogy könnyebbséget nem jelent a Mentőszolgálat által végzendő orvosi ügyeleti ellátás bevezetése, hanem csak fokozza a leterheltségüket. Közülük többen nyugdíjkorhatár közelében vannak, s már nem tudnak többletmunkát vállalni.
Szeretném ebben az ügyben kérni a segítségét. Nem tudjuk mikorra tervezik az új
ellátásforma bevezetését, de ne szüntessenek meg egy jól működő ellátást.
Annál több panasz érkezik hozzám az alábbi ügyben:
Rengeteg lakossági panasz érkezett hozzám olyan lakosoktól, akiket a járóbeteg ellátás
keretében nem láttak el adott intézményben (ahová korábban tartozott Törökbálint). Az
elutasítást azzal indokolták, hogy nem tartozunk hozzájuk. De sem azt nem tudták
megmondani, hogy hová mehet a beteg, sem azt, hogy miért nem látják már el a törökbálinti lakosokat. S nincs olyan felület, honlap…stb, amelyen tájékozódni lehetne az ilyen ügyekben.
A betegek úgy érzik, magukra hagyta őket az egészségügy a problémáikkal. Emiatt nemcsak a betegségükkel, de az információ hiánnyal is meg kell küzdeniük. További gondok okoz a
panaszosoknak, hogy ha mégis tudják, hogy hova mehetnek, akkor sem a város közelében lévő intézményekben kapják meg a szükséges ellátást, hanem csak távolabbiakban, hosszabb utazást követően.
A segítségét szeretném tehát kérni, hogy a lakosok hozzáférhessenek egy olyan digitális
felülethez, mely a területi ellátással rendelkező járóbeteg ellátó intézmények listáját
szakellátásonkénti bontásban tartalmazza.
Segítségét és megértését előre is köszönöm.

Törökbálint, 2023. 03. 16.
Tisztelettel:

Elek Sándor
polgármester”

Visszatérve a mai, budaörsi képviselő-testületi ülésre, nem alakult ki vita a napirendről. Az előterjesztésben pedig, amit Wittinghoff Tamás nagy vonalakban szóban is ismertetett, egyebek között ez olvasható:

„A médián keresztül értesültünk arról, hogy az állam az önkormányzati hatáskörbe tartozó egészségügyi szakellátást nyújtó intézmények átvételére készül az Országos Kórházi Főigazgatóság bevonásával. A háziorvosok tájékoztattak, hogy nyilatkozatot kérnek Tőlük arra vonatkozóan, hogy jelenleg részt vesznek-e az ügyeleti ellátásban.

Budaörs Város Önkormányzata 2001. óta gazdasági társaság bevonásával gondoskodik a budaörsi lakosok járóbeteg szakellátásáról valamint a sürgősségi ügyeleti ellátásról. Az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások államosítása (oktatás, hulladékszállítás stb.) – eddigi tapasztalataink alapján – a közszolgáltatások színvonalának csökkenését eredményezték. Ismert az egészségügyben kialakult, különböző működési, finanszírozási és szakember hiány okozta, problémákkal terhelt egészségügyi ellátási helyzet. Az orvosok, az asszisztencia, a források az ellátásszervezői feladatot végző kórházakhoz vezénylése a budaörsi lakosok egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését jelentős mértékben érintené, tovább nehezítené és időben is meghosszabbítaná. Növelné a várólisták időtartamát, veszélyeztetve az ellátás gyorsaságát és minőségét. A centralizációval megszűnne az ellátórendszer igénybevételének rugalmassága, a helyi viszonyok érvényesülésének lehetősége, az emberközeliség.

A sürgősségi betegellátás államosításáról a kormány már döntött az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.évi CXXIII törvény 6/A §. módosításával, mely szerint az állami mentőszolgálat gondoskodik az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti ellátásról. Az önkormányzatok 2024. február 29-ig kaptak lehetőséget arra, hogy működtessék az ügyeleti ellátást, de a megadott határidőig az erre a feladatra kötött szerződésüket meg kell szüntessék. Az ügyeleti ellátásba a háziorvosokat is be akarják vonni.

