Kinek kell a járdákat és az árkokat tisztán tartani?

0
905

Most, hogy ismét itt van az ősz és azon belül is hűvösebbre fordult az idő, éppen nagyon aka játtuális az ingatlanok előtti járdatakarítás a hulló falevelek miatt. S bár ez evidens lehetne, mégsem az, mert a hétvégén is felbukkant olyan bejegyzés közösségi oldalon, hogy rengeteg utcában akadályozza a gyalogos közlekedést a felgyülemlett avar a járdán. Ezen túl viszont ritkábban merül fel az a kérdés, hogy a járda melletti vízelvezető árkokat kinek kell tisztítania?

Országos rendeletek szólnak a járdatakarításról és az árokpucolásról, így az 1/1986(II.21.) ÉvM-EüM együttes rendelet 6. § (1):

Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület

tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

És az 5/2004 (I.28.) GKM rendelet mellékletének 3.2.2. pontja is ezt tárgyalja:

A járda, a gyalogút, valamint a kerékpárút tisztántartása

a) A járda, a gyalogút, a kerékpárút, valamint a gyalog- és kerékpárút tisztítása során ügyelni kell arra, hogy azok burkolata ne rongálódjék meg.

b) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.

d) Ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járda, lépcső, lejtő, gyalogút, valamint a közcélú zöldterületeken átvezető és az ezek körüli burkolt gyalogutak és sétányok tisztántartásáról, hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről a helyi közút kezelője gondoskodik.

Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testületének is van saját rendelete a járdák, illetve az ingatlantól az úttestig terjedő területsáv takarításáról, rendezéséről. Ezt a 29/2004. (V.25.) ÖR. 14. § (1) bekezdése említi:

A jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek és a természetes személyek (tulajdonosok, bérlők, használók) kötelesek az ingatlanuk határvonalától az út szegélyig elhelyezkedő közterületek gondozását (kaszálás, gyomtalanítás, parlagfű mentesítés, tisztántartás, stb.) elvégezni, vagy saját költségen elvégeztetni.

Az árkok tekintetében Budaörsön az önkormányzat a BTG Nonprofit Kft.-t bízta meg a nyílt vízelvezető árkok, csatornák és kisvízfolyások tisztításával, karbantartásával, de nem minden árkot kell nekik tisztítaniuk. Az ezt tárgyaló szolgáltatási szerződés részletesen felsorolja, melyek azok az árkok, melyekkel nem a lakosságnak kell foglalkoznia. A BTG honlapján térképen is megtekinthetők, hol vannak pontosan. Ezek jellemzően a nagy, széles vízgyűjtők, hordalékfogó rácsokkal, az utak alatt átvezető csatornaalagút, amelyek általában nincsenek is közvetlenül az ingatlanok mellett.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here