Közösképviselőt keres!

0
1464

A 2040 Budaörs, Koszorú u. 4-6. számú Társasház keresi közös képviseletét!

Pályázati feltételek:

 • Társasházkezelői szakképesítés megléte
 • Minimum 5 éves társasházkezelői tevékenység
 • Ingatlankezelői nyilvántartásban szerepel
 • Referenciák, pontos megjelöléssel
 • Műszaki háttér és tapasztalat
 • Nem áll társasházkezelői tevékenység eltiltása alatt

 

A Társasház bemutatása:

A 2040 Budaörs, Koszorú u. 4-6. szám alatti, 8462/33 helyrajzi számú, 1950 m2 alapterületű Társasház, amely 18 lakást, 18 garázst és 12 db tárolót foglal magába.

A 2000. évben megalakult Társasház közös udvaron, két különálló épületből áll. A Társasházban kettős aláírású rendszert kívánunk működtetni, így a Társasház pénzforgalmi számlájáról történő kifizetés, átutalás, készpénzfelvétel csak a Számvizsgáló Bizottság egy tagjának aláírásával együtt lesz majd érvényes.

Ellátandó főbb feladatok a Társasházban:

 • Társasházakról szóló törvény alapján beszámoló közgyűlések előkészítése, kiértesítése, megtartása (minden év május 31-ig), levezetése, tájékoztatása
 • A társasházi törvényben, vonatkozó rendeletekben, valamint a Társasház Szervezeti-és Működési Szabályzatában meghatározott kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz
 • Tulajdonosi és bérlői nyilvántartás naprakészen tartása (nevek, címek, e-mail és telefon elérhetőségek)
 • Hitelesített közgyűlési jegyzőkönyvek megküldése a tulajdonosok részére (akinél lehetséges: elektronikusan, scanelt formában)
 • Közgyűlési határozatok végrehajtása
 • Az SzMSz és a Házirend szabályainak betartása és lakókkal való betartatása
 • Az SzMSz és a Házirend folyamatos gondozása, a módosítási igények szükséges frissítéseinek végigvitele
 • Társasház teljes körű könyvelése
 • Jogszabály szerinti adatok nyilvántartása
 • Közüzemi számlák kivételével a mindenkori minimálbér értékének kétszeresét meghaladó számlák – azok kiegyenlítését megelőzően – tájékoztatás céljából történő bemutatása a SZVB részére
 • Nemzeti Adó-és Vámhivatallal, pénzintézetekkel, közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolattartás és ügyintézés
 • Naprakész elektronikus nyilvántartás a tulajdonosok kötelezettségeiről és befizetéseiről
 • Tulajdonosi elszámolások félévenkénti megküldése a tulajdonosok részére
 • Javaslattétel az éves működési tervre, költségvetésre, fizetendő közös költségre
 • A számviteli törvény szerint éves mérlegbeszámoló és adóbevallás elkészítés
 • Kapcsolattartás a Társasház Számvizsgáló Bizottságával, ellenőrzési jogkörük biztosítása
 • Gondnoki, takarítói teendőkre árajánlat adása, -vagy bekérése
 • Gondnok (~kertész) és takarító munkájának felügyelete, hóeltakarítás megszervezése
 • A közgyűlés által elfogadott munkálatokhoz árajánlatok bekérése, azok leegyeztetése az SZVB-vel
 • Gondoskodik a Társasház műszaki állapotának javításáról, megőrzéséről
 • Évente, legalább három alkalommal műszaki bejárást tart a Társasházban, arról e-mailben tájékoztatja a SZVB-ot
 • Figyeli a pályázati lehetőségeket, azokról tájékoztatja a tulajdonosokat
 • A közgyűlés által egyetértett pályázati lehetőségek pályázatát elkészíti/elkészítteti
 • Az elfogadott munkák, elnyert pályázatok kivitelezését menedzseli
 • Figyeli a biztosítók ajánlatait, kedvezőbb díj, vagy feltételek esetén javaslatot tesz a váltásra a közgyűlésen
 • Hátralékba eső tulajdonosok felszólítása, szükség esetén fizetési meghagyásos eljárás megindítása, szükség esetén jelzálog bejegyeztetése az SZMSZ szerint
 • Az SZMSZ, valamint azok módosításának egységes szerkezetbe való foglalása, szükség esetén módosítása és benyújtása

Kérjük, hogy az árajánlatot bruttó összegben megadni szíveskedjen. A pályázatokat:

somogyi.laszlo@sodalitas.hu

becz.gyorgy@chello.hu

tamas_ledeczi@a1tech.hu

elektronikus levelezési címekre megküldve várjuk. A tárgy mezőbe a „Pályázat Koszorú u. 4-6. Közös Képviselet” szöveget kérjük beírni. A pályázatokhoz kérjük mellékelni a társasházkezelő szakképesítést igazoló bizonyítványt.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017.12.01.

Minden, pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezőnek biztosítjuk a közgyűlésen történő rövid (nagyjából 5-10 perces) személyes bemutatkozást.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here