Az alapellátást végző háziorvosok jelenleg is rendkívül leterheltek, egy részük életkora miatt sem tud már többletmunkát vállalni. Az elmúlt években a budaörsi háziorvosok nem vettek részt az ügyeleti ellátásban, azt a mindenkori egészségügyi központot működtető szolgáltató vállalta az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján. Az ügyeleti ellátással a budaörsi lakosság elégedett.

Törökbálint polgármestere, Elek Sándor eljuttatta hozzám azt a levelet, melyet az Egészségügyi Államtitkár részére írt. Törökbálinton szintén a Jump Consulting Kft. végzi az ügyeleti ellátást és a lakosság ott is elégedett a szolgáltatással, az önkormányzat nem szeretné, ha állami kézbe kerülne ez az alapellátás.

A fentebb leírtak alapján a betegek érdekeivel ellentétes lenne, ha a járóbeteg szakellátás és a sürgősségi ügyeleti ellátás állami feladattá válna és állami irányítás alá kerülne. Ezek a változások a budaörsi lakosok egészségügyi ellátásának minőségét, hatékonyságát jelentős mértékben rontaná.”

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tehát kinyilvánította, hogy nem ért egyet a budaörsi járóbeteg szakellátás valamint az sürgősségi ügyeleti ellátás államosításával, a háziorvosok ügyeleti ellátásba bevonásával.

Az elfogadott határozat:

  1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kívánja állami fenntartásba adni az önkormányzat hatáskörében működő járóbeteg szakellátást.

  2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy elutasítja a sürgősségi ügyeleti ellátás állami fenntartásba vételét, a háziorvosok ügyeleti ellátásba bevonását.

  3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő testület döntéséről tájékoztassa az egészségügyért felelős minisztert.

A témához szorosan kapcsolódik az a levél is, amit a Települési Önkormányzatok Szövetségének elnöke írt a polgármestereknek. Eszerint:

„A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) a többi országos önkormányzati szövetség is évek óta folyamatosan jelezte, hogy a háziorvosi ügyeleti rendszer a korábbi módon fenntarthatatlan, az állami egészségügyi finanszírozás mellett a települési önkormányzatoknak évente növekvő terhet jelentett a háziorvosi ügyeleti rendszer fenntartása anélkül, hogy arra érdemi ráhatása lett volna. NEAK támogatás legfőképpen a 30.000 fő alatti populáció esetében kiegészítésre szorult.
Ennek a kiegészítésnek a mértéke egyes helyeken elviselhetetlenné, más helyen pedig
finanszírozhatatlanná tett a feladat ellátását.
Előttetek is ismert, hogy a Kormány a háziorvosi ügyeleti rendszer átalakításába kezdett. A 2022. évben Hajdú-Bihar vármegyében pilot projektet valósított meg az új rendszer új struktúrában történő kialakítására, majd ennek tapasztalatai alapján a pilot program befejeztével 2023. január 1-jétől az év végéig országosan fokozatosan vezeti be, mindig újabb megyéket bevonva. Az új rendszerben az Országos Mentőszolgálat veszi át folyamatosan a háziorvosi ügyeleti ellátás megszervezését azzal, hogy a teljes ügyelet Országos Mentőszolgálat általi ellátása az év végére befejeződik. Az új ügyeleti rendszert követni fogja a háziorvosi praxisok átalakítása 2028-ig.
Budapest kivételével este 10 óra után az Országos Mentőszolgálat látja majd el körzetenként a háziorvosi és a házi gyermekorvosi ügyeletet, míg a fogorvosi ügyelet egyelőre marad önkormányzati kézben. A főváros esetében a háziorvosi és a házi gyermekorvosi ügyelet szintén. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy január 1-től – vármegyénkénti elérő időpontoktól – a háziorvosokat délután 4 és este 10
között a járási szakrendelőkben – a 81 járási egészségközpont valamelyikébe – osztják be ügyelni felváltva, és az ő munkájukat fogják segíteni az Országos Mentőszolgálat és a kiterjesztett hatáskörű ápolók. Hétvégén és munkaszüneti napokon szintén felváltva, reggel 8 és délután 2 között fognak ügyelni a háziorvosok. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint minden vármegyében egy hónapnyi felkészülési időt fognak kapni a helyiek: az új rendszert vármegyénként vezetik majd be, 2023 végéig mindenhol áttérnek, és a Belügyminisztérium 30 nappal korábban szólni fog, éppen melyik vármegyén van a sor.
Minden új rendszer indítása kezdeti nehézségekkel küzd, de a régi ügyeleti rendszer a települési önkormányzatok számára kezdett kezelhetetlenné válni. Mindez indokolja, hogy az egészségügyi alapellátás ezen feladatának ellátását az új rendszerre támogassuk, adjunk bizalmat az új háziorvosi ügyeleti rendszernek, de egyben az új rendszer mind jobbá tétele érdekében folyamatosan jelezzük is majd a felmerülő problémákat, nehézségeket, hogy a szükséges korrekciókkal minél hamarabb a lakosság megfelelő jó színvonalú ellátást kapjon.”

