Kisadózó vállalkozók, figyelem! Így változtak meg a szabályok

0
199

Az önkormányzati hivatal tájékoztatója a helyi iparűzési adóalap egyszerűsített meghatározásának szabályairól

 2022. december 31-én megszűnt a kisadózó vállalkozók tételes adója (KATA) szerinti adózási mód a helyi iparűzési adóban. 2023. január 1-jétől új, az egyszerűsített iparűzési adóalap megállapítására vonatkozó szabályokat vezettek be.

2022. december 31-én megszűnt a kisadózó vállalkozók tételes adója (KATA) szerinti adózási mód a helyi iparűzési adóban.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2023. január 1-jétől új, az egyszerűsített iparűzési adóalap megállapítására vonatkozó szabályokat vezetett be. Ennek lényege, hogy azon vállalkozó ( a továbbiakban: kisvállalkozó) , akinek/amelynek az adóévi árbevétele a 25 millió forintot, kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző vállalkozó esetében a 120 millió forintot nem haladja meg, választhatja az adó alapjának egyszerűsített meghatározását.

A jogszabály a vállalkozási formát tekintve nem tartalmaz korlátozást.

2023. évtől az egyszerűsített adóalap meghatározása sávosan történik. A Htv. három bevételi sávot különböztet meg:

  • 12 millió Ft bevétel alatt: az adóalap 2,5 millió forint,
  • 12 millió és 18 millió Ft közötti bevétel esetén: az adóalap 6 millió forint,
  • 18 millió Ft és 25 millió Ft bevétel esetén: az adóalap 8,5 millió forint. Ebben a sávban adózhatnak azok a kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző kisvállalkozók is, akiknek a bevétele a 120 millió forintot nem haladja meg.

Amennyiben a kisvállalkozó a fenti egyszerűsített adóalap megállapítási módot választja, köteles azt a székhelye és a telephelye/telephelyei szerinti településeken is alkalmazni és az érintett önkormányzati adóhatóságokhoz bejelenteni. A kisvállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és mindaddig érvényes, amíg annak megváltozását az adóhatósághoz nem jelenti be.

Az egyszerűsített adóalap megállapítás választását főszabály szerint az adóévet megelőző adóévről szóló bevallási nyomtatványon az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig (azaz 2023. évre vonatkozóan jellemzően 2023. május 31. napjáig, a 2022. évről szóló helyi iparűzési adóbevalláson) jelentheti be a kisvállalkozó az adóhatósághoz.

Az adóköteles tevékenységét jogelőd nélkül kezdő kisvállalkozó az első adóévről szóló (azaz a 2024. évben benyújtandó, 2023. évről szóló) adóbevallásban az első adóévre is választhatja az új egyszerűsített adóalap megállapítását. Ezen vállalkozói körbe tartoznak azok a kisvállalkozások is, akik tevékenységüket szüneteltették, majd 2023. év folyamán újra megkezdték vagy megkezdik azt.

A tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén – székhelyáthelyezéssel, telephelynyitással –kezdő vállalkozó a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon (az E-Önkormányzat Portálon keresztül) jelentheti be a választását. A bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

A 2022. december 31-én a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozó (KATA alany) esetében az önkormányzati adóhatóság az egyszerűsített adóalap meghatározásának választását vélelmezi, azonban a 2023. május 31-ig benyújtandó 22HIPAK” bevallásban vagy a bejelentés, változás-bejelentés adatlapon (Elektronikus Önkormányzati Portálon keresztül nyújtható be) nyilatkozhat arra vonatkozóan, hogy nem kívánja az egyszerűsített adóalap-meghatározást alkalmazni. Ha a KATA adózó nem kíván az új módszer szerint adózni, a bejelentéssel egyidejűleg a 2023. január 1. és a 2024. június 30. közötti előlegfizetési időszakra 75 ezer forint adóelőleget is be kell vallania, amelyet két részletben kell megfizetnie: 2023. május 31-ei esedékességgel 50 ezer forintot és 2024. március 18-ai esedékességgel 25 ezer forintot.

Figyelem! A választott adózási mód önrevízióval nem módosítható.

Ha a kisvállalkozó az adó alapjának egyszerűsített meghatározását alkalmazza, akkor nem jogosult a helyi iparűzési adóban adómentességre, adókedvezményre és adócsökkentésre sem.

Az egyszerűsített adóalap megállapítás választása jelentősen leegyszerűsíti a kisvállalkozások adóval kapcsolatos adminisztrációját. A kisvállalkozó az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig az adóévre adóelőleg fizetésére köteles. Nem kell adóbevallást benyújtania, ha az adóévi adó összege nem haladja meg az adóévi adóelőleg összegét, és – ha a megfizetett adóelőleg összege magasabb – az adózó az adóelőleg és az adóévi adó összege különbözetének visszatérítését nem kéri.

Az adó alapjának egyszerűsített meghatározására vonatkozó részletes szabályokat a Htv. 39/A. § és 51/Q. § tartalmazza.

Köszönjük, hogy figyelmesen elolvasta tájékoztatónkat!

2023-05-17 16:03

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here