Morbid vagy a rokonok mentesítése, ha előre megváltjuk a sírhelyünket? Budaörsön jogszabályt sért

0
1805

A Budaörsi Köztemető korábbi üzemeltetője előre értékesített sírhelyeket, ami sérti a temetőkről és a temetkezésről szóló helyi rendeletet – erről tárgyalt utolsó napirendi pontként július 24-én a képviselőtestület. Pontot tenni az ügy végére a most megszavazott vizsgálat eredménye szerint lehet majd, ami azonban addig is lényeges, hogy jelenleg is hatályban van az előre történő megváltást tiltó jogszabály.

 

A sírkövön már ott van a név, a születési időpont, de a halálozásé nem, mert valószínűleg él még az illető. Szerintem morbid, mások szerint előre történő gondoskodás, a rokonok mentesítése az ügyintézés terhe alól.

Mivel gyakran látni ilyet a temetőkben, a legtöbb emberben fel sem merül, hogy vajon jogszerű-e. Nem minden esetben az.

Utolsó napirendi pontként július 24-én arról tárgyalt a képviselőtestület, hogy a Budaörsi Köztemető korábbi üzemeltetője előre értékesített sírhelyeket, ami sérti a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004.(VI.24.) önkormányzati, helyi rendeletet. Az előterjesztésben eredetileg zárt ülést javasoltak, mondván, hogy a probléma tárgyalása sértheti az érintettek személyiségi jogát, valamint üzleti és gazdasági érdekeket, de miután másnak is tanulságos lehet, a konkrét sértettek megnevezése nélkül, végül mégis nyílt napirend lett.

Miről van szó? A Budaörsi Köztemető kezelője 2012. október 1-jét megelőzően a Rex-Salus Kft. volt. Ezt követően ez a feladat is az önkormányzat saját cégéhez, a BTG Kft.-hez került. Hozzájuk érkezett két különböző személytől megkeresés, hogy bár ők már évekkel ezelőtt, előre megváltották és mintegy öt illetve kilenc-tíz éve gondozzák a saját sírhelyüket, annak nincs nyoma a temetői könyvben. Az első esetben a BTG még nem értékesítette újra a számlával igazoltan (!!!), előre megváltott és gondozott sírhelyet, tehát – ha az jogszerű – a temetői könyvben akár utólag rögzíthető. A második esetben azonban, mivel a nyilvántartásban nem szerepelt, hogy már valakié a sírhely, a BTG (újból) értékesítette és a temetkezés is megtörtént. Ezért józanésszel már csak egy másik sírhely felajánlása jöhet szóba.

Az önkormányzat hivatala 2017. június 12-én kelt levelében felkérte a Rex-Salus Kft.-t, hogy tekintse át a saját nyilvántartását és adja meg az önkormányzatnak illetve a BTG-nek az előre, tehát temetés nélküli értékesítésekkel érintett személyek listáját. A cég azonban 2017. június 23-án kelt levelében azt válaszolta, hogy ilyen esetekről nincs tudomása – a már ismert két esetről sem adott számot! – és a kiállított számlák áttekintését ígérte.

Így – egyelőre? – a tényleges károsultak száma ismeretlen. A fenti két eset kapcsán a képviselőtestület úgy döntött, hogy az önkormányzat megvizsgálja az ügyet és csalás gyanúja miatt feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen, mivel a szolgáltató úgy tűnik, félrevezette az ügyfeleit.

Pontot tenni az ügy végére tehát a vizsgálat eredménye szerint lehet majd.  Ami azonban már most mindenki számára lényeges, hogy még jelenleg is hatályban van az előre történő megváltást tiltó jogszabály. Ez nem budaörsi sajátosság, több településen létezik hasonló. A debreceni szolgáltató honlapján például ezt találtuk: „A köztemetőkben temetési helyet – sírbolt, urnasírbolt és urnafülke kivételével – betemetés nélkül előre megváltani nem lehet. Az előre megváltott temetési helyet a mindenkori Üzemeltető veszi nyilvántartásba. A nyilvántartás számát, és a temetési helybe temethető nevét a nyilvántartó könyvbe kell bevezetni. Az előreváltással szerzett rendelkezési jog másra át nem ruházható.” Budaörsön a korlátozást az is indokolta, hogy a Budaörsi Köztemető eredetileg a szomszédos Törökbálint közigazgatási területén lett kialakítva, és amikor már kezdett betelni, Budaörs város vezetése évekre elhúzódóan tudott csak a bővítésről illetve a területcseréről az ottani önkormányzattal megállapodni. Mivel ez azóta megtörtént, elképzelhető, hogy a helyi rendeletet is lehet módosítani, a korlátozást enyhíteni, de most még erről csak feltételes módban beszélhetünk.

Visszatérve még egy kicsit az első mondatunkhoz, hogy morbid-e vagy tényleg a rokonokat mentesíti a saját sírhelyünk előre történő megváltása, az érzelmi szemponton túl még egy szempont: a sírhelymegváltással nem szerezhető meg a terület tulajdonjoga, ez csak meghatározott időre szóló rendelkezési jog. Vagyis ha szerencsénkre még sokáig élünk, az előre megváltott évek bizony kidobott pénz az ablakon. Figyelmesebb gondoskodás az erre szánt összeget hátrahagyni, amihez rengeteg biztosítási és befektetési forma közül választhatunk.

A megváltási idő egyébként a jogszabály szerint nem lehet kevesebb, mint a koporsós temetés napjától számított huszonöt év, sírbolt (kripta) esetén hatvan év, urnafülke és urnasírhely esetén tíz év, urnasírbolt esetén húsz év. Az önkormányzati helyi rendelet vagy temetőszabályzat azonban hosszabb időtartamot is meghatározhat, és természetesen van lehetőség a lejárat után meghosszabbításra, újraváltásra, ami a temető tulajdonosánál kezdeményezhető.  Ha a sírhelyet nem váltják meg újra, akkor az ott eltemetett holttestet vagy urnát a kiürítésre megjelölt időpont után hat hónappal közös sírhelyben kell elhelyezni, illetve a hamvak az arra kijelölt helyen szétszórhatók.

Jelenleg (szó van a hatósági ár bevezetéséről) a temető tulajdonosa – köztemető esetében az önkormányzat – állapítja meg a temetési hely és az újraváltás díját, a temetői létesítmények, szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat.

Ez Budaörsön a köztemetőben 2017 februárjában emelkedett 5 százalékkal, így jelenleg például a felnőtt egyes sírhely megváltási díja 25 évre 21 000 Ft, kettes sírhely 42 000 Ft, hat koporsós sírbolt 273 000 Ft. Az urna sírhely egyes 12 600, kettős 25 200, urna sírbolt négyes 94 500 Ft.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here