 

 

Ha a fentiek után az a kérdés, hogy mi lesz Budaörsön: nem helyben fogják eldönteni. De mint korábban megírtuk: a budaörsi önkormányzat a szolgáltató által kért összeggel, ami 750 000 Ft/hó támogatja az ügyelet fenntartását. A támogatás ideje: 2023. január 01 – 2023. december 31. napja közötti időszak. Erről szóló cikkünk: https://budaorsinaplo.hu/megmarad-az-orvosi-ugyelet-egyelore/

A rendkívüli ülés további döntései

Első napirendi pontként az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ részére fizetendő térítési díjakról döntött a testület. A díjakat 10 éve nem emelte az önkormányzat, de az energiaárak és az infláció drasztikus növekedése miatt a szolgáltatás költségei is jelentős mértékben megdrágultak az előző évekhez képest, ezért vált szükségessé a díjak emelése is. A szociálisan rászorulók részére a szolgáltatás továbbra is térítési díjmentes.

Ezután elfogadták a Szervezeti és Működési Szabályzat technikai módosítását. A képviselő-testület februári ülésén elfogadta a rendes ülések kezdő időpontjának módosítását, amit a Szervezeti és Működési Szabályzatba is szükséges átvezetni.

A képviselők az egészségügyi ellátás átszervezését érintő elvi nyilatkozatot fogadtak el, amiben támogatták Devecser Város képviselő-testületének kezdeményezését, miszerint az önkormányzatok dönthessenek arról, kívánják-e 2023. július 1. után is működtetni a településen a védőnői szolgálatot a központi finanszírozás igénybevétele mellett.

Az állami fenntartásba került iskolák számára továbbra is biztosítja az önkormányzat a szakmai sajátosságok megőrzéséhez szükséges programok, intézményi többletszolgáltatások, tárgyi eszközök költségeit. Erre közel 50 millió forintot különítettek el a költségvetésben.

Elfogadták két önkormányzati ingatlan bérlőjének kérelmét arról, hogy tekintsenek el a bérleti díj inflációkövető emelésétől a 2022. évi áremelkedések és az energiaárak rendkívül magas mértékére való tekintettel.

Döntöttek a Köz tér 4. szám alatti ingatlan egy részének megvásárlásáról.

Majd rátértek a sürgősségi indítványok tárgyalására. Támogatták az önkormányzat részvételét az Európai Uniós URBACT IV. nevű, európai városok együttműködését célzó pályázaton.

A testületi ülést követően került sor a közmeghallgatásra.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here